Asien

    AS10: Hyakunin-Isshu. 100 Poems. Ca.1980. Pris: Kr.200.00. Ubrugt, delvis uudpakket, i smuk æske, 2 x 100 kort, komplet. Unused, partially unopened, in nice box, 2 x 100 cards, complete.

angel AS11: Tarot. Angel. Japan. Pris: Kr.40.00. Ubrudt spil tarot produceret af Angel Playing Cards. Bagsiden er gylden med røde skråstriber. Unopened deck of Tarot produced by Angel Playing Cards. The reverse is golden with red traversing lines.

AS12a   AS12  AS12bAS12: Persien. 1937. Pris: Kr.600.00. (jeg kan sende scans af kortene). Dette kortspil blev bestilt af den persiske stat i 1937. Det var designet af V. Romanowski de Boncsa, og skulle fremstilles af det gamle engelske firma Th. de la Rue. Billedkortene forestiller forskellige historiske perioder i Persien. Spillet er genudgivet i Spanien i 1960erne, men dette er det originale spil. Det er meget slidt og beskidt, – men det er også meget sjælden. 52 kort +joker. Ingen æske. Tillige den sjældenhed, at det har et dansk, rødt, toldstempel på ruder es, med tallet 109, der angiver indførselssted. This deck was ordered by the Persian state in 1937 to be printed by the old English firm Th. de la Rue. designed by Romanowski de Boncsa. It has been reissued in Spain in the 60s, but this is the original. Worn and ‘torn’, but very rare. 52 cards + joker. No box. Special Danish tax stamp.

AS13 AS13: Hong Kong. No.505. Pris: Kr.20.00. “Famous Views of Hong Kong”. Fotos på alle kort. Slidte kort i slidt æske. Vel fra 70-80erne. Jeg har to spil. Photos on all cards. Worn cards in worn box. Probably from the 70s-80s. I have two decks.
  AS14: Maple Leaf. Hong Kong. Ca.1990. Pris: Kr.20.00. Ubrugte kort i æske, 52 + 2 kort. Unused deck in box, 52 + 2 cards.
 

As15 AS15: Ugur, Istanbul, Tyrkiet. Pris: Kr.30.00. Almindelige spillekort produceret i Tyrkiet, – og derfor sjældne, for vi ser normalt kun turistkort der fra. 100% plastic. Ubrugte i æske. Spøjs joker. Normal playing cards produced in Turkey, and therefore rare in these parts, as we normally only see touristic cards here. 100% plastic. Unused in box. Funny joker.

AS16 AS16: Asha, Bombay, Indien. Pris: Kr.30.00. Med titlen G-10 Americain, og et æskebillede, der ser japansk ud!? Ubrugte kort. With the title G.-10 Americain, and a box looking Japanese!? Unused cards.

AS21 AS17: Thai Playing Cards. No.01. Pris: Kr.20.00. Ubrugte kort, i æske. Med thai-skrift på spar es. Jeg har to spil. Unused cards in box. With thai-script on the Ace of Spades. I have two decks.

DSC00742 AS18: Singapore. Warrior. Pris: Kr.20.00. Et helt almindeligt kortspil, – men jo altså fra Singapore, firmaet Sinstar. Let brugte kort i æske. A normal deck, – but from Singapore, from the company Sinstar. Slightly used deck in box.

scan0009  AS19: Japan. Pris: Kr.40.00. 52 ubrugte kort i plastæske. Alle med et spørgsmål på engelsk, og så den japanske tekst. Da vi jo ikke kan læse japansk, vil jeg tro, at kortene er beregnet til, at japanere bruger dem -på ferien?! 52 unused cards i plast box. All with questions in English, and then the Japanese text. As we can not read Japanese, I would think, that the cards are meant for JAPANESE on vacation.

dsc01784 AS20: Japan. Nintendo. Pris: Kr.20.00. Ubrugte kort i plastæske, to jokere, smukt japansk design på ryggen.  Unused cards in plast box, two jokers, beautiful Japanese design on the reverse.

