Tarot Tarok

dsc01816 dsc01817 TA11: Aquarian Tarot. Pris: Kr.300.00. Copyright 1970. Udgivet af U. S. Games System. Illustreret af David Palladini. 78 ubrugte kort + 2 tekstkort, i let slidt æske. En lille instruktionsfolder er der ikke. 78 unused cards + 2 text cards, in slightly used box. An instructional folder is missing.

dsc01812 TA12: ASS. Spåkort. Pris: Kr.5.00. Kun 26 kort. Meget slidte. Only 26 cards. Much worn.

tar-lenor TA13: Astro Mythological by Mlle Lenormand. Grimaud. Pris: Kr.250.00. Copyright 1977. 54 kort komplet + teksthæfte. Spåkort, stjernebilleder. Ubrugte kort i pæn original æske. 54 cards, complete + leaflet. Divining cards, The stars. Unused deck in nice originla box.

dsc01814 dsc01815 TA14: Tarocco. Dal Negro. No.50. 1971. Pris: Kr.60.00  Rød. 78 kort komplet. Ubrugt i pæn æske. Red. 78 cards, complete. Unused in nice boxBlå 1970: Pris: Kr.40.00. 78 kort komplet. Ubrugte kort i revet æske. 78 cards, complete. Unused deck in torn box.

dsc01818 RESERVED TA15: Tarocco. Dal Negro. No.50. 1960. Pris: Kr.70.00. 78 kort komplet, ubrugte, i æske. Korene har bøjet sig lidt, så de skal under pres. 78 cards,complete, unused, in box. The cards have bent a little, so they have to be put under pressure.   

dsc01819 TA17a: Tarock Schafkopf. Bayerisches Bild. ASS. Pris: Kr.30.00.  36 kort komplet. Ubrugt i plastæske. 36 cards, complete. Unused in plast box.

 TA17b: Tarock Schafkopf. Frankenbild. ASS. Ca.1975. Pris: Kr.30.00.  36 kort komplet. Ubrugt i plastæske. 36 cards, complete. Unused in plast box.

dsc01813 TA18: Lenormand. Belgien. Pris: Kr.40.00. 36 kort komplet. Ubrugte kort med guldhjørner + instruktionshefte. I let slidt æske. 36 cards, complete. nused deck with golden cornrs + leaflet. In slightly used box.

 TA20: The Deck of Ra. By Priscilla Schwei. Llewellyn Publications. 1989. Pris: Kr.50.00. Komplet med 72 + 2 kort, ubrugte. Blank bagside. Ligger i et silkeklæde. Complete with 72 + 2 cards, unused, blank reverse. In a silken cloth.

 TA21: Soulcards. Deborah Koff-Chapin. 1998. Pris: Kr.80.00. Malet med Touch Drawing, altså uden pensel o.a. 60 kort komplet, alle forskellige, ubrugt i orig. æske med instruktionshefte. Drawn by “Touch Drawing” i.e. without brush etc. 60 cards complete, all differentunused, in original box with a textbook.

 TA22: Minispil. Pris: Kr.40.00. Ubrugt spil, uden æske. 3,7 x 2,2 cm. Unused deck. 3,7 x 2,2 cm.

 TA23: Tarot Marsylski. Warszawa, Polen. 1996.  Pris: Kr.40.00.  78 ubrugte kort i slidt æske. 78 unused cards, in worn box.

 TA24: Tarot. Design by Shirley Barker. Pris: Kr.50.00. Ubrugt, komplet, i original æske. Unused. Complete, in original box.

   TA25: Ceremonial Magic Tarot Cards. Priscilla Schwei. 1991. Pris: Kr.1400.00.  Original æske med TO sæt kort. De blev udgivet med sort tryk alene, beregnet på kolorering af køberen. Det er tilfældet her. Det ene sæt er smukt smukt koloreret. Ubrugte kort. Brugervejledning. Original box with TWO decks of cards. They were published with the black print alone, – meant for the buyer to colour. This is done here. One deck is beautifully beautifully coloured. Unused deck. Instruction sheets.

