USA

Klik på billederne for at forstørre —- Click on the pictures to enlarge

us092  us091  US09: Kinney Harlequin II Playing Cards. 1889. Pris: Kr.1.889.00. Transformationskort. Udgivet af Kinney Tobacco Company. 52 kort, ingen omslag, meget slidte og beskidte. Klør fire har et hjørne brækket af (lagt ved på billedet). Jeg kan jo godt give en rosende beskrivelse, – men de taler vist for sig selv. Sjældne kort, der sælges dyrt på auktioner. Transformation Cards. Published by Kinney Tobacco Company. 52 cards, no wrapper, very much worn and dirty. Four of Clubs has a corner broken off (attached on the picture). I could make a praising description – but the cards do talk for themselves. Rare deck, sold at high prices on auctions.

 US10: Fortune Telling. Ca.1900. Pris: Kr.100.00. “Hjemmelavede” spåkort med påklistrede pennetegninger, – som har været trykt til formålet. 29 ud af 34 kort(mangler nr.6, 8, 9, 21 og 31). “Homemade” cards with drawings glued onto them. The drawings have been printed for the same purpose. 29 out of 34 cards (missing no.6, 8, 9, 21 and 31)

  US11a: Bitch Cards. Pris: Kr.60.00. Dobbeltspil i æske. Let brugte = kiggede igennem. Tekst og illustration på alle kort. Trykt i Belgien. Double deck in plast box. Sligthly used = Browsed. Text and illustration on all cards. Printed in Belgium.

 US11b: You know you’re over forty when ..  1988. Pris: Kr.50.00. Dobbeltspil i æske. Ubrugte. Tekst og illustration på alle kort. Double deck in box. Unused. Text and illustration on all cards.

US12a  US12b  US12c   US12: New Orleans and Gulf Souvenir. Pris: Kr.400.00. Let slidte kort i original, men slidt æske. Kortene har stadig den fine guldkant. Sjældne. Der er rester af en amerikansk toldmærkat fra perioden 1894-1917, der viser, at spillet her er fra 1916 . Alle kort har fotos fra tiden og området. Jokeren f.eks. med optoget ved det berømte Mardi Gras i New Orleans.

    US13: H. V. Loring. The Military Fortune Telling Cards. 1916/18. Pris: Kr.300.00. Ubrugte kort, i æske med et hjørne revet af for oven. 52 + 4 kort, idet der både er esser og 1’er. Komplet. Halvt toldmærke fra USA. Unused deck, in a box with part of the front missing. 52 + 4 cards, as there are both Aces and 1’s. Complete. Half a tax stamp US.

US16a   US16b US14: New York World’s Fair. Souvenir Views. 1939. Pris: Kr.500.00. Et meget sjældent spil. 52 let brugte kort + 1 joker. I original, slidt,  ‘guld’papæske med præget vartegn fra Verdensudstillingen. Fotos på alle kort. Spillet er ydermere en dansk sjældenhed, fordi det har et blåt dansk toldstempel, hvilket skyldes, at det er blevet toldstemplet på vej ind i Danmark, formentlig i tog fra f.eks. Hamburg. Se også US14aog b. A rare deck. 52 slightly used cards + 1 joker. In original, worn, golden cardboard box with imprint of the World’s Fair. Photos on all cards. This deck is a rarity as it has a blue Danish tax stamp, which probably is because it has been taken by customs when coming to Denmark, probably in a train from Hamburg. See also US14a and b.

US14a US14a: Pris: Kr.450.00. Samme spil som US14, i samme slags æske, ligeledes kun let brugt. Uden toldstempel. Same deck as US14, in the same kind of box, also only sligthly used. No tax stamp.

 US14b: New York World’s Fair. 1964. Pris: Kr.150.00. 52 + 2 ubrugte kort, ingen æske. 52 + 2 unused cards, no box.

