Handa (DKH)

Click på billederne for at forstørre — Click the pictures to enlarge 

  DKH10: Handa. Nr.32. Ca.1945-50. Pris: Kr.20.00. Dette spil er til at kassere. MEN. Det første spil Handa kom i 1944, og dette er anden/tredie version fra ca. 1945. Simpel kolorering. Hjerter dame med mørkt hår, OG Klør konge med en økse i stedet for det senere scepter. 51 kort + joker, mangler hjerter konge, ingen æske. MEGET MEGET beskidt og brækket og revet, – men sjovt/spændende: Spillet er blevet “barberet”, d.v.s det er sendt til renovering, hvor hjørnerne og kanterne er blevet “barberet” rene. Derfor de uregelmæssige, rundede kanter. This deck is ready for discarding. BUT: The first deck from Handa came in 1944, and this is the second/third version from ca.1945. Simple colouring. Queen of Hearts with dark hair, AND the King of Cubs with an axe, instead of the later sceptre. 51 cards+ joker, King of Hearts missing, no box. VERY VERY much dirty, broken and with rifts, – but funny/interesting: The deck has been “shaved”, i.e. sent for rejuvenation, where the corners and edges have been “shaven” clean. Therefor the rounded, irregular shape.  

  DKH11: Handa. Nr.717. Ca. 1965. Pris: Kr.30.00. Dette er den allemest kendte version af Handa-kort, – men alligevel: Dette er en lærreds-version, altså at kortene føles af lærredsstruktur, – og så er kombinationen af billedkort og bagside ikke den almindeligste. Dertil er hjørnemarkeringerne mindre almindelige, især E for es. 52 let brugte kort, ingen jokere, ingen æske. This is the most common and well-known version of Handa decks, – but still: This is a linen-version, i.e. with a structure like linen, – and then it is an unusal combination of court cards and back pattern. Furthermore the pips are special, especially the E for Es (Ace). 52 little used deck, no joker, no box.

  DKH12a: Baby Size. No.85. Pris: Kr.5.00.  Brugte kort, med to jokere, mangler ruder 3 og 9. Slidt æske. 4½ x 3 cm. Used deck, with two jokers, Diamond 3 and 9 are missing, defect box. 4½ x 3 cm. DKH12b: SOLGT/SOLD.   DKH12c: Pris: Kr.25.00. Samme spil, med blå ryg, brugte, 1 joker, ingen æske. Same deck, with blue back, used, 1 joker, no box. DKH12d: Pris: Kr.25.00. Samme spil, let brugt, i æske, 2 jokere, mangler ruder dame (skrevet på en joker). Same deck, sligthly used, in box, 2 jokers, Queen of Diamonds missing (written on a joker).

  DKH13: Bridge. Spillekort. No.7485. Ca.1960. Pris: Kr.40.00. Berliner-mønstret, let brugte, i helt defekt æske, 2 jokere. The Berlin Pattern, slightly used, in much defect box, 2 jokers.

DSC06241 DKH14: Turist-serien + Mads Stage.  Frederiksborg Slot. Pris: Kr.15.00. Slidte kort. Lærredsbund. Tre jokere. Ingen æske. Tivoli og Rådhustårnet. SOLGT. Worn deck. Linen finish. Three jokers. No box. (Tivoli is sold)  

DK16 DKH16: Turist-serien, Kronborg. Pris: Kr.10.00. Firmaet Handa udgav ialt ti kortspil med turistmotiver = danske slotte og lignende. De fleste kort er fra 1950erne. Billedkortene var af tre forskellige slags, der også havde varianter sig imellem. Dette er med Handa’s standardbillede. 52 kort, ingen joker, ingen æske, slidte.The company Handa in all published 10 decks with tourist motifs = Dansih castles and the like. Most are from the 50s. The design was of three different kinds, + several variations. This is with the standard Handa pattern. 52 cards, no joker, no box, worn.

  DKH18: Bridge. No.555. CA.1960. Pris: Kr.40.00. Standard Berliner-billede. Et lidt sjældent spil. Gulnet af brug, men ellers i fin stand. Med 1 joker (mangler 1). I original æske. Standard Berlin pattern. Slightly rare deck. Yellowed in use, but otherwise well preserved. With one joker (one missing). In original box.  

DK23 DKH23: Bridge, No.444. Pris: Kr.15.00. En tidlig udgave (min fornemmelse af papirkvaliteten) af versionen, som kom ca.1950. 52 kort, 1 joker, 1 blankt kort. Alt slidt og i defekt æske.An early version, based on the feel of the paper/cardboard, published around 1950. 52 cards, 1 joker, 1 blank. All worn and in defect box.

