Tyskland / Germany

Der er to afsnit:

  1. Blandede producenter (Different printers)
  2. Dondorf (se undersiden) (see subpage)

 

1. Blandede producenter

 

  TY05: Leipziger Messekarte. Altenburger Spielkartenfabr. Schneider & Co. 1897-1930s. Price: € 65.00 The original deck. 32 cards complete. Worn and smudged cards. Originally in a cardboard box. Here is only the inner part of it. The deck has been reprinted, – but this is the original.

   TY06: Kölnische Spielkarten-Fabrik. Joh. Peter Bürgers. Price: € 10.00.  Musterkarten. Ten singles with different pictures and reverses. Eight court cards, two number-cards.

TY07: VASS. Rombach & Co. 1972. Price: € 60.00. Advertisement deck for the Publisher Rombach in Freiburg. Only 3000 copies printed. With motifs from 1001 Night on all court cards. Somewhat lustful when looked closer at. 32 cards complete. No box. Unused.

SOLD TY08: VASS. Allerfeinste Klub-Karte. Nr.63. Ca.1933. Price: € 30.00Unused deck in worn box. 32, complete.

DSC09878 DSC09879        DSC09877  TY09: Tryllekort. Price: € 5.00. Conjurer Deck. TWO decks of cards, specially produced with duplicates of several cards, and with small cuttings in the corners, almost like mouse-bites, – and what I can not show: number-cards on both sides, i.e. no reverse. Each deck with about 30 cards. No box. Old. From Altenburger, Stralsund. With swastika in the tax stamp. One deck with green reverse, the other with black diagonal stripes.

DSC06109 TY10: Häschen-Skat. ASS. 1977. Price: € 5.00. Unused deck in plast box.

TY11a: Altenburg. Historische Zinnfiguren I. Ein Skatspiel. 1988. Price: € 10.00. German pips. Unused deck in plast box. 32 + 1 complete.

TY11b: Altenburg. Historische Zinnfiguren I. Ein Skatspiel. 1988. Price: € 10.00French pips A, K, D, B. Unused deck in plast box. 32 + 1 complete.

 

DSC06205 TY12: Bauernkriegs-Gedenkstätte “Panorama” Bad Frankenhausen. 1979. Price: € 3.00Unused cards in plast box. #  

TY13: Coeur. Seh-Hilfe.  1988. Price: € 10.00. Unused deck in plast box. 32 + 1 complete. Advertisement for Carl Zeiss, Jena

 TY14: Altenburger Spielkartenfabrik, Schneider & Co., Skat-Karte. No.140. 1903-19. Price: € 45.00. Complete with 32 cards, used/yellowed, in box without lid. Tax stamp of 30 Pf., No.90.

TY15: ASS, Tarok Karte, No.85. Ca.1940. Price: € 50.00. Very little used, if at all. 36 cards, complete. No box. 

  TY16: DDR.Kretschinkis Hochzeit. Ca.1975. Price: € 6.00. Unused deck in plast box.  32 cards, complete.

TY17c TY17d TY17b

TY17a TY17e TY17f TY17: Dukkehuskort. Tyske. Pris: Kr.400.00. Ældre spil, med guldkant og delikate farver. Interessante motiver på billedkortene. 42 kort. Hjerter dame og knægt samt nogle småkort mangler. I fin lille Æske. Måler 1,7 x 1,2 cm. I flot stand. Se også TY17a. Older deck, with golden frame and delicate colours. Interesting motifs on teh court cards. 42 cards only. Queenand JAck of Hearts plus some lesser cards are missing. Nioce little box. Measure 1,7 x 1,2 cm. Good condition. See also TY17a.

dsc01968 dsc01969 dsc01972  TY17a: Dukkehuskort. Pris: KR.400.00. (spillet til højre på foto 1 + foto 2-3). Tysk spil. Måske Altenburg. 51 kort. Mangler spar 5. Fin lille original æske. God stand. Se også TY17. The deck to the right on photo 1 + photo 2-3. German deck. Perhaps Altenburg, 51 cards. The 5 of spades is missing. Nice little original box. See also TY17.

TY18: ASS. Sächs. Doppelbild. Skat. No.24. 1974. Price: € 4.00. Unused deck, 32 + 1, in plast box.  

RESERVERET TY19: Coeur. Lion Kölsch. 1985. Price: € 4.00. Beer advertisement. 32 cards, complete. Unused, no box.

TY20 TY20: Altenburg-Stralsunder. 1991. Price: € 3.00. Double deck in box, from the Series Bridge Art Collection. One deck sightly used, the other deck is used more.   

  TY21: Berliner Spielkarten. Anne Jöhri. 1990. Pris: Kr.200.00. Eksamensprodukt,  der viser forskellige personer, heraldiske våben, samt tryktekniske processer. Med separat hefte og i speciel æske. Nr. 194 af 200 trykte.  Product from an examination, with different persons, heraldry and printing processes. With a separate pamphlet and in a special box. No.194 of 200 printed items.

