Asien

angel AS11: Tarot. Angel. Japan. Pris: Kr.40.00. Ubrudt spil tarot produceret af Angel Playing Cards. Bagsiden er gylden med røde skråstriber. Unopened deck of Tarot produced by Angel Playing Cards. The reverse is golden with red traversing lines.

AS12a   AS12  AS12bAS12: Persien. 1937. Pris: Kr.600.00. (jeg kan sende scans af kortene). Dette kortspil blev bestilt af den persiske stat i 1937. Det var designet af V. Romanowski de Boncsa, og skulle fremstilles af det gamle engelske firma Th. de la Rue. Billedkortene forestiller forskellige historiske perioder i Persien. Spillet er genudgivet i Spanien i 1960erne, men dette er det originale spil. Det er meget slidt og beskidt, – men det er også meget sjælden. 52 kort +joker. Ingen æske. Tillige den sjældenhed, at det har et dansk, rødt, toldstempel på ruder es, med tallet 109, der angiver indførselssted. This deck was ordered by the Persian state in 1937 to be printed by the old English firm Th. de la Rue. designed by Romanowski de Boncsa. It has been reissued in Spain in the 60s, but this is the original. Worn and ‘torn’, but very rare. 52 cards + joker. No box. Special Danish tax stamp.

AS13 AS13: Hong Kong. No.505. Pris: Kr.20.00. “Famous Views of Hong Kong”. Fotos på alle kort. Slidte kort i slidt æske. Vel fra 70-80erne. Jeg har to spil. Photos on all cards. Worn cards in worn box. Probably from the 70s-80s. I have two decks.
 RESERVERET AS14: Japan. Ukioke. Ca.1980. Pris:Kr:60.00. Let brugte kort. 52 + 1 komplet, ingen æske. Let erotisk. Slightly used deck. 52 +1 complete, no box. A bit erotic.
 

As15 AS15: Ugur, Istanbul, Tyrkiet. Pris: Kr.30.00. Almindelige spillekort produceret i Tyrkiet, – og derfor sjældne, for vi ser normalt kun turistkort der fra. 100% plastic. Ubrugte i æske. Spøjs joker. Normal playing cards produced in Turkey, and therefore rare in these parts, as we normally only see touristic cards here. 100% plastic. Unused in box. Funny joker.

AS16 AS16: Asha, Bombay, Indien. Pris: Kr.30.00. Med titlen G-10 Americain, og et æskebillede, der ser japansk ud!? Ubrugte kort. With the title G.-10 Americain, and a box looking Japanese!? Unused cards.

AS21 AS17: Thai Playing Cards. No.01. Pris: Kr.20.00. Ubrugte kort, i æske. Med thai-skrift på spar es. Jeg har to spil. Unused cards in box. With thai-script on the Ace of Spades. I have two decks.

DSC00742 AS18: Singapore. Warrior. Pris: Kr.20.00. Et helt almindeligt kortspil, – men jo altså fra Singapore, firmaet Sinstar. Let brugte kort i æske. A normal deck, – but from Singapore, from the company Sinstar. Slightly used deck in box.

scan0009  AS19: Japan. Pris: Kr.40.00. 52 ubrugte kort i plastæske. Alle med et spørgsmål på engelsk, og så den japanske tekst. Da vi jo ikke kan læse japansk, vil jeg tro, at kortene er beregnet til, at japanere bruger dem -på ferien?! 52 unused cards i plast box. All with questions in English, and then the Japanese text. As we can not read Japanese, I would think, that the cards are meant for JAPANESE on vacation.

dsc01784 AS20: Japan. Nintendo. Pris: Kr.20.00. Ubrugte kort i plastæske, to jokere, smukt japansk design på ryggen.  Unused cards in plast box, two jokers, beautiful Japanese design on the reverse.

dsc02114 AS21: Jacob’s Bibelkort. Pris: 40.00. Dette halvældre kortspil er blandt de kendte, men ret sjældne, som viser hebræisk skrift og personer fra det Gamle Testamente. Sættet er ukomplet. Der mangler spar es, og der er kun 14 talkort, – men begge de spændende jokere er der. Billedkortene har været opklæbede, så der er limrester på ryggen. This somewhat older deck is known, but not often seen, with Hebrew writing and persons from The Old Testament. The deck is incomplete. Ace of Spades is missing, and there are only 14 number cards, – but both the exciting jokers are here. The court cards have been glued, so there are remnants of gum on the reverse.

