Island / Iceland

   DSC01290 IS13: Islensku Fuglaspilin. Før 2009. Pris: Kr.60.00. Birds of Iceland efter fotografier af Hjalmar R. Bardarson.  Ubrugte i plastic i æske. Et tilsvarende spil. Ubrugt, med mærke efter prislap på æsken. Pris: Kr.50.00

gullfoss IS14: Gullfoss. Grimaud. Ca.1989. Pris: Kr.40.00. Trykt i Frankrig. Ubrugte kort i plastæske. 3 jokere og et tekstkort. Printed in France. Unused deck in plastic box. 3 jokers and text card.

DSC01295 IS15: 52 Views from Iceland. Pris: Kr.40.00. Ubrugte kort i æske.

DSC01293 IS16: Islensku Landslagsspilin. 1995. Pris: Kr.60.00. Med fotos på alle kort. 52 kort + 2 jokere + tekstkort. Brugte kort i æske.

midgaard IS17: Midgardsormur. 1958. Pris: Blå: Kr.450.00. Rød 430.00.  Tegninger af Sigurlinni Pettursson. Der er et blåt sæt, endnu i plast, æske meget let smudsig. Der er et rødt sæt, virker uspillet, pæn æske. I begge spil 52 kort + 2 jokere + blankt kort. Rødt sæt med teksthæfte på engelsk. Blåt sæt med teksthæfte på engelsk og dansk. Illustrations by Sigurlinni Pettursson. There is a blue deck, still in plast-wrapper, slightly smudged box. There is a red deck, seems unused, nice box. In both decks 52 cards + 2 jokers + blank card. The red deck has has a text on the illustrations, in English. The blue deck in both English and Danish. 

DSC01294 IS19: Thodminjaspil. 1995. Pris: Kr.120.00. Museumsspil, med billeder på alle kort. 52 kort, 2 jokere, et tekstkort og et teksthæfte. Ubrugte kort i æske.

iskab2   iskab1 IS20: Kabalekort. Ca.1950?. Pris: Kr.200.00. Dette spil er ukendt. Det er til kabale. Tyndt pap/papir. Der er dele af to spil, med de samme billeder, men med let forskellig bagside.  Begge 7 x 4½ cm. Sælges samlet, fordi de supplerer hinanden. Sættet med lys bagside mangler hjerter knægt og ruder konge. Sættet med den mørkere bagside består af kun ni kort, nemlig de viste + hjerter ti. De mørkere har været monteret med frimærkehængsel. ellers uspillede kort. Ingen æske. This game is unknown. For Patience. Thin paper/cardboard. There are two decks, with the same pictures but with slightly different reverses. Both 7 x 4½ cm. Is sold together, because they supplement one another. The deck with the light reverse misses the knight of Hearts and the king of Diamonds. The darker deck has only nine cards,the shown ones and ten of hearts. The darker have been mounted with stamp-hinges. Otherwise unused. No box. 

DSC01299 IS22: Eimskipafjelag Islands. Waddington. Ca.1930-40. Pris: Kr.20.00. Udgivet i England med reklame for Islands Skibsfartsselskab.  UDEN joker. Slidt. Ingen æske. (Det afbildede er fra et solgt sæt). Printed in England with advertisement for the Icelandic Shipping Company. Much worn. No joker. No box. (OBS: The shown deck is from a sold item)

DSC01300 IS23: Island. Grimaud. Pris: Kr.30.00. Dobbeltspil i plastæske. Brugte kort, med hver to jokere. Bagside med Gullfoss og med Geyseren.

DSC01298  IS24: Islandsk flag. Grimaud. Pris: Kr.20.00. Ubrugt spil i plastæske med knæk i låget. Tre jokere.  

DSC01385 IS26: Islensk Whist Spil. No.1. 1923. Pris: Kr.80.00. Trykt i Altenburg. Islands ældste kortspil. Også kaldet Muggs-spillet. 51 kort (spar fire mangler), ingen æske. Kortene er slidte og to af dem har været bøjet kraftigt.  Printed in Altenburg. The oldest deck from Iceland. Also named the Muggs-spillet. 51 cards (4 of spades is missing), no box. The cards are worn and two of them have been bent heavily.

DSC01383 IS27: Islensk Whist Spil. No.1. 1923. Pris: Kr.20.00. Trykt i Altenburg. Islands ældste kortspil. Også kaldet Muggs-spillet. 52 kort.  MEGET slidte og beskidte, -man kan let forstille sig djærve islandske fiskere siddende på fiskekutteren på vej hjem fra fangst!  Printed in Altenburg. The oldest deck from Iceland. Also named the Muggs-spillet. 52 cards. VERY much worn and dirty, -one can easily imagine Icelandic fishermenplayiong cards on their boats on the way home with their haul.

