Tyskland / Germany

Der er to afsnit:

  1. Blandede producenter (Different printers)
  2. Dondorf (se undersiden) (see subpage)

 

1. Blandede producenter

 

  TY05: Leipziger Messekarte. Altenburger Spielkartenfabr. Schneider & Co. 1897-1930erne. Pris: Kr.1200.00. Det originale spil. 32 kort komplet. Slidte og beskidte kort. Oprindelig i en “pap-skuffeæske”, – her er kun den inderste del. Spillet er senere genoptrykt, – men dette er originalen. The original deck. 32 cards complete. Worn and smudged cards. Originally in a cardboard box. Here is only the inner part of it. The deck has been reprinted, – but this is the original.

   TY06: Kölnische Spielkarten-Fabrik. Joh. Peter Bürgers. Pris_ Kr.80.00. Mønsterkort. Ti enkeltkort med fors kellige forsider og bagsider. Otte billedkort, to talkort. Musterkarten. Ten singles with different pictures and reverses. Eight court cards, two number-cards.

 TY07: VASS. Rombach & Co. 1972. Pris: Kr.450.00. Reklamekort for forlaget Rombach i Freiburg. Oplag på kun 3000. Med motiver fra 1001 Nat på alle billedkort. Noget dristige, når man kigger lidt nærmere. 32 kort komplet, i plastbox. Ubrugte. Advertisement deck for the Publisher Rombach in Freiburg. Only 3000 copies printed. With motifs from 1001 Night on all court cards. Somewhat lustful when looked closer at. 32 cards complete, in plast box. Unused.

 TY08: Altenburg. Tellkarte. Ca.1940. Pris: Kr.60.00. 32 kort komplet. Med Wilhelm Tell. Brugte og gulnede kort med skjolder her og der. Original skuffeæske, der mangler den indre skuffe. 32 cards, complete. With Wilhelm Tell. Used and yellowed cards with blotches here and there. Original double box, with the inner part missing.

DSC09878 DSC09879        DSC09877  TY09: Tryllekort. Pris: Kr.40.00. Her er TO kortspil, som er specielt konstrueret med gengangere af flere kort, og med små afskær i hjørnerne. næsten som runde musebid, og hvad jeg ikke kan vise: billeder på begge sider = ingen ryg. Hvert spil med omkring 30 kort. Ingen æske. Gamle. Tysk fra firmaet Altenburger Stralsund. Med Hagekors i toldstemplet. Det ene spil med grøn blomsterryg, det andet med sort krydstern. Conjurer Deck. TWO decks of cards, specially produced with duplicates of several cards, and with small cuttings in the corners, almost like mouse-bites, – and what I can not show: number-cards on both sides, i.e. no reverse. Each deck with about 30 cards. No box. Old. From Altenburger, Stralsund. With swastika in the tax stamp. One deck with green reverse, the other with black diagonal stripes.

DSC06109 TY10: Häschen-Skat. ASS. 1977. Pris: Kr.30.00. Ubrugte kort i plastæske. Unused deck in plast box.

DSC06112 TY11: Schach-Skat. Coeur. 1977. Pris: Kr.50.00. Østtyske. Skakbrikker på kort. Ubrugte kort i plastæske. Chess pieces on all cards. Unused cards in plast box.

DSC06205 TY12: Bauernkriegs-Gedenkstätte “Panorama” Bad Frankenhausen. 1979. Pris: Kr.20.00. Ubrugte kort i plastæske. Unused cards in plast box.

TY13 TY13: Tysk ‘Salmebog’. Pris: Kr.10.00. Komplet med 32 kort, i plastomslag som en salmebog. Brugte kort med de såkaldte Berliner-billeder. Complete with 32 cards, in plast-holder like a psalmbook. Used cards with Berlin pattern.

 TY14: Altenburger Spielkartenfabrik, Schneider & Co., Skat-Karte. No.140. 1903-19. Pris: Kr.350.00. Komplet med 32 kort, brugte/gulnede, i æske uden låg. Toldstempel 30 Pf.  No.90. Complete with 32 cards, used/yellowed, in box without lid. Tax stamp of 30 Pf., No.90.

 TY15: ASS, Tarok Karte, No.85. Ca.1940. Pris: Kr.400.00. Ganske lidt spillede, om overhovedet. 36 kort komplet. Ingen æske. Very little used, if at all. 36 cards, complete. No box. 

 TY16: Vinak. Mexikanisches Kartenspiel. München 1990. Pris: Kr.60.00. Ubrugte kort i æske.  43 + 1 kort, komplet. Med teksthæfte. Unused deck in box. 43 + 1 card, complete. With leaflet.

