Pin-Up

Jeg undgår fotografisk nøgenhed her på siden. Hvis der ønskes eksempler på de hele kort, så sender jeg gerne et ekstra scan. I avoid photograhic nudity on these pages. If there is a need for pictures of the whole cards, I can send an extra scan.

 PU10: Østrig. Piatnik. Beautiful Girls. No.1001. Ca.1935. Pris: Kr.250.00. Jeg har haft dette spil flere gange, og når jeg ser det til salg på nettet, stiger prisen hver gang. Og ja, det ER et specielt spil, FORDI damerne er så tidstypiske, og koloreringen helt sin egen. 52 + 3 kort, komplet, ingen æske, ubrugte. I have had this deck for sale several times, and when I see it for sale on the net, the price goes up and up. And yes, it is a special deck, BECAUSE the girls are so typical for their time, and the coloration is quite special. 52 + 3 cards, complete, no box, unused.  #    

    PU11: Annie Sprinkle’s Post-Modern Pin-Ups. Richmond, VA., USA. 1998. Pris: Kr.400.00. Ubrugt spil med usædvanlige opstillinger, også dristige, 13,8 x 10 cm., komplet, i æske, og stort teksthæfte. Unused deck with unusual settings, also risky ones. 13,8 x 10 cm., complete, in box, with big leaflet

  PU12: Ducale. Le Strip-Tease des Sept Girls. Ca.1960. Pris: Kr.200.00. Syv serier à 8 kort, hvor en pige stripper. Ubrugte kort. Ingen æske. Seven sequences with each eight cards, where a girl strips. Unused cards. No box.

 PU13: Holland. Panorama 70 år. Ca.1984. Pris: Kr.80.00. Letpåklædt navngivne damer og herrer på alle billedkort. 52 + 2 ubrugte kort, i plastboks. Åbenbart udgivet i ark, der skulle rives fra hinanden. Velsagtens til bladet Panorama. Lightly dressed and identified ladies and men on all court cards. 52 + 2 unused cards, in plast box. Probably issued in sheets to me taken apart. Probably inlaid in the magazine Panorama.

scan_20170221-6 PU14: Spanien. El Poker del Sex. Ca.1995. Price: € 20.00. Illustrations by Nazario. 40 +2 unused cards, in box, with surprising views from the front and back and upwards. Not shown here (on request I can make a scan).

scan_20170221-4 PU15: USA. Sex to Sexty. Stud Pack. 1970s. Price: € 20.00. Unused deck. 52 + 2 cards, i plast box. Fresh, but also funny jokes AND drawings.

PU16: Stag Party Pack. 1953. Price: € 40.00. Used deck, 52 + 2,  in defect box. Early “blonde-jokes” which today would be unthinkable!     . 

  PU19: Neue Nürnberger Spielkarten. Witz-karte. Ca.1980. Pris: Kr.140.00. Ubrugte, ingen æske, 52 + 3 ubrugte kort. Vittigheder på alle kort. Unused, no box, 52 + 3 unused cards. Jokes on all cards.

scan_20170222-6 PU20a: USA. Playboy. 1973. Pris: Kr.60.00. Specielle esser og jokere, men ellers almindelige kort. Ubrugte i æske, med påskrift. 52 + 2 joker + tekstkort. Special aces and jokers, but otherwise a normal deck. Unused in box with annotations. 52 + 2 jokers and a text card.

scan_20170226-5 PU20b: USA. Playboy. Ca.1970. Pris: Kr.40.00. Specielle esser. Ingen jokere. Brugte kort, ingen æske. Bar pige på bagsiden. Special aces. No jokers. Used deck. No box. Naked girl on the reverse.  

  PU21: Thurston Moore Country, USA. Authentic French Nudes. Antique Photographs. Ca.1982. Pris: Kr.100.00.  Ubrugte kort, 52 + 2 i æske. Unused deck, 52 + 2 in box.  

  PU22: England. Strip Tease. Ca.1930. Pris: Kr.400.00. Ubrugte kort, 52, komplet, to spilleanvisninger indlagt. Slidt æske. Unused deck. 52 cards, complete, 2 game-instructions.

  PU23: Videocaratulas Sexy. Design: I. Gabaldon. 1988. Pris: Kr.60.00. Spansk spil nr.26 af 60 fremstillede. Ubrugte i æske. Billeder på alle kort af sexvidoer. Spanish deck no.26 of 60. Unused in box. Illustrations on all cards of sexy videos.

  PU24: Tjekkiet. Centrotex. 1991. Pris: Kr.60.00. Ubrugte kort, 52 + 2 jokere + 1 kalender, ingen æske. Unused deck, 52 + 2 jokers + 1 calendar, no box.

