Sverige og Norge

 

     SN10a: Camphio. Boman, Mäster Samuelsgränd N.41, 1855-67. Pris: Kr.700.00. 42 kort. + et ekstra krans-kort. SN10b: Kr.650.00.  Der er et ekstra kort-10, men mangler et kort-8.  Ingen af de to sæt er brugt meget, men de er alle falmede og med større eller mindre skjolder. Two decks. In SN10a there ia an extra bouquet card. In SN10b there is an extra 10-card but an 8-card is missing. Both decks are only used a little, but all cards are faded and with bigger and smaller discolouring, probably caused by moist.

 SN11: Ca.1900. Pris: Kr.300.00. 39 kort. Harlekin, Hus og Blomster mangler hver et kort. Fem kort er med blåt mønster på ryggen. Gulnede kort, og nogle har skjolder. Har været forhandlet af Holmblad. 39 cards. Harlequin, House and Flowers each miss a card. Five cards with blue reverse. Yellowed cards and some with patches.

DSC01075 SN12: Hennes & Mauritz. Pris: Kr.20.00. Ubrugt spil i æske. Unused deck in box.

  SN13: Chartophilia Sueciae. Pris: Kr.100.00. Et spil med medlemsnavne på alle kort. Uåbnet, i æske. A deck with the name og members on all cards. Unopened, in box.    

    SN15: Jane Bark. 1960erne. Pris: Kr.650.00.  52 + 2 kort, ubrugte, i original omslag. I mange år har dette været mit mest elskede nyere danske spil. Elegant. MEN MEN nu har jeg fået endnu et spil, og har opdaget, at det er svensk! Tegnet af den kendte illustrator Jane Bark (*1931). Det er stadig smukt, – men jeg samler kun på danske spil.  52 + 2 cards, unused, in original wrapper. For many years this has been my most beloved modern Danish deck. Elegant. BUT BUT now I have found a deck more, and have discovered, that it is Swedish! Designed by the well known illustrator Jane Barks (*1931). It is still a beautiful deck, – but I only collect Danish decks.

  SN16: 19 ur Gripengruppen. Pris: Kr.300.00.  Ubrugte kort, 52 + 1 joker, i original æske. Hvert kort er tegnet af en kunstner. Unused deck, 52 + 1 joker, in original box. Each card is designe by one artist. 

SV18 SN18: Öbergs Spelkort. 1962. Pris: Kr.30.00. Brugte kort i æske, uden flap. To jokere. 2den sortering. Used deck in box, no lid. 2nd grade quality.

SV19SN19: Öbergs Spillekort. EHAPA. No.566/1. Pris: Kr.30.00. Brugte kort, to jokere, slidt æske. Used deck, two jokers, worn box. 

  SN20: Öberg. Sigvard Bernadotte. 1983. Pris: Kr.180.00. Speciel design af “Prins” Bernadotte. Dobbeltspil i plastbox, det ene spil uåbnet, det andet spil ubrugt. Special design by the “prince” Bernadotte. Double deck in plast box. One deck is unopened, the other deck is unused.

  SN21: Piatnik. Pris: Kr.25.00. Dette er tydeligvis mønstret fra Piatnik. Piratudgave? Med norsk toldstempel. I fin æske.  Ubrugt. 1 joker. This is obviously the Piatnik pattern. Pirate edition? With Norwegian tax stamp. In nice box. Unused. 1 joker.

 SN22: Offason. Kille. Faksimile til Chartophilia Sueciæ. 1995. Pris: Kr.200.00. Speciel produktion med medlemsnavne på alle kort. Firkantede hjørner, 42 + 1 + teksthæfte. Ubrugte i æske. Special production to the Swedish Society with member-names on all cards. Square corners, 42 + 1 + leaflet. Unused in box.

SV23a   SV23b  SN23: Boman, Kamfio, 1885-92. Pris: Kr.1000.00. 42 kort komplet, virker helt ubrugte, ingen æske. 42 cards,complete, seemingly unused. No box.

SV24 SN24: Öberg, Camphio. 1920-30erne. Pris: Kr.120.00. Med det store og mere usædvanlige stempel. Brugte kort, komplet. I grøn æske. With the big and more uncommon tax-stamp. Used deck, complete, in a green boc.

  SN25: Öberg. Camphio. No.368. Pris: Kr.40.00. Slidte kort, 42 komplet, i GRØN æske uden låg. Tre kort har en let afvigende farve, men er spillet med de andre. Et kort har et hak. Worn deck, 42 cards complete, in GREEN box without lid. Three of the cards have a slightly different colour, but have been played with the others. One card has a dent.

