England

 EN07: Secrets. Movie Magazine. 1935. Pris: Kr.520.00. Fortune Telling Cards, 3,2 x 4,4 cm. Printed by Universal Playing Card Co. as inserts for the Movie Magazine “Secrets”, and therefore difficult to get all 52 cards! All cards are with moviestars, mainly from Hollywood . I know Clark Gable, Maurice Chevalier, Jean Harlow, Marlene Dietrich, Greta Garbo, Gary Cooper, Robert Montgomery, Bette Davis, and Leslie Howard. And you may know others. The full list you can see here: http://immortalephemera.com/movie-collectibles/1935-secrets-magazine-mini-playing-cards/  — I have 52 cards BUT only 39 different. I am missing S2,6,9 and H7,K,A and C3,8,Q and D2,7,9,Q – on the other hand I have duplicates of S5,7,K and H3,9,Q and C6,10,J,A and D3,4,J – The basic “deck” of 39 cards I only sell together at DKr.450, and the duplicates I sell at DKr.10 a piece. Alle cards are used, but not worn. – You may ask for separat scans of specific actors.

 EN08: Delta Playing Cards. 1987. Pris: Kr.150.00. To spil, ubrugte i æske. Det ene spil med alm. anglo-amerikanske billeder, det andet med noget astronomisk og Isaac newton og Picasso. Se grundig beskrivelse: http://www.wopc.co.uk/cards/delta-playing-cards . Two decks, unused in original boxes. One deck with anglo-american pictures, the other with something astronomical and Isaac Nweton and Picasso. See information here: http://www.wopc.co.uk/cards/delta-playing-cards

 EN09: Lakeland. Pris: Kr.30.00. Design af Stuart Lawrence med kendte personer og landskaber som motiver på billedkortene. Ubrugte kort i æske. To jokere og to tekstkort. Trykt i Belgien. Bagsiden viser det engelske landskab. Design by Stuart Lawrence with famous personages and landscapes as motifs. Unused deck in box. Two jokers and two text-cards. Printed in Belgium. The reverse shows the British landscape.

arpak EN10: ArPak Playing Card Co.. 1927-35. Pris: Kr.40.00. Firmaet udgav nogle helt specielle kort – og døde af det. Her er otte kort. Slidte, og alle med afriv på ryggen efter at have været monteret. The firm published some very special decks – and broke its neck because of that! Here are EIGHT single cards. Worn and all with patches on the reverse after having had adhesives on them

DSC00744 EN11: Fergie og Andrew. 1986. Pris: Kr.60.00. Kortspil udgivet i anledning af forlovelsen. Jo lidt sjældent, – efter endnu en royal skilsmisse. Ganske let brugte. I Stofbetrukket æske. Producerert af Altenburger-Stralsunder Spielkartenfabrik. Published on the occassion of the engagement. A bit rare – after yet another royyal divorce. Slightly used. In box with cloth cover. Produced by ASS.

EN12 EN12: Waddington. Eccentric Club. Pris: Kr.30.00. 52 almindelige kort, brugte, i lidt defekt æske, der har påskriften Eccentric Club, og med klubbens vartegn med teksten “Nil nisi bonum”.  52 normal cards, used, in slightly defect box, with the wording “Eccentric Club”, and with the club insignia carrying the text “Nil nisi bonum”.

cooke-indianer EN13: Alf Cooke. Pris: Kr.10.00. Et meget meget beskidt sæt kort, – men med en interessant Indianer på ryggen, i Art Deco – stil. 52 kort, ingen æske. Vel fra 30-40erne. A very very dirty deck, but interesting because of the Indian on the reverse, in Art Deco-style. 52 cards, no box. Probably from the 30-40s.

DSC00267 EN14: Skibsmaling. To kortspil, der begge reklamerer for skibsmaling. Som jo også skal kunne tåle al slags vind og vejr. Det røde spil er solgt. Det andet spil er lidt nyere. Ganske let brugt og i æske uden låg. Pris: Kr.20.00. Two decks advertising Ship Paint. Supposed to cope with wind and weather. The red deck is sold. The other deck es newer. Slightly used and in box without lid. Price DKr.20.00.