TY17c TY17d TY17b

TY17a TY17e TY17f TY17: Dukkehuskort. Tyske. Pris: Kr.400.00. Ældre spil, med guldkant og delikate farver. Interessante motiver på billedkortene. 42 kort. Hjerter dame og knægt samt nogle småkort mangler. I fin lille Æske. Måler 1,7 x 1,2 cm. I flot stand. Se også TY17a-b. Older deck, with golden frame and delicate colours. Interesting motifs on teh court cards. 42 cards only. Queenand JAck of Hearts plus some lesser cards are missing. Nioce little box. Measure 1,7 x 1,2 cm. Good condition. See also TY17a-b.

dsc01968 dsc01969 dsc01972 dsc01967 TY17a: Dukkehuskort. Pris: KR.400.00. (spillet til højre på foto 1 + foto 2-3). Tysk spil. Måske Altenburg. 51 kort. Mangler spar 5. Fin lille original æske. God stand. Se også TY17 og TY17b. The deck to the right on photo 1 + photo 2-3. German deck. Perhaps Altenburg, 51 cards. The 5 of spades is missing. Nice little original box. Se også TY17 og TY17b.

dsc01970 dsc01971 dsc01973 dsc01967 RESERVERET TY17b: Dukkehuskort. C. L. Wüst. Pris: Kr.450.00. (spillet til højre på foto 1 + foto 2-3). 52 kort komplet. Fin lille original æske. Se også TY17-17a. The deck to the right on photo 1 + 2-3. 52 cards complete. Nice little box. See also TY17-17a  

  TY18: ASS. Sächs. Doppelbild. Skat. No.24. 1974. Pris: Kr.30.00. Ubrugte kort, 32 + 1,  i plastæske. Unused deck, 32 + 1, in plast box.

  TY19: Astrologisches Kartenlegespiel. Elvira Schad, Wiesbaden. Ca.1960. Pris: Kr.40.00. Ubrugte kort i æske. 32 kort komplet. Unused deck in box. 32 cards, complete.

TY20 TY20: Altenburg-Stralsunder. 1991. Pris: Kr.30.00. Dobbeltspil i æske, i serien Bridge Art Collection. Det ene spil lidt brugt, det andet mere brugt.

         RESERVERET TY21: F. X. Schmid. Olympia-Spielkarte. Skat. Ca.1936. Pris: Kr.800.00. Udgivet i forbindelse med de olympiske lege i 1936. 36 kort komplet + brugsanvisning. I meget slidt æske uden låg. Kortene har været sat op med frimærkehængsler, så der er mærker på ryggen. De værste er afbildet her. Kortene virker ellers ubrugte, men jo altså 80 år gamle. Published in connection to the Olympic Games in 1936. 36 cards, complete + instruction sheet. In very worn box, without lid. The cards have been fixed with stamp-hinges, leaving marks on the reverse. The worst cases ar shown here. Otherwise the cards seem unused, but of course: 80 years old.

Ty22 TY22: Fromman & Morian, Darmstadt. Ca.1885. Pris: Kr.700.00. Komplet med 32 kort. Franske billeder. Billedkortene er de klassiske helte: Hj.K er Karl den Store, SpKn er Holger Danske, så er der Pallas, Judith, Cæsar, Kong David o.a.. Fint tysk toldstempel no.73 på hjerter es. Kortene er i fin stand. Ingen æske (det har sandsynligvis været et papiromslag). Complete with 32 cards. French suits. The pictures are with the classical heroes Charles the Great, Ogier le Danois, and Pallas, Judith, Caesar, King David and others. Perfet German tax stamp No.73 on the ace of Hearts. The cards are in good shape. no box (and probably there were only a cover of paper)

TY123 TY23: Citaten Quartett. J. W. Spear & Söhne. Ca.1920. Pris: Kr.150.00. Æsken let slidt, men kortene virker næsten ubrugte. Smukke tryk. The box is slightly worn, but the cards seem almost unused.

 TY24: Stralsund. Ca.1930. Pris: Kr.60.00. Reklame for De Te We. 32 kort, komplet. Slidte, i defekt æske. Advertisement for De Te We. 32 cards, complete. Worn, in defect box.

 TY25: Schwerdter-Karte, Sachsische, VASS. Ca.1920. Pris: Kr.35.00. 29 kort, mangler tre (Unter hjerter, Unter Agern, 9 blade). Slidte. Ingen æske. 29 cards, three missing (Unter Hearts, Unter Acorns, 9 Leaves). Worn. No box.

  TY26: Otto Versand, Hamburg. 1979. Pris: KR.30.00. Reklamekort, 32 kort, komplet, i æske, ubrugte. Advertising deck, 32 cards complete,in box, unused.