Ty22 TY22: Fromman & Morian, Darmstadt. Ca.1885. Pris: Kr.600.00. Komplet med 32 kort. Franske billeder. Billedkortene er de klassiske helte: Hj.K er Karl den Store, SpKn er Holger Danske, så er der Pallas, Judith, Cæsar, Kong David o.a.. Fint tysk toldstempel no.73 på hjerter es. Kortene er i fin stand. Ingen æske (det har sandsynligvis været et papiromslag). Complete with 32 cards. French suits. The pictures are with the classical heroes Charles the Great, Ogier le Danois, and Pallas, Judith, Caesar, King David and others. Perfet German tax stamp No.73 on the ace of Hearts. The cards are in good shape. no box (and probably there were only a cover of paper)

  TY23: Dichter-Quartett. Schönste Deutsche Dichtkunst. VASS. Pris: Kr.30.00. 36 kort, komplet, slidte, i æske. 36 cards,complete, worn, in box. 

   TY24: Bielefelder Spielkarten. Simultané. Sonia Dealunay. Ca.1964/70. Pris: Kr.200.00. Eet ubrugt spil. Ingen æske. 52 + 3 jokere. One single deck, unused. No box. 52 + 3 jokers.

 TY25: Schwerdter-Karte, Sachsische, VASS. Ca.1920. Pris: Kr.35.00. 29 kort, mangler tre (Unter hjerter, Unter Agern, 9 blade). Slidte. Ingen æske. 29 cards, three missing (Unter Hearts, Unter Acorns, 9 Leaves). Worn. No box.  

  TY26: Edition Hilger. Anton Lehmden. No.2878. Pris: Kr.120.00. Ubrugt dobbeltspil i uåbnet æske. Unused double deck in unopened box.

  TY27b: Opern-Komponisten-Quartett. VASS. Ca.1950. Pris: Kr.40.00. 35 kort (mangler een), indlagt i en slags bog. 35 cards (one missing), kept in a sort of book.

DSC00282 TY28: Trumpf. Nr.881. Pris: Kr.20.00. 52 slidte kort i slidt æske uden låg. 52 worn cards in a worn box without a lid.

DSC01137 TY29a: F. X. Schmid, München. No.22201. Pris: Kr.20.00. Skat-kort, 32 kort komplet, slidte, et kort med bræk. Let slidt æske. TY29b: Pris: Kr.40.00. Samme spil. Ubrugte kort i let slidt æske. TY29a Somewhat worn. TY29b Unused in slightly worn box.

DSC01139 TY30: Prima. Bielefelder Spielkarten. No.1320. Pris: Kr.40.00. Til Skat, 32 kort komplet + reklamekort. Ubrugte kort i pæn æske. 32 cards,complete + advertising card. Unused deck in nice box. #

 TY31: Vereinigte Stralsunder Spielkarten-fabriken. Osram. Ca.1930. Pris: Kr.500.00. Mint spil med fine guldhjørner, men der mangler Hjerter es, Klør dame og jokeren. Ingen æske. Mint deck with nice golden corners, but missing: Ace of Hearts, Queen of Clubs and the joker. No box.  

  RESERVERET TY32: Das Kartenspiel im jungen Stil. Die Girokasse der Partner. Ca.1960.  Pris: Kr.100.00. Ubrugte kort i let slidt æske. 32 + 1 kort, komplet. Unused deck in slightly worn box. 32 + 1 card, complete.

 TY33: Harlekin’s Regenbogen Skat.  Design: Peter Giesel. 1985. Pris: kr.60.00. Tegninger på alle kort. 32 kort + 4 jokere, ubrugte, ingen æske. Illustrations on all cards. 32 cards + 4 jokers, unused, no box.

 TY34: Hansers Skatspiel. 1984. Pris: Kr.50.00. Komplet med 32 + 1 kort + tekstblad, i plastæske. Alle talkort med bøger. Alle billedkort med forfattere fra 1984, bl.a. Borges, Calvino, Umberto Ecoog Lars Gustafsson. Complete with 32 + 1 card + leaflet, i plast box. All number cards with books. All court cards with an author, t.ex. Borges, Calvino, Umberto Ecoog Lars Gustafsson.

 RESERVERET TY35: Ver. Stralsunder Spielkartenfabrik. Rheinfährt. Ca.1900. Pris: Kr.300.00. Brugte og gulnede kort, men grundlæggende OK. Ingen æske. 32 kort, komplet. Used and yellowed cards, but basically OK. No box. 32 cards, complete.   

        RESERVERET TY36: Französische Spielkarte. Gezeichnet von E. Doepler d. Jüngeren. Verlag von Weigel, Leipzig. Ca.1885. Pris: Kr.2600.00. 36 kort, komplet, lidt brugt og let gulnede kort, perfekt guldkant. Forsiden af det oprindelige omslag. Toldstempel No.59, Dreissig Pf. Indlagt i meget slidt “snydebog” med rygtitel Dr. Scat’s Werke. 36 cards, complete, little used and slightly yellowed, perfect golden edge. Front paper of the original wrapping. Tax stamp No.59, Dreissig Pf. In a much worn fake booklet with the title on spine “Dr. Scat’s Werke”.

