Sverige og Norge

 

     SN10: Camphio. Boman, Mäster Samuelsgränd N.41, 1855-67. Pris: Kr.1200.00. Dobbelt sæt. 2 x 42 kort. + et ekstra krans-kort. I det ene sæt er det et ekstra kort-10, og mangler et kort-8. I original æske, der mangler top og bund. Kortene er ikke brugt meget, men de er alle falmede og med større eller mindre skjolder. A double deck. 2 x 42 cards + an extra bouquet card. In one deck there is an extra 10-card and an 8-card is missing. In original box, missing top and bottom. The deck is not much used, but all cards are faded and with bigger and smaller discolouring, probably caused by moist.

 SN11: Ca.1900. Pris: Kr.300.00. 39 kort. Harlekin, Hus og Blomster mangler hver et kort. Fem kort er med blåt mønster på ryggen. Gulnede kort, og nogle har skjolder. Har været forhandlet af Holmblad. 39 cards. Harlequin, House and Flowers each miss a card. Five cards with blue reverse. Yellowed cards and some with patches.

DSC01075 SN12: Hennes & Mauritz. Pris: Kr.20.00. Ubrugt spil i æske. Unused deck in box.

  SN13: Chartophilia Sueciae. Pris: Kr.100.00. Et spil med medlemsnavne på alle kort. Uåbnet, i æske. A deck with the name og members on all cards. Unopened, in box.  

    SN14: Runes Spelkort. AB Åkerlund & Rausing. Variant 2. 1932-33. Pris: Kr.100.00. Jeg skammer mig ved at prøve at sælge disse kort, for de er ubeskriveligt beskidte, med bræk og sågar et enkelt afriv. 52 kort. Ingen æske.  Men de er jo sjældne! Og jeg HAR givet kr.100 for dem selv! De mest fornøjelige er faktisk, at nogen,- nogen har spilllet og spillet og spillet – med fornøjelse, med disse kort! I actually feel ashamed  in trying to sell this deck, because they are undescribably dirty, with bends and even a with a missing corner. 52 cards. No box. But they are rare. And I HAVE myself paid DKr.100 for them! The most pleasurable thought however, is that that someone has played and played and played  – with pleasure, with this deck!

 SN17: Hollywood. Pris: Kr.50.00. Svensk idé og design. Retroagtige fotos af filmstjerner på alle kort, 52 + 3 ubrugte, i æske. Swedish idea and design. Retro-like photos of film stars on all cards, 52 + 3 unused, in box.

SV18 SN18: Öbergs Spelkort. 1962. Pris: Kr.30.00. Brugte kort i æske, uden flap. To jokere. 2den sortering. Used deck in box, no lid. 2nd grade quality.

SV19SN19: Öbergs Spillekort. EHAPA. No.566/1. Pris: Kr.30.00. Brugte kort, to jokere, slidt æske. Used deck, two jokers, worn box. 

 SN22: Offason. Kille. Faksimile til Chartophilia Sueciæ. 1995. Pris: Kr.200.00. Speciel produktion med medlemsnavne på alle kort. Firkantede hjørner, 42 + 1 + teksthæfte. Ubrugte i æske. Special production to the Swedish Society with member-names on all cards. Square corners, 42 + 1 + leaflet. Unused in box.

SV23a   SV23b  SN23: Boman, Kamfio, 1885-92. Pris: Kr.1000.00. 42 kort komplet, virker helt ubrugte, ingen æske. 42 cards,complete, seemingly unused. No box.

SV24 SN24: Öberg, Camphio. 1920-30erne. Pris: Kr.120.00. Med det store og mere usædvanlige stempel. Brugte kort, komplet. I grøn æske. With the big and more uncommon tax-stamp. Used deck, complete, in a green boc.

  SN25: Öberg. Camphio. No.368. Pris: Kr.40.00. Slidte kort, 42 komplet, i GRØN æske uden låg. Tre kort har en let afvigende farve, men er spillet med de andre. Et kort har et hak. Worn deck, 42 cards complete, in GREEN box without lid. Three of the cards have a slightly different colour, but have been played with the others. One card has a dent.

SV26 SN26: Öberg. Prima Camfio-kort. No.368. Pris: Kr.30.00. Slidte kort med bræk og riv. I en (fejl) æske nr.363. Worn deck with breaks and rifts. In a wrong box, nr.363.

SV27 SN27: Öberg. Prima Camfio-kort. No.368. Pris: Kr.10.00. 18 løse kort, næsten ubrugte, ingen æske. 18 singles, almost unused, no box.

  SN28: Öbergs Killekort. Bertil Bull Hedlund. Nr.369. 1944. Pris: Kr.200.00.  Let brugte kort i meget slidt æske. Slightly used deck in much worn box.

SV19 SN29: Spelet om Sveriges Städer. Pris: Kr.80.00.Komplet spil i let slidt æske. Kortene virker ubrugte. Seddel med regler. Complete deck in sligthly worn box. The cards seem unused. Instruction sheet.

  SN30: Lithografiska AB, Norrköping. Killekort. 1905-40. Pris: Kr.40.00. Hvert andet kort er meget beskidt og slidt. Ingen æskle. Every second card is much worn and dirty. No box.

  SN31: Lithografiska AB, Norrköping, Camphio. 1900. Pris: Kr.300.00. Der mangler en Harlekin. 41 kort, brugte, men pæne nok. Ingen æske. A Harlequin is missing. 41 cards, used, but nice enough. No box.

 SN32: Öberg. Killekort. Nr.368.  Ca.1935-40. Pris: Kr.30.00. 42 kort, komplet. Slidte. Defekt æske. 42 cards, complete, worn, defect box.

DSC07928 SN33: Troll. Pris: Kr.20.00. Trykt af Aune Forlag i Trondheim. Billeder på alle kort. Ubrugte, i æske. Printed by Aune Publisher in Trondheim. Pictures on all cards. Unused, in box. 

ov31 SN35: Nyborg. Ca.1950/60. Pris: Kr.50.00. Fotos på alle kort. “Views of Norway’s Beauty Spots”. Photos on all cards. 52 kort, brugte og gulnede. Slidt æske.  52 cards, used and yellowed. Worn box.

   SN36: Piatnik. Benmanden. Pris: Kr.20.00. Dette kortspil er med svenske billeder, trykt i Østrig, for en dansk kunde! Brugte kort, i æske. Pris: This deck with Swedish design is printed in Austria, for a Danish customer! Used, in box.

games-of-gods SN39: Stavanger. The Game of the Gods. Ca.1990. Pris: Kr.90.00. Udgivet af det Arkeologiske Museum, med nordiske guder som motiv, og med specielle motiver på alle kort. To jokere + tekstkort. Ubrugt i let slidt æske. Published by the Archaeological Museum, with Nordic gods as motifs, and with special motifs on all cards. Two jokers + 1 text card. Unused in sligthtly smudged box. 

 SN40: Öbergs Spelkort. Nr. 361/1 Poker. Ca.2000. Pris: Kr.15.00. Ubrugte kort i æske. Komplet 52+1 kort. Unused cards in box. Complete with 52 + 1 cards.

Til toppen af siden.

Advertisements