Østrig (OS) / Austria

    OS11: Glanz / Biermans / Modiano. Ca.1878. Pris: Kr.1200.00. Tolv enkelte kort, skabelonkolorerede, mint. Jeg véd ikke helt, hvor jeg skal placere dem. Sylvia Mann diskuterer de forskellige muligheder, Turnhoutse Speelkarten har flere varianter, The Cary Collection har et senere Modiano-spil, som også Cartorama refererer til. Flere af de nævnte har kun enkeltkort – som her. Altså museums-sjældne. Og ingen har denne version. Twelve single cards, stencil-coloured, mint. I don’t quite know where to place them. Sylvia Mann discusses several possibilities, Turnhoutse Speelkarten has a few versions, The Cary Collection har a later Modiano-version, which Cartorama also refers to. Several of the mentioned also only have single cards, – as here. So it is a Museum-piece. And nowhere do I find this version. Ref.: (1) “Alle Karten auf den Tisch, #192, p.297-298, (2) Turnhoutse Speelkarten. Tentoonstelling .. 1983, p.67-69, (3) The Cary Collection AUS158, (4) Cartorama Cat.53, #297

 OS12: Piatnik. Trappola. Nr.2862. 1987. Reprint. Pris: Kr.60.00. Ubrugte kort i æske, 36 kort komplet. Unused deck in box. 36 cards complete.

FR38a  FR38 OS13: Monet Gallery. Pris: Kr.50.00. Kabalekort 6,5 x 4,5 cm. To uåbnede spil i original æske. Patience decks 6,5 x 4,5 cam. Unopened decks in original box.

DSC06197   DSC06198  OS14a: Pris: Kr.20.00. Spil i dobbeltæske, men kun med 40 kort, fordi det er brugt til Lhombre. Slidte kort. Two decks in double box, but only with 40 cards, as they have been used for Lhombre. Worn cards. 

  OS15: Kaiserkarte. Pris: Kr.30.00. Ubrugt dobbeltsæt i plastæske. Det røde sæt mangler ruder 8 og hjerter syv. Rødt sæt med to jokere, det blå med tre. Unused double deck in plast box. The deck misses 8 of Diamonds and 7 of Hearts. Red deck with two jokers, blue deck with three.

DSC07927 OS16: The Da Vinci Code. Pris: Kr.30.00. I uåbnet cellofan og æske. Billeder i relation til bogen/filmen på alle kort. In unbroken wrapping and box. Pictures in relation to the book/movie on all cards.

dsc02463 dsc02462 OS17a: Piatnik. Doppeldeutsche. Nr.64a. Pris: Kr.40.00. Ubrugte kort i slidt æske. På æsken står der 32 kort, – men der er altså de 36! Kortene har lærredsstruktur. Unused deck in worn box. On the box it says 32 cards, – but there are 36! With a linen structure. OS17b: Nr.183K. Pris: Kr.25.00. Ganske let brugte kort, i æske, med et ekstra kort. Lidt mindre end OS17a. Slightly used deck, in box, with an extra card. A bit small than OS17a

ØS17 OS18: Der das Glück hat führt die Braut nach Hause. Pris: Kr.30.00. Reprint af gammelt spil. Ubrugt i æske. Reprint of an old deck. Unused, in box.

ØS19  ØS19a OS19a: Piatnik. Mozart. 1976. Pris: Kr.30.00. Dobbeltspil i plastæske. Ubrugte. STORE hjørnemarkeringer. Double deck i plast box. Unused. Large pips.

 OS19b: Piatnik. Mozart. Pris: Kr.30.00. 52 brugte kort, ingen æske. 52 used cards, no box. 

  OS20: Piatnik. Bosch. 1992. Pris: Kr.10.00. Detalje af et maleri af Hieronymus Bosch. Himmel og helvede. Slidte kort, ingen æske, to jokere. A detail from a painting by Hieronymus Bosch. Heaven and Hell. Worn deck, no box, two jokers. 