US15 US15: Peto Seed Co., Saticoy, California. Pris: Kr.60.00. To spil i plastæske. Udgivet af Brown & Bigelow. Reklamerer for hybride agurker og tomater. Det ene spil er næsten ubrugt, det andet let brugt. Formentlig fra 1950erne. Two decks in plast box. Published by Brown & Bigelow. Advertises for hybrid vegetables. One deck almost unused, the other slight used. Probably from the 50s.

 US16: Spaniel og Rose. Pris: Kr.10.00. To ubrugte sæt i plastæske. Hunden udgivet af Trump (!) i USA, 52 kort. Rosen udgivet af Graphica, Canada, 52 kort. Two unused decks in plast box. The dog is printed by Trump (!) in USA, 52 cards. The rose by Graphica, Canada, 52 cards.

US17 US17: Regime Change. 55 Most Wanted War Criminals. Pris: Kr.200.00. Dette kortspil, som måske er udgivet af www.iraqitribunal.org er et modsvar til “Iraqi Most Wanted”-kortene. Her er krigsforbryderne George Bush, Condoleeza Rice, Donald Rumsfeld, Cheney, Blair, Sharon, Berlusconi og mange mange andre. Billeder på alle kort. 52 + 2 ubrugte kort i æske. 

 US18: The Stage Playing Cards. Cincinatti. 1896. Pris: Kr.400.00. På alle billedkort og jokeren er der portrætter af tidens største skuespillere. Et sjældent og dyrt spil. Spar konge mangler. Brugte/slidte kort, men uden bræk, kun smuds. I en æske som ser original ud (bundkortet er gået af, men ligger inden i – og kan uden videre limes på igen). On all court cards there are pictures of the greatest actors of the time. A rare and expensive deck. King of Spades is missing. Used/worn cards, but without bends, only smudge. In a box that looks original (the bottom cards has gone off, but is in the box, and can easily be glued on again).

US19 US19: Taiwan. (Iraq’s Most Wanted). Pris: Kr.100. En variant til den originale version. Større billeder og andre hjørnemarkeringer. 52 +2 ubrugte kort i æske. Ryggen er med samme mønster som æsken. 

 US20a: The Nile Fortune Cards. 68x. 1904. Pris: Kr.160.00. De “klassiske” amerikanske spåkort. Slidte, uden æske. Hjerter ti er læderet på forsiden. 52 kort. The “classic” American deck on fortune telling. Worn cards, no box. The 10 of Hearts had damage on the front. 52 cards.  

  US20c: The Parabe Co.. Fortune Telling Cards. Ca.1920. Pris: Kr.120.00. Med engelsk, tysk og fransk tekst. 32 kort, komplet, kun forsiden af æsken er bevaret. Slidte,-men gamle. Bemærk tyven!! With English, German and French text. 32 cards, complete, only the front of the box is left. Worn, – but old. Notice who the thief is!!

US21 US21: Hoyle. Iraqi Most Wanted. Pris: Kr.120.00. Firmaet Hoyle’s udgivelse af sættet. Uåbnet i æske, som ikke har tekst på bagsiden. Jeg har to sæt.

US22A  US22B US22: Hoyle. Iraqi Most Wanted. Pris: Kr.150.00. Firmaet Hoyle’s udgivelse af sættet. Æsken har billeder og tekst. Ubrugte kort med 2 jokere og to kort som er ens på for- og bagside. Jeg har to sæt. Det ene er uåbnet i plastic. Samme pris for begge.

US23 US23: (Hoyle. Iraqi Most Wanted). Pris: Kr.80.00. Uspillede kort i en helt blank æske. Jokerne afslører dog, at producenten er Hoyle. 2 jokere og et blankt kort.

US27 US24: Cincinnati, Bicycle Bridge, No.86. Pris: Kr.50.00. Dobbelt reklamesæt for rederiet Farrell Lines, der åbenbart specialiserede sig i Afrika. Kortene formentlig fra 1975. Det ene spil er næsten ubrugt, det andet kun let brugt. I slidt original æske. Hver med to interessante jokere.

US25 US25: SPEBSQSA. Pris: Kr.30.00 Amerikansk spil udgivet for selskabet til fremme af Barbershop Music! Slidte kort.