dsc02114 AS21a: Jacob’s Bibelkort. Pris: 30.00. Dette halvældre kortspil er blandt de kendte, men ret sjældne, som viser hebræisk skrift og personer fra det Gamle Testamente. Sættet er ukomplet. Der mangler spar es, og der er kun 14 talkort, – men begge de spændende jokere er der. Billedkortene har været opklæbede, så der er limrester på ryggen. This somewhat older deck is known, but not often seen, with Hebrew writing and persons from The Old Testament. The deck is incomplete. Ace of Spades is missing, and there are only 14 number cards, – but both the exciting jokers are here. The court cards have been glued, so there are remnants of gum on the reverse. AS21b. Lion. Ca.1965. Pris: Kr.200.00 Samme spil, ubrugt, ingen æske. Same deck, unused, no box.

cvilizations  AS22: Ancient Civilizations. ca.1960. Pris: Kr.50.00. Ubrugt spil i original æske. Udgivet af Fournier, Spanien, med billeder på alle billedkort fra Ægypterne, Sumererne, Assyrerne og Perserne. Også talkortene er specielle. Ledsagende teksthæfte. To jokere. Unused deck in original box. Printed by Fournier, Spain, with pictures on all court cards of Egyptians, Sumerians, Assyrians and Persians. Also the other cards are special. Little booklet. Two jokers.

ØV23 AS23: Kina. Walt Disney. 2004 eller 2006. Pris: Kr.40.00. Ubrugt sæt i plast, der har været indlagt i en kinesisk Anders And. Unused deck in unbroken plastic. It has been an insert in a Chinese number of Donald Duck.  

   AS24: Genpaku. Akiko Takahashi. 1987. Pris: Kr.100.00. Ubrugt i original blikæske. 56 kort med tegninger af den menneskelige anatomi. Spillevejleding – på japansk! Unused in original metal box. 56 drawings of the human anatomy. Playing instructions – in Japanese!

  AS25: [I Ching]. Nihon Shogyo Sendensha. Ca.1980. Pris: Kr.250.00. 64 kort med hexagrammer. Trykt på plastic, 4,2 x 7,0 cm. Ubrugt med teksthæfte og i original æske. 64 cards with hexagrams. Printed on pplastic, 4,2 x 7,0 cm. Unused with booklet and in original box

AS26 AS26: Porto Santo. Pris: Kr.15.00. Kortene er produceret i Macao til den portugisisike Ø Porto Santo ved Madeira. Det specielle er, at ø-navnet står på kortene. Ubrugte kort i æske. The deck is produced in Macao for the Portuguese island Porto Santo close to Madeira. The special thing is, that the name of the Island is on all cards (see picture). Unused deck in box.

  AS27: Japan. Angel. Shapely. 1985. Pris: Kr.200.00. Erotisk spil. 6 x 12 cm., 52 +2 kort komplet, original plastic æske. Ubrugte.  Erotic deck. 6 x 12 cm., 52 + 2 cards, complete, in original plast box. Unused.

  RESERVERET AS28a: Wayang. Grimaud. 1985. Pris: Kr.60.00. Ubrugte kort i æske. 52 + 2 +1 komplet. Unused deck in box. 52 + 2 +1, complete.

  RESERVERET AS28: Grimaud. Jeu Japonais. Design: Silvia Maddoni. 1981. Pris: Kr.50.00. Ubrugte kort i æske. To jokere og et tekstkort. Unused deck in box. Two jokers and a text card.

  AS29: Hong Kong, ABC Playing Cards. Ca.1980. Pris: Kr.15.00. Kort med reklame for London. 52 kort + 2 blanke, brugte, i æske. A used deck advertising for London. 52 cards + 2 blank, in box.

  RESERVERET AS30: Hiroshige. Angel. Ca.1985. Pris: Kr.100.00. Ubrugte kort i plastlæske med omslag. Unused deck in plast box and original wrapper.

  RESERVERET AS31: Flowers, Birds, Animals and You. Honda. Pris: Kr.80.00. Ubrugte kort i æske. 4 x 13 illustrationer + jokere. Unused deck in box. 4 x 13 illustrations + jokers.

