Østrig (OS) / Austria

  OS11: Piatnik, Kaiserstrasse 56. Ladies Cards. Ca. 1881-90. Price: € 120.00. Somewhat used = smudged and blackened, but no breaks or bends. Visibly used on the back. 52 cards, complete. No box. Size: 7,1 x 4,6 cm.

  OS12: Karl Korab Kartenspiel. Ca.1973. Price: € 60.00. Unused deck. No box. 52 cards + 3 jokers + textcard. Reverse: Blue and orange stripes.

  FR38a  FR38 OS13: Monet Gallery. Price: € 60.00. Patience decks 6,5 x 4,5 cam. Unopened decks in original box.

DSC06197   DSC06198  OS14: SAGA. Price: € 2.00. Two decks in double box, but only with 40 cards, as they have been used for Lhombre. Worn cards (NOT the shown decks). 

  OS15: Kaiserkarte. Price: € 3.00. Unused double deck in plast box. The deck misses 8 of Diamonds and 7 of Hearts. Red deck with two jokers, blue deck with three.

DSC07927 OS16: The Da Vinci Code. Price: € 4.00. In unbroken wrapping and box. Pictures in relation to the book/movie on all cards.

dsc02463 dsc02462 OS17a: Piatnik. Doppeldeutsche. Nr.64a. Pris: Kr.40.00. Ubrugte kort i slidt æske. På æsken står der 32 kort, – men der er altså de 36! Kortene har lærredsstruktur. Unused deck in worn box. On the box it says 32 cards, – but there are 36! With a linen structure. OS17b: Nr.183K. Pris: Kr.25.00. Ganske let brugte kort, i æske, med et ekstra kort. Lidt mindre end OS17a. Slightly used deck, in box, with an extra card. A bit small than OS17a

ØS17 OS18: Der das Glück hat führt die Braut nach Hause. Pris: Kr.30.00. Reprint af gammelt spil. Ubrugt i æske. Reprint of an old deck. Unused, in box.   

    OS19: Renæssance. Pris: Kr.20.00. Ubrugt dobbeltsæt i plastæske. 2 x 2 jokere. Unused double deck in plast box. 2 x 2 jokers.

  OS20: Piatnik. Bosch. 1992. Pris: Kr.10.00. Detalje af et maleri af Hieronymus Bosch. Himmel og helvede. Slidte kort, ingen æske, to jokere. A detail from a painting by Hieronymus Bosch. Heaven and Hell. Worn deck, no box, two jokers.

  RESERVERET OS21: Piatnik. Superb. Giant Index. No.2495. Pris:Kr.25.00. Ubrugt dobbeltsæt i æske. 2 x 52 + 2 + 1 kort. Unused double deck in box. 2 x 52 + 2 + 1 cards.

  OS22: Piatnik. 1973-. Pris: Kr.40.00. Ubrugt spil med guldhjørner, 1 joker, i plastæske med defekt låg. Se også OS52. Unused deck with golden corners, 1 joker, in plast box with broken lid. See also OS52

DSC01249 OS23: Russian. Piatnik No.1132. 1994. Pris: Kr.40.00. Kort med russiske symboler og billeder. Komplet med 36 kort. Ubrugte i æske. Der er skrevet på laget. A deck with Russian symbols and pictures. Complete with 36 cards. Unused in box. There is writing on the lid.

Melange RESERVERET OS24: Vienna Melange. Piatnik. No.211447. Pris: Kr.60.00. Et smukt spil, hvor billedkortene ligner russiske herskere. 52 kort, ubrugte, uden æske. A pretty deck, where the court cards look like Russian rulers. 52 cards, unused, no box.

scan_20170117-2 OS25a: Piatnik. 1991. Pris: Kr.20.00. Spillet er meget slidt og med rifter og misfarvninger, MEN det er men franske hjørnemarkeringer, så på vore breddegrader er det ikke almindeligt. Dobbeltspil i slidt dobbeltæske. 2 x Tre jokere + nogle ekstra kort fra et lignende spil. The deck is much worn with rifts and discolourings, BUT it is with French pips, which is unusual in Denmark. Double deck in worn double box. 2 x three jokers + some extra cards from a similar deck.

 OS25b: Piatnik. Ca.1970. Pris: Kr.10.00. Meget slidt og beskidt. Tre jokere. Ingen æske. A, K, Q, J i hjørnerne. Much worn and dirty.Three jokers. No box. A, K, Q, J pips.

ØS26  OS26a: Piatnik, Marca Registrada. Poker. No.918. Pris: Kr.30.00. 52 kort, komplet, fin æske. Ubrugte. Sml.OS26b. 52 cards, complete, nice box. Unused. Compare OS26b #

 OS26b: Large Index. Trade Mark. No.1418. 1980. Pris: Kr.30.00. 52 + 3 kort, komplet, ubrugte, i æske. Forskellen fra OS26a er, at centralfeltet er gult på alle kort. 52 + 3 cards, complete, unused in box. The difference from OS26a is, that the central area is yellow on all cards.

  OS27: Edelbacker Spielkarten. Edition Hilger. Arik Brauer. 1990. Price: € 10.00. Unused deck. No box. All court cards are of the same style as the joker.

scan_20170117-4OS28a: Piatnik. Roses. 1980. Price: € 2. Used double deck in double box. With bends and rifts here and there. 2 x 2 jokers.