  TY37: VASS, Leinfelden. Renault. Design Otto Benz. 1985. Pris: Kr.250.00. Reklame for bilmærket Renault, – se bagsiden, og logoet er også indlejret i esserne mm. 52 + 3 ubrugte kort. Ingen æske. Advertisement for the Renault Auto, – se the back, – and the logo is also embedded in the aces and elsewhere. 52 + 3 unused cards. No box.

 TY38: ASS. Loriot Skat. CA.1980. Pris: Kr.30.00. 32 + 2 kort, ubrugt, i plastæske. 32 +2 cards, unused, in plast box.

 TY39: West (cigaretter). Skat, Berliner Spielkarten. Ca.1996. Pris: Kr.30.00.  Komplet med 32 + 1 kort, ubrugte, i slidt æske. Med mig ukendte personer på alle billedkort. Complete with 32 +1 cards, unused, in worn box. With persons unknown to me on all court cards. ::

altenburg-rose TY40: Altenburg / Thür. Rokoko. “Rose”. Pris: Kr.15.00.  Meget slidte kort med buk her og der. To jokere og et blankt kort. I slidt æske. En fortsættelse af de oprindelige Dondorf-kort. Much worn deck with bends here and there. Two jokers and a blank. in worn box. A continuation of original Dondorf-pattern.

  RESERVERET TY41: Fromman & Morian. Musketeer pattern. Ca.1923-30. Pris: Kr.400.00. Meget slidt og beskidt spil, men uden bræk og bøj. Defekt æske uden låg.  40 kort, komplet. Very much worn and dirty deck, but without breaks and bends. Broken box, without lid. 40 cards, complete.

  TY43: Flemming Wiskott, Glogau. Ca.1925. Pris:Kr.30.00. Brugte/slidte kort. Kun 47. Mangler Kl6, K, D, HJEs og RuK. Ingen æske. Used/worn deck. Only 47 cards. Missin CL6, K, Q, HAce and DKing.

DSC01248 TY44: Bjergværk. Höll. 1973. Pris: Kr.30.00. Reproduktion af et spil fra ca.1840. 32 kort komplet, ubrugte i plastæske. Reproduction of a deck fra about 1840. 32 cards complete, in plast box.

  TY45: Altenburg. Bergbaukarte. Anhaltische Kohlenwerke. Design Pix (Otto Pech). 1925. Pris: Kr.400.00. Brugte kort, uden bræk eller rift, 32 komplet, i æske uden inderæske. Somewhat used deck, but without breaks or rifts, 32 cards complete, in box with the inner box missing.

 TY46: Juristenskat. Heel Verlag. 1990. Pris: Kr.25.00. Ubrugte kort i plastæske. 32 + titelkort. Design ved Philipp Heinisch på alle billedkort og esser. Unused deck in plast box. 32 + title card. Design by Philipp Heinisch on all court cards and aces..

DSC01255 TY47: Loriot Skat (+ whist). ASS. Før 2001. Pris: Kr.40.00. 32 kort komplet. Ubrugte kort i plastæske. At kigge på kortene i dette spil bringer mig altid i godt humør! – Jeg har så også et spil til whist med 52 + 3 kort. Blå bagside. Brugte, uden æske. Pris: Kr.15.00

TY49 TY49: Sofa-karte. Pris: Kr.550.00.  Dette meget gamle tyske spil findes i flere udgaver. Benævnt sofakort ud fra klør dame. Farvet med stencil, eller måske endda hådkolorerede. Jeg er ikke sikker. Meget slidte og beskidte (hvor megen sæbe brugte mænd i begyndelsen af 1800-tallet?). Ingen æske, – og muligvis har der aldrig været nogen.   

 TY50: Altenburg. TAPP kort, No.88. Ca.1940. Pris: Kr.40.00. I æske til danmark, 36 kort, komplet, med dansk toldstempel, ubrugte kort i slidt æske, sort-blå skråtern på ryggen. In box for Denmark, with Danish tax stamp, unused deck in worn box. 36 cards complete. Blue and black diagonal design on the reverse.

 TY51: Herzkönig. Bintz-Dohany-Druck, Offenbach/Main. 1966. Kr.70.00. 32 kort, komplet, ingen æske. Med skuespillere på alle billedkort. 32 cards, complete, no box. With film actors on all court cards.

  TY52: Bielefeld. E. Gundlach. Skat No.110. 1948. Pris: Kr.600.00. Version 2, med spar knægt med fane. 32 kort, komplet, brugte og gulnede, – men pæne. Ingen æske. Version 2 where Jack of Spades has a standart. 32 cards, complete, used and yellowed – but nice. No box.

  TY53: Berliner Bierdeckelskat. Berliner Spielkarten. 1978. Pris: Kr.50.00. Ubrugte kort i plastæske, 10 cm. i diameter, som ølbrikker, 32 + 2 + 1 kort komplet. Unused deck in plastbox, 10 cm. diameter, to be used as beer-coasters, 32 + 2 + 1 cards, complete.

 TY54: Altenburg. Bayerisches Bild. Ca.1974. Pris: Kr.40.00. 36 kort, komplet. Ingen æske. Ubrugte. 36 cards, complete, no box, unused.