ØS21  ØS21a OS21: Grosstarock. Piatnik. No.1938. Pris: Kr.40.00. 78 Ubrugte kort i æske. 78 unused cards, in box.

DSC01066 DSC01067 OS22: Rococo, Piatnik. Pris: Kr.15.00. Dobbelt kortspil i originalæske. Billedkortene er med royale personer fra det Østrig-Ungarske Dobbeltmonarki. Det brune sæt brugt, det grønne sæt slidt. Double deck in original box. The court cards with roual persons from the Austrian-Hungarian double Monarchy.he brown deck is used, the green deck is worn.

DSC01249 OS23: Russian. Piatnik No.1132. 1994. Pris: Kr.40.00. Kort med russiske symboler og billeder. Komplet med 36 kort. Ubrugte i æske. Der er skrevet på laget. A deck with Russian symbols and pictures. Complete with 36 cards. Unused in box. There is writing on the lid.

Melange OS24: Vienna Melange. Piatnik. No.211447. Pris: Kr.60.00. Et smukt spil, hvor billedkortene ligner russiske herskere. 52 kort, ubrugte, uden æske. A pretty deck, where the court cards look like Russian rulers. 52 cards, unused, no box.

scan_20170117-2 OS25a: Piatnik. 1991. Pris: Kr.20.00. Spillet er meget slidt og med rifter og misfarvninger, MEN det er men franske hjørnemarkeringer, så på vore breddegrader er det ikke almindeligt. Dobbeltspil i slidt dobbeltæske. 2 x Tre jokere + nogle ekstra kort fra et lignende spil. The deck is much worn with rifts and discolourings, BUT it is with French pips, which is unusual in Denmark. Double deck in worn double box. 2 x three jokers + some extra cards from a similar deck.

 OS25b: Piatnik. Ca.1970. Pris: Kr.10.00. Meget slidt og beskidt. Tre jokere. Ingen æske. A, K, Q, J i hjørnerne. Much worn and dirty.Three jokers. No box. A, K, Q, J pips.

ØS26  OS26a: Piatnik. Poker. No.918. Pris: Kr.30.00. 52 kort, komplet, fin æske. Ubrugte. Sml.OS26b. 52 cards, complete, nice box. Unused. Compare OS26b

 OS26b: Large Index. No.1418. 1980. Pris: Kr.30.00. 52 + 3 kort, komplet, ubrugte, i æske. Forskellen fra OS26a er, at centralfeltet er gult på alle kort. 52 + 3 cards, complete, unused in box. The difference from OS26a is, that the central area is yellow on all cards.   

scan_20170117-4OS28: Piatnik. Roser. 1980. Pris: Kr.15.00. Slidt dobbeltspil i dobbeltæske. Med buk og smårevner. 2 x 2 jokere. Used double deck in double box. With bends and rifts here and there. 2 x 2 jokers.

preference OS29: Piatnik. Französische Preference. 1980. Pris: Kr.25.00. Beregnet til spillet Preference. 32 kort komplet, kun let brugte, i let slidt æske. Alle damer med en vinflaske. Udgivet af BAW = Bank für Arbeit und Wirtschaft. Meant for the game of Preference. 32 cards, complete, only little used, in used box. Alle queens with a wine bottle. Published by BAW = Bank für Arbeit und Wirtschaft.

scan0001 OS30a: Wilhelm Tell. Pris: Kr.40.00. Ældre østrigsk spil med hyggelige billeder fra årstiderne. Let brugte. 36 + 1 kort komplet, ingen æske. Older Austrian deck with nice pictures of the four seasons. Slightly used. 36 + 1 cards, complete, no box.

  OS30b: Extra 33. Wilhelm Tell. Ca.1980. Pris: Kr.30.00. Komplet med 33 ubrugte kort, i let slidt æske. Complete with 33 unused cards, in slightly worn box.

scan0007 OS31a: Zigeuner Wahrsage-Karten. Piatnik. Pris: Kr.40.00. Spåkort med interessante billeder. Seks sprog. Fortune deck with interesting illustrations. Six languages.

