Salomon og Holmblad

 

DK29 DK29: Club-Kort, L’Hombre, No.101. Pris:Kr.350.00. Rød. Fra ca.1920, trykt af Wüst. Komplet med 40 kort. Meget brugte, og bagsidens røde farve er smittet af på bagvedliggende kort, – af fugt velsagtens. Ingen æske. Red. Same deck as DK27 but lhombre, also from 1920, also printed by Wüst. Complete with 40 cards. Very much used, and the red colour from the reverse has come off on the the neighbouring cards – probably because the were wet at one time. No box.  

DK36 DK36. Holmblads Spillekort-Forretning. Ca.1920.  Pris: Kr.700.00Club-kort nr.101, L’Hombre. 40 kort i æske. Alt gulnet og brugt, – men jo altså sjælden. Club-kort nr.101, for Lhombre, 40 cards in box. All yellowed and used, – but rare.

DK37. S. Salomon. Ca.1900. Pris: KR.2.000,00. Dette spil er med tyske billeder, og det er trykt hos Conrad Jäger, Proschwitz i Böhmen (ses i borten på ruder knægts gule bluse). Ekstrem sjælden. Brugte og gulnede kort, men meget pæne efter alderen. Ingen æske. Fint stempelmærke. This deck is with well know German pictures, and it is printed by Conrad Jäger, Proschwitz (as can be seen in the yellow blouse of the jack of diamonds). Extremely rare. Used and yellowed cards, but still very nice if you think of their age- No box. Nice tax stamp.

DSC06733 DK44: Version No.96.Ca.1920-30. Pris: Kr.20.00. Meget slidt og beskidt, og med knæk og bræk i hjørner. Hjerter 4 mangler. Ingen æske.

DK51: S. Salomon & Co. LHombre. Pris: Kr.800.00. Dette meget sjældne spil er fra ca.1900, med et tydeligt toldstempel for perioden 1890-1918. 40 kort komplet. Ældede og brugte kort, men grundlæggende i fin stand. Dette er den ældste version af det såkaldte mønster B. Uden æske. Bagsiden med det blå prikmønster, der danner en blomst. This very rare deck is from about 1900, with a distinct tax stamp used in the period 1890 to 1918. 40 cards complete. Old and used cards, but basically in good condition. This is the oldest version of the so-called Version B. No box. The reverse is with blue dots making the pattern of flowers.

holmbuko DK75: Holmblad. Ca.1920. Pris: Kr.150.00. Dette spil er usædvanligt, FORDI der er sort hjørne-tryk på de RØDE billedkort, – men ikke på talkortene. Udgaven findes mest med sort på sort og rød på rød. Spillet findes desuden i to varianter, nemlig hvor ansigterne er hvide, som her, eller hvor de er hudfarvede. Spillede, men ganske pæne kort. Ialt 24 kort (billedkortene + esser + 6-7ere) – sandsynligvis er de taget ud af et spil med 52 kort. This is an unusual deck, BECAUSE it has black pips on the red suits, but not on the other cards. The most common of this deck is black on black and red on red. It also comes in two variations, i.e. with white faces, as here, and with coloured faces. Used cards, but fairly nice. In all 24 cards (Court cards and 6-7s) probably taken from a full 52-deck.

DK93 DK77a: 30erne. Pris: Kr.10.00. Meget slidt og beskidt, og med rifter. Ingen æske. (se også DK93). OBS anderledes hjørnemarkering end DK77b. Much worn and dirty, and with rifts. No box. (see also DK93). OBS: Different pips than DK77b

holm-gl DK77b: 30erne. Pris: Kr.20.00. 52 + 1 brugte kort, ingen æske. Obs.: forskellig hjørnemarkering fra DK77a. 52+1 used cards, no box. Obs: Different pips than DK77a

DK78 DK78: S. Salomon & Holmblad. Pris:Kr.30.00.Udgivet ca.1930-40, og sandsynligvis trykt af det engelske firma Waddington. Det findes i mange varianter, og jeg tror, at dette er spilnr.114. Uden æske. Slidte og gulnede kort. Bagsiden er ikke den mest almindelige for Holmblad.

DK81 RESERVERET DK81: [LhombreNo.140]. Pris: Kr.40.00. Udgivet ca. 1920. Trykt af det tyske firma Wüst. 40 kort komplet. Meget slidt og beskidt og med bræk. Original æske.