DK66 DKH29a: Petit. Ivory surface. L’Hombre. Nr.1002. 40 kort komplet. Blå spil Pris: Kr.40.00 Brugte kort, pæn æske. Rød spil Pris: Kr.25.00. Slidte kort med små afriv. BEGGE SPIL haves også i fin stand. Pris pr.stk. Kr.80.00. 40 cards complete. Blue game, Pris: Kr.40.00 Used deck, nice box. Red deck, Price: Kr.25.00. Worn cards with small rifts and breaks. BOTH GAMES I also have in very good condition. Price: each Kr.80.00

DK54 DKH29b: [Petit. Ivory surface Whist. Nr.1001]. Pris Kr.25.00. 52 kort komplet, brugt/slidt, ingen æske. 52 cards complete, used/worn, no box.

petit DKH29c: Petit. Ivory surface. Bridge. Nr.111x. Pris: Kr.10.00 /stk. To spil. Blå med to jokere, rød med een joker,. Begge spil slidt og i defekte æsker. Two decks. Blue with two jokers, red with one joker.Both decks are much worn and in defect boxes..

DK30 DKH30: Patience. Pris: Kr.50.00 Kabalekort fra før 1949, som kan ses af det grønne stempelmærke på ruder es. Størrelse: 6,2 x 4,2 cm. Kortene er gulnede, men pæne. 52 kort. Jeg har med både blå og rød bagside. Ingen æske. Patience-deck from before 1949 as can be seen by the green tax stamp on the Ace of diamonds. Size 6,2 x 4,2 cm. The cards are yellowed, but nice.  52 cards, no box. I have both a blue and a red deck.

DSC06730 DKH35: Royal. Whist. Pris: Kr.25.00. Fra begyndelsen af 50erne. Mangler de to jokere. Slidte kort i defekt æske. Men ikke helt lette at finde. From the beginning of the 50s. Two jokers missing. Worn deck in broken box. Not that easy to find.  

DK43HA DKH43a: Avsteens Spillekort. L’Hombre, Nr.201. Pris: Kr.80.00. Komplet med 40 kort, i æske. Brugt. Spillet er Handa’s version fra 1950erne, i en usædvanlig æske. Men hvem er de lavet til? Hvem er Avsteen(s)?, hvem er WA, som der står på æsken?, og hvem er K.S.I., som der står i bunden af æsken? DKH43b: Jeg har endnu et gult sæt, med revet æske, til Kr.60.00, – og DKH43c:  et grønt sæt med revet flap i æsken, til Kr.70.00. Complete with 40 cards, in box. Used. The design is the Handa version from 1950’s, but in an unusual box. To whom was it produced? Who is Avsteen? Who is WA, and whio is K.S.I. as printed at the bottom of the box? DKH43b: I have another yellow deck, in box with a rift. DKr.60.00 – and DKG43c: a green deck wit torn lid of the box, DKr.70.00

DSC06725 DKH45: Rococo De Luxe. No.111. Ca.1950-60. Pris: Kr.10.00 pr. stk. To varianter. Store og små hjørnemarkeringer. Begge spil er slidte og beskidte.  Spillet til venstre uden æske og jokere. Spillet til højre med defekt æske og med to jokere. Two versions. Big and small pips. Both decks are worn and dirty. The left deck has no joker and no box – The right deck has two jokers, and a defect box.

  DKH53: Standardbillede. 60-70erne. Pris: Total Kr.10.00. To slidte og beskidte spil, 2+ 3 jokere, ingen æske.  Two worn and dirty decks. 2 + 3 jokers, no box.

DSC09131 DKH54: Standardbillede. 60-70erne. Pris: Kr.10.00. Slidte kort. Dobbelt spil i plastæske. Two worn decks. Double deck in plast box.

DK55 DKH55: DFDS. Danish Playing Cards, No.1001. Pris: Kr.20.00. Kort fra 1950erne. 52 slidte kort, i slidt æske.

 DKH63: Axel Ørn. 1965. Pris: Kr.140.00. Specialprodukt, udgivet privat, fra Handa. Kom med en rød og med en sort bagside. I meget begrænset oplag. Alle kort illustrerede. Ubrugte kort, ingen æske, 1 joker.

DSC00308 DKH66: Kabale. Formentlig udgivet i 60erne. Pris: Kr.5.00. Formentlig trykt i Belgien. Mangler spar 8 og hjerter konge. Ingen æske. Brugte.

DSC01145 DKH87a-b:Det Forenede Dampskibsselskab. No.1001. Pris: Kr.5.00 / stk. To forskellige versioner af billeder. Venstre: Slidt spil, slidt æske, ingen jokere. Højre (SOLGT): Slidt spil, defekt æsker, to jokere.  Two different versions. Left deck, worn and no box, no jokers. Right deck SOLD. DKH87c:  Pris: Kr.40.00. Jeg har også et ubrugt spil i cellofan – så jeg véd ikke, hvilken slags billeder der er. I also have an unused deck in original wrapper, unopened, – so I do not know which version it is.

DSC01151 DKH89: TIPSkabalen. Pris: Kr.80.00. Dette ældre spil er beregnet til at tipse efter med 1X2, eller spille med. Meget sjældne. Ubrugte kort i defekt æske. ET TILSVARENDE SPIL i pæn æske og endnu med ubrugt banderole. Pris: Kr.140.00

bRokoko DKH92: Rokoko. Pris: Kr.40.00. To versioner af hjørnemarkeringer E,K,D,B og A,K,Q,J. Det ene spil med to jokere, det andet med eet. Let slidte. I plastæske (sammenbragt) Two version of pips, E,K,D,B and A,K,Q,J. Onde deck with two jokers, the other with one. Slightly worn. In non-original double box.