 TY55: SYMA-SYSTEM. VASS. 1973. Pris: Kr.60.00. Ubrugt spil, 32 kort komplet, i original plasticæske. Unused deck. 32 cards, complete, in original plastic box.    

  TY56a: Altenburg. 9-11-89 passé. 1990. Pris: Kr.200.00. (6,0 x 9,1 cm.), 32 + ekstrakort som vist. Ubrugte kort i plastæske med revne.  (6,0 x 9,1 cm), 32 + extra card as shown. Unused deck in defect plast box

  TY56b: Altenburg. 9-11-89 passé. 1990. Pris: Kr.200.00. (6,0 x 9,1 cm.), 32 + ekstrakort som vist. Ubrugte kort i plastæske.  (6,0 x 9,1 cm), 32 + extra card as shown. Unused deck in plast box

 TY57: Siegfried Heilmeier, München. 1983. Pris: Kr.250.00. 34 kort, komplet, ubrugte. Håndkolorerede. Spil nr. 23 af 150. Original omslag. 34 cards, complete, unused. Handcoloured. Nr.23 of 150. Original wrapper.   

 TY59: Mecklenburger Bild. Wilfried Kaschel. 1995. Pris: Kr.250.00. Håndkoloreret eksemplar, nr.4 af 60. Ubrugt i æske, hefte indlagt. Hand-coloured deck, no.4 of 60. Unused in box. 1 leaflet.

  TY60: Coeur. August der Starke. 1987. Pris: Kr.50.00. Ubrugte kort i plastæske. 32 + 1 kort, komplet. Intet teksthæfte. Unused deck in plast box. 32 + 1, complete, but an additional leaflet is NOT here.

 TY61: Ukendt. Ca.1950. Pris: Kr.60.00. Ukendt producent til denne variation af Berliner-mønsteret. 52 + 3 kort, brugte, ingen æske. Unknown producer to this variation of the Berlin pattern. 52 + 3 cards, used, no box. 

  TY62: Frage- und Antwort-Spiel. Ca.1900. Pris: Kr.100.00. Komplet, 2 x 20 kort, med vejledning, på groft karton. Ingen æske. Complete with 2 x 20 cards, and instruction sheet, on coarse cardboard. No box.

  TY63: Gorleben soll leben. Skat. Merlin. Pris: Kr.80.00. Atomkraft Nej Tak. Ubrugte kort, med blegt tryk. Komplet, 32 kort, i æske. Nuclear energy No Thanks. Unused deck, with a vague print. 32 cards, complete, in box.

DSC00731 TY64: Sorteper? eller “De Lykkelige Familier”? Pris: Kr.60.00. Formentlig tysk og formentlig fra omkring Første Verdenskrig. 22 kort (mangler 2b og 7a). Hvidt karton. Slidt. Uden omslag. Probably German, and probably from about WWI. 22 cards (missing 2b and 7a). White cardboard. Worn. No wrapper.  

  TY65: Uwe Steinmayer design. Transparenter Grand Hand. 1989. Pris: Kr.100.00. Gennemsigtige plastkort, hvor værdien naturligvis ikke kan ses fra bagsiden. 32 + 4 kort, komplet. Ingen æske. Transparent plastic deck, where the card naturally not can be seen by the oppponent. 32 + 4 cards, complete. No box.

TY66 TY66: Trumpf. Feinste Skat-Karte. Nr.99. Pris: Kr.30.00. 32 kort, komplet. I æske uden flap. Slidte kort. 32 cards, complete. In box without sideflaps. Worn cards.

dsc02252 TY67: Berliner Bierdeckelskat. Pris: Kr.40.00. 32 kort komplet + 3 tekstkort. Ubrugte i plastæske. Beregnet til ølbrikker. Blank bagside. 32 cards + 3 text cards, unused, complete in plast box. To be used as coasters. Blank reverse.

  TY68: Lustiges Frage- und Antwortspiel für Kinder. #1035. Bielefeld. Pris: Kr.20.00. Komplet, ubrugt, med 100 kort, i original plastæske. Unused, complete with 100 cards in original plast-box.     

  TY69: escART. ec-ART. Skat. Vennekamp. Galerie Steinrötter. 1978. Pris: Kr.70.00. Ubrugte kort i æske, 32 komplet. Kunst fra en galeriudstilling. Unused deck in box. 32 complete. Art from an exhibition.

  TY70: Antikriegsspielkarte. Siegfried Heilmeier. 1983. Pris: Kr.600.00.  Spil nr.58 af kun 100 eksemplarer. Ubrugte kort i ganske ganske let slidt æske. Deck no.58 of only 100 copies. Unuses cards i very slightly worn box.

heidelberg TY71: Heidelberg. 1970erne. Pris: Kr.100.00. Reklame for en trykmaskine Heidelberg CD 102-5+LX, og med moderne kunst på alle kort. Samme kunstner vil jeg tro. Ubrugte kort, uden æske, to jokere + et tekstkort. Hjerter fire mangler.

coeur-160  TY72a: Coeur. Rokoko Playing Cards. No.160. Price: € 2.00.  Much worn (not the deck shown), no box, two jokers and a blank card. TY72b: Price: € 4.00. Same deck, but BEFORE 1949, with a green Danish tax stamp, and without producers name on the 10 of clubs. Slightly used, no box, no joker. TY72c: Price: € 10.00. Same, but with two decks in a double box, – with blue and with pink reverse. Unused cards, with the tax stamp of 2Kr. as above.

