05: S. Salomon og Co – Holmblads Spillekortforretning

MS Holmbl 94 MS Holmbl942 05-01. Holmblad No.94  Whist/Lhombre. Ca.1900. Whist with 52 cards, and L’Hombre with 40 cards. Blue or red reverse, with either a dot pattern or a floral pattern with a round centerpiece.
05-021  05-022  05-02. Pattern A. Ca.1900. Different indices. I have a L’Hombre and a Whist deck.
DSC01183 DSC01184  05-03. No.? . Variant med bl.a. hul i klørmærket. Findes som whist og som lhombre. Blå og rød bagside med midtermedaljon.
DSC01185  05-03 Variant. No.? Variant med små hjørnemarkeringer Es, K, D, B. Jeg har kun med rød bagside, – med midtermedaljon.
05-041  05-042  05-04: 1920s. I have this deck for L’Hombre, for Whist/bridge,and for a game (No.93) with only 36 cards.. I have decks with the numbers 93, 94, 96, 98 and 99. The back pattern may be similar to 05-01 or it may have the jugend-floral pattern later seen on i.a. 05-15. All either red or blue. Size: 9,5 cm, – in contrast with the later 09-09 with a size of only 9,0 cm. Pips: Es, K, D, Kn. One L’Hombre deck (No.94) is with a Piatnik Label.
    05-05. Mønster A. Ca.1920. This deck has no Wüst-mark. Special back pattern.
  05-08. Luxuskort. No.140. This deck has bigger indices than 05-07. It comes with a blue/gold or red/gold back, and as Lhombre or Bridge.
        05-10.  Bridge No.96 med 54 kort, L’Hombre No.94 med 40 kort. Findes med ufarvede hoveder, og med farvede. Rød eller blå bagside. Den viste joker + en joker med teksten “Holmblads Spillekort”. Dertil findes der en version, hvor hjerter 7 markerer ASS som trykker.
  05-11. Patience. No.48. Two decks have a jugend-design on the reverse. A green deck with a deer in a forest. Perhaps printed by Altenburg (as it has the same joker in a similar deck). Size: 6,9 x 4,5 cm.
05-131  05-132  05-133  05-13. [No.128]. This deck comes with several back patterns. Dating is rather confusing. For the thistle pattern shown here we hav a green tax stamp = after 1918. We have a doube stamp + the letter L = 1914 precisely, while this double stamp with a small dot in the bottom heraldic sign is from ca.1936-42. Coloured faces, in contrast with later pale face of decks produced in England. Size: 9,0 x 5,9 cm. Pips: Es, K, D, Kn. Two jokers + a blank
    05-14. No.121. Whist and Bridge. Unusual colouring. Printed in England, ca.1940.
05-16a  05-16a: Pattern B. Ca.1900. Whist. Blue or red reverse.
05-16b1  05-16b2  05-16b: Pattern B. Ca.1910. Printed by Wüst (according to KFJ). Firm-name on the Jack of Diamonds, outside the frame. Hole on the Club-mark. Club-kort, L’Hombre No.101. Club-kort, Whist No.102. Blue or red reverse, Two different flower-patterns, + the first Danish advertising back, for the advertising company, Sylvester Hvid, blue or red. 1 joker.
05-171  05-172  05-17: Pattern B. Ca.1920. Printed by Wüst (according to KFJ). Firm-name on the Jack of Diamonds, outside the frame. Hole on the Club-mark. Club-kort, L’Hombre No.101. Club-kort, Whist No.102. Blue or red reverse. 1 joker.
05-18a  05-18b  05-18: Pattern B. L’Hombre. No.132. Ca. 1910. Differing Pips. Es, K, D, B. Printed by Wüst.
05-19a  05-19b  05-19: Pattern B. Ca.1910. No pips. Reverse with blue or red dot-flowers. There are two similar sets, differing in the facial colour AND in the thickness of the cards.
      05-21. Pattern B. Patience. With red or blue reverse. Size: 6,8 x 4,3 cm. Without numbers on the number-cards.
