Holland – Belgien

    HB10: Speelkaartenfabriek “Nederland”, Amsterdam. Club Piket. Ca.1930. Pris: Kr.400.00. Ubrugte kort i let slidt æske. 42 kort, komplet, MEN i hjerter er det 6 til 9, i stedet for 7 til 10. Der er et ekstra kort Hjerter ni?! Unused deck in slightly worn box. 42 cards, complete, BUT in Hearts it is 6 to 9, instead of 7 to 10. There is an extra card Heart 9 !

  gentenaar HB11: De Gentenaar. Pris: Kr.25.00. Avisen De Gentenaar fra Gent har udgivet spillet med karikaturer af lokale personer. Ubrugt, i let slidt æske. The newspaper De Gentenaar, from Gent, has published this deck, with caricatures of local personages. Unused deck in slightly worn box.

scan_20170209-6 HB12: Gemeente UDEN. Pris: Kr.20.00. Billeder fra sognet/byen Uden. Ubrugt i æske. Pictures from the township of Uden. Unused in box.  

      HB14: Pris: Kr.30.00. Et udvalg af billedkort. Dels 8 enkeltkort, hvor for- og bagside er vist, – dertil et 9de med blå bagside (nederst tv) med 15 kort, og endelig 16 enkeltkort med rød blomsterbagside. Både ubrugte og slidte kort. A selection of court cards. Eight singles, where front and back is shown, – then a 9th with blue back (bottom left) with 15 singles, and finally 16 singles with red flowery back. Unused and used cards.

bisquit HB15: Paul C. Kaiser. Ca.1930. Pris: Kr.150.00. Reklame for en bisquitfabrik i Rotterdam. Smukke og tidstypiske reklamekort. beregnet til firkort. 10×4 kort. Pæn stand, virker uspillede. Æsken er defekt, mangler låg. Advertisement for a Bisquit production in Rotterdam. Beautiful and period-typical advertisement cards, meant for the game of Quartet. 10×4 cards. Nice condition, seem unused. The box is defect with a missing lid.

ØV22 HB16: Carta Mundi. La Grande Arche. Pris: Kr.20.00. Reklamekort fra Spreckelsens Store Triumfbue i Paris. Ubrugte, to jokere og et tekstkort. Ingen æske. 

oberon HB17: Oberon Strips. Ca.1985. Pris: Kr.30.00. På alle billedkort og esser er der tegneseriereklamer. Ubrugte kort. Ingen æske. On all court cards and aces there is a cartoon figure. Unused cards. No box. 

ØV29 HB18: De Speelkart. 1991. Pris: Kr.60.00. Udgivet ved 5-års-jubilæet for det hollandske (belgiske?) specialtidsskrift for spillekortsamlere. Ubrugte kort i plastæske. Published on the occasion of 5-year-jubilee of the Dutch (Belgian?) Journal for Card collectors.

  HB19: Lombard-Casterman. Tintin. Ca.1985. Pris: Kr.65.00. Figurer på alle kort. Ubrugte kort i æske. 52 + 2 jokere + tekstkort. Unused cards in box. 52 + 2 jokers + text-card. Figures on all cards.

DSC08458  DSC08457 HB20: Green Heart. Music Marketing & Sales., Holland. Pris: Kr.50.00. Et sjældent, og morsomt, reklamespil.  A relatively rare, and funny advertising deck.

              HB22: Turnhout. Pris: Kr.200.00. Et udvalg af enkeltkort, øjensynlig mønsterkort fra produktionen. To omslag. Alt ubrugt. A selection of singles, seemingly used as reference cards in the production. Two wrappers. All unused.

  HB23: Mesmaeker, Turnhout. Exposition 1910. Whist No.11. 1910. Pris: Kr.120.00. 52 kort i æske, alt brugt men ikke slidt. Dansk toldmærke “G” = 1910. Til gengæld er der grønt stempel på ruder es, hvilket signalerer 1918 og frem! 52 cards in box, all used but not worn. Danish custom mark “G” = 1910. But also a green tax stamp on the Ace of Diamonds, signalling after 1918! 

  HB24: Carta Mundi. Blake & Mortimer. Ca.1985. Pris: Kr.50.00. Figurer fra en tegneserie. Ganske let brugte. 52 + 4 kort, komplet, i æske. Characters from a cartoon. Slightly used, if used at all. 52 + 4 cards, complete, in box.

DSC01244 dsc02467 HB25a: Cartes Fines. No.18. Pris: Kr.20.00. Blå bagside. Et ældre ubrugt spil i let defekt æske. HB25b: Kr.10.00. Samme spil, rød bagside, slidte, i æske uden låg. En lidt interessant joker.

holland HB26: S.N. Playing Cards Manufactures. No.77. Pris: Kr.50.00. To ældre spil, vist fra 1930erne, af mærket Fortune. Begge spil er brugte/slidte. Begge 52 kort + 1 joker + 1 blankt kort. Begge æsker slidte og med defekt flap. Two older decks, probably from the 1930s, with the name Fortune. Both decks ar used/worn. Both with 52 cards + 1 joker + 1 blank. Both boxes are worn and with a broken opening. 

scan_20170225-2 HB27: Mesmaeker. No.46. Ca.1930. Pris: Kr.60.00. Kabalekort. Let brugte, i æske. 1 joker. Patience deck. Lightly used, in box. 1 joker. 

dsc01809 HB28: Heuff. Muziekkwintet. Pris: Kr.20.00. Delikat lille spil, – spilles vist lige som vores firkort. Ubrugt i æske.

 HB29: Hest. Carta Mundi. Pris: Kr.5.00. 52+ 3 ubrugte kort, ingen æske. 52 + 3 unused cards, no box.