  TY72d: ASS / BD. Price: € 2.00. Used deck, no breaks or bends. 52 cards. No joker.No box.

TY73 TY73: Altenburg / ASS. Pris: Kr.50.00. 52 kort + 1 joker, ingen æske. Slidte. Med tysk toldstempel Nr.90. Har næsten den samme bagside som de danske kortspil udgivet af Warburg i 30erne og 40erne. 52 cards + 1 joker. Worn deck with German tax stamp No.90. It has almost the sam design on the back as the Danish decks by Warburg form the30s and 40s.

  TY74: Echte Wahrsage Karten. Versandbuchhandlung Urano, Fr. am M.. Ca.1930-40. Pris: Kr.120.00. 36 kort i papomslag. Gulnede men pæne. 36 cards in wrapper. Yellowed but nice.

  TY75: F. A. Lattmann. Skat-Spiel No.18. Ca.1900. Pris: Kr.80.00. Meget beskidte kort med knæk og bræk. 31 kort, hjerter es mangler. Ingen æske. Very dirty deck with bends and breaks. 31 cards, Ace og Hearts is missing. No box.

TY76 TY76: Vereinigte Altenburger und Stralsunder Spielkarten-Fabriken A-G, Altenburg-Thür. ASS. 1930erne. Pris: Kr.40.00. 52 slidte og beskidte kort, uden æske. Med tysk toldstempel Nr.90 med rigsørn.

TY77 TY77: New Look. ASS. No.195. 1947-50. Pris: Kr.100.00. Ubrugte kort i pæn æske. Komplet med to ekstra jokere/blanke. Indlagt mærkat samt ‘bytteseddel’ (produktionsnummer som udstanset tal i hvid seddel). Fabrikken var kun i funktion nov.47 til 1950. Halvsjælden. Unused decks in nice box. Complete with two extra jokers/blank. Inserted white slip = control ticket. The factory only was in production from November 47 till the end of 1950. Somewhat rare.

TY78 TY78: New Look. ASS. No.195. 1947-50. Pris: Kr.55.00. Brugte kort  i defekt æske. 52 kort. Fabrikken var kun i funktion nov.47 til 1950, derfor halvsjældne kort. Used deck in defect box. 52 cards. The factory was only in production Nov.47 till end of 1950, therefore somewhat rare.

  TY79: F. A. Lattmann, Goslar. Feine Schwerter-Doppelkarte. Sächsisches Bild. 1923-29. Pris: Kr.200.00. Brugte og beskidte kort (undtage 9erne), ingen bræk. 24 kort (9, X, U, O, D, K), ingen æske. Used and dirty deck (except the 9s). No breaks, 24 cards (9, X, U, O, D, K), no box.

 scan0003 TY80a: Coeur. Pris: Kr.100.00. To ubrugte spil, hver med tre jokere. I  let slidt opretstående dobbeltæske. Two unused decks, each with three jokers. In a slightly worn vertical double box.

dsc02489 TY80b: Altenburger. (AS) No.66. Price: € 5.00. Original Altenburger Salon-Bridge. Three jokers. Used, but nice deck, in worn box. 

  TY82: ASS. No.1455. Price: € 5.00. Unused. Complete. In plastic box.

TY84 TY84: F. X. Schmid, München.  Rommé Nr.0400. Price: € 3.00. 52 cards, used, in worn box. With Danish tax stamp in use 1949-63.    

TY85: Das Alte Spiel. Friedrichstadtpalast Berlin. 10,5 x 7,4 cm. Ca.1987. Price: € 60.00. Created by the well-known East German cartoonist Harald Kretzschmar. Teasing drawings on all cards. In a specially designed box.

  TY86: [Wahrsagekarte]. Ca.1880. Pris: Kr.350.00. Én oplysning siger, at korene er trykt i Tyskland ca.1880, – en anden siger af Adolf Reitinger, Wien. I så fald er det mellem 1898 og hans død i 1904. Ret beskidte kort, det ene med skrift på bagsiden og et kort med rift foroven. 17 kort (af 32 eller 36??) + 1 dublet af Bettler. Ingen æske. One source says, that the cards were printed in Germany ca.1880, – another says Adolf Reitinger, Wien. In that case it is between 1898 and his death in 1904. Quite dirty cards, one with writings on the reverse and one card with rift at the top. 17 cards (out of 32 or 36?) + a duplicate of the Bettler. No box.  

  TY87: Coeur. Salon-Karte No.66. 1970-. Pris: Kr.100.00. To spil ubrugte kort i dobbeltæske, plastic. Unused double deck in double box, plastic.

