05: S. Salomon og Co – Holmblads Spillekortforretning

MS Holmbl 94 MS Holmbl942 05-01. Holmblad No.94  Whist/Lhombre. Ca.1900. Findes som whist med 52 kort og lhombre med 40 kort, findes som blå og lyserød, og med henholdsvis blomstermønster med midtermedallion og prikmønster, der danner blomster.
DSC01183 DSC01184  05-03. No.? . Variant med bl.a. hul i klørmærket. Findes som whist og som lhombre. Blå og rød bagside med midtermedaljon.
DSC01185  05-03 Variant. No.? Variant med små hjørnemarkeringer Es, K, D, B. Jeg har kun med rød bagside, – med midtermedaljon.
    05-05. Mønster A. Ca.1920. Dette spil er uden Wüst-mærke. Usædvanligt rygmønster.
  05-08. Større indices end 05-07
        05-10.  Bridge No.96 med 54 kort, L’Hombre No.94 med 40 kort. Findes med ufarvede hoveder, og med farvede. Rød eller blå bagside. Den viste joker + en joker med teksten “Holmblads Spillekort”. Dertil findes der en version, hvor hjerter 7 markerer ASS som trykker.
    05-14. No.121. Whist og Bridge. Usædvanlig farvelægning. Trykt i England. Ca.1940.
    05-18. L-Hombre. No.132. Ca.1910. Variant af hjørnemarkering. Dondorf-ryg.
  05-25. Whist. Ca. 1920. Variant i skriften på billedkortene.  “Spids” hjerter.
    05-26. S. Salomon & Co. No.134. Trykt ca. 1900 hos Dondorf (ifl KFJ hos Wüst), med deres tæppemønster. Er udgivet som whist og som lhombre, og med henholdsvis rød og blå bagside.
    05-30. S. Salomon & Co. Ca.1910-. Varianten kendtegnes ved et “hul” i klør-mærket, og ved, at S. Salomon & Co. er modstillet på klør knægt. OBS: Der er kun brugt een farve: rød.
05-34
No.77. Holmblads Whist og Bridge. Ca.1920.
Spillet findes med farvede ansigter og med hvide ansigter. 52 kort + joker. Jeg har kun et blåt sæt, men sandsynligvis findes også et rødt.
dsc02076  dsc02078  dsc02077
05-35
Whist (og måske Lhombre). Ca.1930
Samme billeder som 05-34 MEN hjørnemarkeringerne på de røde billedkort er SORT. På talkortene er de røde som altid. Jeg har også to sæt, uden æske, som er med 40 kort til lhombre, – men de kan være taget ud af et whistspil. Henholdsvis sorte skråstreger på rød og hvid bund.
dsc02079 dsc02080
05-38.
Whist. Den findes i to forskellige størrelser, hvor den indrer ramme er henholdvis 8,9 x 5,2 og 8,0 x 5,0.  Mindst fire forskellige bagsider.
05-39
Holmblad Patience nr.56.
Trykt ved van Genechten i Belgien, ca.1950. Med de afbildede røde og blå bagsider. Senere trykt af Genechten med A,R,D,V  UDEN at angive, at det er Holmblad-billeder. Senere igen trykt med 2 x 2 forskellige bagsider, dels i tern, dels en eksotisk fugl på en eksotisk blomst. Også ændrede jokere. Genechtens løbenummer er no.47.
Holmblad 0539aHolmblad 0539b
    05-40. Holmblads Billeder. No.18. Børnekort. 4,4 x 3,0 cm. Es, K, D,Kn. Producent på Ruder es. Katalogen har et tilsvarende som no.17. Det er sandsynligt at begge mønstrene har et modsvarende blåt og rødt.
05-42
Mønster D. Kortvarig produktion, ca.1900-1910. Jeg har kun et enkelt kort. Versionen er karakteriseret ved et hul i klør-tegnet.
  
05-42 Variant
Uden hul i klør-tegnet. Jeg har fire forskellige bagsider. Bemærk at spar dame læser i en bog med æskulap-tegnet. Jeg har fire forskellige bagsider, – der er formentlig også mindst også en blå bagside med bølgende prikker.
  
 05-43
Med hjørnemarkeringer. Jeg har kun et ukomplet sæt.
 
05-44
Med Salomon modstillet Holmblad på klør knægt. Jeg har kun det ene kort.
  
dsc01687 dsc01688 05-45. Nationalkortet. Danske Konger og Dronninger. Ca.1918. No.175 til Bridge og Whist, No.170 til L’Hombre. Design af H. V. Vestergaard. Blå eller rød ryg. Tre løver i det centrale felt. Dateringen er baseret på, at det ene spil har et lilla toldstempel.
dsc01689 dsc01690 dsc01691  05-46. Billeder af Danske Konger og Dronninger (titlen på spillet til højre). Ca.1920. No.175. Bemærk at krone, hat og hoved skæres af for oven. Forskellige æsker, bl.a. med engelsk tekst: Made Specially for -. også den engelske tekst på jokeren (‘Spezially’). I varierende grad med en dybere gul farve i bunden. Ingen firmanavn på to (1 og 4), og firmanavn vendt to forskellige veje (på 2 og 3). Ryggen med henholdsvis tre løver og og cirkler i midterfeltet.  Jokerne grundlæggende den samme, men med både forskellig dybde i farven og i ansigtsudtrykket.
dsc01692 dsc01693 05-47. “National”kortet. Danske Konger og Dronninger. Før 1918 (lilla toldstempel).
No.170 for L’Hombre, No.175 for Whist/Bridge. Midterfelt med tre løver.
DSC01174 DSC01173 05-48. L’hombre No.170. Design H. V. Vestergaard. Variant af Nationalkortet. Findes med blå og med rød bagside.
  05-49. Bridge og Whist. No.175. “National”kortet. Med firmanavn på klør knægt. 1 joker.
Holmblad 5-531  5-53 rkn  05-53a. S. Salomon & Co. Ca.1900. Trykt hos Conrad Jäger, Proschwitz (skrevet på ruder knægts gule bluse). Findes også som patience og med tre versioner af hjørnemarkeringer. Se 05-53b og 05-55
.
    05-56. Whist&Bridge står der på æsken, men kortene er i kabalestørrelse 7,5 x 5,0 cm. Formentlig trykt af Piatnik. S. Salomon & Co, Kjøbenhavn på klør knægt. ÆSkens rygfarve lidt mere orange. Lystig dreng som joker.