  TY27b: Opern-Komponisten-Quartett. VASS. Ca.1950. Pris: Kr.40.00. 35 kort (mangler een), indlagt i en slags bog. 35 cards (one missing), kept in a sort of book.

DSC00282 TY28: Trumpf. Nr.881. Pris: Kr.20.00. 52 slidte kort i slidt æske uden låg. 52 worn cards in a worn box without a lid.

DSC01137 TY29a: F. X. Schmid, München. No.22201. Pris: Kr.20.00. Skat-kort, 32 kort komplet, slidte, et kort med bræk. Let slidt æske. TY29b: Pris: Kr.40.00. Samme spil. Ubrugte kort i let slidt æske. TY29a Somewhat worn. TY29b Unused in slightly worn box.

DSC01139 TY30: Prima. Bielefelder Spielkarten. No.1320. Pris: Kr.40.00. Til Skat, 32 kort komplet + reklamekort. Ubrugte kort i pæn æske. 32 cards,complete + advertising card. Unused deck in nice box. #

 TY31: Vereinigte Stralsunder Spielkarten-fabriken. Osram. Ca.1930. Pris: Kr.500.00. Mint spil med fine guldhjørner, men der mangler Hjerter es, Klør dame og jokeren. Ingen æske. Mint deck with nice golden corners, but missing: Ace of Hearts, Queen of Clubs and the joker. No box.

 RESERVERET TY32:  Vereinigte Stralsunder Spielkarten-fabriken, Altenburg. Württemberger Bild. Ca.1925-30. Pris: Kr.100.00. Ubrugte kort, ingen æske. Tysk toldstempel på hjerter es. 36 kort, komplet. Unused deck, no box. German tax stampon the Ace of Hearts. 36 cards, complete.

 TY33: Harlekin’s Regenbogen Skat.  Design: Peter Giesel. 1985. Pris: kr.60.00. Tegninger på alle kort. 32 kort + 4 jokere, ubrugte, ingen æske. Illustrations on all cards. 32 cards + 4 jokers, unused, no box.

 TY34: Hansers Skatspiel. 1984. Pris: Kr.50.00. Komplet med 32 + 1 kort + tekstblad, i plastæske. Alle talkort med bøger. Alle billedkort med forfattere fra 1984, bl.a. Borges, Calvino, Umberto Ecoog Lars Gustafsson. Complete with 32 + 1 card + leaflet, i plast box. All number cards with books. All court cards with an author, t.ex. Borges, Calvino, Umberto Ecoog Lars Gustafsson.

 RESERVERET TY35: Ver. Stralsunder Spielkartenfabrik. Rheinfährt. Ca.1900. Pris: Kr.300.00. Brugte og gulnede kort, men grundlæggende OK. Ingen æske. 32 kort, komplet. Used and yellowed cards, but basically OK. No box. 32 cards, complete.

DSC01081 TY36: Diddl. 1994. Pris: Kr.40.00. Dobbeltsæt i æske. Ubrugte kort. Double-deck in box. Unused cards.

 RESERVERET TY37: VASS. Bayerisches Doppelbild. Nr.243. Pris: Kr.40.00. Ubrugte kort, 36, i slidt æske uden låg. Unused deck, 36 cards, in worn box without lid. 

 TY38: ASS. Loriot Skat. CA.1980. Pris: Kr.30.00. 32 + 2 kort, ubrugt, i plastæske. 32 +2 cards, unused, in plast box.

 TY39: West (cigaretter). Skat, Berliner Spielkarten. Ca.1996. Pris: Kr.30.00.  Komplet med 32 + 1 kort, ubrugte, i slidt æske. Med mig ukendte personer på alle billedkort. Complete with 32 +1 cards, unused, in worn box. With persons unknown to me on all court cards. ::

altenburg-rose TY40: Altenburg / Thür. Rokoko. “Rose”. Pris: Kr.15.00.  Meget slidte kort med buk her og der. To jokere og et blankt kort. I slidt æske. En fortsættelse af de oprindelige Dondorf-kort. Much worn deck with bends here and there. Two jokers and a blank. in worn box. A continuation of original Dondorf-pattern.

TY41L TY41: Trumpf. Deutsche Spielkartenfabrik. Walter Scharff. 1931-40. Pris: Kr.100.00. Skatkarte No.75, 32 kort komplet, slidte, i æske uden låg.  Skat-cards No.75, 32 cards, complete, worn, in box without lid.

 TY42: Schnapskarten, Böhmische, Nr.225. Ca.1940. Pris: Kr.100.00. 24 kort, komplet, let spillede.Defekt æske. 24 cards, complete, slightly used, defect box.