DSR TY89a: DSR. Altenburg. 1976-83. Pris: Kr.160.00. Rød kant. Deutfracht Seerederei Rostock var i en lang periode Østtysklands vigtigste rederi. Dette reklamespil blev udgivet i perioden 1976-83. Ubrugte kort. Ingen joker, ingen æske. Et ekstra Hjerter es. Red border. Deutfracht Seerederei Rostock was for a long period the most important maritime company in DDR. This advertisment deck was published in the period 1976-83. Unused deck. No joker, no box. An extra Ace of hearts.

  TY89b: DSR. Altenburg. 1976-83. Pris: Kr.160.00. Blå kant. Deutfracht Seerederei Rostock var i en lang periode Østtysklands vigtigste rederi. Dette reklamespil blev udgivet i perioden 1976-83. Ubrugte kort. 3 jokere, ingen æske. Red border. Deutfracht Seerederei Rostock was for a long period the most important maritime company in DDR. This advertisment deck was published in the period 1976-83. Unused deck. 3 jokers, no box. 

  TY90: Coeur. Historische Zinnfiguren II. 1989. Pris: Kr.60.00.  Ubrugte. 32 +1 komplet, i æske. Unused. 32 + 1 complete, in plast box.

TY91: Stralsund. Berliner Bild (Büttner). D.R.Pat.No.181053. After 1907. Price: € 20.00. Used deck, no box, 52 cards, complete.

 SOLD TY92: VASS. Poker-Karte. Nr.195. Ca.1934. Pris: Kr.60.00. Ubrugte kort i æske uden låg. 52 + 2 kort. Unused cards in box without lid. 52 + 2 cards.  

  TY93: Das Kuss. Quartett. Pris: Kr.40.00. Ubrugte kort i æske. Med kys, som jeg ikke selv kunne have fundet på! Unused deck in box. With kisses, which I didn’t know existed! 

  TY95: VASS. ACMA, Bologna, Italien. Ca.1970. Pris: Kr.40.00. Reklame for pakkefirmaet ACMA, – og så er alle kortene skåret skævt af! Med vilje? 51 kort, ubrugte, i æske. Advertisement for the packing-firm ACMA, and all the cards have been cut wrongly! On purpose? 51 cards, in box, unused.

    TY96: Geographisches Frage- und Antwort-Spiel. Nr.5851. Ca.1920. Pris: Kr.60.00.  Komplet med 2 x 30 kort, ubrugte i slidt æske. Complete with 2 x 30 cards, unused, in worn box.  

    TY97: Frommann & Bunte. Darmstadt. Ca.1870. Pris: Kr.1700.00. Den første udgave, med brunt tryk og med F og M på ruder 8. Almindeligt gulnede og slidte efter 150 år. Ruder to har et lille afriv og klør fire et let bøj. Ingen æske. The first version, with brown print, and with F and M in the eight of Diamonds. Otherwise ordinary yellowed and worn after 150 years. The two of diamonds has a dent, and the four of Clubs has a slight bend.    

  TY98: Sorteper. Sandmann. DDR. Ca.1960. Pris: Kr.15.00. Slidt sæt. 23 kort (to mangler). Ingen æske. Much worn deck. 23 cards (two missing). No box.

  TY99: ASS. Preussisches Doppelbild. Nr.26. Ca.1931-36. Pris: Kr.350.00.  Brugte kort, i æske, 32 kort komplet. Used deck, in box, 32 cards complete.

skat-18  TY100: ASS. Skat-Karte, Nr.18. Pris: Kr.20.00. 32 kort komplet, i æske, alt meget slidt og beskidt. 32 cards complete, in box, alle dirty and worn.

skotte RESERVERET TY101: ASS. Feinste Bridge-Karte. Nr.99B. Ca.1935. Pris: Kr.30.00. 52 + 3 kort komplet (1 joker og to blanke). Slidt kort. Defekt æske, der mangler flappen. Toldstempel No.90 på hjerter es. 52 + 3 cards complete (1 joker and 2 blanks). Worn cards, defect box missing the flap. Tax stamp no.90 on the Ace of hearts.

  TY102: Coeur. Rokoko. No.160. 1973. Pris: Kr.80.00. Ubrugt sæt i æske. Tre jokere.Unused deck in box. 3 jokers.

 TY103: Keine Startbahn West. Ca.1988. Pris: Kr.300.00.  32 kort, komplet, ubrugte, ingen æske. Demonstration mod lufthavnsudvidelse i Frankfurt. En MEGET stor sag for 30 år siden. Lille, privat, udgivelse. 32 cards complete, unused, no box. Demonstration against airport extension in Frankfurt. A very big and ongoing case 30 years ago. Limited, private edition.    

  TY104: Coeur. Gaststätte Waldkater, Bernau. Gestaltung Peter Becker. Pris: Kr.60.00 Ubrugte reklamekort i plastæske, 32 + 1 kort, komplet. Unused deck in plast box. 32 + 1 card, complete. 

  TY105: Coeur. Berliner Zeitung Erich Schmitt. 1967. Pris: Kr.40.00. Ubrugte kort i plastæske. 32 + 1 komplet. Unused deck in plast box. 32 + 1 card, complete.

TY106: ASS, Bayerisches Bild. Ca.1935. Price: € 25.00. 32 cards, complete. No box. Yellowed and dirty, but no bends or breaks.