DSC07913  DSC07914 US26: The Best of Country Music. Pris: Kr.30.00. Alle de kendte sangere. Billeder på alle kort. Ubrugte kort. Slidt æske.

DSC07922 US27: Creating. Pris: Kr.80.00. Hvert eneste kort med et korsstingsmønster for et bogstav. Og OGSÅ bagsiden med 52 forskellige mønstre. Ubrugte kort og æske.

DSC00741 US28: Regal & Wade. Magnetiske kort. Pris: Kr.80.00. Dette er en tidlig version af magnetiske spillekort,- d.v.s. at der mellem papiret ligger et tyndt metallag, så man kan samle kortene op med en magnet! Spøjs sag. Kortene er selvsagt tungere end normalt. Ret slidte kort. To jokere. Ingen æske. This is an early version og magnetic playing cards, – i.e. with a thin m,eta sheet in the middle. Funny idea. The deck is of course heavier than normal. Quite worn deck. Two jokers.No box.  

DSC09689 US29: Hoyle, TRUMP. Pris: Kr.5.00. Ubrugt spil. 2 jokere. papagtigt grundmateriale. Unused deck. 2 jokers. Cardboard-like material.

  US30: Stancraft, Minnesota. Pris: Kr.10.00. Ubrugt spil, med guldkant, 1 joker. EEt spil i original dobbelt æske, med “guldstøv”. Unused deck, with golden edges, 1 joker. ONE deck in a double box with “golddust”.

DSC01079 US31: Frihedsgudinden, New York. Pris: Kr.20.00. Dobbeltsæt i æske, ubrugt. Trykt i Canada. Double deck in box, unused. Printed in Canada.

US32 US32: Flickers. 1974. Pris: Kr.20.00. Filmstjerner på alle kort. Ubrugt sæt.  Jeg har et sæt med BLÅ bagside (det afbildede røde er solgt). Movie stars on all cards. Unused deck, with BLUE back. I have a deck with blue back (the shown red back is sold). #

DSC00294  DSC00295 US33: USA. Pris: Kr.5.00/stk. Tre nye, ubrugte kortspil, i æsker. Et med billede fra Cedar Point, et fra Wildhorse Saloon, og et med en 100$-seddel. Three new, unused decks. One depicting Cedar Point, one from Wildhorse Saloon and one with a 100$ note 

   US35: Zolar’s Planetary Fortune Telling Cards. Ca.1940. Pris: Kr.60.00. Slidt rød æske. 32 kort, komplet. Worn red box,. 32 cards complete.

US36    US36: Tarot Starter. Pris: Kr.30.00. Trykt hos AGMüller i Schweiz men solgt i USA. Beregnet på at lære Tarot, og indeholder derfor kun de 22 vigtigste kort. Indlagt et hefte af den førende ekspert Stuart R. Kaplan. Ubrugte kort, let slidt æske. Printed at AGMüller inSwitzerland, but sold in USA.Meant for learning Tarot, and therefore only has the 22 most important cards. With leaflet by the expert Stuart R. Kaplan. Unused deck, in slightly womn box.   

    US37: Mc Loughlin Bros., N. Y.  Madame Lenormand’s Mystic Cards of Fortune. Ca.1920. Pris: Kr.100.00. 36 kort, komplet. Meget defekt æske. Vejledning på overrevet stykke papir. Kortene er kun let brugte. 36 cards, complete. Much torn box. Instruction sheet on torn paper. The cards are only little used.

  US38: Mixies. Things that go. Ca. 1985. Pris: Kr.20.00. Et spil hvor det drejer sig om at samle bagende, midt og forende på forskellige fly. Ubrugt i slidt æske. A game where you have to collect the rear, the middle and the front of different airplanes. Unused in worn box.

DSC00255 US39: Nashville. Pris: Kr.10.00/stk. Fire spil med reklame for Nashville, Tennessee. Alle ubrugte, alle i plastæske.

US40 US40: CIA. 2003. Iraqi Most Wanted. Pris: Kr.250.00. Originalen, den første, den rigtige. Uåbnet.

