Frankrig / France

 

  FR08: Jouy. Histoire Romaine. Ca.1805. Pris: Kr.800.00. Kortene er efter 200 år naturligt gulnede og plettede, og enkelte af dem har hjørner slidt af. De er monteret på et tykkere stykke pap. 48 kort, komplet, ingen æske. The cards are after 200 years naturally yellowed and with spots and miscolourings, and a few have their corners ripped off. They are mounted on thicker cardboard. 48 cards, complete, no box. (ref.: Cary FR306)

    FR09: Jouy. Histoire Greque. Ca.1805. Pris: Kr.800.00. Kortene er efter 200 år naturligt gulnede og plettede, og enkelte af dem har hjørner slidt af. De er IKKE monteret på et tykkere stykke pap. 48 kort, komplet, ingen æske. The cards are after 200 years naturally yellowed and with spots and miscolourings, and a few have their corners ripped off. They are NOT mounted on thicker cardboard. 48 cards, complete, no box. (ref.: Cary FR302)  

ovxx FR11: Luxor. No.1815. Pris: Kr.10.00. Ubrugte kort med guldhjørner, i æske. 52 kort + scorekort. mangler en joker. Ikke helt nye.

FR12 FR12: Vitrex. B.P.Grimaud. Pris: Kr.60.00. Ældre spil med medicinsk (?) reklame. Ubrugte kort i originalt papiromslag i æske.

   FR13a: B.P.Grimaud. Jeu Louis XV. No.1502. Ca.1890. Pris: Kr.350.00. Delikate kort. Brugte. 52 kort, komplet. Æske uden flap.  Delicate deck. Used. 52 cards, complete. Box without lid. 

  FR13b: B. P. Grimaud, Jeu Louis XV. No.150. Pris: Kr.500.00. Delikate kort.  Opr. udgivet ca.1890, men dette spil er først solgt i Danmark efter 1918 (ses af grønt stempel på ruder es), og prisen var dengang Kr.5.50!! Let brugte kort, hvor guldkanten næsten ikke er slidt. Brugt men intakt og pæn æske. 52 kort, komplet. Delicate deck. Originally published in 1890, but this deck was not sold in Denmark till 1918, – according to the green tax stamp on Ace of Diamonds, – and the price at the time was DKr.5,50!! Sligthly used deck,  with nice golden edges. Used, but intact and with nice box. 52 cards, complete.

  FR13c: B. P. Grimaud. Jeu Louis XV. Post 1918. Pris:Kr.300.00. Delikate kort. Solgt i danmark efter 1918 (grønt toldstempel på ruder es). Brugt/slidt, men uden buk og rifter. 52 + joker + blankt kort, komplet. Ingen æske. Delicate deck. Sold in Denmark after 1918 (green tax stamp on Ace of Diamonds). Used/worn, but without bends or breaks. 52 + joker+ blank card. No box.

Minikort FR14: Miniaturekort. Pris: Kr.250.00. Dette spil har affødt flere undersøgelser. Et lignende er udgivet i Sverige af Boman (ca.1905), og i Tyskland af Dondorf (1913-1933). Dette er muligvis Frankrig, muligvis Belgien. Det bør ikke kunne være svensk (jvf. Kartofilen årg.2000, nr.2, s.14-19), – og alligevel! Jeg har købt det fra USA, og på æsken står der med gammel penneskrift “Ericson ..Kr.”. Jeg ville derfor gerne, at dethavde været en svensk emigrant, som havde haft det med til USA. Tydeligt brugte kort, men i pæn stand. 

  FR15: Heron. Cartes à Jouer Fluorescentes. Ca.1960. Pris: Kr.100.00. Dette er en tidlig version af kort, der kan spilles med i mørke! Teknikken har ikke været særlig udviklet, for kortene bukker og bøjer sig, selv om de er uspillede. 52 + 2 kort, i original æske. Farven er MEGET mere fluorescerende, end man kan se på vedføjede scan. This is an early version of cards to be used in the dark! But the technique was not very advanced, since the deck bends and twists even though it is unused. 52 + 2 cards in original box. The colours are MUCH more fluorescent than can be seen on this scan.