 OS31b: Zieguner-Wahrsagekarten. Nr.1. Ca.1964. Pris: Kr.40.00. 36 kort, ubrugte, i æske. Tysk, engelsk, kroatisk og italiensk. 36 cards, unused, in box. German, English, Croatian,  and Italian.

 OS32: 1980erne. Pris: Kr.30.00. Mig ukendt producent. Formodentlig Piatnik. Anderledes farver end normalt. 3 jokere. Ubrugt spil i plastæske. Producer unknown to me. Probably Piatnik. Other colours than normal. 3 jokers. Unused deck in plastic box.        

 OS34: Piatnik. No.2869. Deutsche Karten aus Rusland. Repr.1992. Pris: Kr.50.00. Ubrugte kort i æske, 36 kort komplet. Virker beskidte, men det har været originalen. Unused deck in box, 36 cards, complete. Seemingly dirty, but that must have been the original.

 OS35: Versprochen und Gehalten. 1974. Pris:Kr.70.00. Meget spændende kort, der samstiller regeringen Kreisky’s valgløfter med hvad de har gennemført. 24 kort, komplet. I original æske. Ubrugte.  Very interesting deck, that sets the Kreisky-government’s election-promises up against, what was actually done. 24 cards, complete. In original box. Unused.

DSC09782 DSC09783 DSC09784 OS39: Piatnik. Nr.232. 55 Blatt. Sehr Feine Bridge Poker Whist. Pris pr. stk.: Kr.40.00. Fra 1973. I uåbnet plast og pæne æsker. From 1973. In unopened plastic and nice boxes.

DSC09785 DSC09786 40: Piatnik. No.232. 55 Blatt. Pris pr.stk: Kr.5.00. Alle spil og æsker er slidte.  Spil 1: Ingen joker. Spil 2: Ingen joker. Spil 3: Tre jokere men mangler klør ni. All decks and jokers are worn. Deck 1: No joker. Deck 2: No joker. Deck 3: Three jokers, but 9 of Clubs is missing.. 

    OS42: Piatnik. Arnold Schoenberg. By Nuria Schoenberg-Nono. 1981. Pris: Kr.250.00. Ubrugte kort i original æske. Tekstbog. Unused deck in original box. Booklet.

 OS43: 55 Impressionist Masterpieces. No.1122. Pris: Kr.40.00. 52 + 3 ubrugte kort i æske. Malerier på alle kort. 52 + 3 unused cards in box. Paintings on all cards.

 OS44: Impressionist Portraits. 1997. Pris: Kr.40.00. Ubrugte kort i ubrudt plast i æske. Malerier på alle billedkort, 2 jokere, teksthæfte. Unused cards in unbroken plast, in box. Paintings on all courts and the two jokers, leaflet.

 OS45: Papegøjer. Pris: Kr.20.00. Dobbelt sæt, i æske. Alt brugt/slidt. 2 x 52 kort. Double deck in box. All used/worn, 2 x 52 cards.

  OS46: Fax Fad. 1976/1982. Pris: Kr.25.00. To reklamespil for Faxe Fad. Et spil i æske med tre jokere, et spil uden æske og uden joker. Begge spil er brugte.  Two decks advertising for the Faxe Fad Beer. One deck in box with three jokers, one deck without box and no jokers. Both decks are used.

  RESERVERET OS47: Jubilæumswhist. [No.104]. Ca.1930. Pris: Kr.50.00. Slidte kort, uden æske. Kun 43 kort, – mangler Spar knægt og konge af billedkortene. Grønt toldstempel (1918-40) på ruder es. Worn deck, no box. ONLY 43 cards, – of the court cards the Jack and King of Spades is missing. Green tax stamp (1918-40) on the Ace of Diamonds.

  OS48: Barock. Ca.1950. Pris: Kr.130.00. Slidt spil, uden bræk og afriv. Tre jokere.Ingen æske. Worn deck, without rifts or breaks. Three jokers. No box.

Til toppen af siden.

Advertisements