DKS – Salomon og Holmblad

 

   DKS10: Tarok. Version 2 (kendes på Spar Dame). L. P. Holmblad. 1852-61. Pris: Kr.350.00. Firkantede hjørner. Ukomplet sæt. Der er de ni viste figurkort + to esser, samt billedkortene I-III, V, IX-XVI, XVIII-XXI + 27 talkort. Gulnede men i fin stand. Ingen omslag. Square corners. Incomplete deck. There are the 9 shown court cards + 2 aces, and the picture cards I-III, V, IX-XVI, XVIII-XXI + 27 number cards. Yellowed but in good condition. No box.

  DKS11: Tarok. Version 2 (Kendes på Kort II). L. P. Holmblad. 1852-61. Pris: Kr.50.00. Firkantede hjørner. Ukomplet sæt. Der er billedkortene I-XVI + tamburspilleren (defekt). Square cornersIncomplete deck. There are the picture cards I-XVI  + the tambour-player (defect)

    DKS12: Tarok. Version 2 (Kendes på Kort II). L. P. Holmblad. 1852-61. Pris: Kr.1500.00. Firkantede hjørner. 78 kort, komplet, men billedkortene 2-21 er med rød ryg, medens de øvrige er med blå ryg. Brugte kort, men ingen bræk eller bøj. Ingen omslag. Square corners. 78 cards complete, but the picture cards nos.2-21 are with a red reverse, while the rest are with a blue reverse. USed cards, but no breaks or bends. No wrapper.

  DKS13: Tarok. No.108. S. Salomon & Co. Før/before 1905. Pris:30.00. Ukomplet spil. Kun de viste kort + 17 talkort. Let brugt. Incomplete deck. Only the shown cards + 17 number-cards. Slightly used.

    DKS14: Tarok. No.108. S. Salomon & Co. Før/before 1905. Pris:150.00. Ukomplet sæt med de tolv viste topkort, dertil billedkortene 1-3, 5-10, 12-21, samt 18 talkort. Det virker som om det er to spil, der er blandet. Incomplete deck with the 12 shown court cards, plus picture cards nos. 1-3, 5-10, 12-21,- and 18 number cards. It seems as if two decks are mixed.

  DKS26: Coeur. Reklamekort. Pris: Kr.15.00. Brugt men ikke slidt. 52 kort, ingen æske. Advertising deck. Used but not worn. 52 cards, no box.

    DKS27: Coeur. No.128. Pris: Kr.10.00.  De almindeligste korspilsbilleder. Brugt i slidty æske, to jokere. The most comon pattern. Used in worn box. Two jokers.

  DKS28: No.121. Ca.1950. Pris: Kr.5.00. Meget slidt og beskidt og med bræk og buk. Ingen æske. 52 kort. Sandsynligvis trykt i England. Much worn and dirty and with breaks and bends. No box. 52 cards. Probably printed in England.

DK29 DKS29: Club-Kort, L’Hombre, No.101. Pris:Kr.350.00. Rød. Fra ca.1920, trykt af Wüst. Komplet med 40 kort. Meget brugte, og bagsidens røde farve er smittet af på bagvedliggende kort, – af fugt velsagtens. Ingen æske. Red. Same deck as DK27 but lhombre, also from 1920, also printed by Wüst. Complete with 40 cards. Very much used, and the red colour from the reverse has come off on the the neighbouring cards – probably because the were wet at one time. No box. 

  DKS30: Ca.1910-20. Pris:Kr.30.00. Tolv enkeltkort. De seks viste billedkort + to esser + 4 talkort. Alt MEGET slidt og revet. Twelve single cards. The six court cards shown + 2 aces + 2 number-cards. All VERY much worn and torn.

DSC06733 DKS44: Version No.96.Ca.1920-30. Pris: Kr.20.00. Meget slidt og beskidt, og med knæk og bræk i hjørner. Hjerter 4 mangler. Ingen æske. Much worn and dirty, with breaks and bends in corners. Four of Hearts is missing. No box.  