EN15 EN15: London. De La Rue. Patience. Pris: Kr.100.00. Kabalekort, 7 x 5 cm. Ubrugte i original dobeltæske. Komplet med 2 x 52 kort, eet enkelt er smudsigt, ellers ubrugte og flotte sæt. Der er ekstra indlagt et par prøvekort, og tre reklamer for “den nyeste” bog om kabaler. Jeg kender ikke alderen, men umiddelbart vil jeg tro 1950erne – eller før. Patience cards, 7 x 5 cm. Unused in original double box. Complete with 2 x 52 cards, one single card is smudged, but otherwise all is unused and pretty. There is added to extra cards, and three advertisements for “the newest book” on patience. I don’t know the age, but would suggest the 50s or before.

EN16 EN16: Waddington. Melrose Abbey. Pris: Kr.30.00. Dette kortspil er ganske specielt. På spar es står der “London & North Eastern Railway”, d.v.s. at det formentlig har været solgt på jernbanen. Sandsynligvis før IIVK. 52 kort, brugte, uden æske, tydelig guldkant. 1 joker. Jvf. EN18. A special deck. On the Ace of Spadesit says “London & North Eastern Railway”, so it was probably sold ON the trains. Probably befor WWII. 52 cards, used, no box, golde edges, 1 joker. See also EN18.

EN17 EN17: De La Rue. Pearson. Pris: Kr.40.00. Ældre engelsk reklamespil i et boglignende læderomslag, med rygtitel “Diamonds are Trumps” og forfatter Hugo Knapp! Brugte kort. En joker. Older British advertisement deck in a booklike cover, with the title “Diamonds are Trumps” and the author Hugo Knapp! Used cards. One joker.

EN18 EN18: Waddington. Dobbelt spil: The Forth Bridge og Westminster Bridge. Pris: Kr.60.00. Dette kortspil er ganske specielt. På spar es står der “London & North Eastern Railway”, d.v.s. at det formentlig har været solgt på jernbanen. Sandsynligvis før IIVK. 52 kort, brugte, uden æske. Jvf. EN16. This deck is quite special. On the Ace of Spades it says “London & North Eastern Railway”, so it hasd prpbably been sold on the trains. Probably befor WWII. 52 cards, used, no box. See also EN16

EN19 EN19: To spil: Pan. Pris: Kr.80.00. To spil uden producent påtrykt kortene. 2 x 52 kort i originale æsker. Slidte. Begge med flot Art Deco – motiv: En fløjtende pan eller satyr med dansende elverpiger i måneskin. Two decks without the name of a producer. 2 x 52 cards in original boxes. Worn. Both with nice Art Deco – motif: A whistling Pan or Satyre with dancing elves in moonlight. 

  EN20: Waddington. Fingerprints. Ca.1970. Pris: Kr.80.00. Spillet er udgivet ved en kongres i Skotland for eksperter i fingeraftryk. Almindeligt design, ubrugte kort i smuk velouræske. The deck was produced for a conference in Scotland for experts in fingerprints. Normal design, unused cards i pretty velour-box.

EN21 EN21: Great Britain. Kr.20.00. 52 kort + 3 jokere, alle med fotos. Let brugte. I plastæske. 52 cards + 3 jokers, all with photos. Slightly used. In plast box.

EN22 EN22: Ireland. John Hinde. Pris: Kr.20.00. 54 kort med forskellige fotos. Ubrugte, i æske.  54 cards with different photos. Unused, in box. 

  EN23: Waddington/Grimaud. Hector de Trois. Repr. 1974. Pris: Kr.70.00. Ubrugte reproduktion, i æske, 52 + 2 + 1 kort. Unused reproduction, in box, 52 + 2 +1 cards.

