Dondorf

Klik på billedet for at forstørre det   –   Click the picture to enlarge

  
 DO09: Carreras Ltd. Ca.1910-30. Price: Kr.300.00. 36 cards,complete, no box (of course – it was cigarette inserts). Used, but all in OK condition. Narrow version: 3,6 x 6,8 cm. 36 kort, komplet, ingen æske (selvfølgelig, for kortene lå i cigaretæsker). Brugt, men alle OK. Smal version: 3,6 x 6,8 cm.
      DO10: Hausmann-Spiel. Vier-Erdteile. Variante 2. Ca.1870-1880. Pris: Kr.870.00. Meget slidt og beskidt eksemplar. Klør dame med et knæk på midten og hjerter ni mangler lidt i et hjørne. Ruder ti MANGLER. Ingen æske. Men på tros af alt dette: Meget sjældent. Very dirty and worn deck. Queen of Clubs with a serious bend on the middle, and a small corner of the 9 of Hearts is broken off. Ten of Diamonds is MISSING. No box. In spite of all this: A very rare deck.
  DO11: Cartes pour Dames. Patience-Karte Vier-Erdteile. Ca.1918. Pris: Kr.800.00.  Brugte kort, med smuds og gulning her og der, men ingen bræk og rifter. Ingen æske. Spar 7 mangler, – det er skrevet på jokeren. Der kom en joker med i spillet ca. 1920, – men der er et lilla dansk toldstempel = Ca.1918. Used deck with smudges and yellowing here and there, but no serious rifts or breaks. No box. Seven of Spades is missing, which is written on the joker. A joker was added to the deck about 1920, – but the violet Danish tax stamp came ca. 1918.
  DO12: Neue Klubkarte. 1926-30. Pris: Kr.150.00. Slidte kort, ingen æske, spar dame mangler, med en joker. Worn deck, no box, Queen of Spades is missing, with the 1 joker.
    DO13: Empire. “The Imperial Pack of the Unique Playing Cards, No.172” by E. Hamilton, London. 1900-1905. Pris: Kr.450.00. Produceret til salg i England af B. Hamilton, London. Her solgt af A. Baker, Exeter.  Slidte og beskidte kort. 52 + 1 joker. Defekt, men original engelsk æske. Produced for England by B. Hamilton, London. Here sold by A. Baker, Exeter. Worn and dirty cards. 52 + 1 joker. In defect, but original box.

TY15 DO15:  Baronesse. Patience, No.164, rød. Pris: Kr.40.00. Kabalekort, 30 x 44 mm, komplet, i æske, fra før 1924 (efter 1924 er der også en joker). Brugte kort, slidt æske.

TY16 DO16: Baronesse. Patience, No.164, blå. Pris: Kr.40.00. Kabalekort, 30 x 44 mm, komplet, i defekt æske, fra før 1924 (efter 1924 er der også en joker). Patience-deck, 30 x 44 mm, complete, in worn box. From before 1924 (as there is a joker AFTER 1924). 

   RESERVERET DO17: Sächsisches Bild. Doppelköpf. 2,6 x 3,5 cm. Ca. 1920. Pris: Kr.60.00. Ingen æske. 2 x 20 kort, komplet. Virker ubrugt. No box. 2 x 20 cards, complete. Seems unused.

DSC08871 DO18a: Baronesse. Patience. No.163.  Pris: Kr.20.00. Kabalekort. 42 x 65 mm. Fra før 1918 = mørklilla dansk toldstempel. Meget slidte kort i meget slidt æske. Patience-deck. 42 x 65 mm. From before 1918 = dark purple Danish tax stamp. Much worn deck in much worn box. DO18b: Pris Kr.20.00. Samme spil med lyserød ryg.. Brugt i defekt æske. Svagt grønt toldmærke på ruder es = 1918-33. Same deck but with pink reverse. Used, in defect box. Faint green tax stamp on the Ace of Diamonds = 1918-33.  