    DKS52: Ca.1910. Pris: Kr.500.00. Dette meget sjældne tidlige spil stammer direkte fra fabrikken, erhvervet fra en sen efterkommer af familien. Det har aldrig været solgt/spillet med. Hjørnerne er klippet af for at markere spillet som “ikke til salg”. KUN 35 kort! Klør konge, hjerter knægt og 15 talkort mangler. Ingen æske. This very rare early deck comes directly from the factory, through a late descendant of the family. It has never been sold/used. Corners are chipped off to mark them as “not for sale”. ONLY 35 cards! King of Clubs, Jack of Hearts and 15 number-cards are missing. No box.
  DKS74: Holmblad. No.77. Ca.1950. Pris: Kr.200.00. Ubrugt spil, med guldhjørner, i slidt æske, med to jokere. Formentlig trykt af Genechten, Belgien. Unused deck, with golden corners, in worn box. Probably printed by Genechten, Belgium.

holmbuko DKS75: Holmblad. Ca.1920. Pris: Kr.150.00. Dette spil er usædvanligt, FORDI der er sort hjørne-tryk på de RØDE billedkort, – men ikke på talkortene. Udgaven findes mest med sort på sort og rød på rød. Spillet findes desuden i to varianter, nemlig hvor ansigterne er hvide, som her, eller hvor de er hudfarvede. Spillede, men ganske pæne kort. Ialt 24 kort (billedkortene + esser + 6-7ere) – sandsynligvis er de taget ud af et spil med 52 kort. This is an unusual deck, BECAUSE it has black pips on the red suits, but not on the other cards. The most common of this deck is black on black and red on red. It also comes in two variations, i.e. with white faces, as here, and with coloured faces. Used cards, but fairly nice. In all 24 cards (Court cards and 6-7s) probably taken from a full 52-deck.  

  DKS77: Coeur. No.128. Før 1989. Pris: Kr.30.00. Det klassiske billede, men trykt i Østtyskland af firmaet Coeur = før 1989, men sikkert i 70erne. Ubrugte kort, to jokere og et tekstkort, let slidt æske. The standard design, but printed in East Germany by the company Coeur = before 1989, but probably in the 70s. Unused deck, two jokers and a text card, slightly worn box.

DK93 DKS77: 30erne. Pris: Kr.10.00. Meget slidt og beskidt, og med rifter. Ingen æske. (se også DK93). OBS anderledes hjørnemarkering end DK77b. Much worn and dirty, and with rifts. No box. (see also DK93). OBS: Different pips than DK77b

DK78 DKS78: S. Salomon & Holmblad. Pris:Kr.30.00.Udgivet ca.1930-40, og sandsynligvis trykt af det engelske firma Waddington. Det findes i mange varianter, og jeg tror, at dette er spilnr.114. Uden æske. Slidte og gulnede kort. Bagsiden er ikke den mest almindelige for Holmblad.

DK81 RESERVERET DKS81: [Lhombre No.140]. Pris: Kr.40.00. Udgivet ca. 1920. Trykt af det tyske firma Wüst. 40 kort komplet. Meget slidt og beskidt og med bræk. Original æske.

  DKS82: LHombre, No.140. Ca.1920. Pris: Kr.30.00. Trykt af Wüst. KUN 34 kort. Der mangler 6 bileldkort. Brugte kort, i æske. Printed by Wüst. ONLY 34 cards. 6 court cards missing. Used cards, in box.

DK93 DKS93: Udgave fra ca.1930-40. IKKE DET VISTE SPIL, men et nær MINT spil: Pris: Kr.300.00. Med guldhjørner. Uden æske, 52 kort + 1 joker. Grønt toldstempel på ruder es. (Se også DK77)

DK99 DKS100: Ca.1915. Pris:Kr.30.00. TRE enkelte kort. Formentlig trykt af Genechten, Belgien. Helt rene og uspillede. Ganske sjældne. Three singles. Probably printed by Genechten, Belgium. Clean and unused. Quite rare.