DSC00266 US41: Tre fra USA. Pris: Kr.5.00/stk. Tre meget forskellige kortspil fra USA. Ubrugt spil med reklame for avisen The Bostonian, i plastæske, tre jokere, trykt i Belgien.  Så et typisk amerikansk kortdesign, med ænder. Ubrugte, uden æske, Mangler klør og hjerter konge og hjerter es. Endelig et gammelt spil af A. Dougherty, New York. Hvis ikke det havde været gammelt, havde jeg smidt det ud, for det er slidt, beskidt, med bræk og skriblerier. Ingen æske.

DSC00281 US42: Forcolar. Ca.1947. Pris: Kr.60.00. Nej, det er med vilje, at dette kortspil har andre farver. Et patent som aldrig slog igennem! Med kløver på klør, og tydeligt nye farver. 52 kort, brugt, ingen æske. It is intentional, that this deck has other colours. A patent that never really became popular! With cloves on Clubs, and special new colours. 52 cards, used, no box.

  US43: Floral. Sheraton. Pris: Kr.10.00. 2 x 52 kort i æske. Meget slidte. 2 x 52 cards in box, much worn.

DSC09724 US44: Arrco Playing Card Co.. Pris: Kr.30.00. Beregnet til tryllekunster, så der er adskillige dubletter af kortene. Ca.45 ialt, ingen æske. Designed for card-tricks, so there are several duplicates of the cards. About 45 in all, no box.

US Corbis US45: Corbisimages.com. Pris: Kr.80.00. Corbis Images var ejet af Bill Gates. Det er/var Verdens største samling af billeder/fotos/film. Firmaet er netop blevet solgt til et kinesisk tilsvarende firma. Spillet her har 13 fotos fra samlingen. De samme 13 billeder i alle fire serier. Ubrugte kort, der dog med tiden er ganske let gulnet langs kanten. Formentlig fra 1999. I æske.

dsc01785 US46: Bicycle. Uncle Sam. Pris: Kr.20.00. Almindelige amerikanske brede kort. 52 Slidte i slidt æske, en joker. Normal wide American deck. 52 woen cards in worn box. One joker.

  US47: Lhombre. No.H2807. Pris: Kr.20.00. Halvældre amerikansk spil. 40 kort. Slidte. Ingen æske. Older American deck. 40 cards. Worn. No box.

dsc01786 US48: U. S. Playing Card Co.. Pris: Kr.20.00. Indian Summer. Dobbelt spil i æske. Har været brugt til Lhombre, og har derfor kun 40 kort i hvert spil. Double deck in box. Used for lhombre, and therefore only with 40 cards each.

  US49: Lenormand. Ca.1880. Pris: Kr.800.00. Ukendt producent. Ingen æske, 53 af 54 kort (mangler klør 10). Ni kort mangler et hjørne eller er på anden måde læderet. Kortene er gulnede, men ikke alvorligt slidte. Og – jo ikke helt almindelige. Unknown producer. No box. 53 of 54 cards (10 of Clubs is missing). Nine cards are missing a corner or in other ways maltreated. The cards are yellowed, but not seriously worn. And — not an ordinary deck.

dsc02200 dsc02201 dsc02202 US50: PIT. Pris: Kr.40.00. Et amerikansk kortspil, fra ca.1920. Gammelt og slidt, – men interessant ser det ud. I æske. An American family-game, from around 1920. Old and worn, – but it does look interesting. In box.

  US51: The U.S. Playing Card Co.  Steamboat. No.999. Ca.1915. Pris.80.00. Klør konge mangler. 51 + 1 kort, slidte, ingen æske. King of Clubs is missing. 51 + 1 cards, worn, no box.

scan0003 US52: Made in USA. No.F2833. Pris: Kr.5.00. Ukendt producent. Meget slidte kort, ingen æske. Pudsigt nok er der 2xspar ni, men ingen klør ni! Forbyttet? Jeg véd det ikke. Unknow producer. Very much worn deck. No box. Strangely there are two 9 of Spades but no 9 of Clubs!

dsc02233 US53: Kent. Pris: Kr.20.00.  Et dobbelt kortspil fra USA, i plastæske, med et usædvanligt design på ryggen. Det må vel være fra Indianere?! Brugte/slidte kort. Produceret af firmaet Kent. Double deck in plastic box, with an unusual design on the back. I suppose it to be Indian?! Used/worm cards. Produced by Kent.

dsc02422 US54a: Seattle. Pris: KR.10.00 – (Oregon SOLGT/SOLD) Ubrugte kort i æske. Unused decks in box.

