Fridrich Jacobsen

Teksten uden illustration.

Fridrich Jacobsen

Det første danske privilegium 1673.

Af Hans Jørgen Hinrup

Jean Friderich Mayer har været det tidligst kendte navn på et dansk privilegium til kortproduktion. Det er fra1752. K. Frank Jensen har også fremdraget dokumentation for en ansøgning fra 1694, men nogen bevilling er ikke fundet. Til gengæld kan vi nu med sikkerhed føre det første navngivne privilegium og den første produktion tilbage til 1673/74. Opdagelsen er så ny for mig, så jeg ikke har kunnet undersøge det nærmere, men jeg arbejder med det til senere offentliggørelse. Her skal blot bemærkes, at Peter Meffart nævnt i pkt.4, er den berømte producent fra Amsterdam, hvis kort åbenbart har været indført og brugt i Danmark. Et eksempel på hans produktion kan ses i Arno Sinselmeijers samling (se kortene af Wijnant van Sonsbeeck, ca.1660, især klør knægt:http://www.geocities.com/playingcardshow/).

En sekundær kilde fortæller at Fridrich Jacobsens kort var så dårlige, at kræmmerne ikke ville sælge dem! Også det må jeg undersøge. Måske er det derfor, ingen kort er overleveret.

Nedenstående bevilling af Kong Christian den Femte er hentet i “Kjøbenhavns Diplomatarium”, Bd.6, s.626, (Kbh.1884). Teksten er tilrettet nutidens sprog.

Friderich Jacobsen og hans medinteressenter.

  1. 5. gør alle vitterligt, at eftersom Fridrich Jacobsen for os allerunderdanigst har ladet andrage, hvorledes han agter at indrette et værk [værksted/fabrik], kort at gøre, med allerunderdanigst begæring, vi ham derpå vores oktroy allernådigst vil forunde, da have vi efter sådan hans allerunderdanigste ansøgning allernådigst bevilget og tilladt, så og etc., at bemeldte Fridrich Jacobsen og hans medinteressenter må bemeldte kortværk her etc. med efterskrevne konditioner indrette.
  2. At han og hans medinteressenter i vore riger og lande skal være bosiddende.
  3. Skal sådanne kort her etc. alene og ingen andre steder i vore riger Danmark og Norge på tolv års tid gøres, ej heller imidlertid nogen fremmede kort der indføres, under straf af samme indførte korts konfiskation.
  4. Må så mange af samme kort, som af vore lande udføres, toldfri passere.
  5. Skal samme kort være af de fineste eller i det ringeste så gode som Peter Meffarts kort, så og for bedre køb sælges end de kort, som kommer fra andre steder. Og på det kræmmere i deres næring ej her ved nogen skade skulle tilføjes, da skal af interessenterne ingen kort uden i gros sælges.

Og skal førskrevne vores allernådigste oktroy seks måneder fra dette vores allernådigste brevs dato at beregne begynde og angå og således førskrevne tolv års tid, og indtil vi der om anderledes tilsigende vorder, kontinuere. Forbydendes etc. Hafniæ 3. December 1673.