DK93 DK93: Udgave fra ca.1930-40. IKKE DET VISTE SPIL, men et nær MINT spil: Pris: Kr.300.00. Med guldhjørner. Uden æske, 52 kort + 1 joker. Grønt toldstempel på ruder es. (Se også DK77)

DK99 DK100: Ca.1915. Pris:Kr.30.00. TRE enkelte kort. Formentlig trykt af Genechten, Belgien. Helt rene og uspillede. Ganske sjældne.

DK101 DK101: Ca.1912-20. Pris:Kr.30.00. Ni enkeltkort, heraf 8 billedkort + klør fem. Meget beskidte og med manglende hjørner. Men jo sjældne. Nine singles.

dsc02212 dsc02213 DK105: Bayer. Pris: Kr.100.00.  Et meget sjældent dobbelt kortspil. For det første er det udgivet ca.1930-40, dernæst er det en tidlig reklame for “Den Lille Tablet” ASPIRIN. En usædvanlig sag. Spillene er MEGET slidte, kortene brunede og med knæk. Det ligger i den originale læderagtige æske, men låget er brækket af. Altsammen med til at styrtdykke prisen. Og så alligevel! A rare double deck. Firstly it is published around 1930-40, secondly it is an early advertisement for “The little tablet” ASPIRIN. An unusual item. The decks are VERY MUCH worn, with yellowed cards with bends. They are in the original leatherlike box, bot the lid is loose. All makes the price dive heavily. But still!!

salbla1 salbla2 DK120:  Tarok. Ca.1905/18. Pris: Kr.800.00. Blå ryg. Kom første gang ca.1905. Version med  jugendstilmønster på ryggen, og versionen med modstillet Salomon – Holmblad på klør knægt. Godt brugt spil, uden at være dårligt, men man kan se sliddet på kortenes midte. Ingen væsentlige buk eller bræk. Kortene ser mere slidt ud, end de er. Det skyldes, at de er trykt på gulligt karton (jeg har selv en anden version, som er trykt på hvidere karton). Fire kort er netop erstattet af kort fra et “hvidt” sæt, bl.a. hjerter dame. Ingen æske. Toldstempler på ruder es, – et grønt, der angiver perioden efter 1918, og MÅSKE et tidligere dansk? (Eller måske et australsk ??? – for spillet har været i Australien de sidste 100 år). Sjældent spil. Blue reverse. Version with Jugend-style design on the reverse, and the version with opposite Salomon – Holmblad on the Jack of Clubs. Well used deck, without being poor, but one can see the usage in the middle of the cards. No serious bends or breaks. The cards look more used, than they are. It is because they are printed on yellowish cardboard (I have a similar version printed on whiter background). Four cards are replaced from a “white” deck, among them the Queen of Hearts. No box. Tax stamps on the Ace of Diamonds (One Danish, green after 1918 and another perhaps earlier – or perhaps an Australian ??? – because the deck has been in Ausralia for the last 100 years). Rare deck.

salrod1 salrod2 DK121: Tarok. Ca. 1905/1918. Pris: DKr.950.00. Rød ryg. Kom første gang ca.1905. Version med  jugendstilmønster på ryggen, og versionen med modstillet Salomon – Holmblad på klør knægt. Brugt spil, men pænt. Ingen væsentlige buk. Kortene ser mere slidt ud, end de er. Det skyldes, at de er trykt på gulligt karton (jeg har selv en anden version, som er trykt på hvidere karton). Slidt og defekt æske uden flap. Toldstempler på ruder es – et grønt, der angiver perioden efter 1918, og MÅSKE et tidligere dansk? (Eller måske et australsk ??? – for spillet har været i Australien de sidste 100 år). Sjældent spil. Red reverse. Version with Jugend-style design on the reverse, and the version with opposite Salomon – Holmblad on the Jack of Clubs. Used deck, but nice. No serious bends. The cards look more used, than they are. It is because they are printed on yellowish cardboard (I have a similar version printed on whiter background). Used and torn box, no flap. Tax stamps on the Ace of Diamonds (One Danish, green after 1918 and another perhaps earlier – or perhaps an Australian ??? – because the deck has been in Ausralia for the last 100 years). Rare deck.

 

Advertisements