SV26 SN26: Öberg. Prima Camfio-kort. No.368. Pris: Kr.30.00. Slidte kort med bræk og riv. I en (fejl) æske nr.363. Worn deck with breaks and rifts. In a wrong box, nr.363.

SV27 SN27: Öberg. Prima Camfio-kort. No.368. Pris: Kr.10.00. 18 løse kort, næsten ubrugte, ingen æske. 18 singles, almost unused, no box.

  SN28: Öbergs Killekort. Bertil Bull Hedlund. Nr.369. 1944. Pris: Kr.200.00.  Let brugte kort i meget slidt æske. Slightly used deck in much worn box.

SV19 SN29: Spelet om Sveriges Städer. Pris: Kr.80.00.Komplet spil i let slidt æske. Kortene virker ubrugte. Seddel med regler. Complete deck in sligthly worn box. The cards seem unused. Instruction sheet.

  SN31: Lithografiska AB, Norrköping, Camphio. 1900. Pris: Kr.300.00. Der mangler en Harlekin. 41 kort, brugte, men pæne nok. Ingen æske. A Harlequin is missing. 41 cards, used, but nice enough. No box.

 SN32: Öberg. Killekort. Nr.368.  Ca.1935-40. Pris: Kr.30.00. 42 kort, komplet. Slidte. Defekt æske. 42 cards, complete, worn, defect box.

DSC07928 SN33: Troll. Pris: Kr.20.00. Trykt af Aune Forlag i Trondheim. Billeder på alle kort. Ubrugte, i æske. Printed by Aune Publisher in Trondheim. Pictures on all cards. Unused, in box. 

  SN34: Larserics. Pris: Kr.120.00. Dobbeltspil i æske. Ubrugt. Det ene spil uudpakket. Double deck in box. Unused. One deck not opened.

ov31 SN35: Nyborg. Ca.1950/60. Pris: Kr.50.00. Fotos på alle kort. “Views of Norway’s Beauty Spots”. Photos on all cards. 52 kort, brugte og gulnede. Slidt æske.  52 cards, used and yellowed. Worn box.

   SN36: Piatnik. Benmanden. Pris: Kr.20.00. Dette kortspil er med svenske billeder, trykt i Østrig, for en dansk kunde! Brugte kort, i æske. Pris: This deck with Swedish design is printed in Austria, for a Danish customer! Used, in box.

   SN37: Öberg. No.366. 1950. Pris: Kr.30.00. Brugte kort. 52 + 1 joker + tektskort. Æske uden låg. Used deck. 52 + 1 joker + text card. Box without lid.

  SN38: Piatnik. Norge. Kongepaladset. 1983. Pris: Kr.20.00. Let brugte kort i plastæske. 3 jokere. Slightly used deck in plast box. 3 jokers.

games-of-gods SN39: Stavanger. The Game of the Gods. Ca.1990. Pris: Kr.90.00. Udgivet af det Arkeologiske Museum, med nordiske guder som motiv, og med specielle motiver på alle kort. To jokere + tekstkort. Ubrugt i let slidt æske. Published by the Archaeological Museum, with Nordic gods as motifs, and with special motifs on all cards. Two jokers + 1 text card. Unused in sligthtly smudged box. 

 SN40: Öbergs Spelkort. Nr. 361/1 Poker. Ca.2000. Pris: Kr.15.00. Ubrugte kort i æske. Komplet 52+1 kort. Unused cards in box. Complete with 52 + 1 cards.

  SN41: Esselte. Spader. Penninglotteriet. Pris: Kr.15.00. Ubrugte kort. 52 + 2 i æske. Unused deck, 52 + 2 in box.

  SN42: (Coeur). Vätternrundan. Før 1989. Pris: Kr.20.00. Efter jokerne at dømme trykt i Østtyskland. Ubrugte. 52 + 3 kort i plastæske. Judging from the jokers the deck is printed in DDR. Unused. 52 + 3 cards, in plastic box.

  SN43: Offason. Skåne. Pris: Kr.20.00. Uåbnet spil i æske. Unopened deck in box.

  RESERVERET SN44: Öberg. Stockholm. 1954. Pris: Kr.60.00. Ubrugte kort. 2 jokere. Ingen æske. Unused deck. 2 jokers. No box.

  SN45. Esselte. Öberg. Pris: Kr.30.00. Ubrugte kort i plast, og i æske. Unused deck in plast, and in box.

Til toppen af siden.

Advertisements