OS28b: Piatnik. Flowers. 1996. Pris: € 2. Used deck, with no breaks or bends. 52 cards. No joker. No box.

scan0001 OS30a: Wilhelm Tell. Pris: Kr.40.00. Ældre østrigsk spil med hyggelige billeder fra årstiderne. Let brugte. 36 + 1 kort komplet, ingen æske. Older Austrian deck with nice pictures of the four seasons. Slightly used. 36 + 1 cards, complete, no box.

  OS30b: Extra 33. Wilhelm Tell. Ca.1980. Pris: Kr.30.00. Komplet med 33 ubrugte kort, i let slidt æske. Complete with 33 unused cards, in slightly worn box.

scan0007 OS31a: Zigeuner Wahrsage-Karten. Piatnik. Pris: Kr.40.00. Spåkort med interessante billeder. Seks sprog. Fortune deck with interesting illustrations. Six languages.

 OS31b: Zieguner-Wahrsagekarten. Nr.1. Ca.1964. Pris: Kr.40.00. 36 kort, ubrugte, i æske. Tysk, engelsk, kroatisk og italiensk. 36 cards, unused, in box. German, English, Croatian,  and Italian.  

  OS33: Kaffeehaus Doppel-Deutsche. No.46a. Repr.1960. Pris: Kr.40.00. Genoptryk, ubrugt, med original papiromslag.  Reprint, unused, with original paper wrapping.

 OS34: Piatnik. No.2869. Deutsche Karten aus Rusland. Repr.1992. Pris: Kr.50.00. Ubrugte kort i æske, 36 kort komplet. Virker beskidte, men det har været originalen. Unused deck in box, 36 cards, complete. Seemingly dirty, but that must have been the original.

  OS35: Piatnik??? Pris: Kr.30.00. Der står Piatnik på spar es og hjerter es, og det er Piatnik jokere. Men det liger en piratudgave. Meget simpelt papir og tryk. Ingen æske. Ubrugte. It says Piatnik onthe Ace of Hearts and Ace of Spades, and it is Piatnik jokers. But is looks like a pirate edition. Simple material and print. No box. Unused.

  OS36: Schweiz. Petits Metamorphoses. 1980. Pris: Kr.80.00. Reprint af et ældre selskabsspil, hvor hoved, krop og fod blades på “morsom” vis. Ubrugte kort i specialæske. Reprint of an older game, where head, body and feet are mixed in a “funny” way. Unused cards on special box.

    OS37: Cashmere. Bernhard Altmann. 1950. Pris: Kr.600.00. Formidabelt spil. 52 kort, komplet + to jokere. Ingen æske. Ubrugte. Formidable deck. 52 cards, complete + 2 jokers. No box. Unused.

DSC09782 DSC09783 DSC09784 OS39: Piatnik. Nr.232. 55 Blatt. Sehr Feine Bridge Poker Whist. Pris pr. stk.: Kr.40.00. Fra 1973. I uåbnet plast og pæne æsker. From 1973. In unopened plastic and nice boxes.

DSC09785 DSC09786 OS40: Piatnik. No.232. 55 Blatt. Pris pr.stk: Kr.5.00. Alle spil og æsker er slidte.  Spil 1: Ingen joker. Spil 2: Ingen joker. Spil 3: Tre jokere men mangler klør ni. All decks and jokers are worn. Deck 1: No joker. Deck 2: No joker. Deck 3: Three jokers, but 9 of Clubs is missing. 

    OS42: Piatnik. Arnold Schoenberg. By Nuria Schoenberg-Nono. 1981. Pris: Kr.250.00. Ubrugte kort i original æske. Tekstbog. Unused deck in original box. Booklet.

 OS43: 55 Impressionist Masterpieces. No.1122. Pris: Kr.40.00. 52 + 3 ubrugte kort i æske. Malerier på alle kort. 52 + 3 unused cards in box. Paintings on all cards.

 OS44: Impressionist Portraits. 1997. Pris: Kr.40.00. Ubrugte kort i ubrudt plast i æske. Malerier på alle billedkort, 2 jokere, teksthæfte. Unused cards in unbroken plast, in box. Paintings on all courts and the two jokers, leaflet.

 OS45: Papegøjer. Pris: Kr.20.00. Dobbelt sæt, i æske. Alt brugt/slidt. 2 x 52 kort. Double deck in box. All used/worn, 2 x 52 cards.

  OS46: Fax Fad. 1976/1982. Pris: Kr.25.00. To reklamespil for Faxe Fad. Et spil i æske med tre jokere, et spil uden æske og uden joker. Begge spil er brugte.  Two decks advertising for the Faxe Fad Beer. One deck in box with three jokers, one deck without box and no jokers. Both decks are used.       

  OS50: Fantomet. 1980. Pris: Kr.5.00. Ubrugt sæt, uden æske. 2 jokere.  Mangler Spar Knægt, Hjerter Knægt, Ruder to og knægt. Unused deck, no box, 2 jokers,  missing Jacks of Spades, Hearts and Diamonds + 2 of Diamonds

  OS51: Rococco. Patience. 1930erne. Pris: Kr.20.00. Slidte kort til kabale. 52 kort. Ingen æske. Worn deck for patience. 52 cards. No box.

  OS52: Den Spanske Rideskole. Ca.1960. Pris: Kr.40.00. Brugte kort. 52 kort. Ingen æske. Se opgså OS22. The Spanish School. Used deck. 52 cards. No box. See also OS22

Til toppen af siden.

Advertisements