Frankrig / France

 

  FR08: Jouy. Histoire Romaine. Ca.1805. Pris: Kr.1100.00. Kortene er efter 200 år naturligt gulnede og plettede, og enkelte af dem har hjørner slidt af. De er monteret på et tykkere stykke pap. 48 kort, komplet, ingen æske. The cards are after 200 years naturally yellowed and with spots and miscolourings, and a few have their corners ripped off. They are mounted on thicker cardboard. 48 cards, complete, no box. (ref.: Cary FR306)

    FR09: Jouy. Histoire Greque. Ca.1805. Pris: Kr.1100.00. Kortene er efter 200 år naturligt gulnede og plettede, og enkelte af dem har hjørner slidt af. De er IKKE monteret på et tykkere stykke pap. 48 kort, komplet, ingen æske. The cards are after 200 years naturally yellowed and with spots and miscolourings, and a few have their corners ripped off. They are NOT mounted on thicker cardboard. 48 cards, complete, no box. (ref.: Cary FR302)

  FR10: Lamarque. Toulouse. Pris: Kr.60.00. Tolv delikate akvarel-gengivelser af et klassisk fransk spil. Alle billedkort + to seksere. NYLAVET (Ca.1980??). Twelve delicate water-colour-reproductions of a classic French deck. All court cards + to six’es. NEWLY MADE (Ca.1980??)

ovxx FR11: Luxor. No.1815. Pris: Kr.10.00. Ubrugte kort med guldhjørner, i æske. 52 kort + scorekort. mangler en joker. Ikke helt nye.

FR12 FR12: Vitrex. B.P.Grimaud. Pris: Kr.60.00. Ældre spil med medicinsk (?) reklame. Ubrugte kort i originalt papiromslag i æske.

FR13a FR13b FR13c FR13: B.P.Grimaud. Jeu Louis XV. No.1502. Pris: Kr.350.00. Delikate kort. Brugte. Æske uden flap. Udgivet 1890. Jvf. FR15. Intet stempel tydeligt på ruder es.

Minikort FR14: Miniaturekort. Pris: Kr.250.00. Dette spil har affødt flere undersøgelser. Et lignende er udgivet i Sverige af Boman (ca.1905), og i Tyskland af Dondorf (1913-1933). Dette er muligvis Frankrig, muligvis Belgien. Det bør ikke kunne være svensk (jvf. Kartofilen årg.2000, nr.2, s.14-19), – og alligevel! Jeg har købt det fra USA, og på æsken står der med gammel penneskrift “Ericson ..Kr.”. Jeg ville derfor gerne, at dethavde været en svensk emigrant, som havde haft det med til USA. Tydeligt brugte kort, men i pæn stand.

 FR15 FR15: B. P. Grimaud, Jeu Louis XV. No.150. Pris: Kr.500.00. Delikate kort. Samme billeder som FR13. Anderledes æske end No,1502. Opr. udgivet ca.1890, men dette spil er først solgt i Danmark efter 1918 (ses af grønt stempel på ruder es), og prisen var dengang Kr.5.50!! Let brugte kort, hvor guldkanten næsten ikke er slidt. Brugt men intakt og pæn æske.

FR17 FR16: Cercles. Pris: Kr.300.00. Jeg har ikke kunnet identificere producenten Cercles, men kortene er fra efter 1890. Formentlig ca.1905. Fremstillingsteknikken er med stencilfarver (som man kan se af og til forskubber sig i forhold til den sorte tegning). Der er vandmærke i alle kort. Ældede og let slidte kort, men meget pæne. Mangler sp.6. Ingen æske (har sandsynligvis været et papiromslag). Fransk toldmærke på klør es. Billedkortene er tegninger af de klassiske helte: Cæsar, Alexander, Kong David, Holger Danske o.a.. Jvf. FR41

DSC06114 FR17: GolfJoker. Golf after the Card Table. Pris: Kr.40.00. En af mig uigennemskuet sammenspilning af kort og golf, – men det ser sjovt ?! ud. Ubrugte kort i æske.

juniortarot FR18: Tarot Junior. Grimaud. Pris: Kr.40.00. Disneyfigurer på alle billedkort. Komplet i en slag minimeret udgave med 40+15 kort. Ubrugte i æske. Vejledningshefte med. Copyright 1979. Disney-figures on all main cards. Complete in a minimized version with 40+15 cards. Unused, in box. With French instruction sheet. Copyright 1979.

FR19 FR19: Grand Etteilla. Egyptian Gypsies Tarot. B. P. Grimaud. 1969. Pris: Dkr.350.00. Komplet. Ubrugte kort og med teksthæfte. I slidt æske.