DSC01387 IS28: Icelandic Playing Cards. ASS. 1977-. Pris: Kr.100.00. Genoptryk af Islensk Whist fra 1923. Ubrugte kort i plastæske. Tre jokere. Blå bagside. Jeg har to spil. Reprint of Islensk Whist from 1924. Unused cards in plastic box.Three jokers, blue reverse. I have two decks.

DSC01389 IS29: Icelandic Playing Cards. ASS. 1977-. Pris: Kr.50.00. Genoptryk af Islensk Whist fra 1923. Brugte kort i plastæske. Tre ubrugte jokere. Rustrød bagside. Reprint of Islensk Whist from 1923. Used deck in plastic box. Three unused jokers. Rusty red reverse.

scan_20170226-8 IS30a: Muggs Spilikin. Ca.1988. Pris: Kr.100.00. Dette spil er erhvervet i 1991. formentlig trykt i DDR. Ubrugt i plastæske. Tre jokere og et tekstkort. This deck was bought in 1991, probably printed in DDR. Unused in plastic box. Three jokers and a text card.

is30b IS30b: Muggs Spilikin. Ca.1976. Pris: Kr.120.00. Dette spil er erhvervet i 1976. Formentlig trykt i DDR. Ubrugt i plastæske. Tre jokere og et tekstkort. This deck was bought in 1976. Probably printed in DDR. Unused in plastic box. Three jokers and a text card.

DSC01390 IS31: Icelandic Playing Cards. ASS. 1977-. Pris: Kr.200.00. Genoptryk af Islensk Whist fra 1923. Dobbeltsæt ubrugte kort i plastæske. Tre jokere hver + tekstkort. Grøn og rustrød bagside. Jeg har to dobbeltsæt. Reprint of Islensk Whist from 1923. Double deck, unused in plastic box. Three jokers each + text-card. Green and rusty red reverse. I have two double sets.

DSC01414 IS33: Islenzk Spil / Historical Icelandic Playing Cards. Altenburg / Coeur 1964-. Pris: Kr.120.00. Rød ryg. Ubrugt i æske. Jeg har fem spil. Red reverse. Unused. In box. I have five sets.   

DSC01415 IS34a: Izlenzk Spil. / Historical Icelandic Playing Cards. Altenburg / Coeur 1964-. Pris: Kr.40.00. Slidt spil i æske. IS34b: Pris: Kr.60.00 Samme spil. Let brugt. I slidt æske.Ingen joker. Teksthæfte. Same deck. Lightly used. Worn box. No joker. Text-sheet

DSC01418 IS37a: Izlenzk Spil. / Historical Icelandic Playing Cards. Altenburg / Coeur 1964-. Pris: Kr.40.00. Ingen æske. Brugt spil. Klør ti mangler. No box. Used deck. Ten of Clubs is missing. IS37b: Pris: Kr.120.00. Samme spil. Ubrugt i æske. Same deck. Unused. In box.

DSC01419 IS38: Izlenzk Spil. 1940. Pris: Kr.400.00. Ganske lidt brugte kort. Ingen æske. Komplet med 52 kort og en joker. Very little used deck. No box. Complete with 52 cards + joker. 

DSC01421 IS40a:  Izlenzk Spil. 1930-37. Pris: Kr.150.00. 52 meget slidte og beskidte kort, men ingen væsentlige buk eller afriv. Ingen æske. Bemærk at ryggen er noget anderledes end de andre spil, med mørkere farvelægning på skjold og økseskafter. 52 very worn and dirty cards, but no significant bends or rifts.No box. Observe that the reverse is somewhat different from the other decks, with a darker colouring on the shields and axe shafts.

islbla IS40b: Izlenzk Spil Nr.1. 1930-37. Pris: Kr.350.00.  Brugte kort, men stadig med guldhjørner. I let slidt æske. 52 kort, ingen joker. Used cards, but still with the golden corners. In lightly worn box. 52 cards. No joker.

DSC01422 IS41a:  Izlenzk Spil. 1930-37. Pris: Kr.200.00. 52 brugte og gulnede kort. Ingen væsentlige buk og ingen afriv. Ingen æske. 52 much used and yellowed cards. No serious bends or rifts. No boxIS41b: Pris: Kr.200.00. Samme spil. Meget beskidt og slidt. Ingen æske. Med joker. Same deck. Very dirty and worn. No box. One joker.

 

Tilbage til øverst på siden.

Advertisements