DSC01247 TY43: Harzen. Coeur. Pris: Kr.30.00. Med dragter og uniformer fra Harzen-området. Med det østtyske firmamærke for Coeur. Ubrugte kort i plastæske. 32 kort, komplet. With clothing and uniforms from the Harzen area. Made by Coeur. Unused deck in plastic box. 32 cards complete.

DSC01248 TY44: Bjergværk. Höll. 1973. Pris: Kr.30.00. Reproduktion af et spil fra ca.1840. 32 kort komplet, ubrugte i plastæske. Reproduction of a deck fra about 1840. 32 cards complete, in plast box.

  TY45: Altenburg. Bergbaukarte. Anhaltische Kohlenwerke. Design Pix (Otto Pech). 1925. Pris: Kr.400.00. Brugte kort, uden bræk eller rift, 32 komplet, i æske uden inderæske. Somewhat used deck, but without breaks or rifts, 32 cards complete, in box with the inner box missing.

 TY46: Juristenskat. Heel Verlag. 1990. Pris: Kr.25.00. Ubrugte kort i plastæske. 32 + titelkort. Design ved Philipp Heinisch på alle billedkort og esser. Unused deck in plast box. 32 + title card. Design by Philipp Heinisch on all court cards and aces..

DSC01255 TY47: Loriot Skat (+ whist). ASS. Før 2001. Pris: Kr.40.00. 32 kort komplet. Ubrugte kort i plastæske. At kigge på kortene i dette spil bringer mig altid i godt humør! – Jeg har så også et spil til whist med 52 + 3 kort. Blå bagside. Brugte, uden æske. Pris: Kr.15.00 

 TY48: Karo. Das Künstler-Kartenspiel. 1991. Pris: Kr.50.00. 32 kort komplet, i plastbox. Med sort/hvis illustration PÅ BAGSIDEN af alle kort. Indlagt liste over kunstnere. Udgivet af kunsttidsskriftet Tiegel und Tumult. Nr.186 af 999m eksemplarer. 32 cards, complete, in plast box. With black/white illustrations ON THE REVERSE of all cards. List of the artists inlaid. Published by the Art Magazine Tiegel und Tumult. No.186 of 999 copies.

TY49 TY49: Sofa-karte. Pris: Kr.550.00.  Dette meget gamle tyske spil findes i flere udgaver. Benævnt sofakort ud fra klør dame. Farvet med stencil, eller måske endda hådkolorerede. Jeg er ikke sikker. Meget slidte og beskidte (hvor megen sæbe brugte mænd i begyndelsen af 1800-tallet?). Ingen æske, – og muligvis har der aldrig været nogen.   

 TY50: Altenburg. TAPP kort, No.88. Ca.1940. Pris: Kr.40.00. I æske til danmark, 36 kort, komplet, med dansk toldstempel, ubrugte kort i slidt æske, sort-blå skråtern på ryggen. In box for Denmark, with Danish tax stamp, unused deck in worn box. 36 cards complete. Blue and black diagonal design on the reverse.

 TY51: Herzkönig. Bintz-Dohany-Druck, Offenbach/Main. 1966. Kr.70.00. 32 kort, komplet, ingen æske. Med skuespillere på alle billedkort. 32 cards, complete, no box. With film actors on all court cards.

 TY52: Abteilung Altenburg, vormals Schneider & Co. Ca.1920. Pris: Kr.20.00. Meget beskidte og meget slidt kort. 52 + 1 + rester af æsken. Heavily worn and very dirty cards. 52 + 1 + scraps of the original box.  

  TY53: Berliner Bierdeckelskat. Berliner Spielkarten. 1978. Pris: Kr.50.00. Ubrugte kort i plastæske, 10 cm. i diameter, som ølbrikker, 32 + 2 + 1 kort komplet. Unused deck in plastbox, 10 cm. diameter, to be used as beer-coasters, 32 + 2 + 1 cards, complete.

 TY54: Altenburg. Bayerisches Bild. Ca.1974. Pris: Kr.40.00. 36 kort, komplet. Ingen æske. Ubrugte. 36 cards, complete, no box, unused.

 TY55: SYMA-SYSTEM. VASS. 1973. Pris: Kr.60.00. Ubrugt spil, 32 kort komplet, i original plasticæske. Unused deck. 32 cards, complete, in original plastic box.  

  TY56: Midtkraft. Berliner Spielkarten. Pris: Kr.25.00. Dobbeltspil med reklame for Midtkraft. Det ene spil uåbnet. Begge iæske, og ubrugte. Double deck with advertisement for the energy Company Midtkraft. One deck is unopened. Two decks, unused, in box.

 TY57: Siegfried Heilmeier, München. 1983. Pris: Kr.250.00. 34 kort, komplet, ubrugte. Håndkolorerede. Spil nr. 23 af 150. Original omslag. 34 cards, complete, unused. Handcoloured. Nr.23 of 150. Original wrapper.