FR17 FR16: Cercles. Pris: Kr.300.00. Jeg har ikke kunnet identificere producenten Cercles, men kortene er fra efter 1890. Formentlig ca.1905. Fremstillingsteknikken er med stencilfarver (som man kan se af og til forskubber sig i forhold til den sorte tegning). Der er vandmærke i alle kort. Ældede og let slidte kort, men meget pæne. Mangler sp.6. Ingen æske (har sandsynligvis været et papiromslag). Fransk toldmærke på klør es. Billedkortene er tegninger af de klassiske helte: Cæsar, Alexander, Kong David, Holger Danske o.a.. Jvf. FR41

DSC06114 FR17: GolfJoker. Golf after the Card Table. Pris: Kr.40.00. En af mig uigennemskuet sammenspilning af kort og golf, – men det ser sjovt ?! ud. Ubrugte kort i æske. A strange deck and mixture of cards and golf. looks dunny. Unused deck in box 

  RESERVERET FR18: Grimaud. Le Jeu des Peintres. Ca.1970/73. Pris: Kr.100.00. Kunst på alle billedkort. Specielle talkort. Ubrugte, i ganske let slidt æske. 52 kort + 3 jokere + 3 “facit-kort”. Art on all court cards. Special number-cards. Unused deck in slightly worn box. 52 cards +3 jokeres + 3 text cards with information on the artists. 

FR20 FR20: Vitrex. B. P. Grimaud. 1983. Pris: Kr.20.00. Nye uspillede kort i æske. To jokere. New unused cards in box. Two jokers.

DSC00273 FR21: Cabourg. Pris: Kr.10.00. Et almindeligt kortspil, produceret i Hong Kong. Ubrugt. Med gengivelse af “sjov” gammel reklame for badestedet. To jokere. Plastæske. Spillet til venstre hedder Country Club, men hvor i alverden det ligger, det er ikke til at sige. De to jokere er dog interessante. Brugte kort i slidt æske uden top og bund. Pris: Kr.5.00. 

  FR23: Grimaud. Versailles. Ca.1960. Pris: Kr.80.00. Royale personer på alle billedkortUbrugte kort, 2 jokere + 2 tekstkort. I plastæske.  Royalty on all court cards. Unused deck, 2 jokers + 2 text cards. In plast box. 

  FR24a: Dusserre. Les Grand Rois de France. Pris: Kr.70.00. Ubrugte kort i let brugt æske. 52 + 2 + 2 kort, komplet. Unused deck in slightly used box. 52 + 2 +2 cards.

  FR24b: Dusserre. Jeu des Provinces de France. Pris: Kr.60.00. Let brugte kort i slidt æske. 52 + 2 + 2 kort, komplet. Slightly used cards, in worn box. 52 + 2 +2 cards, complete.

  FR25: Les Gorges du Verdon. Pris: Kr.20.00. Det siges, at hvis man ikke har set,- så har man ikke set noet VIRKELIG seværdigt. Ubrugte kort i æske, 52 + 2 kort, med fotos på alle kort. It is said, that if you haven’t seen this, then you have missed something worth seeing! Unused cards in box. 52 + 2 cards, with photos on all cards.

 RESERVERET  FR26: Les Editions du Lézard. Scopa. Jeu Traditionnel Corse.  Pris: Kr.50.00. Ubrugte kort, 36 + fire titelkort. Spilleregler. Ingen æske. Unused deck, 36 + 4 title cards. Leaflet with rules. No box.

    FR27: Delluc Cartier. Corsaires & Flibustiers. 1958. Pris: Kr.450.00. Ubrugte kort med guldhjørner, i let brugt æske. Komplet med 52 + 2 jokere + tekstkort + blank. Unused deck with golden corners, in slightly worn box. Complete with 52 + 2 jokers + textcard + blank.

dsc02211 FR28: Grimaud. Pris: Kr.10.00. Et spil af den slags, som deres er, – med de specielle navne i hjørnerne. Et almindeligt spil, og alligevel lidt anderledes, bl.a. er mønstret på bagsiden usædvanlig for mig at se. Slidte kort i plastæske. A deck as they come from France, with names in the corners. An ordinary deck, but still slightly different, at least the reverse is new for me. Worn cards in plastic box. 

  FR29: Heron. Catalanes. Ca.1960. Pris: Kr.120.00. Ubrugte kort i specialæske. 48 kort, komplet. Unused deck in special box. 48 cards, complete.

  FR30: Catel & Farcy, Paris. Napoleon. 1960. Pris: Kr.200.00. Ubrugte kort i plastæske med relief af Napoleon. 52 + 2 jokere + 2 kort. Unused deck in plastbox with a relief of Napoleon. 52 + 2 jokers + 2 cards. 

 FR32: Ancien Tarot. Tarot Chine. Seamonster Tarot. Grimaud. Ca.1880. Pris: Kr.1600.00. Kært barn har mange navne. Sjældent og berømt spil. Meget beskidt og slidt, men uden bræk og bøjninger. 78 kort, komplet, ingen æske. Beloved child has many names. Rare and famous deck. Very dirty and worn, but without breaks and bends. 78 cards, complete, no box.

