Afrika

Click på billederne for at forstørre …. Click the pictures to enlarge

Visit E AF AF12: Visit East Africa. Pris: Kr.100.00. I 60erne udsendte det spanske firma i Vitoria en serie af kortspil om Afrika. Dette er muligvis en lidt senere version fra slutningen af 60erne. Men muligvis også udgivet i Afrika? Ubrugte kort med guldhjørner. Liggende i gulnet, slidt plastæske. På alle kort står der “Do help save us!” – og der er fotos på alle kort. Se også AF18. In th 60ies the Spanish firm in Vitoria issued a series of decks about Africa. This is possibly a slightly later version from the end of the 60ies. But it may be published in Africa? I don’t know. Unused deck with gold corners. In yellowed, worn plastic box. On all cards it says “Do help save us!” and there are photos on all cards. See also AF18.

AF13 AF13: Ægypten. Alexandria. Farao. Pris: Kr.30.00. To kortspil fra firmaet Moharrem. Begge med en farao og hieroglyffer på bagsiden. I firmaets spar es er der en rytter på dromedar. Begge spil er brugte, hver med to jokere. I original plastæske med arabiske tegn og firmamærke. Two decks from the firm Moharrem. Both with a pharaoh and hieroglyphs on the reverse. In the company logo there is a camel driver. Both decks are used, each with two jokers.

AF14 AF14: Ægypten. Cairo. Pharaonic Playing Cards. Pris: Kr.15.00. Bagsiden med en farao, forsiden er almindelige pokerbilleder. Kortene er produceret i Spanien af firmaet Fournier, og der er et spansk toldstempel på klør fire. På æsken er der rester af en spansk banderole OG en ægyptisk mærkat. Slidte kort. Æsken med grimme revner. The reverse with a pharaoh. The front with anglo-american figures. The deck is produced by Fournier in Spain, and with a Spanish tax stamp on the four of Clubs. On the box there are remnants of a Spanish tax stamp AND an Egyptian stamp. Worn cards. The box with torn edges.

AF15 AF15: Sydafrika. The Big Five. Pris: Kr.60.00. De Fem Store er løve, elefant, næsehorn, bøffel og leopard. Dette dobbelte kortspil med løve og leopard er med de smukke tegninger af Mar Enslin. Ubrugte kort, hver med to jokere. I original æske. Med bridgeblok indlagt. The five BIG are lion, elephant, rhinocerus, buffalo and leopard. This double deck is with lion and leopard in the form of very nice drawings by Max Enslin. Unused deck, each with two jokers.

AF16 AF16. Sydafrika. Næsehorn. Pris: Kr.30.00. En del af serien De Fem Store, – som er næsehorn, løve, elefant, bøffel og leopard. Mark Enslins tegning. Smukt og kraftfuldt. Ubrugte kort med to jokere. I original æske. Jeg har to spil. A part of the series THE FIVE BIG, which ar rhino, lion, elephant, buffalo and leopard. Drawings by Mark Enslin. Beuutiful and powerful. unused deck with two jokers. In original box, I have two decks. 

AF17 AF17: Sydafrika. Elefant. Pris: Kr.30.00. En del af serien The “Little” Five. Ubrugte kort i æske.  A part of the series The “Little” Five. unused cards in box. 

  AF18: David Roberts (1796-1864). Pris: Kr.30.00. Skotsk maler og hans eksotiske malerier fra Ægypten. 4 x 13 motiver. 2 jokere. Æske. Scottish painter and his exotic paintings from Egypt. 4 x 13 motifs + 2 jokers. Very sluightly used. In box.

DSC07945 AF19a-b: Pharaonic. Ægypten. Pris: Kr.25.00/stk. To forskellige bagsider, og med forskellige motiver på alle kort. Two different reverse ill. With different motifs on all cards.

DSC09336 AF20c-d.: Pharaonic. Ægypten. Pris Kr.25.00/stk. To forskellige bagsider, – men da begge spil er uåbnede i plastic, kan jeg ikke se, om billederne er ens i de to spil. Two different reverses, – but as both decks are unopened, I can not see whether the pictures are the same in the two decks.

  AF21: Vitoria. Egyptian Monuments. 1980. Pris: Kr.100.00. Ubrugte i let slidt original æske. To jokere. Fotos på alle kort. Unused deck in slightly worn original box. 2 jokers. Photos on all cards.

DSC00253 AF22: Tunesien. Pris: Kr.20.00. Et nyt kortspil. Helt almindelig, og deri er de netop ualmindelige. Ubrugte (men spar es er falmet), 1 joker, ingen æske. A new deck. Quite ordinary, and therefore quite extraordinary. Unused, but with a faded Ace of Spades. 1 joker, no box.

dsc01791 AF24: Souvenir Playing Cards of Egypt. Pris: Kr.50.00. Specialæske. Fotos på alle kort. Ubrugt. Trykt af Fournier, Spanien. Special box. Photos on all cards. Printed by Fournier, Spain #

DSC01144 AF25: Protea, Sydafrika. Pris: Kr.30.00. Et almindeligt kortspil, men det er jo ualmindeligt at vi har kort fra Sydafrika! Ubrugte kort i æske. 2 jokere. A normal deck, but it is not normal that we have decks from South Africa! Unused cards in box. 2 jokers.

Til toppen af siden

Advertisements