Danmark

Klike på billedet for at forstørre … Click the pictures to enlarge

For de store producenter: Se undersiderne.

Blandede:

 DK06: Austin Grandjean. 1973. Price: € 100.00. Extremely rare, although not particular pretty! Only printed in 100 copies, as a gift for customers. Here we also have the accompanying leaflet “Kort om Kort” in 30 pages, with extraxts from fiction, where card playing is mentioned. Unused.

  DK07: Dandy. Rock’n Bubble. 1987. Price: € 25.00. Patience cards (7½ x 5 cm) with advertisement for Bubble Gum. Has been inserted in the gum-packets. 52 + 4 unused cards (and of course no box).    

dsc02483 DK09: Steen Eriksen Spillekort. 1977. Price: € 50.00.  Private production in limited amount. The deck came with different reverses. Here with a flag for either Guinea or Mali (depending on how you turn it). 52 cards + a blank card. Unused. (In two decks in my own collection there are 2 jokers in one deck, and in the other 2 joker + 1 blank). No box (and neither have my two decks boxes).   

    DK11: Fournier. København/Copenhagen. Ca.1980. Price: € 15.00.  Already quite old touristic deck. Unused in plast box. 52 + 2 +1 cards. Photos on all cards.

DK12 DK12: Se og Hør. Price: € 4.00.  This deck came with a weekly magazine, ca.2010. Caricatures on all cards, of Dansih royalty,politicians etc. Unused in box.

  DK13: Storebælt. 2008. Price: € 5.00.  Jubilee-deck, given to people passing the bridge. Photos on all cards. Unopened in box.

DK27: Anders And. Price: € 3.00. Unused deck in box, 52 + 2 cards.

DK31b: J. F. Mayer (1752-83). Dyretarok, Reprint, 1978. Price: €15.00. Animal Tarok. Unopened deck in paper wrapper (the shown deck is from another set)

DK32 DK32: Zise, 2010, nr.2-3. Price: € 3.00. Magazine with my artickle on Danish card taxes. pp.69-81

DK33 DK33: HTS Kartellet. Price: € 2.00. Unused deck, three jokers, worn box.

DK34 DK34: Gaderaab/Street Cries. Price: € 6.00. Reprint after original deck from 1830. Unused in box. Playiong rules on a sheet. Printed by Carta Mundi.

dsc01781 DK40a: Føroyar. Price: € 5.00. The Faroe Islands. Unused deck in box. Probably printed in Hong Kong.

dsc02497 DK40b: Faroe Islands. Price: € 5.00. The Faroe Islands. Unsued deck in box. Probably printed in Hong Kong. 52 cards.

dsc02494 DK40c: Föroya Bjór. Price:  € 8.00. Standard Piatnik deck with advertisement for Faroese Beer. Brewed in Klaskvig. The only brewery on the Faroese Islands. Unused cards in box, three jokers. ::

dsc02495 dsc02496 DK40d: Føroyar. Prisce: € 4.00. Faroe Islands. Unused deck in unbroken plast. No box.

  DK47: J. Timman & Co. 1975. Price: € 30.00. Advertisment deck designed by the (in Denmark) known artist Ronald Als.Unused deck, no box (there never was one), 52 + 2 jokere + 9 advertisement cards. 7,2 x 5,2 cm, thin cardboard.

DK49 DK49: TrygFonden. Pris: Kr.40.00. Udgivet af Piatnik. Med gode baderåd. GODE baderåd på alle kort. Ubrugte kort i æske. Printed by Piatnik. With advices on bathing. Good advices on all cards. Unused deck in box. DK49a. Pris: Kr.30.00. Samme spil, ubrugt, i slidt æske. Same deck, unused, in worn box  

DK61 DK61: Children’s deck. Adolf Holst. Nr.2, ca.1950. Price: € 4.00. I have several, used or slightly used. Either with square or rounded corners. Blue or red back. With or without frames on the court cards, and with either AKDB or EKDB. Ask for a specific version, and I will see, what I have.

DK64 DK64: Eremitage Hotel. 1986. Price: € 7.00.  Advertisement and description on all cards. Printed by Svendborg Tryk. Sligthly used cards wit small rifts. 1 joker.

DK65 DK65a: Eremitage Hotel. 1986. Price: € 10.00.  Advertisement and description on all cards. Printed by Svendborg Tryk. Unused cards in nice box. 4 jokers. DK65b: Price: € 6.00. Same deck as DK65a. Unued in box. No jokers.

