Holland – Belgien

 RESERVERET HB10a: Belgien (According to a source NOT Holland or Belgium). Ca.1900. Pris: Kr.100.00. 36 ubrugte kort, ingen æske. Gulnede. Svagt dansk toldstemple på ruder es. 36 unused cards, no box. Yellowed. Slightly visible Danish tax stamp on the Ace of Diamonds.

gentenaar HB11: De Gentenaar. Pris: Kr.25.00. Avisen De Gentenaar fra Gent har udgivet spillet med karikaturer af lokale personer. Ubrugt, i let slidt æske. The newspaper De Gentenaar, from Gent, has published this deck, with caricatures of local personages. Unused deck in slightly worn box.

scan_20170209-6 HB12: Gemeente UDEN. Pris: Kr.20.00. Billeder fra sognet/byen Uden. Ubrugt i æske. Pictures from the township of Uden. Unused in box.

lenor2  lenor1  HB13: Cartes Lenormand. Ca.1940. Pris: Kr.300.00. Med hollandsk tekst. Ubrugte kort, 36 komplet, i originalt omslag. Delikate tegninger. With Dutch text. Unused deck, 36 cards complete, in original wrapper. Delicate drawings.

ØV21 HB14: Den Haag. Pris:80.00. Udgivet i forbindelse med Platform Zuidvleugel. Ubrugte kort i original æske. Printed in some connection to the Platform Zuidvleugel. Unused cards in original box. 

bisquit HB15: Paul C. Kaiser. Ca.1930. Pris: Kr.150.00. Reklame for en bisquitfabrik i Rotterdam. Smukke og tidstypiske reklamekort. beregnet til firkort. 10×4 kort. Pæn stand, virker uspillede. Æsken er defekt, mangler låg. Advertisement for a Bisquit production in Rotterdam. Beautiful and period-typical advertisement cards, meant for the game of Quartet. 10×4 cards. Nice condition, seem unused. The box is defect with a missing lid.

ØV22 HB16: Carta Mundi. La Grande Arche. Pris: Kr.20.00. Reklamekort fra Spreckelsens Store Triumfbue i Paris. Ubrugte, to jokere og et tekstkort. Ingen æske. 

oberon HB17: Oberon Strips. Ca.1985. Pris: Kr.30.00. På alle billedkort og esser er der tegneseriereklamer. Ubrugte kort. Ingen æske. On all court cards and aces there is a cartoon figure. Unused cards. No box. 

ØV29 HB18: De Speelkart. 1991. Pris: Kr.60.00. Udgivet ved 5-års-jubilæet for det hollandske (belgiske?) specialtidsskrift for spillekortsamlere. Ubrugte kort i plastæske.

speelkfabr HB19: Speelkartenfabriek Nederland.Ca.1930. Pris: Kr.100.00. Design ved M. A. Kolkoek. 52 kort, ingen joker, slidte kort, ingen æske. Design by M. A. Kolkoek. 52 cards,no joker, worn cards, no box. 

DSC08458  DSC08457 HB20: Green Heart. Music Marketing & Sales., Holland. Pris: Kr.50.00. Et sjældent, og morsomt, reklamespil.

ØV49 HB21: Dyneema. Pris: Kr.80.00. Meget spændende kort med markante billedkort samt specielle talkort. Reklame for … wire, fiber, rustning … alt, alt som kan have gavn af Dyneema-fibre?! 52 ubrugte kort, ingen æske. Very interesting cards with impressive court cards as well as special number cards. Advertising for .. wire, fibres, coating … everything that can have use of the Dyneema-fibre?! 52 unused cards, no box. 

belg-love RESERVERET HB22: Lion. Pris: Kr.20.00. Et meget slidt spil, med knæk og bræk. Men ikke helt ny. 52 kort + 1 joker. Ingen æske. A very much worn deck, with bends and knacks. But not that new. 52 cards + 1 joker. No box. 

scan_20170210-12 HB23: Story. Pris: Kr.30.00. Ubrugte kort, specialdesign for et blad (=Billedbladet), – til deres trofaste læsere. 52 + 3 kort i slidt æske.  Unused deck. Special design  for a magazine’s (gossip-publication) faithful readers. 52 + 3 cards in a worn box. 

scan0003 HB24: Cantenaar. Pris: Kr.50.00. Reklamekort for ost fra Cantenaar. 52 ubrugte kort i æske. Trykt i Belgien.