 EN24: Fortune-telling. Ca.1900. Pris: Kr.80.00. Lenormand-type. Primitiv udgave. Grov karton. 36 kort komplet. Ingen æske. Lenormand type. Primitive version. Coarse cardboard. 36 cards, complete. No box.

dsc02508 dsc02509 EN25: De La Rue & Co. Alexandra. 1863. Pris: Kr.1200.00. Dette meget sjældne kortspil blev udgivet i 1863 i anledning af den danske prinsesse Alexandra’s ægteskab med Prinsen af Wales, den senere Edvard VII. Bagsiden gengiver det danske rigsvåben. 52 kort komplet, enkelte kort med tryk i kanten. Ingen æske. This very rare deck was published in 1863 on the occassion of the marriage between the Danish princess Alexandra and the Prince of Wales, the later Edvard VII. The reverse shows the Danish royal arms. 52 cards, complete, a few cards have small dents along the edge.

EN26 EN26: Goodall. Salon Playing Cards. Pris: Kr.15.00. Brugte kort i defekt æske. Used deck in defect box.

EN27b  EN27a EN27: Brocades. Pris: Kr.100.00 / stk..  To kortspil, det ene med rød bagside, det andet med blå. Produceret af PIATNIK, Østrig, for et firma med navnet Brocades. Hver farve har sin kulør (eller hver kulør sin farve!). Rigtig spændende kort. To jokere ved hvert spil. Ingen æske. DKr.100/each. Two decks, one with a red reverse, and the other with a blue. Produced by Piatnik, Austria, for a company by the name of Brocades. Each colour has its own colour and vice versa. Very interesting deck. Two jokers to each deck. No box.

EN28 EN28: Waddington. Pris: Kr.20.00. Med reklame for golfkøller af mærket True Temper. 52 kort, brugte, i slidt æske med kuglepennekrads. With ad for golf clubs of the design True Temper. 52 cards, used, in worn box with scribbling on it.

DSC00305 EN29: Fire engelske kortspil. John Bull med reklame for dæk. MEGET meget beskidte og defekte, efter at have klæbet sammen. Rødt og grønt spil fra Universal Playing Card Co.. Det røde MEGET beskidt, 1 joker, – det grønne er slidt, 2 jokere. Til sidst “Den Blå Dreng” fra firmaet Waddington. Ubrugt, men mangler hjerter 2 og konge. Pris: Kr.5.00/stk. Four British decks. John Bull ad for tyres. VERY dirty and defect after having been glued together. Red and green decks from Universal Playing card Co.. The red is VERY dirty, 1 joker – the greenis worn, 2 jokers. Finally the Blue Boy from Waddington. Unused, but missing the 2 and King of Hearts.

EN30 EN30: Fire spil. Pris: Pr. stk. Kr.20.00. To spil fra Alf Cooke, stort set ubrugte. Et Crown spil fra De La Rue, stort set ubrugt. Et ubrugt (SOLGT) leksikon spil i defekt æske. Two decks from Alf Cooke, almost unused. A Crown deck from De la Rue, almiost unused. And SOLD Lexicon deck.

scan0007 EN30a: Universal. Club de Luxe. Pris: Pr. stk. Kr.20.00. Samme æske som EN30, men anderledes billeder. Det røde spil er let brugt. det blå spil er ubrugt, men der er skrevet på æsken. En joker i det blå sæt. Ingen joker i det røde.

dsc02236 dsc02237 EN30b1:  Dobbeltspil i slidt æske udgivet af Universal Playing Card Co., Club de Luxe. Ubrugte. Pris: Kr.30.00.  EN30b2: Club-de-Luxe No.601. Slidt i slidt æske. Pris: Kr.10.00. EN30b3: Crown. De la Rue. Ubrugte i defekt æske. Pris: Kr.15.00.  EN30b1: Double deck, unused. Price: Dkr.30.00. EN30b2: Worn, in worn box. Price: DKr.10.00. EN30b3: Unused in torn box. Price: DKr.15.00

DSC00248 EN31: London. Pris: Kr.5.00/stk. Seks kortspil med reklame for London. Fire spil er ubrugte, to brugte (Sort London og spillet med 6 fotos n.th.). Alle i æske. Spillet nederst til højre mangler spar 2, men har en joker. Det sorte spil med gul ramme er solgt.

DSC00743 EN32: Eksotisk. Pris: Kr.20.00. Dette lidt ældre spil er fra dengang, hvor ØSTEN var eksotisk,- derfor denne dansende art deco-figur foran en moské og minaret! Slidte kort, ingen æske. Udgivet af Universal Playing Card Co.