TY107 TY107: B og Trumpf. Pris Kr.20.00 / stk.. To ældre spil med de såkaldte Berliner-billeder. Brugte. Uden æske. Svagt grønt dansk toldmærke.

dsc02196 TY108: Micky Mau-Mau. Schmid. No.25510. Pris: Kr.30.00. 32 kort komplet. Ubrugte i plastæske.

  TY109: Coeur. Schauspiele I. 1987. Pris: Kr.100.00. Ubrugte kort i plastæske. 52 + 3 kort. Unused deck in plast box.52 + 3 cards.

     TY111: J. H. Löschenkohl: Botanisches Kartenspiel. 1806. Faksimile 1978. Pris: Kr.300.00. Ubrugt i original æske. Unused in original box.

  TY113: Coeur. Heinz Drigalla: Keglerkarte. Ein Skatspiel.  Pris: Kr.40.00. Ubrugte korte, komplet, i plastæske. Unused deck, Complete. In plast box.

TY114: Rheinberger. Saarpf. Kunstanstalt u. Druckerei. 1939. Pris: Kr.300.00. Trachten Grossdeutschlands. 32 kort, komplet, ingen æske. Meget slidte. The regions of Great-Germany. 32 cards complete. No box. Very much worn.

 TY115: Schwarzer Peter. Ca.1975. Pris: Kr.20.00. Brugte kort, 28+1 komplet, ingen æske. Used cards, 28 + 1 complete, no box.

 TY116: König Arthur. Quartett. ASS. 1975. Pris: Kr.20.00. 32 kort, komplet, ubrugt, i plast æske. 32 cards, complete, unused, in plastic box

  TY117: Marquard Media. Pop Rocky. 1980-90. Pris: Kr.25.00.  Ubrugte kort, ingen æske. Her ialt 23 kort (Hjerter 7 til Es, Klør 7 til Es, Ruder 7 til 9 + Knægt til Es. Ingen Spar). Unused cards, no box. Here are altogether 23 cards (7 to Ace of Hearts, 7 to Ace of Clubs, 7 to 9 and Jack to Ace of Diamonds. No spades).  

  TY118: Berliner Spielkarten. Pris: Kr.10.00. Let brugte kort, i plastæske, 52 + 3 kort, komplet. Slightly used deck, in plast box, 52 + 3 cards, complete.

  TY119: Das Bunte Zahlen-Karten-Spiel. Multiplex. R.Treichler. Pris: Kr.30.00. 100 ubrugte kort i æske, med instruktionsbog og to terninger. 100 unused cards in box, with instruction leaflet and two dices.

  TY120: DDR. Schweriner Volkszeitung. Meckelburgisches Staatstheater. Madame Pompadour. 1974. Pris: Kr.300.00. Dette spil er speciel designet og brugt til operetten Madame Pompadour, som PROGRAM! Tekst på alle kort, og med tegninger. 32 kort af tynd kvalitet, komplet, ubrugte, i papæske. This deck is a special design for the use at the Operetta Madame Pompadour, as a PROGRAM! Text on all cards, and with drawings. 32 cards of thin texture, complete, unused, in cardboard box.

  TY121: DDR. Design: Hannelore Heise. Gracia. Trinke oder Fahre. 1972. Pris: Kr.100.00. Let brugte kort, 52 + 3, ingen æske. Slightly used deck, 52 + 3, no box.

  TY122: DDR. Rommé. Design: Schmitt. 1976. Pris: Kr.140.00. Ubrugte kort i plastæske, 52 + 3 komplet. Tegninger på alle kort. Unused deck in plast box, 52 + 3 complete. Drawings on all cards.  

  RESERVERET TY124: DDR. Essay. Design: Hannelore Heise. 1967. Pris: Kr.140.00. Ubrugte kort i plastæske, 52 + 3 komplet. Unused deck in plast box. 52 + 3, complete.

  TY125a: DDR. Design: Peter Becker. Operette I. 1986. Pris: Kr.140.00. Ubrugte kort i plastæske. 52 + 3 komplet. Yndefuld bagside, burleske billedkort. Unused deck in plast box. 52 + 3, complete. Delightful back, burlesque court cards. 

  TY125b: DDR. Coeur. Design: Peter Becker. Opernkarte II. Pris: Kr.140.00.  Ubrugte kort i plastæske. 52 + 3 komplet. Yndefuld bagside, burleske billedkort. Unused deck in plast box. 52 + 3, complete. Delightful back, burlesque court cards. 

  TY127: DDR. Hier bin Ich zu Hause. A7/77. Pris: Kr.30.00. Spil Sorteper. 24 + 1 kort, komplet, med teksthæfte. Ubrugt i let slidt æske. Black Peter game. 24 + 1 cards, complete, with leaflet. Unused in slightly worn box.

  TY128: DDR. Robinson. Quartettspiel mit Peterkarte. A7/82. Pris: Kr.30.00. Kvartetspil med sorteper tillige, 32 + 1 kort, komplet. Ubrugt i let slidt æske. Med teksthæfte. Game of quartett with Black Peter extra, 32 + 1 cards, complete. Unused in sligthly worn box. Leaflet.  