    05-23. Pattern B. Patience. With red or blue reverse. Size: 6,7 x 4,4 cm. With numbers on the number-cards. The holes seen here are due to the decks being demonstration specimens.
05-24  05-24: Pattern B. Ca. 1900. Variation in suitmarks.
  05-25. Pattern B. Ca. 1920. A variant in the letters. Pointed heart-mark. I have a Whist and a L’Hombre deck. A red reverse and a blue reverse.
  05-26. Pattern B. S. Salomon & Co. No.134. Printed ca.1900 by Dondorf (according to KFJ it was by Wüst). Carpet design. Comes as a whist deck and a Lhombre deck, red or blue reverse.
05-27a  05-27b  05-27. Pattern B. No.132. L’Hombre. Luxuskort. Change of suitmarks. No hole in the Clubs. I have the Dondorf back-pattern in blue and red + a red dot-pattern.
05-28a  05-28b  05-28: Pattern B.  L’hombre. No.101. Printed by Wüst. Ca.1920? The most significant here is, that the S. Salomon name is not on the cards, – only on the box. Blue and red reverse. Es, K, D, B.
    05-30a. S. Salomon & Co. Ca.1910-. This variation has a hole in the Clubs. The producers name stands on either side. Only one colour used: Red. Illustrations on aces.
05-30b1  05-30b2  05-30b: S. Salomon & Co. Holmblads Spillekort Forretning. Ca.1910-. This variation also has the hole in Clubs. The double producers name is in one half on either side. More colours are used. No illustrations on the aces. A blue and a red pattern is known.
   05-33. No.77. Holmblads Billeder Eneret. Bridge. Efter 1920. Trykt af F. X. Schmid. Med grønt toldmærke på to af mine tre spil = ca.1918-49. No 77 findes dog først i Holmblads prisliste fra ca.1934. K. Frank Jensens katalog har også 05-36, som ligner 05-33, men måske er det versionen efter 1949, hvor der ikke er toldmærke på. Fire hjørnemarkeringer. Jeg har een joker, men måske har der også været et blankt kort. Mit spil uden toldmærke har teksten “54 Blade”. Blå eller rød ryg.
05-341  05-342  05-34. No.77. Holmblads Whist og Bridge. Before 1933, – after 1933 I have a deck with only one tax stamp = before1933, and the tax stamp ‘U’ = 1933, and I have a box with two stamps = after 1933. The deck has either coloured or white faces. 52 cards + joker. REd or blue flowery reverse or with blue/black or red/black stripes. The pips are red on Hearts and Diamonds, and blæack on Clubs and Spades. Es, K, D, Kn. The floweru pattern is printed by Genechten, while teh striped pattern may be printed by F. X. Schmid.
05-35
Whist (og måske Lhombre). Ca.1930
Trykt af F. X. Schmid. Samme billeder som 05-34 MEN hjørnemarkeringerne på de røde billedkort er SORT. På talkortene er de røde som altid. Es,K,D,Kn. Jeg har også to sæt, uden æske, som er med 40 kort til lhombre, – men de kan være taget ud af et whistspil. Henholdsvis sorte skråstreger på rød og hvid bund. Findes også med A,K,D,Kn
dsc02079 dsc02080
05-371  05-372  05-37. Sandsynligvis produceret i Belgien. Tegninger af Ludvig Lehman. Samme billeder som 05-29 men klør har hul i midten, og hjerter er anderledes. Samme som 05-30 men med tekst på billedkortene. Esserne er de samme (jeg mangler ruder es). Ekstra: En ekstra spar knægt! Kun sort og rød farve på billederne Jeg mangler Ruder es, klør 9 og hjerter 8. 33 +1 kort ud af 36. Rød ryg i fletmønster.
05-38a  05-38b  05-38c  05-38d  05-38e  05-38: Whist. There are at least four different linear patterns an colours. There are also different sizes of the inner frame. I have , 8,9 x 5,2,  8,0 x 5,0 and 8,2 x 5,0 cm. There is also slight facial differences, and the hermeline coat of the Kings of Hearts have differing patterns.
Holmblad 0539a  Holmblad 0539a  05-39: Holmblad Patience nr.56.