  DO20: UKOMPLET/INCOMPLETE. Shakespeare Spielkarten. 1902-17. Pris: Kr.300.00.  Klør dame, hjerter knægt og spar es mangler, – og der er kun 14 talkort. Ubrugte kort, ingen æske. Lilla dansk toldstempel = før 1918, på ruder es. Missing: Queen of Clubs, Jack of Hearts and Ace of Spades, and there are only 14 number-cards. unused cards, no box. Purple, Danish tax stamp on the Ace of Diamonds.

  DO21: Whist. Pris: Kr.10.00. Dobbelt sæt i ‘læder’etui. Brugte. 52 + 3 kort i hver. Double deck in ‘leather’ case. Used. 52 + 3 cards in each deck.

    DO22: Luxus-Club-Karte. Whist. No.100. D.Voigt. 1900-1918. Pris: Kr.300.00. Slidt og beskidt spil, men uden bøj og bræk. 52 kort, komplet. I slidt æske. Denne version, uden hjørnemarkering, og med Spar Knægt der holder en lyre er ikke omtalt i Braun’s bog om Dondorf (der kun har no.100E med en joker). Violet toldmærke, dansk = før 1918. Worn and dirty deck, but without breaks or bends. 52 cards, complete. In worn box. This version, with no pips, and with the Jack of Spades holding a lyre is not mentioned in Braun’s book on Dondorf (which only has the no.100E with a joker). Purple Danish tax stamp = before 1918.

  DO23: Schweizer Trachten. Whist. No.174. 1906. Pris: Kr.600.00. Indtil 1906 kom denne version med kun 52 kort, fra 1906 kom denne version med denne størrelse hjørnemarkeringer. Næsten ubrugte kort, fine guldhjørner, defekt,men original æske. Until 1906 this version came with only 52 cards, from 1906 it came with this size of the pips. Almost unused deck, nice folden corners, the box is worn, but original.

TY25-1091 DO25: Club-Karte. L’Hombre. No.109. Kr.180.00. Blågrøn ryg med ahornblade. Udgivet mellem 1918 og 1928. Komplet med 40 kort. Uden hjørnemarkeringer. Med grønt stempelmærke på ruder es. Brugte kort, i æske uden flap.  Bluish back with maple leaves. published between 1918 and 1928. Complete with 40 cards. No Pips. Used deck, in box without lid.

TY26-1092 DO26: Club-Karte. L’Hombre. No.109. Kr.180.00. Rustrød ryg med ahornblade.  Udgivet mellem 1918 og 1928. Komplet med 40 kort. Uden hjørnemarkeringer. Brugte kort, i æske uden flap. Rusty red back with maple leaves. Published between 1918 and 1928. Complete with 40 cards. No pips. Used deck, in box without lid. 

  DO27: Poker-Karten. Nr.191. Ca.1900-20. Pris: Kr.150.00. Brugte og slidte kort. 1 joker. Ruder ti med et bøj. Meget slidt æske. Indices A, K, Q, J. Used and worn deck. 1 joker. Ten of Diamonds with a bend. Much worn box. ips: A, K, Q, J.

    DO28:  Empire. No.170.  1918-33. Pris: Kr.300.00. Ubrugte kort i let slidt æske. 52 + 1 kort, komplet. Grønt dansk toldstempel = efter 1918. Unused deck in slightly worn box. 52 + 1 carsd, complete. Green Danish tax stamp = after 1918.  

  DO30: Standardbild.Pris: Kr.10.00. Ældre spil, slidt. Mangler hjerter konge og es, samt klør knægt. Ingen æske. Older deck, worn. Missing King and Ace of Hearts plus Jack of Clubs.

TY31-3241 DO31: Standardbild. No.324. Pris: Kr.20.00. Blå. Udgivet mellem 1926 og 1933. Svagt grønt toldstempel. Komplet med 52 kort + 1 joker. Meget slidte kort i slidt æske uden flap. Blue. Published between 1926 and 1933. Faint green tax stamp. Complete with 52 cards + 1 joker. In box without lid.