 TY58: Ukendt. Pris: Kr.40.00. Af mig ukendt producent. 31 slidte kort, hjerter dame mangler. To kort har et afrevet hjørne, og fire kort er der skrevet på bagsiden af. Hjerter es har mærkatet IE. Ingen æske. Unknown producer to me. 12 worn cards, Queen of Hearts is missing. Two cards are missing a corner, four cards have writings on the back. Ace of Hearts wear the logo IF. No box.

 TY59: Mecklenburger Bild. Wilfried Kaschel. 1995. Pris: Kr.250.00. Håndkoloreret eksemplar, nr.4 af 60. Ubrugt i æske, hefte indlagt. Hand-coloured deck, no.4 of 60. Unused in box. 1 leaflet.

 TY60: Vogel Hochzeit. Ca.1940. Pris: Kr.100.00. En slags firkort. 28 kort, gulnede, men uden buk og bræk. Eet kort har noget “smat” på sig. A sort of a quartette. 28 cards, yellowed, but without bends or breaks. One card has a bigger smudge on it.

 TY61: Ukendt. Ca.1950. Pris: Kr.60.00. Ukendt producent til denne variation af Berliner-mønsteret. 52 + 3 kort, brugte, ingen æske. Unknown producer to this variation of the Berlin pattern. 52 + 3 cards, used, no box. 

  TY62: Frage- und Antwort-Spiel. Ca.1900. Pris: Kr.100.00. Komplet, 2 x 20 kort, med vejledning, på groft karton. Ingen æske. Complete with 2 x 20 cards, and instruction sheet, on coarse cardboard. No box.

  TY63: Gorleben soll leben. Skat. Merlin. Pris: Kr.60.00. Atomkraft Nej Tak. Ubrugte kort, med blegt tryk. Komplet, 32 kort, i æske. Nuclear energy No Thanks. Unused deck, with a vague print. 32 cards, complete, in box.

DSC00731 TY64: Sorteper? eller “De Lykkelige Familier”? Pris: Kr.60.00. Formentlig tysk og formentlig fra omkring Første Verdenskrig. 22 kort (mangler 2b og 7a). Hvidt karton. Slidt. Uden omslag. Probably German, and probably from about WWI. 22 cards (missing 2b and 7a). White cardboard. Worn. No wrapper. 

  TY65: Buchberg. Design: Margit Grassi. 1983. Pris: Kr.80.00. Ubrugt spil, 52 + 3 kort, i original æske. Unused deck, 52 + 3 cards, in original box.

TY66 TY66: Trumpf. Feinste Skat-Karte. Nr.99. Pris: Kr.30.00. 32 kort, komplet. I æske uden flap. Slidte kort. 32 cards, complete. In box without sideflaps. Worn cards.

dsc02252 TY67: Berliner Bierdeckelskat. Pris: Kr.40.00. 32 kort komplet + 3 tekstkort. Ubrugte i plastæske. Beregnet til ølbrikker. Blank bagside. 32 cards + 3 text cards, unused, complete in plast box. To be used as coasters. Blank reverse.

  TY68: Lustiges Frage- und Antwortspiel für Kinder. #1035. Bielefeld. Pris: Kr.20.00. Komplet, ubrugt, med 100 kort, i original plastæske. Unused, complete with 100 cards in original plast-box.

TY69a  TY69b TY69a: Reichs-Karte. Skat 32 Blatt. Altenburger-Spielkartenfabrik. Pris: Kr.600.00. Udgivet omkring Første Verdenskrig som støtte for piloter (Luftfahrendank), med royale personer, med generaler o.lign, samt repræsentanter for landbrug, teknik, sundhed. Udgivet i store mængder. Dette er 900-999 tusinde, MEN ikke så mange er bevaret. Kortene virker uspillede, men hjerter ti har et alvorligt knæk på midten, og æsken er slidt, uden flap. Published in WWI as support for the airforce (Luftfahrendank), with royal persons and notabilities, as well as representatives from agriculture, mechanics, health. Published in great numbers. These are 900-999 thousand, BUT not that many are left. The deck seems unused, but the 10 of hearts has a serious bend on the middle, and the box is worn, with no lid.

  RESERVERET TY69b: Deutsche Kriegs-Spielkarte. Skat 32 Blatt. Altenburger-Spielkartenfabrik. Nr.194. Pris: Kr.200.00. Udgivet omkring Første Verdenskrig som støtte for piloter , med royale personer, med generaler o.lign, – og på alle talkort er der meget spændende tidsbilleder. Slidte kort i slidt æske. Published in WWI as support for the airforce, with royalty, generals and the like, – and on all number-cards there are wonderful illustrations of the period. Worn deck in worn box.