DSC06255 DK67: Drinks and Poker. Ca.2008. Pris: Kr.20.00. Udgivet af www.shake-it.dk. Uåbnet spil. Med drinks på alle kort.

DK68 DK68: Christian IV. 1988. Pris: Se neden for. Dette dobbelte kortspil blev udgivet af Bikubefonden i 1988 i 400året for Christian den Fjerdes tronbestigelse. Alle billedkort har reproduktioner af malerier på Frederiksborg Slot, Rosenborg Slot, Gripsholm Slot og Nationalmuseet i Stockholm. Alle med billeder af kongelige og adelige. Jokerne er Corfitz Ulfeldt og Leonora Christina. Komplet med indlagt ‘facitliste’ over portrætterne. Jeg har to spil: DK68a. Pris: Kr.180.00  Let brugte kort, i original plastæske, med knækket låg. DK68b. Pris: Kr.330.00. Med teksthæfte ved Rigsantikvar Olaf Olsen. Ubrugte kort, hvoraf det ene endnu er i plastfolie. Original plastæske. DK68c. Pris: Kr.60.00 Samme spil, gul bagside, enkelt spil, ubrugt i cellofan, ingen æske. This double deck was published in 1988 on the occeasion of the 400th year after the ascension to the throne of King Christian IV. All vourt cards have reproductions of paintings from different castles. All with royalty or statesmen. The jokers are a prominent royal illicit affair! DK68a: Price DKr.180.00. Slightly used double deck, in original plast box, with broken lid. DK68b: Prise: DKR.330.00 With leaflet.Unused double deck of which one still is in its wrapper. Original plast box. DK68c: Price: DKr.60.00 Single deck, unused, unopened wrapper, no box. Yellow.

kai-dige-bach DK69: Kai Dige Bach. Pris: Kr.40.00. Trykt af Piatnik, med en speciel joker. Ellers de kendte kort. Ubrugte i æske med revn i siden. Printed by Piatnik, with a special joker. Otherwise the well known pictures. Unused cards in a box with a rift in one side.   

GPS1 DK76rød: Heimdal. No.777. 1936-ca.1941 . Pris: Kr.200.00. 52 slidte og beskidte kort, men uden bræk. Kom oprindelig i 1936 og et par år frem (med dette nummer). To jokere, en egentlig joker og en blank. Defekt æske der mangler låg og er åben i den ene side. Kortene er med glat struktur. Den ene joker dog med lærreds-struktur! De specielt tegnede billeder af kunstneren Gerda Ploug Sarp. DK76blå: Pris: Kr.200.00. Samme kort som ovf.  men med blå ryg. Brugte kort i brugt æske. To jokere, som i DK76b (den ene med lærredsstruktur). 52 worn and dirty cards, but with no bends. Originally published in 1936 and a few years more (with this number). Two jokers, one with picture and one blank. Defect box, missing the lid, and open in one side. The cards are with the smooth surface, one joker however is with the linen structure. This special design is by the artist Gerda Ploug Sarp. DK76blue: Pris Kr.200.00 Same cards as above, but with a blue reverse. Used cards in a used box.  Two jokers as in DK76b (one with linen structure)

h76b DK76a: Heimdal. No.7770. 1953-? Pris: Kr.40.00. Mangler Klør Es, Hjerter K+D samt fire talkort. Har to ubrugte jokere. Brugte kort, i brugt æske. Trykt i Østtyskland, men uden markering på klør 10. Missing the ace of Clubs, K and Q of hearts and four more cards. has two unused jokers. Used cards, in used box. Printen in DDR. but without the factory mark on the 10 of Clubs. 

h76c DK76b: Heimdal. No.7770L, 1953-? Pris: Kr.80.00. Lærredsstruktur. Trykt i Østtyskland, men uden markering på klør ti. Meget slidte og beskidte kort, i slidt æske. Linen structure. Printed in DDR, but without the factory mark on the 10 of Clubs. Very worn and dirty cards.  

DK79   DK79: Dronning Margrethe. Pris: Kr. 200.00. Spillet er tegnet i 1987 til “Hyrdinden og Skorstensfejeren”. I 1994 blev spillet udgivet af Dansk Flygtningehjælp. Den første udgave, DENNE, havde kun to hjørnemarkeringer. Senere blev det (naturligvis) rettet til fire hjørnemærker. Altså et lidt sjældnere sæt end ellers. Endnu i plast (det ene spil er let åbnet, så jeg har kunnet konstatere, at det ER den tidlige udgave. Med teksthæfte og i æske. This deck is made by Her Majesty Queen Margrethe in 1987 for the ballet “Hyrdinden og Skorstensfejeren” with inspiration from H. C, Andersen. In 1994 the deck was published by The Danish Fugitive Council. The first edition, THIS EDITION, only had two pips. Later it of course was corrected to four pips. This deck therefore is a more rare deck. Still in plastic (one deck is delicately opened, just to confirm, that it IS the early edition. With leaflet and in box.

