Warburg

  warb2 DK07: Luxus Bridgekort. Ca.1930. Pris: Kr.300.00. Trykt i England. Design af Barbara McDonald. Meget slidte og beskidte kort. Ingen æske. Mangler: Joker, Hjerter Knægt og Ruder knægt. Jo egentlig en urimelig pris for spillet, men det er ekstremt sjældent. Jeg har kun set det DYRT på auktion een gang, og DYRT til salg to gange inden for de sidste tyve år. Printed in England. Design by Barbara McDonald. Very worn and dirty cards. Missing: Joker, Jack of Hearts and Jack of Diamonds. Really a ridiculous price for the deck, but it is extremely rare. I have only seen it EXPENSIVE on auction once, and EXPENSIVE for sale twice within the last 20 years.

DK38WA DK38a: Warburgs Bridge Kort. [No.1]. Pris: Kr.150.00. Trykt i England. Fra 30erne. 52 kort, brugte. Æsken er revnet i siderne. Printed in England. F rom the 30s. 52 cards, used. The box is torn along the edges. DK38b: Pris: Kr.250.00. Samme kort som DK38a. Meget let brugte, i let slidt æske, med en joker og et blankt kort. Same deck as DK38a. Very little used, in slightly worn box, with a joker and a blank card. 

DSC03780 DK46: Bridge-kort. Pris: Kr.60.00.Slidte kort, 52 stk.,med bræk og knæk. Ingen æske.

DK86 DK48a: Warburgs L’Hombre-kort. No.9. Pris: Kr.250.00. Trykt i England. Fra slutningen af 1930erne. Let brugte, komplet, i let slidt æske. DK48b: Pris: Kr.40.00 Brugte, med smuds og bræk. Klør knægt mangler. Ingen æske.

DK111 DK50: Whist. Pris: Kr.20.00. Slidte, beskidte, snaskede kort. 52. Med knæk og bræk. Ingen æske.

DSC04041 DK53:Bridge Kort. 1931-32. Pris: Kr.80.00. Dobbelt æske, med to single-æsker inden i. Blå og rød ryg. Æskerne med toldmærkat “E” = 1931-32. Begge spil er meget slidte og beskidte, og med knæk og bræk. Det ene spil har en joker, der er tegnet på. Alle æsker er slidte og mangler flap.

DSC00307 DK59: Blåt og Rødt. Ca.1926. Pris: Kr.40.00. To spil. Ukomplette. Det blå spil mangler ruder konge. Det røde spil mangler hjerter es, klør 9-10 og hjerter 9. Brugte/slidte kort. Ingen æske.

scan0002 DK59a: Blå. Pris: Kr.10.00. Det spil er “uforskammet” beskidt, – men jo også et vidnesbyrd om, at spillekort tidligere ikke bare var noget, man smed ud. Med joker og blank kort, ingen æske. 52 + 2 kort.

CHRX35 DK83a: CX 1870-1935. Pris: Kr.100.00. Dette spil har de samme billeder, som blev brugt to år senere ved regeringsjubilæet, – men bagsiden er her med en stående Christian X. Æsken (repareret) har monogram og årstal. Meget beskidte kort, men noget sjældne i denne version. Med en ren joker og et blankt kort. This game is with the same illustrations as was used for the jubilee – but the reverse is with a standing Christian X. Box has been repaired. It is with monogram and year. Very dirty cards, but quite rare in this version. Clean joker and blank card. DK83b: Pris: KR.30.00. Et dobbelt spil som ovf. men med henholdsvis rød og blå ramme. Ingen æske. Meget beskidte kort. Blå ramme: 44 kort, mangler bl.a. spar konge. Rød ramme: 45 kort incl. et blankt kort, mangler bl.a. ruder es. A double deck as above, but with a red and a blue border. No box. Very dirty cards. Blue border: 44 cards, King of Spades missing. Red border: 45 cards incl. a blank card, Ace of Diamonds missing.   

Advertisements