  US55: Liberty Bell Oil Company. Congress Cards. 1960s. Pris: Kr.80.00. Ubrugte kort, med sølvkant, 52 + 3 kort, komplet, i specialboks.  Amerikansk toldmærke. Unused deck, with silver lining, 52 + 3 cards, complete, in special box. American tax stamp.

  US56: The Best of Country Music. Hong Kong. 1978. Pris: Kr.70.00. Fotos på alle 52 + 2 kort, i æske. Photos on all 52 + 2 cards, in box.

 US57: Chippendales. 1984. Pris: Kr.80.00. Ubrugte kort i æske. Unused deck in box.

 US58: Politicards. 1971. Pris: Kr.150.00. Karikaturer på alle kort. Bl.a. Eisenhower, Hoover, Kissinger. Spiro T. Agnew, Nixon, Jane Fonda m.fl. Ubrugte kort i æske. To jokere og en facitliste. Caricatures on all cards. F.ex. Eisenhower, Hoover, Kissinger. Spiro T.Agnew, Nixon, Jane Fonda etc. Unused deck in box. Two jokers and a namelist. 

  US59: Sallie Chinkes. Ganymede. 1977. Pris: Kr.150.00. Ubrugte kort, 52 + 2 + 1, serigraferet. No.26 af kun 80 fremstillede. Med autograf. Ingen omslag. Unused deck, 52 + 2 + 1, serigraphy. No.26 of only 80 decks. With signature. No cover.

 US61: Aviator. Pris: Kr.30.00. Ældre version af spillet. 52+2 kort, pæne, i æske. Older version of the deck. 52+2 cards, nice, in box.

 US62: Astronomy. Ca.1975. Pris: Kr.20.00. En genudgivelse af et ældre spil. 38 kort komplet, i æske, med teksthefte, ubrugt. A replica of an older game. 38 cards complete, in box, with leaflet, unused.

 US63: Graphic Shuffle. Colorado 1978. Pris: Kr.80.00. Spændende motiver på hvert eneste kort. I en vis grad hippie-agtig. 52 + 2 kort + tekstkort. Uden æske. Exciting motifs on each and every card. In a certain sense hippie-like. 52 + 2 cards + text card. No box.

 US64: Florida Souvenir. Ca.1952. Pris: Kr.100.00. Farvefotos på alle kort, fra Florida. 52 + 2 ubrugte kort, ingen æske. Colour fotos on all cards, from Florida. 52 +2 unused cards, no box.

 US65: Pris: Kr.15.00 / stk. Tre kortspil: 1. KEM plastic kortspil. Ubrugt, ingen æske, 52 kort. – 2. New Mexico, 52 + 2 kort, ubrugte, i let slidt æske, trykt i Hong Kong. – 3. Washington D. C. 52 + 2 kort, brugte, i plastæske. Trykt i Hong Kong. Three decks DKr15.00 each: 1. KEM plastic deck. Unused, no box, 52 cards. – 2. New Mexico, 52 +2 cards, unused, in slightly used box, printed in Hong Kong, – 3. Washington D. C. 52 + 2 cards, used, in plast box. Printed in Hong Kong.

 US66: Empire Entertainment. 1986. Pris: Kr.70.00.  Et kortspil med en plakat på alle kort. Plakater for horrorfilm og deslige. 52 + 2 ubrugte kort i æske. A deck with a poster on all cards. Posters from Horror films and the like. 52 + 2 unused cards in box.