DSC01244 dsc02467 HB25a: Cartes Fines. No.18. Pris: Kr.20.00. Blå bagside. Et ældre ubrugt spil i let defekt æske. HB25b: Kr.10.00. Samme spil, rød bagside, slidte, i æske uden låg. En lidt interessant joker.

holland HB26: S.N. Playing Cards Manufactures. No.77. Pris: Kr.50.00. To ældre spil, vist fra 1930erne, af mærket Fortune. Begge spil er brugte/slidte. Begge 52 kort + 1 joker + 1 blankt kort. Begge æsker slidte og med defekt flap. Two older decks, probably from the 1930s, with the name Fortune. Both decks ar used/worn. Both with 52 cards + 1 joker + 1 blank. Both boxes are worn and with a broken opening. 

scan_20170225-2 HB27: Mesmaeker. No.46. Ca.1930. Pris: Kr.60.00. Kabalekort. Let brugte, i æske. 1 joker. Patience deck. Lightly used, in box. 1 joker. 

dsc01809 HB28: Heuff. Muziekkwintet. Pris: Kr.20.00. Delikat lille spil, – spilles vist lige som vores firkort. Ubrugt i æske.

 HB29: Hest. Carta Mundi. Pris: Kr.5.00. 52+ 3 ubrugte kort, ingen æske. 52 + 3 unused cards, no box.

HB30: Liège. Ca.1850. Pris: Kr.140.00. Kortene er gulnede, men virker uspillede, selv om der er små smudspletter her og der. 31 kort (klør 10 mangler). Ingen æske. The cards are yellowed, but seem unused, even though there are slight smudges here and there. 31 cards (10 of Clubs is missing). No box.

 HB31: Belgien. Brügge. Pris: Kr.30.00. Et ubrugt spil i æske. Med illustrationer fra Brügge af Ghislain Swimberghe (han er afbildet på bagsiden af alle kort). 55 kort, nemlig alle kort fra 7 til ES (som man kan spille et spil med) + en masse jokere, for at komme op på en pakkestørrelse! Trykt af Carta Mundi. Unused deck in box. With illusrtrations from Bruges by Ghislain Swimberghe (he is on all the reverses). 55 cards, i.e alle cards from 7 to ace (which youcan play a game with) + a lot of jokers to make a full set. Printed by Carta Mundi.

 HB32: Holland. Nederlandse Speelkarten Fabriek. Maritiem. 1943. Pris: Kr.450.00. Design af J. Verhoeven. Alle damer er Gallionsfigurer. 52 kort, slidte og gule, men ganske pæne. Ingen æske. Design by J. Verhoeven. All queens are figure heads from ships. 52 cards, worn and yellowed, but still quite nice. No box.

 HB33: Holland. Management. Pris: Kr.20.00. Ubrugt spil i æske. Viser grafisk skridt for skridt hvad management konsulenter arbejder med!!! Å Gud, – hvor har vi været udsat for det mange gange! Unused deck in box. Shows graphically how management consultants work with us!!! Oh, God – haven’t we just been subjected to that again and again!  

 HB34: Noordwijkerhout med de Zilk. Pris: Kr.20.00. Billeder fra en enkelt Hollandsk by, ca.1985. Ubrugte kort i æske. Til spillet firkort. Pictures from a Dutch town, about 1985. Unused cards in box. For the game of Quartette.  

 HB35: Belgien. Carta Mundi. Turnhout. Pris: Kr.15.00. Spil udgivet til en slags folkefest. Forskellige folk i kostumer på alle billedkort. Ubrugte kort, to jokere, i æske. A deck printed for a local festival. Different people in different costumes on all court cards. Unused deck, two jokers, in box.  

 HB36 : Belgien. Turnhout. Cartes Imperials. Ca.1930. Pris: Kr.150.00. 32 kort komplet. Brugte/smudsige. Ingen æske. 32 cards complete. Used/smudged. No box. 

 HB37: Spectrum Bridge. Carta Mundi. Pris: Kr.10.00. Ubrugte kort i æske, ingen jokere, men et tekstkort. Usædvanlige farver. Unused cards in box, no jokers, but a text card. Unusual colours.

 HB38: Sigma Coatings. Ca.1975. Pris: Kr.40.00. Reklame for maling, især til skibe. Sjove billedkort. Ubrugte kort i slidt æske. Advertisement for painting, especially for ships. Funny court cards. Unused cards in worn box.

    HB39a: Guerre Mondiale, No.1, Piquet, Brepols. 1918.  Pris: Kr.1.000,00. Ubrugte kort i original let slidt æske. 36 + 1 kort, komplet. Lille samlermærkat på flappen. Spillet blev i 2011 solgt af Millon for 220 Euro + salær. Unused deck in original box, slightly worn. 36 + 1 cards, complete. Small collector’s label on the lid. The deck was sold by Millon, Paris in 2011 for 220 Euro + auction fee.

   HB39b: Guerre Mondiale, No.2, Piquet, Brepols. 1919.  Pris: Kr.1.000,00. Ubrugte kort i original let slidt æske. 36 + 1 kort, komplet. Lille samlermærkat på flappen. Unused deck in original box. sligthly worn. 36 + 1 cards, complete. Small collector’s label on the lid. 

 HB40: Jeu de 54 Cartes. Pris: Kr.5.00. Brugte kort, 1 joker, mangler ruder 10 og spar 5 og 7. Slidt æske. Used cards. 1 joker. 10 of diamonds and 5 and 7 of spades are missing. Worn box.

Tilbage til toppen.

Advertisements