TY32-3242 DO32: Standardbild. No.324. Pris: Kr.20.00. Rød. Udgivet mellem 1926 og 1933. Udvisket grønt toldstempel. Komplet med 52 kort + 1 joker. Meget slidte kort i slidt æske uden flap. Red. Published between 1926 and 1933. Smudged green tax stamp. Complete with 52 cards and a joker. Much worn deck in box without a lid.

TY33 DO33a: Salonkort. Nr.224. Pris: Kr.20.00/stk. To spil. Let brugte, i æske, hver med en joker og et blankt kort. Two decks. Slightly used, in box. Each with a joker and a blankDO33b: Samme spil, med rød bagside, mere slidt, æske uden flap. Same deck with red back, more worn, box without lid. Pris: Kr.10.00 

TY34 DO34a: Margueriter. Pris: Kr.5.00/stk.Tre spil med standardbilledet. Brugte. Med og uden æske. Nr.124, Nr.122, og ukendt nr.Three decks with the standard picure. Used. With and without box. No. 124, No.122, and unknown no.

scan0005 DO34b: Margueritter. No.123. Pris: Kr.30.00/stk. Brugte kort, i ganske pæne æsker. Lhombre, komplet 40 stk. Used deck in quite nice boxes. Lhombre. Complete with 40 cards.

scan0006 DO34c: Margueritter. No.123. Pris: Kr.20.00/stk. På flappen: Dondorf Frankfurt-Main JETZT Vereinigte Altenburger und Stralsunder … Brugte/slidte kort. Lhombre 40 kort komplet. Flappen defekt på det røde spil. On the flap it says JETZT Vereinigte Altenburger und Stralsunder … Used/worn decks. Lhombre. 40 cards, complete. The flap is defect on the red deck.

  DO34d: Kr.20.00. Fem kortspil, fire varianter. Dobbeltspil (rødt spil med 40 kort og blåt spil med 52+3 kort), brugte, i specialbygget original æske. Blåt spil i defekt æske, mangler en joker. Lyserødt spil, uden æske, mangler klør konge, slidt. Lyseblåt spil, uden æske, let brugt, mangler hjerter fem. Five decks, four versions. Double deck (red with 40 cards, blue with 52+3), used, in special double box. Blue deck in defect box, no joker. Light red, no box, no King of Clubs, and finally Light blue, no box, lightly used, no 5 of Hearts.

 DO34e:  Spielkarten, No.123, Lhombre. Ca.1930. Pris: Kr.30.00.  Let brugt spil i pæn æske. 40 kort komplet. Slightly used deck in nice box. 40 cards complete.
  DO34f: Whist. No.122. 1918-33. Pris: Kr.30.00. Brugt spil, 52 kort komplet, i slidt æske. A, K, D, B. Used deck, 52 cards complete, in worn box. Indices A, K, D, B.

Dondorf 123 DO39: Fine Bridge Kort. No.124. Pris: Kr.10.00. Let brugt. To jokere, pæn æske. Udgivet af VASS. Jeg har et tilsvarende rødt sæt fra VASS i uåbnet cellofan, pæn æske. Pris: Kr.20.00, samt endelig et tilsvarende blåt sæt med uåbnet cellofan om æsken. Men teksten på flappen siger bare Altenburger-Stralsunder. Pris: Kr.20.00.

TY46  DO46: Ahorn, No.134. Udgivet mellem 1918 og 28. Pris: Kr.70.00. Brugte, men pæne kort. 52 kort komplet, ingen æske. Svagt grønt toldstempel på ruder es. Used, but nice cards. 52 cards complete, no box. Faint green tax stamp on the Ace of Diamonds.

