05: S. Salomon og Co – Holmblads Spillekortforretning

05-01
Holmblad No.94  Whist/Lhombre. Ca.1900. Findes som whist med 52 kort og lhombre med 40 kort, findes som blå og lyserød, og med henholdsvis blomstermønster med midtermedallion og prikmønster, der danner blomster.
MS Holmbl 94 MS Holmbl942
05-03
No.? . Variant med bl.a. hul i klørmærket. Findes som whist og som lhombre. Blå og rød bagside med midtermedaljon.
DSC01183 DSC01184
05-03 Variant
No.? Variant med små hjørnemarkeringer Es, K, D, B. Jeg har kun med rød bagside, – med midtermedaljon.
DSC01185
05-06
Holmblad No.142. Whist/Bridge. ca.1920 (KFJ) (grønt toldstempel). Es, K, D, Kn. Klør knægt og spar knægt har skiftet billede. Producenten er skrevet på Spar knægt, uden for rammen. Ifl. KFJ er kortene trykt hos Wüst, men på mine to spil er logoet ikke at se.
Holmblad 5061Holmblad 5062
 Denne variant har samme hjørnemarkering som 05-06, men klør og spar knægt er ikke byttet om. Trykt af Wüst, som ses svagt af logo på klør knægt.
Holmblad 506var
05-07 
Holmblad No.140. LHombre. Variant af 05-05 – Ingen hjørnemarkering, med tekst under farven, og producent inden for rammen.
 Holmblad 5072
05-10
Holmblads Billeder. No.18. Børnekort. 4,4 x 3,0 cm. Es, K, D,Kn. Producent på Ruder es. Katalogen har et tilsvarende som no.17. Det er sandsynligt at begge mønstrene har et modsvarende blåt og rødt.
   
05-14
No.121. Whist og Bridge. Usædvanlig farvelægning. Trykt i England. Ca.1940.
DSC01178 DSC01177
05-18
L-Hombre. No.132.
Ca.1910. Variant af hjørnemarkering. Dondorf-ryg.
DSC01180 DSC01179
05-26
S. Salomon & Co. No.134. Trykt ca. 1900 hos Dondorf (ifl KFJ hos Wüst), med deres tæppemønster. Er udgivet som whist og som lhombre, og med henholdsvis rød og blå bagside.MS Holmbl134
05-30
S. Salomon & Co. Ca.1910-.
Varianten kendtegnes ved et “hul” i klør-mærket, og ved, at S. Salomon & Co. er modstillet på klør knægt. OBS: Der er kun brugt een farve: rød.
  
05-34
No.77. Holmblads Whist og Bridge. Ca.1920.
Spillet findes med farvede ansigter og med hvide ansigter. 52 kort + joker. Jeg har kun et blåt sæt, men sandsynligvis findes også et rødt.
dsc02076  dsc02078  dsc02077
05-35
Whist (og måske Lhombre). Ca.1930
Samme billeder som 05-34 MEN hjørnemarkeringerne på de røde billedkort er SORT. På talkortene er de røde som altid. Jeg har også to sæt, uden æske, som er med 40 kort til lhombre, – men de kan være taget ud af et whistspil. Henholdsvis sorte skråstreger på rød og hvid bund.
dsc02079 dsc02080
05-39
Holmblad Patience nr.56.
Trykt ved van Genechten i Belgien, ca.1950. Med de afbildede røde og blå bagsider. Senere trykt af Genechten med A,R,D,V  UDEN at angive, at det er Holmblad-billeder. Senere igen trykt med 2 x 2 forskellige bagsider, dels i tern, dels en eksotisk fugl på en eksotisk blomst. Også ændrede jokere. Genechtens løbenummer er no.47.
Holmblad 0539aHolmblad 0539b
05-42
Mønster D. Kortvarig produktion, ca.1900-1910. Jeg har kun et enkelt kort. Versionen er karakteriseret ved et hul i klør-tegnet.
  
05-42 Variant
Uden hul i klør-tegnet. Jeg har fire forskellige bagsider. Bemærk at spar dame læser i en bog med æskulap-tegnet. Jeg har fire forskellige bagsider, – der er formentlig også mindst også en blå bagside med bølgende prikker.
  
 05-43
Med hjørnemarkeringer. Jeg har kun et ukomplet sæt.
 
05-44
Med Salomon modstillet Holmblad på klør knægt. Jeg har kun det ene kort.
  
05-45
Nationalkortet. Danske Konger og Dronninger. Ca.1918.
No.175 til Bridge og Whist, No.170 til L’Hombre. Design af H. V. Vestergaard. Blå eller rød ryg. Tre løver i det centrale felt. Dateringen er baseret på, at det ene spil har et lilla toldstempel.
dsc01687 dsc01688
05-46
Billeder af Danske Konger og Dronninger (titlen på spillet til højre). Ca.1920
No.175. Bemærk at krone, hat og hoved skæres af for oven. Forskellige æsker, bl.a. med engelsk tekst: Made Specially for -. også den engelske tekst på jokeren (‘Spezially’). I varierende grad med en dybere gul farve i bunden. Ingen firmanavn på to (1 og 4), og firmanavn vendt to forskellige veje (på 2 og 3). Ryggen med henholdsvis tre løver og og cirkler i midterfeltet.  Jokerne grundlæggende den samme, men med både forskellig dybde i farven og i ansigtsudtrykket.
dsc01689 dsc01690 dsc01691
05-47
“National”kortet. Danske Konger og Dronninger. Før 1918 (lilla toldstempel).
No.170 for L’Hombre, No.175 for Whist/Bridge. Midterfelt med tre løver.
dsc01692 dsc01693
05-48
L’hombre No.170.
Design H. V. Vestergaard. Variant af Nationalkortet. Findes med blå og med rød bagside.
DSC01174 DSC01173
05-53a
S. Salomon & Co. Ca.1900. Trykt hos Conrad Jäger, Proschwitz (skrevet på ruder knægts gule bluse)
Findes også som patience og med tre versioner af hjørnemarkeringer. Se 05-53b og 05-55
Holmblad 5-531  5-53 rkn
05-53b Kabalespil 6,8 x 4,5 cm. Bagsidens gule roser er = Dondorf “Empire”.
 
05-55
S. Salomon & Co.. Ca.1900. Luxus Patience Kort. Trykt af Altenburger Spielkartenfabrik, det såkaldte Proschwitzer Bild. Størrelse: 6,8 x 4,4 cm.
    
Advertisements