FR33 FR33: Liberté. B. P. Grimaud. Pris: Kr.120.00.Formentlig udgivet lige efter Befrielsen i 1945. Bagsiden er nærmest Art Deco. Solgt fra Papeterie Jouffroy i Passage Jouffroy, som stadig er en spændende passage i Paris. Kortene har været kigget på gennem årene, så æsken er let slidt. Papiromslaget er åbnet i enden, men kortene er uspillede med de fineste sølvhjørner. To jokere og et blankt kort. 

 FR34: Affiches Retro. Grimaud. 1991. Pris: Kr.100.00. Flotte plakater fra en svunden tid, g med”svundne” sdygdomme! Virkelig kitsch. Ubrugte kort i æske. Wonderful posters from a past era, and with sicknesses of the past! Really kitsch. Unused cards in box.

FR35 FR35: Grimaud. Gaderåb. Pris: Kr.80.00. En genudgivelse af et spil fra 1830-40 med afbildning af gadehandlende og deres ‘råb’. Ubrugt dobbelt kortspil i plastæske. Det ene spil endnu i ubrudt cellofan.   

  FR36: Dieudonné, & Cie, Angers-Paris. Ca.1930. Pris: Kr.40.00. Slidt spil. Ruder tre og spar fire mangler et hjørne. Ingen æske. Worn deck. Three of Diamonds and four of Spades miss a corner. No box.

FR37a  FR37   FR37: Carta Mundi. Imperial. Pris: Kr.50.00. Dobbelt kortspil i original æske og papomslag. Flotte ubrugte kort med Napoleons emblem på ryggen. Double deck in original box and cardboard holder. Beautiful, unused cards with the Napoleon emblema on the reverse.

  FR38: B. P. Grimaud. Ca.1900. Pris: Kr.120.00. Kun 51 kort, mangler hjerter 6, ingen æske. Meget falmet og gulnet, ujævnt, men stadig med guldhjørner og uden bræk. Only 51 cards, 6 of Hearts is missing, no box. Much faded and yellowed, unevenly, but still with golden corners, and without breaks.

FR40  FR40a FR40: Transformationskort. 1976. Pris: Kr.150.00. Dette kortspil blev genudgivet af Nationalmuseet i 1976, som en reproduktion af et fransk spil fra midten af 1800tallet. I hver enkelt korts udseende er indkapslet et andet billede. Billedkortene er helt specielle og dramatiske. Damen siges også at være Jeanne d’Arc. Men det passer nu ikke. Her efter 40 år er spillet efterhånden sjælden. Ubrugte kort i original æske. This deck was reproduced by the Danish National Museum in 1976, as a reproduction of a French deck from the middle of the 19th century. In each card another picture is encapsulated. The court cards in particular ar special and dramatic. The lady is said to be Joan of Arc, but it’s not true. Now, after 40 years this reproduction is somewhat rare. Unused cards in original box.

FR41 FR41: Grimaud. 1915. Pris: Kr.150.00 / stk. To kortspil udgivet ca.1915. Farvestencilerede. Ældede natrligvis, men virker uspillede. Ingen æske.

 FR42: Jeu du Musee de la Compagnie des Indes. Ca.1986. Pris: Kr.30.00. Ubrugte kort i æske. Effekter fra museet på alle billedkort. Unused cards in box. Items from the museum on all court cards.    

    FR43: Mandragora. R. Moretti & Ch. Pasino. 1984. Pris: Kr.450.00. Stenciltrykt originalt spil, 52 + 2 kort + tekstblad, i originalt omslag, ubrugt. Spil nr.75 af kun 300. Signeret af kunstneren. Stencil-printed deck. 52 + 2 cards + sheet, in original wrapper, unused. Deck no.75 of only 300. Signed by the artist.

  FR44: Ca.1900. Pris: Kr.100.00. Ukendt producent. 32 kort, komplet, ingen æske. Falmede og skjoldede men ikke egentlig slidte. Unknow producer. 32 cards, complete, no box. Faded and yellowed but not worn. 

 FR46: La Ducale. Cartes Catalanes dos Écossais “Axe”. Pris: Kr.10.00. 48 kort, komplet, i æske, ubrugte. 48 cards, complete, in box, unused. 

 FR48: Frans I. Dusserre. Pris: Kr.30.00. Ubrugte kort i let slidt æske. 52 + 4 kort + tekstkort. Unused cards in slightly worn box. 52 + 4 cards + text card.

 FR49: Grand Prix Grimaud. 1973. Pris: Kr.200.00. Firmaet Grimaud udskrev en konkurrence om design af nye spillekort. Dette spil vandt. Designet af Geneviève Lirola. Ubrugte kort i originalæske. 52 + 2 + 1 kort. The firm Grimaud had a competition about designing a new deck of cards. This deck won. Design by Geneviève Lirola. Unused cards in original box. 52 + 2 +1 cards.

