Kruckow (DKK)

  DKK70: Kruckow’s Gummispillekort. No.49. L’Hombre. Ca.1904-10. Pris:Kr.350.00. Slidte og beskidte, men uden bræk eller bøj. 40 kort, komplet. Ingen æske. Worn and dirty, but with nok breaks or bends. 40 cards, complete. No box.

  DKK71: Kruckow’s Gummispillekort. No.49. L’Hombre. Ca.1904-10. Pris:Kr.450.00. Brugte, men uden bræk eller bøj. 40 kort, komplet. Ingen æske. Used deck, but with nok breaks or bends. 40 cards, complete. No box.

  DSC01157 DKK72: Luxus Lhombre. Nr.240. Pris: Kr.500.00 / stk. To (+ endnu et) ubrugte sæt i ubrudt cellofan (krakeleret). Toldmærket viser “T” = 1920. Den viste rygside og billederne er fra min egen samling. Two (now three) unused decks in unbroken wrapper (cracked). The tax stamp of “T” = 1920. The shown reverse and the court cards are from my own collection.    

DSC01172 DKK74: “66”. 1904-28. Pris:Kr.50.00. Beregnet til spillet Seksogtres, med 24 kort, nemlig billedkort, esser + 5ere og 9ere. Dette er en blandet bunke, hvoraf der ikke kan laves eet komplet sæt. 26 billedkort 17 talkort. Meget meget slidte. Ingen æske. Meant for the game of “66”, with 24 cards, i.e. courts, aces, 5s and 9s. This is a mixed lot, where a total deck cannot be made. 26 court cards, 17 number cards. Very much worn. No box.

  DKK75: Enkeltkort. Fra før 1928. Pris:Kr.30.00. Seks billedkort og tre talkort med lille roset på ryggen. Ni talkort med stor roset på ryggen. Alt MEGET slidt. Six court cards and three number-cards with small centerpiece on the back. Nine number-cards with big centerpiece on the back. All cards VERY much worn.

DK90 DKK90a: “Kruckow’s Danske Spillekort”. Før 1928. Pris: Kr.400.00. 40 kort til lhombre. Ingen æske. Rød bagside med fire haner og slyngmønster i midten. Umiddelbart ser kortene smudsige ud, -men det er det gule karton, der snyder synet. De er noget brugte, men grundlæggende fine. 40 cards for lhombre. No box. Red reverse with four roosters and a curling pattern in the center. The cards SEEM dirty -but it is the yellowed cardboard that gives a wrong impression. hey are somewhat used, but basically nice.

  DKK90b: “Kruckow’s Danske Spillekort”. Før 1928. Pris: Kr.250.00. 52 kort til whist. Ingen æske. Rød bagside med fire haner og slyngmønster i midten. Smudsige og gulnede kort,  Spar knægt med afriv i det ene hjørne, men grundlæggende fine. 52 cards for whist. No box. Red reverse with four roosters and a curling pattern in the center. Dirty and yellowed cards, with the Jack of Spades torn in one corner, but basically nice.

  DKK90c: “Kruckow’s Danske Spillekort”. Før 1928. Pris: Kr.250.00. 52 kort til whist. Ingen æske. Rød bagside med fire haner og slyngmønster i midten. Smudsige og gulnede kort, men uden afriv og buk. Hjerter ni er skiftet ud med en ‘forkert’ farve. 52 cards for whist. No box. Red reverse with four roosters and a curling pattern in the center. Dirty and yellowed cards, but with no bends or breaks. Nine of Hearts is changed for another in the ‘wrong’ colour.

kruckow-0908 DKK90d: “Kruckow’s Danske Spillekort”. Før 1928. Pris: Kr.250.00. 40 kort til lhombre. Ingen æske (jo, de ligger faktisk i en original Kruckow-æske af de jævne, men den mangler flap, og den er blå, ikke rød). Rød bagside med fire haner og TRE LØVER i midten. Kortene er smudsige. 40 cards for lhombre. No box (well, actually they are in an original Kruckow box of the common sort, but it misses the lid, and it is blue not red). Red reverse with four roosters and three lions in the center. The cards are smudged.

DK91 DKK91: “Kruckow’s Danske Spillekort”. Før 1928. Pris: Kr.400.00. 40 kort til lhombre. Ingen æske. Sort bagside med fire haner og tre løver i midten. Umiddelbart ser kortene smudsige ud, -men det er det gule karton, der snyder synet. De er noget brugte, men grundlæggende fine. 40 cards for lhombre. No box. Black reverse with four roosters and three lions in the center. Seemingly they are dirty,-  but it is the yellowed cardboard that missles the eye. Somewhat used, but basically nice. 

     DKK105: Kruckow Danske Spillekort. [No.112]. Før 1928. Pris: Kr.250.00. Jeg skammer mig næsten over prisen, – men i alle mine samler-år har jeg kun haft og set dette beskidte og skamferede eksemplar af spillet. Nu har jeg fået et lidt pænere, og næsten komplet spil. Her er 9½ af billedkort/esser og 17 talkort. Inge æske! I almost feel ashamed to ask for this price, – but in all my collecting years I have only had and seen this dirty and maimed deck. Now I have found a slightly nicer and almost complete deck. Here we have 9½ of the court-cards/aces and 17 number cards. No box.  

  DKK124: Ca.1905-10. Pris: Kr.60.00. 51 defekte kort (Klør dame mangler), med mange manglende hjørner og rifter. Men dog … sjældne, – fordi de usædvanligt har prikmønster på ryggen = en meget tidlig udgave. Og de har de mere usædvanlige HVIDE ansigter. 51 torn and used cards (Queen of Clubs is missing), with many corners torn off and rifts, But still … rare, – because they have a dot-design on the reverse = a very early edition. And they have the more unusual WHITE faces.

 DKK126: Ca.1920. Pris: Kr.250.00. Tre ENKELTE kort af et meget sjældent spil, med et eksemplar på Nationalmuseet, ét hos mig, og måske ét spil i Holland. Brugte kort. Three SINGLE cards of a very rare deck, with one deck at the National Museum, one with me, and perhaps one in Holland. Used cards.

Advertisements