 PU25: Kina. Youth and Beauty. Ca.1950? Pris: Kr.60.00. 52 + 2 kort. Ikke nogen god kvalitet. På et tidspunkt har nogle kort klistret sammen, så der er afriv på 6-7 af dem. I original æske. Fotos på de fire serier er ens. Not of good quality. At one time some cards have stuck together, so there are rifts on 6-7 of them. In original box. The photos on the four suits are similar. 

   PU27: Can Can, Philibert, Paris. Ca.1956. Pris: Kr.1.200,00. Dette sæt er blandt de oprindeligt først producerede 12.000 eksemplarer, med guldhjørner. I original plastæske. OG med det ekstra sæt esser, som er mere dristige end de “sædvanlige”. Ialt altså 52 + 4 kort + 2 jokere OG 2 tekstkort. Ubrugte kort. This deck is among the first produced 12.000 decks with golden corners. In original plast box. AND with the extra set of Aces, that are more risque, than the normal ones. In all 52 + 4 cards + 2 jokers AND 2 extra cards. Unused deck. 

  PU28: Male Nude Playing Cards. 54 Models. Pris: Kr.50.00. Ubrugte kort, 2 jokere, slidt æske. De viser sig alle forfra. Unused deck, two jokers, worn box. They all show their fronts.

scan_20170225 PU29: Spanien. Comas. Ca.2000. Pris: Kr.40.00. En sær blanding. Der er dels et almindeligt spil, komplet med 48 + 2 + 1 kort. Dertil 2 x 20 kort med erotiske tegninger! Hvorfor. Til hvilket spil? A strange mixture. There is a normal deck, complete with 48 + 2 + 1 card. And additionally 2 x 20 cards with erotic drawings. Why? For which game?

 PU30: Italien. Soleil-Lion, Milano. La Cour Galante. 1980. Pris: Kr.350.00. Specialdesign af Costante Costantini. Nr.1685 af ialt 2000 sæt. Sjove, søde, enkle tegninger på alle billedkort. 52 + 2 kort i original æske, ubrugt. Special design by Costante Costantini. Nr.1685 of 2000 decks printed. Funny, cute, delightful drawings on all court cards. 52 + 2 cards in original box, unused.

PU32: USA. House of Milan. Bondage. Ca.1975. Pris: Kr.300.00. 40 kort med illustrationer, 12 kort med fotos og seks kort med reklamer for bondage. Ubrugte kort i æske. 40 cards with illustrations, 12 cards with photos, and 6 cards with advertisements for bondage. Unused cards in box.  

  PU37: Pornokort. Danmark. Ca.1977. Pris: Kr.300.00. Dette er efterhånden sjældne kort, fra den tidlige pornoalder. Kortene er købt i en pornobutik januar 1978 for kr.6.00. 52 + 2 + 2 blanke kort, ubrugte, 5,5 x 7,8 cm (for de var næppe til at spille kort med). Ingen æske. These are increasingly rare, from the early “porno-age”. The deck was bought in a porno-shop in January 1978 for the sum of DKr.6.00. 52 + 2 + 2 blank cards, unused, 5,5 x 7,8 cm (they were hardly bought to play with). No box.

  PU38: Graficas Porvenir. Spanien. Ca.1992. Pris: Kr.80.00. Ubrugte kort, 52 + 2, ingen æske. Unused deck, 52 + 2, no box.

  PU39: ABC (grøn). Italien. Ca.1965. Pris: Kr.100.00. 40 kort, ubrugte, ingen æske. Reklame for forskellige varer. Udgivet af et ugeblad. Størrelse: 3,2 x 5,0 cm. 40 cards, unused, no box. Advertises different items. From a weekly magazine. Size: 3,2 x 5,0 cm.

  PU40: ABC (blå). Italien. Ca.1965. Pris: Kr.100.00. 40 kort, ubrugte, ingen æske. Reklame for forskellige varer. Udgivet af et ugeblad. Størrelse: 3,2 x 5,0 cm. 40 cards, unused, no box. Advertises different items. From a weekly magazine. Size: 3,2 x 5,0 cm.

 RESERVERET PU41: Hong Kong. Ca.1980. Pris: Kr.40.00. Ubrugte kort i æske, 52 + 2, størrelse: 2,8 x 4,4 cm. Unused cards in box, 52 + 2, size: 2,8 x 4,4 cm.     

  PU47: Samleje/Intercourse. Ca.1973. Pris: Kr.60.00. Ingen æske. Det samme par viser 54 forskellige stillinger. På bagsiden er så opregnet fordele og ulemper.  No box. The same couple shows 54 different positions. On the reverse is then told about the gains and drawbacks.

  PU48: USA. Act of Love. Ca.1970. Pris: Kr.60.00. 54 forskellige stillinger. To tekstkort. Ubrugt, ingen æske. Fordele og ulemper på bagsiden. 54 different positions. Two text cards. Unused, no box. On the reverse is then told about the gains and drawbacks.

  

 

Tilbage til øverst på siden.

Advertisements