EN33 EN33: Universal Playing Card Co. Ltd. Pris: Kr.100.00. Dette antikke kortspil “Coronation Playing Cards” blev udgivet i 1923 i anledning af Prins Alberts (den senere Kong Georg VI) giftermål med den ikke-kongelige Elizabeth Bower-Lyon. 52 meget let brugte kort.

EN34 EN34: Madame Tussaud. Pris: Kr.20.00. Ubrugte kort i æske. Tre jokere. Unused deck in box. Three jokers.

En35 EN35a-b: 007 x 2. Pris: Kr.30.00/stk.  “Die Another Day” er med brugte/slidte kort og æske. “Casino Royale” er med ubrugte kort og pæn æske. Motiver/fotos på alle kort. “Die another Day is with used/worn cards and box. “Casino Royale” is with unused cards and nice box. Motifs/photos on all cards.  

  EN36: Charles and Diana. Grimaud. 1981. Pris: 150.00. Billeder af engelske monarker på alle topkort. Smukt design i anledning af brylluppet. 52 + 2 kort, ubrugte i original æske, slidt. Facitliste indlagt. Pictures of British Royalty on all court cards. Beautiful design, – made on the wedding occasion. 52 + 2 cards, unused in original, worn, box. Leaflet included.

EN37 EN37a: Oxford. Pris: Kr.10,00. Nyt spil i æske. Samtlige ‘våben’ for byens colleges. Ubrugte. Trykt i Hong Kong. EN37b: Queen Elizabeth II. Pris: Kr.30.00. Trykt i anledning af hendes sølvbryllup i 1977. Ubrugte kort i æske. Trykt i Østtyskland.

scan_20170117 EN37c: Coronation Souvenir Playing Cards, 1953. Pris: Kr.40.00. Universal Playing Card Co. Slidte kort, Hj8 har et rift. Slidt æske. Men jo altså 64 år gammel. Worn deck. H8 has a rift. Worn box. But 64 years old.

DSC01135 EN38: Oxford. Pris: Kr.15.00. Bagsiden er med de heraldiske våbne for de forskellige colleges i Oxford. Ubrugte kort i æske, to jokere. The reverse with heraldic signs for the different colleges in Oxford. Unused cards in box. Two jokers.

EN39 EN39: Rock Circus. Pris: Kr.20.00. Udgivet i forbindelse med en udstilling i Madame Tussauds Vokskabinet. Ubrugte kort i plastæske. Trykt i Belgien. Published in connection with an exhibition in the Madame Tussaud Vox Cabinet. Unused deck in plast box. Printed in Belgium.

DSC01134 EN40: Hertugen af Edinburgh. Repr.2003. Pris: Kr.200.00. Dette spil blev oprindelig udgivet i 1874, men er her i en genudgivelse fra 2003, som kom i begrænset oplag, fordi kortene var beregnet til et internationale møde. Ubrugte kort, i æske. This deck originally was published in 1874, – here in a reproduction from 2003, which came in a limited number, as the deck was for an international meeting. Unused cards in box.

DSC01245 EN41: Jack Hylton. Waddington. Pris: Kr.70.00. Ældre runde kort er altid noget sjældne. Firmaet Waddington prøvede at gøre dem populære. Dette spil er fra 1930erne med reklame for His Masters Voice og den populære sanger Jack Hylton (1892-1965). Brugte kort, een joker som er bøjet. Spar 6 mangler. Ingen æske. Older round cards are always a bit rare. The firm Waddington tried to make them popular. This deck is from the 30s with advertisement for His Master’s Voice and the popular singer Jack Hylton (1892-1965). Used deck, one joker which is bent. 6 of Spades is missing. No box.

    EN42a: Alf Cooke. DDPA. (The Danish Petroleum Ltd.) 1936. Pris: Kr.500.00. Et ubrugt spil, 52 + 1 joker + scorekort. Let slidt æske. An unused deck. 52 + 1 joker + score card. Slightly worn box.    