  FR50: Catel & Farcy, Paris. Ca.1910. Pris: Kr.40.00. Ukomplet sæt. Kun 32 + et blankt kort. Af billedkortene mangler Hjerter es og knægt, Klør konge samt Ruder es og konge. Slidte og beskidte kort. Incomplete deck. Only 32 + 1 blank card. Of the court cards missing are Ace and Jack of Hearts, King of Clubs, plus Ace and Jack of Diamonds. Worn, torn and dirty cards.

 FR51: Jeu des Copains. Les Vedettes de la Chanson. 1964. Pris: Kr.40.00. Med billeder af sangere på alle billedkort. 52 kort + 1 joker + kort med sangernavne. Let brugt, i æske. With picutres of singers on all court cards. 52 cards + 1 joker + card with names of the singers. Used, in box. 

  FR53: Draeger-Frères. Hermes. Cassandre. 1948. Pris: Kr.600.00. Spillede kort, uden bøj eller bræk, fine guldkanter, let slidt æske, der mangler de to sideflapper. 52+ joker + tekstkort, komplet. Used deck, with no bends or breaks, with fine golden edges. Little worn box missing the to side flaps. 52 + joker + text card, complete.

 FR54: Normandie 1944-1994. Design: Yannick Pennanguer. Pris: Kr.50.00. Trykt i 50året for invasionen. Ubrugte kort, i æske, 2 jokere og et fransk tekstkort.  Printed at the 50th anniversary of the Invasion. Unused deck in box, 2 jokers and a French textcard.

 FR55: Grimaud. La Carte toilée. Pris: Kr.10.00. Meget meget beskidte kort, i defekt æske, 1 joker. Very very dirty cards, in defect box, 1 joker.

 FR56: JMS. Piquet. Pris: Kr.20.00. Meget slidte og beskidte kort, i æske. 32 kort komplet. Very used and dirty deck, in box, 32 cards complete.  

 FR58: Jeu Dubout. Grimaud. 1987. Pris: Kr.100.00. Fornøjelige tegninger af kunstneren Albert Dubout. 52 + 2 +1 kort. Ubrugte, i æske. Joyful drawings by the artist Albert Dubout. 52 + 2 + 1 cards. Unused, in box.   

 FR62: JAZZ, Grimaud. 1989. Pris: Kr.60.00. Ubrugte kort i æske, 52 + 2 +1 kort. Unused deck in box, 52 + 2 +1 cards.

 FR63: Le Giscarte. Arts et lettres. 1976. Pris: Kr.220.00. 2000 års fransk historie fremstillet gennem karikaturer på alle kort af een mand: Valery Giscard d’Estaing. 2000 years of French historie depicted through caricatures of one man, – on all cards: Valery Giscard d’Estaing.

  FR64: Grimaud, Paris. Rilsan (MONOFIL-TECHNIK GmbH). Pris: Kr.30.00. Dobbelt spil i original speciel plastæske. Ubrugt. Double deck in original special plast box. Unused.

    FR67: L. David, Paris. 1892. Pris: Kr.200.00. Spåkort. Alm. pap uden mønster på bagsiden. 30 kort af 32. Vedlagt: Kopi af de to manglende kort + en kopi af et tilsvarende sæt med produktoplysning på. Ingen æske. Fortune-telling deck. Ordinary cardboard with no design on the back. 30 cards of 32. Supplemented with photocopies of the two missing cards + a copy from a similar deck with information on the printer. No box.

  FR68: Les Mousquetaires. Philibert. Design: Dubout. 1954. Pris: Kr.700.00. Ubrugte kortmed guldkant, ingen æske, 52 + 2 jokere + frontkort. Ingen æske. Unused deck with golden edges, no box, 52 + 2 jokers + title-card.

  FR70: Revolutionskort. Dusserre. Repr.1977. Pris: Kr.30.00. Reprint af kort fra 1793. 52 + 2 kort, ubrugte, i æske. Reprint of a deck from 1793. 52 + 2 cards, in box, unused.    

  FR72: Grimaud. Correspondances. 1985. Pris: Kr.80.00. Et kort for hver enkelt metrostation i Paris. Ubrugte. 52 + 2 + 1 kort i original æske. Teksthæfte med forklaring. A card for “every” Metro station in Paris. Unused. 52 + 2 + 1 card in original box. Leaflet with explanations.

  FR73: Miro Company. Ciel de France. Ca. 1950. Pris: Kr.250.00. Ubrugte kort, 52 + 2, i original æske, letter falmet. Unused deck,52 + 2, in original box, slightly faded.

Til toppen af siden.

Advertisements