Voigt 1 RESERVERET DO51: Hauptstädte-Spiel. Lhombre. No.37. Før 1905. Pris: Kr.350.00. En version leveret til det danske firma D. Voigt, og derfor med deres logo på ryggen. Ifl. katalog findes den med farverne grøn og brun, – men denne er med blå bund. Brugte kort i brugt æske. Lilla stempelmærke. 40 kort komplet. A version made for the Danish firm D. Voigt, and therefore with the firms mark on the reverse. According to the Braun-catalogue it is only in green and brown, but this deck has a blue reverse. Danish stamp mark on ace of diamonds. Complete with 40 cards.   

TY52 DO52a: Club-Karte No.148. Tæppemønster. Før 1918. Pris: Kr.80.00. 52 kort, med helt defekt æske (kun for og bagside er der), med 4,5 mm høje hjørnemarkeringer. Slidte og gulnede  kort. 52 cards, in a wholly defect box, with 4,5 mm pips. Worn and yellowed cards.

 DO52b: [Club-Karte No.148]. Tæppemønster. Før 1918. Pris: Kr.80.00. 52 kort,  lidt slidte og beskidte. Ingen æske. Fint dansk toldstempel.  52 cards, somewhat worn and dirty. No box. Nice Danish tax stamp.

TY54 DO54: Club-Karte No.148. Tæppemønster. Før 1918. Pris: Kr.80.00. 52 kort, med defekt æske (mangler flappen), med 4,5 mm høje hjørnemarkeringer. Slidte og gulnede  kort. 52 cards, in a box, without the flap with 4,5 mm pips. Worn and yellowed cards. 

TY56 DO56: Club-Karte No.146. Renæssancemønster. 1918-28. Pris: Kr.100.00. 52 kort, med slidt æske, revnet i den ene side. Gulnede og spillede kort, med 4½ mm høje hjørnemarkeringer. 52 cards in a worn box, open at one side. Yellowed and used cards, pips 4½ mm

TY57 DO57: Club-Karte No.146. Renæssancemønster. 1918-28. Pris: Kr.100.00. 52 kort, ingen æske. Kortene er med en del pletter, men virker faste og ikke meget spillede. Med 4½ mm høje hjørnemarkeringer. 52 cards, no box. The cards have many smudges and spots, but has a good hard feel to them. Pips 4½ mm. 

  DO58: L’Hombre-Karten. No.110. 1929-33. Pris: Kr.50.00. Brugte kort, 40 komplet, ingen bræk eller bøj, slidt men pæn æske. Used deck, 40, complete, no breaks or bends. Worn, but fair box.

TY59 DO59: Club-Karte. [No.134]. Kr.180.00. Rustrød ryg med ahornblade. Udgivet mellem 1918 og 1928. Komplet med 52 kort. Uden hjørnemarkeringer. Brugte kort, ingen æske. Jvf. TY25-26.Published between 1918 and 1928. Complete with 52 cards. No pips. Used cards. No box 

TY62 DO62: Club-Karte [No.168]. Pris: Kr.120.00. Udgivet mellem 1918 og 1920 (Grønt toldstempel – ingen joker). Brugte kort der er gulnede og noget smudsige, men uden bræk. 52 kort, ingen æske. Published between 1918 and 1920 (Green tax stamp – no joker). Used cards, yellowed and somewhat smudged, but with no tears. 52 cards, no box. TY62a: Pris Kr.80.00. Samme spil fra mellem 1929 og 1933. 52 brugte kort. Hjerter 3 mangler et hjørne. Ingen joker. Slidt æske uden flap.