 US67: Notched Construction Set. Early Americana. Pris: Kr.30.00.  44 kort (af 54), der alle har seks slidser, så man kan bygge med dem. Alle kort med malerier el. lign. på sig. Der mangler 10 kort, – men byggemæssigt gør det jo ingen forskel. Trykketidsmæssigt ligner det noget fra 1960-70erne. 44 cards (of 54), all with six notches, so that you can build with them. All cards with paintings etc on them. 10 cards are missing, but this makes no difference in building! Printing looks like 60-70s.

 US68: California. M. Rieder. Ca.1911. Pris: Kr.100.00. Fotos på alle kort. Beskidte og slidte. 52 + 1 joker + tekstkort. Ingen æske. Photos on all cards. Dirty and worn. 52 + 1 joker + a text-card. No box.

   US69: Stancraft. Split Deck. 1979. Pris: Kr.80.00. En spøjs “opfindelse”. Ubrugte kort, 52 + 2, ingen æske. Også et hefte om at bruge disse kort.  A weird deck. Unused cards, 52 + 2, no box. Also a leaflet on how to use these cards.   

  US71: The Green Hornet. Edu-cards. 1966. Pris: Kr.160.00. Alle kort med fotografier fra denne tv-serie, enten på hele kortet eller indsat på billedkortene. 52 + 2. Ubrugt i repareret æske. All cards with photos from the tv-series, either on the whole card or inserted on the court cards. 52 + 2. Unused in repaired box.

 US72: Wehman. Fortune-Telling Cards. 1948. Pris: Kr.150.00. Der er 35 ubrugte kort, – ruder dame mangler. Ingen omslag. There are 35 unused cards, Queen of Diamonds is missing. No wrapper.

  US73: Gypsy Witch Fortune Telling Playing Cards. Ca.1950. Pris: Kr.100.00. Dette spil er kommet i flere nye udgaver, men udgaven her (købt 1977) er blandt de ældre. Ubrugte kort i original æske.Komplet med instruktionshefte. This deck has come in several editions, but this one (bought in 1977) is among the elder. Unused cards in original box. Complete, with instruction leaflet.

  US74: Up-to-date Gypsy Fortune Telling Cards. Whitney Reed Chair Co. Ca.1880. Pris: Kr.240.00. 30 kort, komplet med instruktionsblad, i original æske. Brugt. Used deck, complete, 30 cards with instruction sheet. 

  US77a: Travel Face Deck. ASI9050.  1975. Pris: Kr.40.00. Ubrugte kort i æske, 52 + 2, alle med engelsk, fransk, spansk tekst. Unused deck in box, 52 + 2 cards, all with English, French and Spanish phrases.

  US77b: Safety Face Deck ASI9050.  Pris: Kr.40.00. Sikkerhedpåmindelser af enhver art. Ubrugte kort i æske. Safety precautions of all kinds. Unused deck in box.

  US78: Squeezers. No.352. Ca.1910. Pris: Kr.60.00. KUN 44 kort! (af billedkortene mangler klør konge og spar es). I defekt original æske. Meget slidte og med afriv. ONLY 44 cards! (from the court cards the King od Clubs and the Ace of Spades are missing). In defect original box. Much worn and with corners missing.

  US79: Purina Cat Food. 1983. Pris: Kr.30.00. Almindelige kort, trykt af  firmaet Stardust. Ubrugte, i æske, 13 forskellige katte. Ordinary deck, printed by the company Stardust. Unused, in box, 13 different cats.

  US80: Survival. Environs Inc., Oregon. Ca.1976. Pris: Kr.20.00. Hvert eneste kort er med et råd om, hvordan man overlever – i det fri. 52 + 2 kort, ubrugte, i æske. Every card is with advice on survival – in the wilds. 52 + 2 cards, unused, in box.

  RESERVERET US81a: Politipack ’88.  Robert Billingsley. 1988. Pris: Kr.88.00. Med tegninger af kandidater eller tekst med deres politik ved præsidentkampagnen. Se bl.a. Trump, Bush, Reagan og mange andre. Ubrugte i original papiromslag. With drawings of the candidates or text with their politics for the Presidential campaign. Among others Trump, Bush, Reagan and many others. Unused in original paper wrapping.