  HB30: Drukkerij van Gerwen. Ca.1988. Pris: Kr.100.00. 52 + 2 ubrugte kort. Ingen æske. 52 + 2 unused cards. No box.

 HB31: Belgien. Brügge. Pris: Kr.30.00. Et ubrugt spil i æske. Med illustrationer fra Brügge af Ghislain Swimberghe (han er afbildet på bagsiden af alle kort). 55 kort, nemlig alle kort fra 7 til ES (som man kan spille et spil med) + en masse jokere, for at komme op på en pakkestørrelse! Trykt af Carta Mundi. Unused deck in box. With illusrtrations from Bruges by Ghislain Swimberghe (he is on all the reverses). 55 cards, i.e alle cards from 7 to ace (which youcan play a game with) + a lot of jokers to make a full set. Printed by Carta Mundi. 

  HB32: Belgien. Sobranie. 1983. Pris: Kr.650.00. Art decó. Design af Erté. Reklame for cigaretter. 52 + 2 kort, ubrugte, med guldkant.Ingen æske. Art decó.  Design by Erté. Advertisement for cigarettes. 52 + 2 cards, unused, with golden edges. No box.

 HB33: Holland. Management. Pris: Kr.20.00. Ubrugt spil i æske. Viser grafisk skridt for skridt hvad management konsulenter arbejder med!!! Å Gud, – hvor har vi været udsat for det mange gange! Unused deck in box. Shows graphically how management consultants work with us!!! Oh, God – haven’t we just been subjected to that again and again!  

 HB34: Noordwijkerhout med de Zilk. Pris: Kr.20.00. Billeder fra en enkelt Hollandsk by, ca.1985. Ubrugte kort i æske. Til spillet firkort. Pictures from a Dutch town, about 1985. Unused cards in box. For the game of Quartette.  

 HB35: Belgien. Carta Mundi. Turnhout. Pris: Kr.15.00. Spil udgivet til en slags folkefest. Forskellige folk i kostumer på alle billedkort. Ubrugte kort, to jokere, i æske. A deck printed for a local festival. Different people in different costumes on all court cards. Unused deck, two jokers, in box.  

 HB36 : Belgien. Turnhout. Cartes Imperials. Ca.1930. Pris: Kr.150.00. 32 kort komplet. Brugte/smudsige. Ingen æske. 32 cards complete. Used/smudged. No box.   

  HB37: Joost Swarte. Krolse Katten Kaarten. 1995. Pris: Kr.150.00. Ubrugte kort, 52 + 2 i slidt æske. Unused deck, 52 + 2, in worn box.

    HB38: Turnhout. Mesmaekers Frères. Ca.1890. Pris: Kr.600.00. Næsten mint. I hvertfald ubrugte. 52 kort, komplet. Originalt papiromslag (repareret på bagsiden). Almost mint. Not used. 52 cards, complete. Original paper wrapping (repaired on the reverse)

    HB39a: Charles Pry (1915-87). Synthese. 1969/74. Pris: Kr.1100.00. Belgisk avantgarde-kunstner, der har lavet flere kortspil. Ubrugte kort 32 + 3 + tekstkort. Nr.11 af 100. Laminerede, håndkolorerede kort. Ingen æske (det har der ikke været). Belgian avantgarde-artist, who has made several decks of cards. Unused cards, 32 + 3 + text card. No.11 of 100. Laminated, hand-coloured cards. No box (there never was). 

  HB39b: Charles Pry (1915-87). L’Art est Magique. 1969/74. Pris: Kr.800.00. Belgisk avantgarde-kunstner, der har lavet flere kortspil. 40 kort, komplet, ubrugte. Nr.39 af 100. Offset. Opklæbet på karton (originalt), – med flere af kortene, hvor rugpapiret er løs. Ingen æske (det har der ikke været). Belgian avantgarde-artist, who has made several decks of cards. 40 Unused cards, complete. No.39 of 100. Offset. Mounted on cardboard, that have loosened on several cards. No box (there never was). 

   HB40: Turnhout. L. Biermans. Jeu desd Alliés. 1919. Pris: Kr.800.00. Den hollandske version. Slidte. Her er 30 kort= De 16 billedkort, samt 7-10 (Sp.7 + 9 mangler). Ingen æske. Spillet udkom med 52 kort. This is the Dutch version. Worn. Here I have 30 cards = The 16 court cards, plus 7-10 (7 and 9 of Spades are missing). The deck came with 52 cards. No box.

  HB41: Mesmaekers Frères. Victoire. 1945. Pris: Kr.800.00. Ubrugte kort med guldhjørner, gulnede meget forskelligt. Helt ren ryg. Slidt æske med defekt låg. 52 + 1 joker, komplet. Unused deck with golden corners, the front is yellowed in different degrees, the back is mint! Worn box with defect lid. 52 + 1 joker, complete.

 HB42: Jeu de 54 Cartes. Pris: Kr.5.00. Brugte kort, 1 joker, mangler ruder 10 og spar 5 og 7. Slidt æske. Used cards. 1 joker. 10 of diamonds and 5 and 7 of spades are missing. Worn box.  

  HB44: Belgien. Renée Sturbelle. 1947/1960. 5,7 x 8,9 cm. Pris: Kr.400.00. Ganske let spillede kort. Kubistiske. 1 joker. Ingen æske. Der har været usikkerhed om original versus genoptryk, men ingen er sikker på OM der har været et genoptryk i 1960. Slightly played deck. Cubistic art. 1 joker, no box. There has been uncertainty regarding a possible reprint in 1960, but I have found no certain text on that matter.

  HB45: Carta Mundi. Japan. Pris: Kr.20.00. Let brugt spil. 52 + 2 + 1 kort.Ingen æske. Slightly used deck. 52 + 2 + 1 cards. No box.

Tilbage til toppen.

Advertisements