EJKA / Warburg (DKE)

Click på billederne for at forstørre dem — Click the pictures to enlarge

  warb2 DKE07: Luxus Bridgekort. Ca.1930. Pris: Kr.300.00. Trykt i England. Design af Barbara McDonald. Meget slidte og beskidte kort. Ingen æske. Mangler: Joker, Hjerter Knægt og Ruder knægt. Jo egentlig en urimelig pris for spillet, men det er ekstremt sjældent. Jeg har kun set det DYRT på auktion een gang, og DYRT til salg to gange inden for de sidste tyve år. Printed in England. Design by Barbara McDonald. Very worn and dirty cards. Missing: Joker, Jack of Hearts and Jack of Diamonds. Really a ridiculous price for the deck, but it is extremely rare. I have only seen it EXPENSIVE on auction once, and EXPENSIVE for sale twice within the last 20 years.

DK38WA DKE38: Warburgs Bridge Kort. [No.1]. Pris: Kr.150.00. Trykt i England. Fra 30erne. 52 kort, brugte. Æsken er revnet i siderne. Printed in England. F rom the 30s. 52 cards, used. The box is torn along the edges. 

DSC03780 DKE46: Bridge-kort. Pris: Kr.60.00. Slidte kort, 52, med bræk og knæk. Slidt æske. Worn deck, 52 cards with breaks and bends. Worn box.  

DK86 DKE48a: Warburgs L’Hombre-kort. No.9. Pris: Kr.250.00. Trykt i England. Fra slutningen af 1930erne. Let brugte, komplet, i let slidt æske. DK48b: Pris: Kr.40.00 Brugte, med smuds og bræk. Klør knægt mangler. Ingen æske.

DK111 DKE50: Whist. Pris: Kr.20.00. Slidte, beskidte, snaskede kort. 52. Med knæk og bræk. Defekt æske. Worn, dirty and smudged cards, 52, with breaks and bends, worn box.

DSC04041 DKE53:Bridge Kort. 1931-32. Pris: Kr.80.00. Dobbelt æske, med to single-æsker inden i. Blå og rød ryg. Æskerne med toldmærkat “E” = 1931-32. Begge spil er meget slidte og beskidte, og med knæk og bræk. Det ene spil har en joker, der er tegnet på. Alle æsker er slidte og mangler flap. Double box with two single boxes inside. Blue and red back. The boxes with tax stamp “E” = 1931-32. Both decks are much worn and dirty, with bends and breaks. One deck has a joker, with a drawing on it. All boxes are worn and miss their lids.

DSC00307 DKE59: Blåt og Rødt. Ca.1926. Pris: Kr.40.00. To spil. Ukomplette. Det blå spil mangler ruder konge. Det røde spil mangler hjerter es, klør 9-10 og hjerter 9. Brugte/slidte kort. Ingen æske. Two decks. INCOMPLETE. The blue deck misses the King of Diamonds. The red deck misses the nine and Ace of Hearts, 9-10 of Clubs. Worn/dirty cards. No box.

scan0002 DKE59a: Blå. Pris: Kr.10.00. Det spil er “uforskammet” beskidt, – men jo også et vidnesbyrd om, at spillekort tidligere ikke bare var noget, man smed ud. Med joker og blank kort, ingen æske. 52 + 2 kort. This deck is shamefully dirty – but also documenting, that in earlier times playing cards were not just discarded, when used. With joker, and blank.

Advertisements