Voigt 2 DO63a: Standardbild. Lhombre, No.47. Ca.1890-1900. Pris: Kr.200.00. Udgave trykt til det danske firma D. Voigt, uden hjørnemarkeringer. Det lilla toldstempel på ruder es viser, at kortene er fra ca.1890-1900. (1890 kom den lilla farve, og ca.1900 kom der hjørnemarkeringer). Brugte kort, men meget pæne, og i en pæn original æske. DO63b Samme kort, samme beskrivelse, men GRØN bagside Pris: Kr.200.00.  A version printed for the Danish firm D. Voigt. No pips. The purple tax stamp shows it to be from after 1890, and the missing pips shows, that it is before ca.1900. Used cards, but very nice, and in a nice original box. Same version, same description, but with a GREEN reverse. Price: Kr.200.00 

  DO63c: Samme som DO63a. Lidt mere brugte. Pris: Kr.120.00. Same as DO63a but more used

DSC01149 RESERVERET DO70: Baronesse. Pris: Kr.5.00. KUN 28 kort, slidte, uden æske + 8 let brugte, blandede. Bagsiden med de skråtstillede roser.ONLY 28 cards, worn + 8 cards slightly used. No box. The back with roses.

  RESERVERET DO71: Baronesse. Pris: Kr.50.00. Slidte kort, uden bræk eller bøj. 1 joker. Ingen æske. Worn deck, no bends or breaks. 1 joker. No box.

TY85 DO85: Club-Karte, No.109, 1902-12. Pris: Kr.220.00. Udgivet fra 1902, og da der ingen hjørnemarkeringer er, er kortene fra før ca. 1912. Dansk lilla toldstempel. Brugte kort i æske. 

TY86 DO86: Club-Karte, No.109, 1902-12. Pris: Kr.100.00. Udgivet fra 1902, og da der ingen hjørnemarkeringer er, er kortene fra før ca. 1912. Slidte kort i æske uden flap.

TY87 DO87: Club-Karte, No.109, 1902-12. Pris: Kr.350.00. Udgivet fra 1902, og da der ingen hjørnemarkeringer er, er kortene fra før ca. 1912. Dansk lilla toldstempel.Ganske let brugte kort i kun let slidt æske.

TY88 DO88: Club-Karte, No.109, 1902-12. Pris: Kr.350.00. Udgivet fra 1902, og da der ingen hjørnemarkeringer er, er kortene fra før ca. 1912. Dansk lilla toldstempel.Ganske let brugte kort i næsten perfekt æske.

TY90 RESERVERET DO90: Club-Karte, No.110, 1912-18. Pris: Kr.500.00. Med 3-4mm hjørnemarkeringer, derfor efter 1912, og med lilla toldstempel, derfor før 1918. Mint med de flotte guldhjørner. I originalt papiromslag og med frimærketoldmærkat tillige. Æsken er også pæn. The pips are 3-4 mm, therefore AFTER 1912, and with a Danish tax stamp from BEFORE 1918. Mint with perfect golden corners. With original paper wrapping and also the stamp-like customs-paper. The box is also fairTY90a: Pris. Kr.200.00. Samme spil med blå bagside. 40 brugte men pæne kort. Slidt æske med løs flap. Same deck with a blue reverse. 40 used, but nice cards. Worn box with a loose lid.

TY92 DO92: Club-Karte, No.110, 1924-28. Pris: Kr.280.00. Med 6mm hjørnemarkeringer, derfor fra ca.1924, og produktionen ophørte 1928. Svagt grønt toldstempel. Let brugte kort i pæn æske. hvor flappen dog er brækket løs. 40 kort til Lhombre. TY92a: Pris: Kr.100.00. Samme spil, men lidt mere slidte. Æske uden flap og revnet i siden..

TY93 DO93: De Fire Verdensdele. Club-Karte, No.110. 1902-12.  Pris: Kr.800.00. På hver af de fire farver er en verdensdel repræsenteret med prominente bygningsværker. Afrika, Europa, Asien, Amerika. Dette er Variant 6a, der udkom fra 1902. Komplet med 40 kort til lhombre. Uden hjørnemarkeringer og derfor fra før 1912. Bagsiden med det såkaldte renæssancemønster. Spillet virker næsten ubrugt og æsken er pæn. Ruder es har fint lilla dansk toldstempel. Jvf. TY38

don-109 DO94a: Club-Karte. No.109. 1902-18. Pris: Kr.700.00.  Igen versionen med illustrerede esser. Pæne letspillede kort i let slidt æske. Lilla stempel angiver perioden til før 1918.

clubkart190212 DO94b: Club-Karte, No.133, 1902-12. Pris: Kr.550.00. Med illustrationer på esserne. Brugte kort. I æske uden flap. With illustrations on the aces. Used deck in a box without lid.