  US81b: Reagan’s Rogues Gallery. Robert Billingsley. 1987. Pris: Kr.87.00. Ubrugt spil i original papiromslag. Nr.229 af 350 trykte spil. Unused deck in original paper wrapping. No.229 of 350 printed decks.

  US82: Polish Playing Cards. Ca.1975. Pris: Kr.50.00. Specielt design for Spar, Hjerter, Ruder, Klør. Trykt i Hong Kong. 2 jokere, ubrugte, i æske. Special design for Spades, Hearts, Diamonds and Clubs. Printed in Hong Kong. 2 jokers, unused, in box.

  RESERVERET US83b: Politicards. Keith Nichols. 1980. Pris: Kr.100.00. Nixon, Bush etc etc på alle kort. Ubrugte i æske, to jokere. Nixon, Bush etc etc on all cards. Unused, in box. Two jokers.

  US84: Running, running. Design: Sallie Chinkes. 1980. Pris: Kr.200.00. Privat udgivelse med henvisning til flere løb. Ubrugt spil, med det oprindelige simple plastomslag, Nr.36 af kun 80 trykte eksemplarer. Private edition with reference to well known races. Unused deck, with the original simple plast wrapping, No.36 of only 80 printed decks.

  US85: Back to Country. Country Club. Ca.1975. Pris: Kr.50.00. Ubrugte kort i æske, 52 + 2 kort. Med kendte personer på alle billedkort. Unused deck in box, 52 + 2 cards. With celebrities on all court cards.  

  US86: Star Trek. The Wrath of Khan. 1982. Pris: Kr.50.00. Fotos på alle kort, 2 joker, ubrugt i æske. Photos on all cards. 2 jokers, unused in box.

  US87: Dogs and Foxes. Combination Card Game Factory, Atlanta, Ga. Ca.1903. Pris: Kr.80.00. Let brugte kort, i pænt repareret æske. 52 + 1 + regler komplet. Slightly used cards in nicely repaired box. 52 + 1 + rules, complete.  

  US89: Aesops Fabler. Facs.1983. Pris: Kr.60.00. Ubrugt genoptryk af kortspil med mange af Æsops fabler. Sød lille sag. I “gammel” indpakning. Unused reprint of a deck with many of the Fables of Aesop. Nice little item in “old” wrapping.    

  US91: Leo Burnett. Ca.1980. Pris: Kr.40.00. Udgivet af et international reklamebureau, med billedkort på alle kort! Ubrugt, i æske. Published by an international advertising company. With court cards on all cards. Unused in box.     

  US94: Dallas Cowboys Cheerleaders. 1979. Pris: Kr.25.00. Ubrugte kort i slidt æske. 52 + 2. Fotos på alle kort. Unused deck in worn box. 52 + 2. Illustrations on all cards.

  US95: Harley-Davidson Motorcycles. Historical Playing Cards. 1930-1950. Pris: Kr.50.00. Ubrugte kort, 4 jokere, i æske. Illustrationer på alle kort. Unused deck, 4 jokers, in box. Illustrations on all cards.

  US96: Harley Davidson. 2003. Pris: Kr.60.00. Eet spil kort, ubrugte i æske OG i dobbelt metalæske. Fotos på alle billedkort. 52 + 2 + 2 kort. ONE deckof cards, unused, in double metal card-box. Photos on all court cards. 52 + 2 +2 cards.    

  US100: Kennedy Cards. Humor House. 1963. Pris. Kr.400.00. Venlige karikaturer på alle billedkort og esser. Ubrugte kort + joker + tekstkort, i pæn æske med amerikansk toldmærke. Friendly caricatures on all court cards and aces. Unused deck + joker + text card, in nice original box with American tax stamp.

    US99: Dallas Cowboys Cheerleaders. 1981. Pris: Kr.30.00. Ubrugte kort i æske.  52 + 2 + 2 kort, komplet. Unused deck in box. 52 + 2 + 2, complete.

 Til toppen af siden.

Advertisements