  TY70: Antikriegsspielkarte. Siegfried Heilmeier. 1983. Pris: Kr.600.00.  Spil nr.58 af kun 100 eksemplarer. Ubrugte kort i ganske ganske let slidt æske. Deck no.58 of only 100 copies. Unuses cards i very slightly worn box.

heidelberg TY71: Heidelberg. 1970erne. Pris: Kr.100.00. Reklame for en trykmaskine Heidelberg CD 102-5+LX, og med moderne kunst på alle kort. Samme kunstner vil jeg tro. Ubrugte kort, uden æske, to jokere + et tekstkort. Hjerter fire mangler.

coeur-160  TY72a: Coeur. Rokoko Playing Cards. No.160. Pris: Kr.10.00. Meget slidt (ikke det afbildede), ingen æske, to jokere og et blankt kort. TY72b: Pris: Kr.30.00. Samme spil, men FØR 1949, med grønt toldstempel, og uden firmamærke på klør ti. Let brugt, uden æske, ingen joker.  TY72cPris: Kr.100.00 – Samme, men to spil i dobbeltæske, med henholdsvis den blå og den rosa ryg. Ubrugte kort med toldmærket 2 Kr. som ovf. TY72a: Much worn (not the deck shown), no box, two jokers and a blank card. TY72b: Same deck, but BEFORE 1949, with a green Danish tax stamp, and without producers name on the 10 of clubs. Slightly used, no box, no joker. TY72c: Same, but with two decks in a double box, – with blue and with pink reverse. Unused cards, with the tax stamp of 2Kr. as above.

TY73 TY73: Altenburg / ASS. Pris: Kr.50.00.52 kort + 1 joker, ingen æske. Slidte. Med tysk toldstempel Nr.90. Har næsten den samme bagside som de danske kortspil udgivet af Warburg i 30erne og 40erne. Jeg har to spil.

scan_20170226-6 TY74: Joker. Bielefeld. Ca.1950. Pris: Kr.40.00. Ubrugte kort i slidt æske. 2 jokere og 2 tekstkort. Unused cards in worn box. 2 jokers and 2 text cards. 

  TY75: F. A. Lattmann. Skat-Spiel No.18. Ca.1900. Pris: Kr.80.00. Meget beskidte kort med knæk og bræk. 31 kort, hjerter es mangler. Ingen æske. Very dirty deck with bends and breaks. 31 cards, Ace og Hearts is missing. No box.

TY76 TY76: Vereinigte Altenburger und Stralsunder Spielkarten-Fabriken A-G, Altenburg-Thür. ASS. 1930erne. Pris: Kr.40.00. 52 slidte og beskidte kort, uden æske. Med tysk toldstempel Nr.90 med rigsørn.

TY77 TY77: New Look. ASS. No.195. 1947-50. Pris: Kr.100.00. Ubrugte kort i pæn æske. Komplet med to ekstra jokere/blanke. Indlagt mærkat samt ‘bytteseddel’ (produktionsnummer som udstanset tal i hvid seddel). Fabrikken var kun i funktion nov.47 til 1950. Halvsjælden. Unused decks in nice box. Complete with two extra jokers/blank. Inserted white slip = control ticket. The factory only was in production from November 47 till the end of 1950. Somewhat rare.

TY78 TY78: New Look. ASS. No.195. 1947-50. Pris: Kr.55.00. Brugte kort  i defekt æske. 52 kort. Fabrikken var kun i funktion nov.47 til 1950, derfor halvsjældne kort. Used deck in defect box. 52 cards. The factory was only in production Nov.47 till end of 1950, therefore somewhat rare.

  TY79: F. A. Lattmann, Goslar. Feine Schwerter-Doppelkarte. Sächsisches Bild. 1923-29. Pris: Kr.200.00. Brugte og beskidte kort (undtage 9erne), ingen bræk. 24 kort (9, X, U, O, D, K), ingen æske. Used and dirty deck (except the 9s). No breaks, 24 cards (9, X, U, O, D, K), no box.

 scan0003 TY80a: Coeur. Pris: Kr.100.00. To ubrugte spil, hver med tre jokere. I  let slidt opretstående dobbeltæske. Two unused decks, each with three jokers. In a slightly worn vertical double box.

dsc02489 TY80b: Altenburger. (AS) No.66. Pris: Kr.40.00. Original Altenburger Salon-Bridge. Tre jokere. Brugte men pæne kort, i slidt æske. Three jokers. Used, but nice deck, i worn box.

dsc02490 TY80c: Altenburger. (AS). Pris: Kr.80.00. Dobbeltspil i plastæske. 3 jokere ved  det brune spil. Ingen jokere ved det grønne. Brugte kort, – men uden knæk og bræk. Double deck in plastic box. 3 jokers in the brown deck, no joker in the green. Used cards, but with no real breaks or bruises.