Trykt ved van Genechten i Belgien, ca.1950. Med de afbildede røde og blå bagsider. Senere trykt af Genechten med A,R,D,V  UDEN at angive, at det er Holmblad-billeder. Senere igen trykt med 2 x 2 forskellige bagsider, dels i tern, dels en eksotisk fugl på en eksotisk blomst. Også ændrede jokere. Genechtens løbenummer er no.47.
  05-40. Holmblads Billeder. No.18. Børnekort. Size: 4,4 x 3,0 cm. Es, K, D, Kn. Producer on the Ace of Diamonds. In the catalogue there is a similar deck, but with No.17. The will probably have both patterns in both blue and red.
   05-42: PATTERN D. With a short production span from ca.1900-1910. I only have a single card. The version is characterized with a hole in the Club-sign.
   05-42 Jäger  05-42: Variant. With no hole in the Club-sign. Observe that the Queen of Spades is reading in a book with Aesculap-design. I have four different backs, but there probably is at least also a back with blue undulating dots. Printer: Conrad Jäger, Prschwitz, – see in the red clothes of the King of Diamonds.
 05-43: With pips. I only have an incomplete deck.
   05-44: With the name Salomon and Holmblad facing one another on the Jack of Clubs. I only have this one card. 
dsc01687 dsc01688 05-45. Nationalkortet. Danske Konger og Dronninger. Ca.1918. No.175 til Bridge og Whist, No.170 til L’Hombre. Design af H. V. Vestergaard. Blå eller rød ryg. Tre løver i det centrale felt. Dateringen er baseret på, at det ene spil har et lilla toldstempel.
dsc01689 dsc01690 dsc01691  05-46. Billeder af Danske Konger og Dronninger (titlen på spillet til højre). Ca.1920. No.175. Bemærk at krone, hat og hoved skæres af for oven. Forskellige æsker, bl.a. med engelsk tekst: Made Specially for -. også den engelske tekst på jokeren (‘Spezially’). I varierende grad med en dybere gul farve i bunden. Ingen firmanavn på to (1 og 4), og firmanavn vendt to forskellige veje (på 2 og 3). Ryggen med henholdsvis tre løver og og cirkler i midterfeltet.  Jokerne grundlæggende den samme, men med både forskellig dybde i farven og i ansigtsudtrykket.
dsc01692 dsc01693 05-47. “National”kortet. Danske Konger og Dronninger. Før 1918 (lilla toldstempel).
No.170 for L’Hombre, No.175 for Whist/Bridge. Midterfelt med tre løver.
DSC01174 DSC01173 05-48. L’hombre No.170. Design H. V. Vestergaard. Variant af Nationalkortet. Findes med blå og med rød bagside.
  05-49. Bridge og Whist. No.175. “National”kortet. With the company name on the Jack of Clubs. 1 joker.
05-51  05-51. “National” kortet Danske Konger og Dronninger. L’hombre. No.170. Printed by Piatnik. See the F.P. & S. on the jack of Clubs. There is also a whist version.
Holmblad 5-531  5-53 rkn  05-53a. S. Salomon & Co. Ca.1900. Printed by Conrad Jäger, Proschwitz (printed on the yellow blouse of the Jack of Diamonds). Also printed as a deck of patience, and with three versions of pips. See 05-53b og 05-55
.
    05-56. Whist&Bridge står der på æsken, men kortene er i kabalestørrelse 7,5 x 5,0 cm. Formentlig trykt af Piatnik. S. Salomon & Co, Kjøbenhavn på klør knægt. Æskens rygfarve lidt mere orange. Lystig dreng som joker.
  05-57a. Patience. Nr.240. Formentlig trykt af Piatnik. Uden hjørnemarkering. 7,0 x 4,5 cm. Findes med og uden “Nachdruck verboten”. Blå og rød ryg. No.240 på æsken eller på flappen.
   05-57b. Patience No.140. Trykt af Piatnik. Jeg har rød ryg, men den findes formentlig også med blå ryg. Med hjørnemarkeringer A, K, D, B. Med og uden Piatnik på ruder og hjerter es. Ellers = 05-57a