   AS32: Dragon Quest. Pris: Kr.40.00. Ubrugte kort i slidt æske. Unused deck in worn box.

  AS33: Angel. All Plastic Playing Cards. Ca. 1990. Pris: Rød Kr.40.00, Blå Kr.40.00. To gennemsigtige spil (ligger oven på en bog). Ubrugte, komplet, i æske. Sælges også enkeltvis. Two transparent decks (on top of a book). Unused, complete, in box. Ar also sold separately.

  AS34: Chinese Face-Painting Art. No.404. Pris: Kr.30.00. Ubrugte kort i æske. 52 + 2 med masker på alle kort. Unused deck in box. 52 + 2 cards with masks on all.

    AS35: Miniature. Hong Kong? CA.1985. Pris: Kr.25.00. Miniaturekort, 2,3 x 1,5 cm., ubrugte med plastbælte. Miniature deck, 2,3 x 1,5 cm., unused with plastic ‘belt’.

  AS36: Guoji Shizhuang. Suzhou. Pris: Kr.30.00. Formentlig ‘ældre’ reklamekort for et modefirma?! Ubrugte kort, 52 + 2, i løs æske. Probably an ‘older’ advertising deck for a fashion company. Unused cards, 52 + 2, in loose box.

  AS37: Crooked Pack. Hong Kong. U.K. Design No.949271. Pris: Kr.25.00. Ubrugte kort, 52 + 2, i slidt æske. Unused deck, 52 + 2 cards, in worn box.

  AS38: Fairy Brand. Round Playing Cards. No.200B. Pris: Kr.25.00. Ældre produktion. 52 + 2 kort, ubrugte i let slidt æske. Older production. 52 + 2 cards, unused, in slightly worn box.

  AS39: Tiger Brand. No.565. Pris: Kr.20.00.  Ubrugte ældre kort af simpel kvalitet. 52 + 2 i æske. Unused older deck of simple quality. 52 + 2 cards in box.

  AS40: Kung-Chu (Princess). Pris: Kr.25.00. Ældre spil med yndefuld bagside. 52 + 1 slidte kort i defekt æske. Older deck with a delightful back. 52 + 1 cards, much used, in defect box.

  AS41: I Ching dell’Amore. Pris: Kr.80.00. Ubrugte kort i æske, med italiensk brugsvejledning. Unused deck in box, with Italian leaflet.

  RESERVERET AS42: Ukiyoe. Ace. No.1501. Pris: Kr.200.00. virkelig smukt spil, ubrugt, med guldkant, og japansk kunst på alle billeder. I æske og yderæske. Extremely beautiful deck, unused, with golden edges, and Japanese art on all cards. In box and outer box.

  AS43: Ukiyoe. Angel. Pris: Kr.100.00. Ubrugte kort i æske og yderæske. Med billeder på alle kort. Unused deck in box and outer box. Pictures on all cards.

  AS44: Sparkling. Blue Impulse. Pris: Kr.30.00. Jeg kender ikke produktet. Yderkanten er 7,2 cm. 52 ubrugte kort i æske. I don’t know the product advertised here. The outer edge is 7,2 cm. 52 unused cards in box.

  AS45: Jeune Fille. Angel. Pris: Kr.80.00. Ubrugte kort i æske og yderæske. 2 jokere. Unused deck in box and outer box. 2 jokers.

  AS46: Maison Ikkoku. Nintendo. Pris: Kr.60.00. Figurer på alle billedkort. 52 + 2 ubrugte kort i æske. Characters on all court cards. 52 + 2 unused cards in box.

  AS47: Urusei Yatsura. Nintendo. Pris: Kr.100.00. Figurer på alle kort. Ubrugt spil i æske, 52 + 2 jokere. Characters on all cards. Unused deck in box, 52 + 2 jokers.

  AS48: Nintendo. Crazy Rider. 1981. Pris: Kr.60.00. Reklame for The Crazy Rider records. 52 + 2 kort, ubrugte, i æske. Advertisement for Crazy Rider Records. 52 + 2 cards, unused, in box.

Til toppen af siden.

 

 

Advertisements