dWales1 Danske prinsesse Alexandra. Se: EN25

DSC09867   DK82: Larsen Rejser. Ca.2002. Pris: Kr.60.00. Ubrugte kort, i æske. Med indsatte fotos på alle billedkort og jokere. Unused cards, in box. Photos on all court cards and jokers. Jeg har også: Brugt spil, uden joker: DK82a Pris: Kr.25.00. I also have a used deck,without jokers. 

DSC09754 DK85: Dobbeltspil for Stena Li ne. Meget slidte, i æske, trykt af Carta Mundi. Pris: Kr.10.00. (De to spil til højre er solgt)

dfds  DK88: DFDS. Coeur. Pris: Kr.20.00. SPILLET I MIDTEN ER SOLGT To spil med reklame for DFDS. Begge spil er trykt i Østtyskland, d.v.s. før 1989. Spillet med bogstaver er i uåbnet cellofan. Begge spil er ubrugte. I æske. Two decks with advertisement for DFDS Seaways. Both decks are printed in East Germany, i.e. before1989. The deck with writing on it is in unopened wrapper. Both decks are unused. In boxes.#

scan0007DK106: Disney. Bjørnebrødre. Pris: Kr.30.00. Ubrugt spil i uåbnet æske. (De afbildede kort er fra min egen samling).

DK110 DK110: Mærsk Air. Piatnik. Pris: Kr.10.00. To slidte kortspil med hver tre jokere. I plastæske. 

DK112a DK112: To eskimoer. Pris: Kr.15.00. Ubrugte kort i slidt æske. Tre jokere. Trykt i Tyskland. Unused deck in worn box. Three jokers. Printed in Germany.

DK113 DK113: Mand og kvinde Grønland/Eskimo. Pris: Kr30.00. To ubrugte kortspil. Ingen æske (men de ligger i en æske med let defekt låg). Trykt i Belgien. Two unused decks. No box. Printed in Belgium.

     DK114: Se & Hør. Ca.1984-85 Pris: Kr.120.00 eller kr.25.00/stk. Se og Hør Nr.1-5: 1: Ekstrem slidt, i defekt æske. 2. Virker ubrugt i fin æske. 3. Ubrugt i slidt æske 4. Slidt, mangler de tre jokere. 5. Ny i ubrudt plast. 6. Billed Bladet, slidt i slidt æske. Se & Hør Nr.1-5: 1. Extremely worn in defect box. 2. Seem unused in nice box. 3. Unused in worn box. 4. Worn, misses three jokers. 5. New in unbroken plast. 6. Billed Bladet, worn in worn box.

molsgaard DK116: Mølsgaard Medical / Nuclear Data. 1986. Pris: Kr.120.00. Hospitalsreklame og edb-reklame på alle kort enten som billede eller som tekst. Ubrugte i æske.  Advertisement for Hospital and Computers on all cards, either photo or text. Unused in box.     

DK119a   DK119  DK119: Göteborg-Frederikshavn. Waddington. Pris Kr.50.00/stk. El almindeligt spil og et kabalespil. Begge med M. S. Kronprinsessan Ingrid på ryggen. Begge spil er (let) brugte. Begge æsker er slidte.

 DK128: Nordisk Papirvare Industri. 1953-56. Pris: Kr.200.00. Anglo-amerikansk mønster. Meget lidt brugte kort. 52 kort komplet, og hele seks jokere! Ingen æske. Anglo-American design. Very little used deck. 52 cards complete, and six jokers! No box. 

  DK129: DBU. Landsholdskort. 2013. Pris: Kr.50.00. Ubrugte kort i meget slidt æske. 52 + 2 med karikaturer på alle kort. Unused deck in much worn box. 52 + 2 caricatures on all cards.

DK130a: GP-tryk. Grenå.  Ca.1998. Price: € 8.00. Design by Lars Sand Kirk / Henning Jørgensen. 5,3 x 9,0 cm. Same court cards, except the colours green, red, blue and green. Four jokers. Unused in original thin plastic holder. 

  DK130b: GP-tryk, Grenå. Ca.1998. Price: € 3.00. Same as DK130a, but with another back. Used cards. NO jokers.

TILBAGE TIL ØVERST PÅ SIDEN

 

Advertisements