  TY129: ASS. Best Patience. No.4801. Ca.1933-37. Price: € 6.00.  Used eck, 52 + 2 jokers + blank, in worn box. With the BD on 7 of Hearts. Probably an ASS-edition after Dondorf. 4,5 x 3,0 cm.

   TY130: Joker. Berliner Morgenpost. 1962. Pris: Kr.300.00. Ubrugte kort i plastæske. 32 + 1 komplet. Unused deck in plast box. 32 +1 complete.

  TY131: Altenburger Spielkartenfabrik/ DEWAG. August der Starke und seine Zeit. 1988. Pris: Kr.200.00. Dobbeltsæt, i plastæske, ubrugte, det ene endnu i plast. 2 x 52 + 3 jokere. Double deck, in plast box, unused, one still in wrapper. 2 x 52 + 3 jokers.

  TY132: Ver. Stralsunder Spielkarten Fabriken, früher L. v. d. Osten, L. Heidborn, T. Wegener. Ca.1890. Pris: Kr.90.00. 32 slidte kort, komplet, ingen æske. Hjørnemarkering skrevet på alle kort. Stempel No.4, Dreiszig Pf. 32 worn cards, complete, no box. Pips written on all cards. Tax stamp No.4, Dreiszig Pf.

  RESERVERET TY133: DDR.Altenburg. Dresdner Originale. 1989. Pris: Kr.50.00. Ubrugte kort, 24 komplet, ingen æske. Unused deck, 24 cards, complete, no box.

  RESERVERET TY134: Altenburg. Solanum tuberosum. 1973. Pris: Kr.80.00. Ubrugte kort. Ingen æske. 3 jokere. Unused deck. No box. 3 jokers.

  RESERVERET TY135: Altenburg. Möbel Spiel. 1968. Pruis: Kr.50.00. Ubrugt. Ingen æske. 3 jokere. Illustrationer på alle kort. Unused. No box. 3 jokers. Illustrations on all cards.

  TY137: DDR. Historische Puppen. 1988. Pris: Kr.100.00. Ubrugte kort i plastæske. Tre jokere. Dukker på alle kort. Unused deck in plast box. Three jokers. Dolls on all cards.

  TY138: ASS. Schwerdter-Karte. Sächsisches Doppelbild. Nr. 30. Pris: Kr.40.00. Brugte kort i slidt æske. 32 komplet. Used deck in worn box. 32 cards, complete.

  RESERVERET TY139: Coeur. Volleyball-EM83. DDR. 1983. Pris:Kr.60.00.  Ubrugte kort i plastæske. 32 + 1 kort, komplet. Unused deck in plast box. 32 + 1 card, complete.

  TY140: DDR. Peterkarte. Ca.1960. Pris: Kr.20.00. Ukomplet sæt. Kun et titelkort og 16 kort, ud af formentlig 32.Let brugte, ingen æske. Incomplete deck. Only a title card and 16 cards of presumably 32. Slightly used, no box.

  TY141: DDR. Engelhardt. Ca. 1960. Pris: Kr.20.00. Ukomplet sæt. Kun 36 kort ud af formentlig 40. Slidte, og et kort mangler et hjørne. Ingen æske. Incomplete deck with only 36 cards of presumably 40. Worn, and a card misses a corner. No box.

  TY144: Coeur. Skat. 1977. Pris: Kr.40.00. Ubrugte kort i slidt æske, 32 kort + kalender for 1978. Unused deck in worn box, 32 cards + calendar for 1978.

  TY145: DDR. Deutrans. 1983. Pris: Kr.30.00. 32 ubrugte kort i plastæske. 32 unused cards in plast box.  

  RESERVERET TY147: Coeur. Neue Altenburger Spielkarte. Doppelkopf, No. 206. 1964. Pris: Kr.50.00. Dette er første udgave, som kun “eksisterede” i eet år. 1964. Her er KUN 20 kort: 4, 10, U, O, og K. Beugte kort, slidt æske. This is the first edition, that only “existed” for one year, 1964. There are ONLY 20 cards: 4, 10, U, O, and K. Used cards, worn box.  

TY151: Coeur. Deutfracht Seereederei Rostock II. 1988. Design Klaus Ensikat. Price: € 10.00. Unused deck with three jokers. No box.

  TY152: Altenburger Spielkartenfabrik. Berliner Originale. 1985. Price: € 5.00. Unused deck in plast box. Three jokers.

  TY153: Unknown Producer. Ca.1900. Price: € 15.00. Much used and dirty. Only the shown 20 cards. 4 x A, K, U, 10 and 2 x O, 7. No box.

  TY154: Coeur. Leipzig 87. XI.Spartakiade. VIII.Sportfest. 1987. Price: € 10.00. Unused deck in plast box. 32 + 1 blank. Pictures on aces and court cards.

TY155. Altenburger. Jagdmotive. 1980. Price: €8.00. 32 + 1, complete. In plast box. Unused.

  TY156: VASS. Fränkisches Bild. Ca.1933. Price: € 20.00. 32 used cards, complete, no box, 1 card with bent corner. Steuerstempel 90.

Til toppen af siden.

 

 

 

 

Advertisements