  DKH93: Rokoko. Pris: Kr.30.00. Små hjørnemarkeringer E, K, D, B, Ingen æske. 52 kort, let brugte. Small pips E, K, D, B. No box. 52 cards, slightly used.

  DKH94: Rokoko. Pris: Kr.15.00. Større hjørnemarkeringer A, K, Q, J. 52 + 2 kort, ingen æske. Let slidte. Bigger pips A, K, Q, J. 52 + 2 cards, no box. Slightly worn

DSC01131 DKH95: Luxus Salon Kort. No.99. Pris: Kr.10.00 / Stk. Grønt spil, A, K, Q, J, meget slidt, i æske, ingen jokere. Brunt spil, E, K, D, B, meget slidt, ingen æske, ingen jokere. Green deck, A,K,Q,J, very much worn, in box, no jokers. Brown deck, E,K,D,B, much worn, no box, no jokers.

DK95 DKH96: [Luxus Salon Kort] No.99. Pris: Kr.10.00. Udkom første gang ca. 1955. 52 gulnede og slidte kort, pæn æske. Rokokobilleder. First published ca. 1955. 52 yellowed and worn cards, nice box, Rococo illustrations.

 DKH98: The Star Card. No.413. Pris: 2 x Kr.30.00. Jeg har to spil, med rød og med blå ryg. Ubrugte, uåbnet plast, i æske. I have two decks, with red and with blue reverse. Unused, unopened plast, in box. #  

DK 102el3el11 DKH102a: Patience de Luxe. No.50. Ca.1955. Pris: Kr.30.00. Beregnet til kabale, 6.5 x 4.2 cm. I æske uden låg og bund. Den ældste model af denne type med rokokobilleder. Brugt uden at være meget slidt. Patience deck, 6,5 x 4,2 cm. In a box without top or bottom. The oldest model of this type of rococo pictures. Used without being worn.

 DKH102b: Patience de Luxe. Ca.1955. Pris: Kr.50.00. Kabalekort, dobbeltsæt i original plastæske. Brugte, hver med to jokere. Patience, double deck in original plast box. Used, each with two jokers.

DK104 DKH104: Dandy. Pris: Kr.20.00. Brugte kort i plastæske. Hver med tre jokere. Formentlig trykt i Belgien, for Handa. Et tilsvarende dobbeltspil, brugte, ingen joker, ingen æske. Pris: Kr.10.00. Et tilsvarende enkeltspil, let brugt, uden joker, ingen æske. Pris: Kr.5.00  

turistx2 DKH109: Turist-serien. FREDERIKSBORG 1957. Pris: Kr.30.00. (Den Lille Havfrue er SOLGT) Med 40 kort til Lhombre. Ingen æske. Lærredsstruktur. Med det næstældste standardbillede, hvor klør konge nu har fået et scepter i stedet for en økse. Brugte kort, uden at være meget slidte. (The Little Mermaid is SOLD) With 40 cards for Lhombre. No box. Linen structure. With the second oldest standard design, where the King of Club now is holding a sceptre instead of an axe. Used decks, without being much worn.

omvend-rd DKH114: Danish Souvenir Series. Amalienborg. The Royal Guard. Ca.1955.  Pris: Kr.350.00. Sjældent spil, fra Turist-Serien. Sjældent, fordi RUDER DAME ER SPEJLVENDT. (sml.DK95 og DK102). Spillet her er så tillige ubrugt. To jokere. Engelske hjørnemærker A, K, Q, J. Ingen æske (d.v.s. spillet ligger i en æske beregnet til Rosenborg Castle). Rare deck belonging to the Tourist Series. Rare, because the Queen of Diamonds is REVERSED (see DK95 and DK102). The deck is unused. Two jokers. English pips A, K, Q, J. No box (it is in a box for Rosenborg Castle).

handa-99x DKH123: Nr.99x. Pris: Kr.150.00. Ubrugt spil. 1 joker. Ingen æske. Hjørnemarkeringerne A, K, Q, J. MEN: Det specielle er, at der kun er to hjørnemarkeringer. Det er halvsjældent. Unused deck. 1 joker. No box. Pips are the English A, K, Q, J. BUT: The special thing is, that there are only two pips. That is fairly rare.

empire DKH125: Exclusive Empire. Ca.1980. Pris: Kr.50.00. Ubrugte kort i fin æske. 2 jokere og et tekstkort. Trykt af Carta Mundi. Danish Design. Jeg har det samme sæt med blå bagside. Unused cards in nice box. 2 jokers and a text card. Printed by Carta Mundi. Danish Design. I have the same deck with blue reverse.  

  DKH127: HK-Ungdom. København. Ca.1989. Pris: Kr.50.00. Ubrugte kort i æske, med tre specielle jokere. Unused deck in box, with three special jokers.

Til toppen af siden.

Advertisements