  TY81: Bielefelder Spielkarten. Joker. Schnipp Schnapp. Ca.1950. Pris: Kr.20.00. Ubrugte kort i æske. På æsken står der 36 kort, men på tekstbladet står der 32 kort. Og der ER 32 kort + tekstblad. Unused deck in box. On the box it says 36 cards, but on the instruction sheet it says 32 cards, and there IS 32 cards + the sheet. 

dsc01881 TY82: Trumpf. Pris: Kr.30.00. 52 meget slidte og gulnede kort. To jokere. Med swastika på toldmærket. Ingen æske. Firmamærkert TRUMPF på hjerter syv. 52 very much worn and yellowed cards. Two jokers. With the swastika on the tax stamp. The firm TRUMPF on 7 of hearts.

TY83 TY83: Elite, Nr.500, Trumpf, Verlag Deutsche Spielkartenfabrik. Pris: Kr.40.00. komplet med 52 kort + 3 jokere. Tysk toldstempel Nr.45 med ørn og hagekors. Slidte kort og meget slidt/defekt æske. 52 cards complete with 3 jokers. German tax stamp No.45 with eagle and swastika. Worn cards in a very worn/torn box.

TY84 TY84: F. X. Schmid, München.  Rommé Nr.0 400. Pris: Kr.20.00. 52 kort, brugt i slidt æske. Med dansk toldmærke fra perioden 1949-63. 52 cards, used, in worn box. With Danish tax stamp in use 1949-63. 

  RESERVERET TY85: Berliner Spielkarten. Antikke Götter. 1978. Pris: Kr.100.00. Genoptryk af et spil fra ca. 1830. Ubrugte i originalæske. Reprint of a deck from Ca.1830. Unused in original box.

  TY86: [Wahrsagekarte]. Ca.1880. Pris: Kr.350.00. Én oplysning siger, at korene er trykt i Tyskland ca.1880, – en anden siger af Adolf Reitinger, Wien. I så fald er det mellem 1898 og hans død i 1904. Ret beskidte kort, det ene med skrift på bagsiden og et kort med rift foroven. 17 kort (af 32 eller 36??) + 1 dublet af Bettler. Ingen æske. One source says, that the cards were printed in Germany ca.1880, – another says Adolf Reitinger, Wien. In that case it is between 1898 and his death in 1904. Quite dirty cards, one with writings on the reverse and one card with rift at the top. 17 cards (out of 32 or 36?) + a duplicate of the Bettler. No box.

  TY87: ASS. Jäger- und Schützen SKAT. No.1029. 1970. Pris: Kr.50.00. Komplet med 32 + 1 kort, i plastæske, ubrugte. Complete with 32 + 1 cards, in plast box, unused.

  TY88: ASS. Tarock Politisch. Wilhelm Hartung. No.1402/2. 1976. Pris: Kr.70.00.  Ubrugte kort i plastæske. Komplet, 36 kort. Unused deck in plast box. Complete, 36 cards.

DSR TY89: DSR. Altenburg. 1976-83. Pris: Kr.160.00. Deutfracht Seerederei Rostock var i en lang periode Østtysklands vigtigste rederi. Dette reklamespil blev udgivet i perioden 1976-83. Ubrugte kort. Ingen joker, ingen æske. Et ekstra Hjerter es.

  TY90: F. X. Schmid. Roi Soleil. Ca.1960. Pris: Kr.30.00. Meget slidt og beskidt spil. 52 + 3 kort, ingen æske. Much worn and dirty deck. 52 + 3 cards, no box.

bayern TY91: ASS. Bayrisches Doppelbild. Nr.243. Ca.1930. Pris: Kr.60.00. 36 kort, komplet. Let brugte kort i slidt æske uden låg. 36 cards complete. Slightly used cards in worn box without lid.

 TY92: VASS. Poker-Karte. Nr.195. Ca.1934. Pris: Kr.60.00. Ubrugte kort i æske uden låg. 52 + 2 kort. Unused cards in box without lid. 52 + 2 cards.

  RESERVERET TY92b: DONDORF. Best Playing Cards, No.195. Efter 1933. Pris: Kr.30.00. Stadig med Dondorf på æsken. Brugte kort. 52 kort, mangler tre jokere. Spar knægt met et afriv. I æske. Still with Dondorf on the box. Used deck. 52 cards. 3 jokers missing. Jack of spades with a rift. In box. 

  RESERVERET TY93: ASS. Skat. Preussisches Doppelbild. Nr.620. Ca.1940. Pris:Kr.150.00. Meget let brugte kort let slidt æske. 32 kort, komplet. Slighty used deck in used box. 32 cards, complete.