  TA26: Tarot Kibaro. Heron. c.1995. Pris: Kr.200.00  Elaine Kibaro er en fransk entertainer og sanger, kendt fra TV og teater. Hun har designet dette spil for at vise sig selv og sine omgivelser. Illustreret af Veronique Alanou. 78 kort, ubrugt, i æske, med teksthæfte. Elaine Kibaro is a French entertainer and singer, well known from films and theatre. She has designed this deck to show her daily life and environment, Illustrated by Veronique Alanou. 78 cards, unused, in box, with text leaflet.

  TA27: Horoscope Belline. 1964. Pris: Kr.200.00. Spådomskort designed af den franske tryllekunstner Belline. 52 + 2 kort, komplet. Ubrugt, i æske, teksthæfte. Fortune-telling deck designed by the French Magician Belline. 52 + 2 cards. Unused, in box, text leaflet.

  TA28: Le Tarot Indiscret. Face & Dos. Ca.2011. Pris: Kr.150.00. Ubrugt spil, 78 + 2 kort, i æske. Tilsyneladende det sædvanlige spil, MEN kig nærmere: Det er erotisk. Unused deck, 78 + 2 cards, in box. Seemingly the ordinary deck, BUT take a closer look, and you will see, that it is erotic.

  TA29: Tarot du Chat. JAcques Grangier. Ca.1995. Pris: Kr.200.00. Designet af Carole Sedillot og Claude Trapet. Ubrugte og uåbnede, med teksthæfte, i æske.  Designed by Carole Sedillot and Claude Trapet. Unused and unopened, in box, with text leaflet.

  TA30: Grand Eteilla. Tarots Egyptiens. Grimaud. Ca.1995. Pris: Kr.15.00. Mangler kort nr.9, – ellers ubrugte kort i slidt æske. Teksthæfte. Missing the Card No.9, -otherwise unused deck in worn box.

  TA31: Oracle Dessuart. Grimaud. 1986. Pris: Kr.300.00. Design af Patrice Serres. Surrrealistiske motiver placeret i en ørken. 52 + 2 kort, 8,6×11,0 cm. Ubrugte, i æske. Med teksthæfte. Design by Patrice Serres. Surrealistic motifs set in a desert. 52 + 2 cards, 8,6×11,0 cm. Unused, in box, with leaflet.

  TA32: Oracle de la Triade. Design: Dominike Duplaa. Grimaud. 1992. Pris: Kr.200.00.  Ubrugte kort i æske. Komplet med 57 + 1 kort (7,4×12,3 cm). Teksthæfte. Unused deck in box. Complete with 57 + 1 cards (7,4×12,3 cm). With booklet.

  TA33: Tarot du Loto, Oracle, Hippique. Design Frederic Maisonblance/Jane Demant. 1982. Pris: Kr.150.00. Ubrugte kort i æske. 48 kort komplet + tekstkort og teksthæfte. Unused deck in box, 48 cards complete + text card and booklet.

  TA34: Tarot du Roi Nissanka. Grimaud. Ca.1990. Pris: Kr.200.00. Motiver fra Indisk mytologi. 78 kort, komplet, i uåbnet æske (ill. fra en bog). Motifs from Indian mythology. 78 cards, complete, in unopened box (ill. from a book)

 RESERVERET  TA35: Tarot XIII. William Vance & van Hamme. Ed. Diourix. 1997. Pris: Kr.200.00. Motiver fra en tegneserie.Ubrugt spil i uåbnet æske (ill. fra en bog). Dette er fra et oplag af kun 2500, med andre illustrationer end en senere udgave. 11,2 x 6,0 cm. Motifs from a comic book series. Unused deck in unopened box (ill. from a book). This is from a limited edition of 2500 copies, with different illustrations than a later edtion. 11,2 x 6,0 cm.

Retur til øverst på siden

Advertisements