cvilizations  AS22: Ancient Civilizations. ca.1960. Pris: Kr.50.00. Ubrugt spil i original æske. Udgivet af Fournier, Spanien, med billeder på alle billedkort fra Ægypterne, Sumererne, Assyrerne og Perserne. Også talkortene er specielle. Ledsagende teksthæfte. To jokere. Unused deck in original box. Printed by Fournier, Spain, with pictures on all court cards of Egyptians, Sumerians, Assyrians and Persians. Also the other cards are special. Little booklet. Two jokers.

ØV23 AS23: Kina. Walt Disney. 2004 eller 2006. Pris: Kr.40.00. Ubrugt sæt i plast, der har været indlagt i en kinesisk Anders And. Unused deck in unbroken plastic. It has been an insert in a Chinese number of Donald Duck.

AS25 DSC01281 AS25: Ganjifa. Indien. Pris: Kr.1200.00.  Dette ældre sjældne kortspil er lavet traditionelt, d.v.s. med bomuldsstof, der er blødt op, stivnet, lakeret og så bemalet. Altså individuelt kort for kort. Det er den ældre version, som er rund, og som i dette tilfælde har otte serier (i modsætning til vores fire: klør, ruder, hjerter, spar). Hver serie er på 12 kort, med en Mir og en Wazir og 10 nummerkort. Hver serie med sin egen gud i spidsen, og med sine egne symboler. Mig bekendt er det Hindu.  Sættet her er ukomplet, som det ofte er tilfældet. 5 serier er komplette med hver 12 kort, tre serier har 10, 8 og 8 kort. Ialt altså 86 kort af 96. Ingen æske. Alderen er svær at sige. Måske 1930-60 eller ældre. De stammer fra en i 1972 afdød kortsamler. En smuk og sjælden sag, der ofte på ebay sælges kort for kort! Med kortene følger et brev fra Bombay’s Leading Magician, Rutton H. Bharucha, dat.22.10.1964, hvori står “Indian Round Playing Cards, hand made and painted – Rare and Valuable Deck”. Jeg er blevet rettet mht denne beskrivelse: Det skulle være et Dasavatara sæt, med mindst 120 kort, og ikke 96.  This older and rare deck is traditionallly made, i.e. with softened cotton, stiffened, lacquered and painted. Individually card by card. It is the older round version, which in this case is with eight series (in contrast to our four: clubs, diamonds, hearts and spades). Each series is with 12 cards, with a mir and a wazir and ten numeral cards. Each series is with a heading god and with its own symbols. As far as I know, it is hindu. This set is incomplete, as often is the case. Five series are complete with each 12 cards, three series have 10, 8, and 8 cards. In total 86 cards out of 96. No box. The age is difficult to tell. Perhaps 1930-60 or older. I have it from a collector, deceased in 1972. A beautiful and rare deck, which on ebay often is sold one card at a time. With the deck also comes a letter from “Bombay’s Leading Magician”, Rutton H. Bharucha, dated 22.10.1964, in which it says  “Indian Round Playing Cards, hand made and painted – Rare and Valuable Deck” OBS: I have been corrected in this description: It is a Dasavatara deck, with originally at least 120 cards, not just 96.

AS26 AS26: Porto Santo. Pris: Kr.15.00. Kortene er produceret i Macao til den portugisisike Ø Porto Santo ved Madeira. Det specielle er, at ø-navnet står på kortene. Ubrugte kort i æske. The deck is produced in Macao for the Portuguese island Porto Santo close to Madeira. The special thing is, that the name of the Island is on all cards (see picture). Unused deck in box.

  AS27: Japan. Angel. Shapely. 1985. Pris: Kr.200.00. Erotisk spil. 6 x 12 cm., 52 +2 kort komplet, original plastic æske. Ubrugte.  Erotic deck. 6 x 12 cm., 52 + 2 cards, complete, in original plast box. Unused.

  AS28: Wayang. Grimaud. 1985. Pris: Kr.60.00. Ubrugte kort i æske. 52 + 2 +1 komplet. Unused deck in box. 52 + 2 +1, complete.

Til toppen af siden.

 

 

Advertisements