 DO94c: Club-Karte, No.133. 1926-28. Pris: Kr.750.00. Denne version (med en joker) blev kun udgivet 1926-28. Let spillede kort med guldhjørner. Slidt æske med repareret låg. Fint dasnk toldmærke. This version (with a joker) was only printed 1926-28. Slightly played deck with golden corners. Worn box with a repaired lid. Nice Danish tax stamp.

TY96 DO96: Club-Karte. No.129. 1918-20. Pris: Kr.220.00 Udgivet efter 1918 (på grund af grønt dansk toldstempel) og før 1920, hvor produktionen af denne variant ophørte. 40 kort til Lhombre. Brugte kort, men i fin stand. Let slidt æske. DO96a: Pris: Kr.250.00.  Samme spil udgivet FØR 1918 (lilla toldstempel). Brugte kort, men endnu med guldhjørner. Slidt, men pæn æske. DO96b: Pris: Kr.250.00. Samme spil som DO96a, men med rød bagside, som DO97. Brugte kort, men endnu med spor af guldhjørner. Slidt, men pæn æske.

DSC09709 DO97: Club-Karte. No.129. Før 1920. Pris: Kr.200.00. Udgivet før 1920, hvor produktionen af denne variant ophørte. Brugte kort, men i fin stand. Let slidt æske. Intet toldstempel, så kortene er nok købt i Tyskland.  

TY102 DO102a: Mittelalter. No.150. 1889-1906. Pris: Kr.600.00. Den ældste udgave af dette billede, – uden hjørnemarkeringer. Smukke uspillede kort, 52 kort komplet, ingen æske. Fint dansk toldmærke. The oldest version with this picture – without pips in the corners. Beautiful, unused cards, 52 cards, complete, no box. Fine Danish tax stamp. DO102b: Pris: Kr.500.00 Samme spil, men MED hjørnemarkeringen A, K, D, B. Ubrugte kort, med guldhjørner, i æske. 52 kort, komplet. Grønt dansk toldstempel (1918-33).  Same deck, but WITH pips, A, K, D, B. Unused deck, with golden corners, in box. 52 cards, complete. Green Danish tax stamp (1918-33)

    DO103a: Mittelalter. Pris: Kr.10.00. Røde. Meget meget beskidte kort. 1 joker. Ingen æske. Red. Very very dirty deck. 1 joker, no box. DO103b. Blå. Meget meget beskidte kort. 1 joker. Ingen æske. Blue. Very very dirty deck. 1 joker, no box.

TY104  DO104b: Mignon. No.7426. 1918-33. Pris: Kr.80.00. Et ubrugt spil i æske, med originalt silkepapir om, fint grønt stempel, og et toldmærke med 2 Kr. = 1942-49, samt ‘København’. DO104c: Som ovf. Pris: Kr.10.00. Slidte kort i slidt æske. BD på hjerter 7, tre jokere. An unused deck in box with the originial silken paper. Nice green tax stamp, and tax label with 2 Kr. = 1942-49 + Copenhagen. Do104c (DKr.10): As above. Worn deck in worn box. BD on the 7 of Hearts, three jokers. 

TY116 DO116: Whist. No.284. Pris: Kr.30.00.Tidlig udgave af standard-billedet, fra 1920-27. Grov papirkvalitet. Tysk rigsørn på toldstemplet. Brugte, slidte kort, i repareret æske uden flap. 1 joker.

Til toppen af siden.

 

 

Advertisements