FR20 FR20: Vitrex. B. P. Grimaud. 1983. Pris: Kr.20.00. Nye uspillede kort i æske. To jokere. New unused cards in box. Two jokers.

DSC00273 FR21: Cabourg. Pris: Kr.10.00. Et almindeligt kortspil, produceret i Hong Kong. Ubrugt. Med gengivelse af “sjov” gammel reklame for badestedet. To jokere. Plastæske. Spillet til venstre hedder Country Club, men hvor i alverden det ligger, det er ikke til at sige. De to jokere er dog interessante. Brugte kort i slidt æske uden top og bund. Pris: Kr.5.00.

FR22 FR22: Catel & Farcy. Poker. Pris: Kr.20.00. Udgivelse fra en mig ukendt kortproducent i Paris. Med reklame for Compagnie Maritime des Chargeurs Réunis. To jokere. Brugte kort i æske der mangler topflappen. FR22a: Samme. Pris: Kr.30.00. M ed rød bund. Næsten ubrugte kort i slidt æske. 

  FR23: Grimaud. Versailles. Ca.1960. Pris: Kr.80.00. Royale personer på alle billedkortUbrugte kort, 2 jokere + 2 tekstkort. I plastæske.  Royalty on all court cards. Unused deck, 2 jokers + 2 text cards. In plast box.

hector FR24: Grimaud. Hector de trois maitre. Pris: Kr.60.00. Ubrugte kort i æske. Efter gammelt fransk spil.  Unused cards in box. Reproduction of antique French deck.

  FR25: Les Gorges du Verdon. Pris: Kr.20.00. Det siges, at hvis man ikke har set,- så har man ikke set noet VIRKELIG seværdigt. Ubrugte kort i æske, 52 + 2 kort, med fotos på alle kort. It is said, that if you haven’t seen this, then you have missed something worth seeing! Unused cards in box. 52 + 2 cards, with photos on all cards.

DSC01258 FR26: Numismatik. Grimaud. 1994. Pris: Kr.40.00. Billedkort, esser og jokere med forskellige mønter. Iøvrigt mønter fra forskellige tidsaldre. Ledsagehefte, der fortæller om de enkelte mønter. Ubrugte kort i æske. Tekst skrevet på indersiden af låget. Court cards, aces and jokers depicting different coins, from all ages. A sheet tells of the different coins. Unused deck, in box. Writings on the inside of the lid.

FR24 FR27: Ed. Dusserre. Jeu au Portrait Guyenne. Pris: Kr.70.00. Sandsynligvis udgivet som jubilæumskort i 1977, som reproduktion af et spil udgivet mellem 1763 og 1777. Ubrugte kort i æske.

dsc02211 FR28: Grimaud. Pris: Kr.10.00. Et spil af den slags, som deres er, – med de specielle navne i hjørnerne. Et almindeligt spil, og alligevel lidt anderledes, bl.a. er mønstret på bagsiden usædvanlig for mig at se. Slidte kort i plastæske. A deck as they come from France, with names in the corners. An ordinary deck, but still slightly different, at least the reverse is new for me. Worn cards in plastic box.

FR29 FR29: Ste. Ame. L. B. No.1283. 1918-33. Pris: Kr.50.00 Cartes Ivoire, med grønt toldstempel = efter 1918, og enkelt toldfrimærke = før 1933. Brugte kort i slidt æske. Cartes Ivoire, with green tax stamping = after 1918, and a single tax stamp = before 1933. Used cards in worn box.

 FR30: Michelin. Grimaud. Ca.1978. Pris: Kr.80.00. Ubrugte kort i æske. 52 +2 + 1 kort. Unused deck in box. 52 + 2 + 1 cards.

FR31 FR31: Gregoire Biscottes Allégées. Pris: Kr.50.00. Et ubrugt ældre spil med reklame for bisquits opkaldt efter en armensk helgen. Kortene uspillede med to jokere og et blankt kort. Æsken slidt. Skønsmæssigt fra før krigen.   An unused older deck with advertisement for bisquits named after an Armenian Saint. Unplayed, with two jokers and a blank. The box is worn. Probably from before WW2

 FR32: Ancien Tarot. Tarot Chine. Seamonster Tarot. Grimaud. Ca.1880. Pris: Kr.1600.00. Kært barn har mange navne. Sjældent og berømt spil. Meget beskidt og slidt, men uden bræk og bøjninger. 78 kort, komplet, ingen æske. Beloved child has many names. Rare and famous deck. Very dirty and worn, but without breaks and bends. 78 cards, complete, no box.