   RESERVERET TY94: Vereinigte Stralsunder Spielkarten-Fabriken. Deutsche Heldenkarte. 1916. Pris: Kr.250.00. Sjældne kort fra 1ste Verdenskrig. Ubrugte kort, ingen æske. MEN: der er kun 20 kort, ud af 36.Men alligevel: Ubrugte og sjældne, med meget spændende illustrationer. Rare deck from World War I. Unused cards, no box. BUT: there are only 20 cards of the 36. Still: Unused and rare, with exiting illustrations.

  TY95: VASS. ACMA, Bologna, Italien. Ca.1970. Pris: Kr.40.00. Reklame for pakkefirmaet ACMA, – og så er alle kortene skåret skævt af! Med vilje? 51 kort, ubrugte, i æske. Advertisement for the packing-firm ACMA, and all the cards have been cut wrongly! On purpose? 51 cards, in box, unused.

    TY96: Geographisches Frage- und Antwort-Spiel. Nr.5851. Ca.1920. Pris: Kr.60.00.  Komplet med 2 x 30 kort, ubrugte i slidt æske. Complete with 2 x 30 cards, unused, in worn box.

  RESERVERET TY97: Austria Tabakwaren, München. Skat. Nürnberger Spielkarten Fabrik. 1948-49. Pris: Kr.200.00. Ubrugte, 36 kort komplet, i pæn æske med lille rift. Unused deck, 36 cards, complete, in nice box with a small rift.

    TY98: Frommann & Bunte. Darmstadt. Ca.1870. Pris: Kr.1700.00. Den første udgave, med brunt tryk og med F og M på ruder 8. Almindeligt gulnede og slidte efter 150 år. Ruder to har et lille afriv og klør fire et let bøj. Ingen æske. The first version, with brown print, and with F and M in the eight of Diamonds. Otherwise ordinary yellowed and worn after 150 years. The two of diamonds has a dent, and the four of Clubs has a slight bend.

skat-18  TY100: ASS. Skat-Karte, Nr.18. Pris: Kr.20.00. 32 kort komplet, i æske, alt meget slidt og beskidt. 32 cards complete, in box, alle dirty and worn.

skotte TY101: ASS. Feinste Bridge-Karte. Nr.99B. Ca.1935. Pris: Kr.30.00. 52 + 3 kort komplet (1 joker og to blanke). Slidt kort. Defekt æske, der mangler flappen. Toldstempel No.90 på hjerter es. 52 + 3 cards complete (1 joker and 2 blanks). Worn cards, defect box missing the flap. Tax stamp no.90 on the Ace of hearts.

 TY103: Keine Startbahn West. Ca.1988. Pris: Kr.300.00.  32 kort, komplet, ubrugte, ingen æske. Demonstration mod lufthavnsudvidelse i Frankfurt. En MEGET stor sag for 30 år siden. Lille, privat, udgivelse. 32 cards complete, unused, no box. Demonstration against airport extension in Frankfurt. A very big and ongoing case 30 years ago. Limited, private edition.

TY107 TY107: B og Trumpf. Pris Kr.20.00 / stk.. To ældre spil med de såkaldte Berliner-billeder. Brugte. Uden æske. Svagt grønt dansk toldmærke.

dsc02196 TY108: Micky Mau-Mau. Schmid. No.25510. Pris: Kr.30.00. 32 kort komplet. Ubrugte i plastæske.

dsc02461 TY110: Gaigel Binokel. F X Schmid. No.16014. Pris: Kr.30.00. Ubrugte kort i plastæske. Påskrevet: Købt 1982. Unused deck i plast box. Annotated: Bought in 1982.

 TY112: ASS. Schwerter-Karte. Sächsisches Doppelbild. Ca.1930. Nr.30. Pris: Kr.40.00. 32 kort, komplet. Meget beskidte. Helt defekt æske. 32 cards complete. Very dirty cards. Totally defect box.

TY114: Rheinberger. Saarpf. Kunstanstalt u. Druckerei. 1939. Pris: Kr.300.00. Trachten Grossdeutschlands. 32 kort, komplet, ingen æske. Meget slidte. The regions of Great-Germany. 32 cards complete. No box. Very much worn.

 TY115: Schwarzer Peter. Ca.1975. Pris: Kr.20.00. Brugte kort, 28+1 komplet, ingen æske. Used cards, 28 + 1 complete, no box.

 TY116: König Arthur. Quartett. ASS. 1975. Pris: Kr.20.00. 32 kort, komplet, ubrugt, i plast æske. 32 cards, complete, unused, in plastic box

Til toppen af siden.

 

 

 

 

Advertisements