  EN42d: Alf Cooke. DDPA. (The Danish Petroleum Ltd.) Ca.1936. Pris: Kr.50.00. Meget slidt og beskidt spil. Ingen æske. 52 + 2 kort, komplet. Much worn and dirty deck. No box. 52 +2 cards complete.  

DSC01254 EN43: Plakater fra Første Verdenskrig. Pris: Kr.100.00. Et fantastisk sæt. Med plakater på alle kort, – fra The Imperial War Museum i London. Utrolig plakatkunst . Ubrugte kort i æske. På indersiden af låget står der, at de er købt i 1999.

dsc01788 EN44: Cambridge. Pris: Kr.20.00. Dobbeltspil i plastæske. Ryggen er med alle de forskellige collegier der i Cambridge. 2 x 52 slidte kort.

dsc01778 EN45: Waddington. Rondo. Pris: Kr.20.00. 52 kort + 2 joker. Slidte og beskidte. I original æske.

dsc01787 EN46: Waddington. William Shakespeare. Pris: Kr.40.00. Dobbeltsæt i æske med Shakespeareprofil påklistret. Ubrugte, men let buede.

dsc01779  EN47a: British Airways. Pris: Kr.60.00. “The History of Passenger Flight Playing Cards”. Ubrugte kort i æske. Med fly på alle kort, og en “facitliste” indlagt. 2 specielle jokere. EN47b: Samme spil, med de engelske farver på bagsiden.

scan0002 EN48: Chad Valley Co. Snap Card Game. Pris: Kr.30.00. Også med instruktion for The Golden Egg som i EN48. Let brugte kort. Defekt æske.

dsc02199 EN49: Tudor Rose. Piatnik. No.2137. Pris: Kr.40.00. Et dobbelt kortspil i æske. Ubrugt, det ene spil endnu i plast. Design af Kuno Hock, med royale engelske personer. Copyright 1980. Har i sin tid kostet £3.29, hvor der så er tilskrevet, at det er = kr.46.00, – så da stod pundet højere end det nuværende ca.8,50!! Double deck in box. Unused, one deck still in plastic. Design by Kuno Hock, with British royalty. Copyright 1980. Cost originally £3.29.

dsc02488 EN50: The New Bond. Pris: Kr.30.00. Udgivet af Universal Playing Card Co. Ltd. Ubrugte kort i let slidt æske. Ryg: En mand der lægger kabale. 52 kort + joker + scorekort.

 EN51: Hobby Horse. 1986. Pris: Kr.100.00. Ubrugt sæt i plasticæske. Og nej – det er ikke let at spille med! Speciel udgivelse designet af M. J. Evans. Brev fra ham vedlagt. Nr.76 ud af et oplag på 350. Unused in plastic box. And no – it is not easy to play with! Special printing designed by M. J. Evans. A letter from him comes with this deck, which is no.76 of a total of 350.

 EN52: Mocker Playing Cards.. Ca.1970. Pris: Kr.20.00. Tryllekort,- med miniminiforskelle på rygge, så man kan lave tricks. Komplet. I æske, ubrugt. Med opskrift på tricks. Magic cards – with minimal differences on the back, so you can make tricks with them. In box, unused. With a recipe on tricks.

     EN53: Jack Of All Trades.  Ca.1920. Pris: Kr.150.00. Smukke kort og billeder fra tiden. Original æske. 52 kort, komplet med instruktion. Beautiful cards and pictures from the time. Original box. 52 cards complete + instruction sheet.

 EN54: The Royal Pavilion at Brighton. Ca.1970. Pris: Kr.50.00. Alle billedkort med tidlige karikaturer af kongehuset.  52 +2 ubrugte kort i æske. Trykt i Belgien. All court cards with early caricatures of Royalty. 52 + 2 unused cards in box. Printed in Belgium.

  EN55: Rune Cards, Pack 1, Design by Kaledon Naddair. Keltia, Edinburgh. 1987. Pris: Kr.60.00. 38 kort, komplet, i original æske, ubrugte. 38 cards, complete, in original box, unused.

 EN56: England. Waddington. Ca.1930. Pris: Kr.40.00. 52 kort. Slidte. Ingen æske. 52 cards. Worn. No box.