FR33 FR33: Liberté. B. P. Grimaud. Pris: Kr.120.00.Formentlig udgivet lige efter Befrielsen i 1945. Bagsiden er nærmest Art Deco. Solgt fra Papeterie Jouffroy i Passage Jouffroy, som stadig er en spændende passage i Paris. Kortene har været kigget på gennem årene, så æsken er let slidt. Papiromslaget er åbnet i enden, men kortene er uspillede med de fineste sølvhjørner. To jokere og et blankt kort. 

 FR34: Affiches Retro. Grimaud. 1991. Pris: Kr.100.00. Flotte plakater fra en svunden tid, g med”svundne” sdygdomme! Virkelig kitsch. Ubrugte kort i æske. Wonderful posters from a past era, and with sicknesses of the past! Really kitsch. Unused cards in box.

FR35 FR35: Grimaud. Gaderåb. Pris: Kr.80.00. En genudgivelse af et spil fra 1830-40 med afbildning af gadehandlende og deres ‘råb’. Ubrugt dobbelt kortspil i plastæske. Det ene spil endnu i ubrudt cellofan.   

  FR36: Dieudonné, & Cie, Angers-Paris. Ca.1930. Pris: Kr.40.00. Slidt spil. Ruder tre og spar fire mangler et hjørne. Ingen æske. Worn deck. Three of Diamonds and four of Spades miss a corner. No box.

FR37a  FR37   FR37: Carta Mundi. Imperial. Pris: Kr.50.00. Dobbelt kortspil i original æske og papomslag. Flotte ubrugte kort med Napoleons emblem på ryggen. Double deck in original box and cardboard holder. Beautiful, unused cards with the Napoleon emblema on the reverse.  

jungle FR39: Jeu des Animaux. Dusserre. Pris: Kr.25.00. Ubrugte kort i æske. Unused cards in box.

FR40  FR40a FR40: Transformationskort. 1976. Pris: Kr.150.00. Dette kortspil blev genudgivet af Nationalmuseet i 1976, som en reproduktion af et fransk spil fra midten af 1800tallet. I hver enkelt korts udseende er indkapslet et andet billede. Billedkortene er helt specielle og dramatiske. Damen siges også at være Jeanne d’Arc. Men det passer nu ikke. Her efter 40 år er spillet efterhånden sjælden. Ubrugte kort i original æske. This deck was reproduced by the Danish National Museum in 1976, as a reproduction of a French deck from the middle of the 19th century. In each card another picture is encapsulated. The court cards in particular ar special and dramatic. The lady is said to be Joan of Arc, but it’s not true. Now, after 40 years this reproduction is somewhat rare. Unused cards in original box.

FR41 FR41: Grimaud. 1915. Pris: Kr.150.00 / stk. To kortspil udgivet ca.1915. Farvestencilerede. Ældede natrligvis, men virker uspillede. Ingen æske.

 FR42: Jeu du Musee de la Compagnie des Indes. Ca.1986. Pris: Kr.30.00. Ubrugte kort i æske. Effekter fra museet på alle billedkort. Unused cards in box. Items from the museum on all court cards.  

 FR45: Grimaud. Jules Verne. 1978. Pris: Kr.50.00. Udgivet i 150året for hans fødsel. 52 + 2 + 1 kort + teksthæfte. Ubrugt i æske. Published in the 150th year of his birth. 52 + 2 + 1 cards + leaflet. Unused in box. 

 FR46: La Ducale. Cartes Catalanes dos Écossais “Axe”. Pris: Kr.10.00. 48 kort, komplet, i æske, ubrugte. 48 cards, complete, in box, unused.

 FR47: Les Jeux de Tete. Ca.1972. Pris: Kr.250.00. Udgivet af Edouard Pastor. Komplet med 52 kort, 2 jokere og et titelkort. Let brugte kort i plastæske. Published by Edouard Pastor. Complete with 52 cards, 2 jokers and a title card. Lightly used cards in plastic box.

 FR48: Frans I. Dusserre. Pris: Kr.30.00. Ubrugte kort i let slidt æske. 52 + 4 kort + tekstkort. Unused cards in slightly worn box. 52 + 4 cards + text card.

 FR49a: Grand Prix Grimaud. 1973. Pris: Kr.200.00. Firmaet Grimaud udskrev en konkurrence om design af nye spillekort. Dette spil vandt. Designet af Geneviève Lirola. Ubrugte kort i originalæske. 52 + 2 + 1 kort. The firm Grimaud had a competition about designing a new deck of cards. This deck won. Design by Geneviève Lirola. Unused cards in original box. 52 + 2 +1 cards.

 FR49b: Grand Prix Grimaud. 1974. Pris: Kr.150.00. Firmaet Grimaud udskrev en konkurrence om design af nye spillekort. Dette spil vandt. Designet af  Tuan. Ubrugte kort i originalæske. 52 + 2 + 1 kort. The firm Grimaud had a competition about designing a new deck of cards. This deck won. Design by Tuan. Unused cards in original box. 52 + 2 +1 cards. 