DK101 DKS101: Ca.1912-20. Pris:Kr.30.00. Ni enkeltkort, heraf 8 billedkort + klør fem. Meget beskidte og med manglende hjørner. Men jo sjældne. Nine singles.

dsc02212 dsc02213 DKS105: Bayer. Pris: Kr.100.00.  Et meget sjældent dobbelt kortspil. For det første er det udgivet ca.1930-40, dernæst er det en tidlig reklame for “Den Lille Tablet” ASPIRIN. En usædvanlig sag. Spillene er MEGET slidte, kortene brunede og med knæk. Det ligger i den originale læderagtige æske, men låget er brækket af. Altsammen med til at styrtdykke prisen. Og så alligevel! A rare double deck. Firstly it is published around 1930-40, secondly it is an early advertisement for “The little tablet” ASPIRIN. An unusual item. The decks are VERY MUCH worn, with yellowed cards with bends. They are in the original leatherlike box, bot the lid is loose. All makes the price dive heavily. But still!!

salbla1 salbla2 DKS120:  Tarok. Ca.1918. Pris: Kr.800.00. Blå ryg. Kom første gang ca.1905. Version med  jugendstilmønster på ryggen, og versionen med modstillet Salomon – Holmblad på klør knægt. Godt brugt spil, uden at være dårligt, men man kan se sliddet på kortenes midte. Ingen væsentlige buk eller bræk. Kortene ser mere slidt ud, end de er. Det skyldes, at de er trykt på gulligt karton (jeg har selv en anden version, som er trykt på hvidere karton). Fire kort er netop erstattet af kort fra et “hvidt” sæt, bl.a. hjerter dame. Ingen æske. Toldstempler på ruder es, – et grønt, der angiver perioden efter 1918, og MÅSKE et tidligere dansk? (Eller måske et australsk ??? – for spillet har været i Australien de sidste 100 år). Sjældent spil. Blue reverse. Version with Jugend-style design on the reverse, and the version with opposite Salomon – Holmblad on the Jack of Clubs. Well used deck, without being poor, but one can see the usage in the middle of the cards. No serious bends or breaks. The cards look more used, than they are. It is because they are printed on yellowish cardboard (I have a similar version printed on whiter background). Four cards are replaced from a “white” deck, among them the Queen of Hearts. No box. Tax stamps on the Ace of Diamonds (One Danish, green after 1918 and another perhaps earlier – or perhaps an Australian ??? – because the deck has been in Ausralia for the last 100 years). Rare deck.

    DKS121: Tarok. Ca.1918. Pris: Kr.600.00. Samme spil som DKS120 og DKS122. Lidt mere slidt. et enkelt kort har et ikke-slemt buk i et hjørne. Same deck as DKS120 and DKS122. A little more worn, a single card has a non-serious bend in a corner.

salrod1 salrod2 DKS122: Tarok. Ca.1918. Pris: DKr.950.00. Rød ryg. Kom første gang ca.1905. Version med  jugendstilmønster på ryggen, og versionen med modstillet Salomon – Holmblad på klør knægt. Brugt spil, men pænt. Ingen væsentlige buk. Kortene ser mere slidt ud, end de er. Det skyldes, at de er trykt på gulligt karton (jeg har selv en anden version, som er trykt på hvidere karton). Slidt og defekt æske uden flap. Toldstempler på ruder es – et grønt, der angiver perioden efter 1918, og MÅSKE et tidligere dansk? (Eller måske et australsk ??? – for spillet har været i Australien de sidste 100 år). Sjældent spil. Red reverse. Version with Jugend-style design on the reverse, and the version with opposite Salomon – Holmblad on the Jack of Clubs. Used deck, but nice. No serious bends. The cards look more used, than they are. It is because they are printed on yellowish cardboard (I have a similar version printed on whiter background). Used and torn box, no flap. Tax stamps on the Ace of Diamonds (One Danish, green after 1918 and another perhaps earlier – or perhaps an Australian ??? – because the deck has been in Ausralia for the last 100 years). Rare deck.

 

Advertisements