 EN57: England. Alf Cooke. Park Lane. Ca.1932. Pris: Kr.40.00. Brugte kort i original æske. 2 jokere. Used cards in original box. 2 Jokers.

 EN58: England. Waddington. 1930-40erne. Pris: Kr.50.00. Reklame for Oldham Fibrak-Batteries. 52 kort, i æske. Alt brugt, men ikke i dårlig stand. Advertisement for Oldham Fibrak-Batteries. 52 cards, in box. All is used, but not in bad condition. 

 EN59a: Olympic Playing Card Calendar. Moscow. Waddington. 1980. Pris:Kr.100.00. Ubrugt spil med kalender for 52 uger på bagsiderne. Ingen æske. 2 jokere.  Unused deck with calendar for 52 weeks on the backs. No box. 2 jokers.

  EN59b: Waddington. 1984. Pris: Kr.50.00. Ubrugte kort, store hjørnemarkeringer, to jokere og et blankt kort. Ingen æske. Ugekalendere på bagsiden af alle kort, sammen med forskellige spil. Unused deck, with great pips, two jokers and a blank. No box. Weekly calendars on all cards, with different games.

 EN60: Great Britain Invitation. Ca.1972. Pris: Kr.25.00. Fotos på alle kort. 52 + 3. Kort over England indlagt. I plastæske. Ubrugt, med guldhjørner. Photos on all cards. 52 +3 + map of England. In plastic box. Unused, with golden corners.

   EN61: Park Lane. The Superior. Alf Cooke. Ca.1950. Pris: Kr.40.00. Brugte, men ikke slidte. 52 + 2 kort. Defekt æske. Used, but not worn. 52 + 2 cards. Damaged box.  

 EN62: Cavanders. Cigarette Cards. 1928. Pris: Kr.200.00. Komplet med 25 kort. Ingen æske (naturligvis – for de var jo i cigaretpakker). Complete with 25 cards. No box (of course – for they were in the cigarette packages)

 EN63: Elaine M. Lewis. Paradise. 1991. Pris: Kr.900.00. Spil nr.18 af 50. Privat udgave. 52 + 3 ubrugte kort i original æske. Signeret af kunstneren. Deck no.18 of 50. Limited, private edition. 52 + 3 cards in original box. Signed by the artist.

 EN64: Lord. Minideck. Pris: Kr.50.00. 3,2 x 2,4 cm. I metal-læder-hylster. Forsåvidt ganske elegant. Med et øje til en kæde. 3,2 x 2,4 cm. In metal-leather-case. Quite elegant actually. With an eye for a chain.

  EN65: The Worshipful Company of Makers of Playing Cards. ENKELTE KORT / SINGLE CARDS. 1897: DKr.80.00, 1911: DKr.50.00, 1940: DKr.100.00, 1952: DKr.50.00, 1957: DKr.30.00, 1977: DKr.30.00, 1982 (2 kort/cards): DKr.200.00

  EN66: Nursery Rhymes. Ca.1890. Pris: Kr.200.00. Spil firkort, med 13 x 4 billeder. Brugte/slidte, ingen æske. Quartette deck with 13 x 4 cards. Used/worn, no box.

  EN67: Old Maid. Ca.1900. Pris: Kr.200.00. Selskabsspil med 8 x 6 kort + 1. Brugte kort i defekt æske. Old Maid deck with 8 x 6 + 1 cards. Used, in defect box.

  EN68: Changing the Guard. Pris: Kr.10.00. Meget slidte kort, 1 joker + tekstkort, ingen æske. Much worn deck, 1 joker + score card, no box.

  RESERVERET EN69: Morden’s Plaing Cards. Geographical Maps. 1972. Facs. of pack from 1676.  Pris: Kr.60.00. Ubrugt reproduktion. 52 +2 kort + tekstblad. Unused facsimile. 52 + 2 cards + text sheet.

  RESERVERET EN70: Winstanley Geographical Cards. 1979. Facs. of pack from c.1676. Pris: Kr.60.00. Spil 195 af 275 trykte sæt. Ubrugt. Deck no.195 of 275 printed decks. Unused.

Til toppen af siden.

 

Advertisements