 FR51: Jeu des Copains. Les Vedettes de la Chanson. 1964. Pris: Kr.40.00. Med billeder af sangere på alle billedkort. 52 kort + 1 joker + kort med sangernavne. Let brugt, i æske. With picutres of singers on all court cards. 52 cards + 1 joker + card with names of the singers. Used, in box.

 FR52: Jeu Suzanne Barta. 1977. Pris: Kr.240.00. Ubrugte kort, i platæske. 52 + 2 jokere. Unused cards, in plast box. 52 + 2 jokers. 

 FR54: Normandie 1944-1994. Design: Yannick Pennanguer. Pris: Kr.50.00/hver. Trykt i 50året for invasionen. Ubrugte kort, i æske, 2 jokere og et tekstkort. Der er et sæt med engelsk tekst og et sæt med fransk tekst. Printed at the 50th anniversary of the Invasion. Unused deck in box, 2 jokers and a textcard. There is a deck with English text and a deck with French text.

 FR55: Grimaud. La Carte toilée. Pris: Kr.10.00. Meget meget beskidte kort, i defekt æske, 1 joker. Very very dirty cards, in defect box, 1 joker.

 FR56: JMS. Piquet. Pris: Kr.20.00. Meget slidte og beskidte kort, i æske. 32 kort komplet. Very used and dirty deck, in box, 32 cards complete. 

 FR57: Knoll International. Ca.1975. Pris: Kr.40.00. Design af J. Garcon. Ubrugte kort, 54+1 kort, komplet, ingen æske. Design by J. Garcon. Unused deck, 54 + 1 cards, complete. No box.

 FR58: Jeu Dubout. Grimaud. 1987. Pris: Kr.100.00. Fornøjelige tegninger af kunstneren Albert Dubout. 52 + 2 +1 kort. Ubrugte, i æske. Joyful drawings by the artist Albert Dubout. 52 + 2 + 1 cards. Unused, in box.

 FR59: Aluette. Grimaud. 1972. Pris: Kr.60.00. Dette er anden udgave fra 1972, ubrugte kort, 48 kort komplet, med tekstbog. I plastæske. Siden kommet i nye udgaver. This is the 2nd edition from 1972, unused deck, 48 cards complete. In plast box. Several new editions have been published later.

 FR60: Grimaud. Carte da Giuoco. Bologna. Pris: Kr.30.00. 40 kort, komplet, ubrugte, i let slidt æske. 40 cards, complete, unused, in slightly used box.  

 FR62: JAZZ, Grimaud. 1989. Pris: Kr.60.00. Ubrugte kort i æske, 52 + 2 +1 kort. Unused deck in box, 52 + 2 +1 cards.

 FR63: Le Giscarte. Arts et lettres. 1976. Pris: Kr.220.00. 2000 års fransk historie fremstillet gennem karikaturer på alle kort af een mand: Valery Giscard d’Estaing. 2000 years of French historie depicted through caricatures of one man, – on all cards: Valery Giscard d’Estaing.

 FR65: Jeu des Provinces de France. Dusserre. 1978. Pris: Kr.40.00. Folkedragter på alle billedkort. 52 +2 kort, ubrugte, i æske. Folk-costumes on all court cards. 52 +2 cards, unused, in box.

 FR66: Carnavals. Grimaud. 1983. Pris: Kr.40.00. Karnevalsdragter på alle billedkort,- fra fire byer. Ubrugte kort i æske. Carnaval-dresses on all court cards, – from four cities. Unused deck in box.

    FR67: L. David, Paris. 1892. Pris: Kr.200.00. Spåkort. Alm. pap uden mønster på bagsiden. 30 kort af 32. Vedlagt: Kopi af de to manglende kort + en kopi af et tilsvarende sæt med produktoplysning på. Ingen æske. Fortune-telling deck. Ordinary cardboard with no design on the back. 30 cards of 32. Supplemented with photocopies of the two missing cards + a copy from a similar deck with information on the printer. No box.

  FR68: Les Mousquetaires. Philibert. Design: Dubout. 1954. Pris: Kr.1000.00. Ubrugte kortmed guldkant, ingen æske, 52 + 2 jokere + frontkort. Ingen æske. Unused deck with golden edges, no box, 52 + 2 jokers + title-card.

  FR70: Revolutionskort. Dusserre. Repr.1977. Pris: Kr.30.00. Reprint af kort fra 1793. 52 + 2 kort, ubrugte, i æske. Reprint of a deck from 1793. 52 + 2 cards, in box, unused.  

Til toppen af siden.

Advertisements