Øvrige (OV) / Various

 

 dsc02474 dsc02475 OV05: Åbo Slott. 1938-51. Pris: Kr.200.00. 52 kort + joker + blankt kort. Trykt af Åbo Stentryckeri. Slidte kort. Defekt æske, der mangler bund og top. Fint toldstempel på ruder es. Grøn bagside. 52 cards + joker + blank. Printed by Åbo Stentryckeri. Worn cards. Broken box, missing top and bottom. Nice tax stamp on Ace of Diamonds. Green reverse.

dsc02473 OV06: Åbo Slott. 1942-49. Pris: Kr.50.00. 43 kort + joker + blankt kort. Af billedkort mangler klør og spar es. Trykt af Åbo Stentryckeri. Brugte kort. Pæn æske med dansk toldmærke på 2 kr. = 1942-49. Meget svagt toldstempel på ruder es. Grøn bagside. 43 cards + joker + blank. Among the court cards the Ace of Clubs and Spades are missing. Printed by Åbo Stentryckeri. Used cards. Nice box with Danish tax stamp 2 kr. = 1942-49. Vague tax stamp on the Ace of Diamonds. Green reverse.

dsc02471 dsc02472 OV07: Åbo Slott. 1938-51. Pris: Kr.600.00. Uåbnet spil med trykkeriets seglmærker. Formentlig: 52 kort + joker + blankt kort. Trykt af Åbo Stentryckeri. Pæn æske. Grøn bagside. Unopened deck  with the printer’s seal. Probably: 52 cards + joker + blank. Printed by Åbo Stentryckeri. Nice box. Green reverse.

dsc02470 OV08: Åbo Slott. 1952-71. Pris: Kr.100.00. Trykt af Åbo Stentryckeri. 52 kort + et blankt (altså uden joker). Let brugt i pæn æske. “Spelkortstämpel” på ruder es. Gyldenbrun bagside. Printed by Åbo Stentryckeri. 52 cards + 1 blank (i.e. no joker). Slightly used in nice box. Finnish tax stamp on the Ace of Diamonds. Golden brown reverse.

dsc02469 OV09: Åbo Slott. 1952-71. Pris: Kr.200.00. Trykt af Åbo Stentryckeri. 52 kort + joker + et blankt. Let brugt i pæn æske. “Spelkortstämpel” på ruder es. Grøn bagside. Printed by Åbo Stentryckeri. 52 cards + joker + 1 blank. Slightly used in nice box. Finnish tax stamp on the Ace of Diamonds. Green reverse.

dsc02468 OV10: Åbo Slott. 1980- . Pris: Kr.50.00. Trykt af Piatnik. 52 + 2 jokere, ubrugte kort i pæn æske. Gylden bagside. Printed by Piatnik. 52 + 2 jokers, unused cards in nice box. Golden reverse.

rusland OV11: Rusland. Pris: Kr.25.00. Dette ganske slidte spil kom første gang vist nok i 1901. Denne versioner er nyere, – men hvor meget? Véd ikke. Bagsidemønstret ser gammelt ud. 35 kort (ruder knægt mangler). Ingen æske. This quite worn deck was first published in about 1901. This version is newer, – burt how much. I don’t know. The reverse pattern looks old. 35 cards (Club of Diamonds missing). No box.

ØV12 OV12: San Marino. Borg. Pris: Kr.10.00. Et kortspil trykt i Trieste, Italien. 52 brugte kort, ingen æske. A deck printed in Trieste, Italy. 52 used cards, no box.

ØV13 OV13: Monaco. Grimaud. Pris: Kr.15.00. Spillet er produceret af det franske firma Grimaud, og viser Fyrst Rainier (og Grace Kelly’s) palads. 52 + 2 ubrugte kort i plastæske. Deck produced by the French firm Grimaud, showing the palace of Prince Rainier (and Grace Kelly). 52 + 2 unused cards, in box.

ØV14 OV14: Ukendt, Pris: Kr.10.00. Jeg kender ikke motivet, som kan være fra Spanien, Portugal, en ferieø?? En bil i baggrunden daterer kortene til 60erne 70erne? Brugte kort, 2 jokere, ingen æske.  I do not recognize the motif, which may be from Spain, or a tourist island? A car could indicate the 60s or 70s? Used cards, 2 jokers, no box.

DSC07916 OV15: Rusland. Pris: Kr.30.00. Byvåben fra hele Rusland på alle kort. Ubrugte i æske. Town insignia from the whole of Russia. unused in box.

  OV16: Street Boys. Pris: Kr.40.00. Ukendt producent. Fodboldspillere på alle kort i serier på 4 x 13. To specielle jokere. Ubrugte kort i æske. Football players on all cards, in four series of 13 each. Two special jokers.Unused deck in box.

ØV17 OV17: Aboriginals. Hudson, Melbourne, Australien. Pris: Kr.30.00. Det er sjældent at se ‘almindelige’ australske kort i Danmark. Disse er endda ikke helt ny. Med aboriginal-motiver på ryggen. Slidte kort, to jokere, ingen æske.

ØV18 RESERVERET OV18: Rusland. Jubilæumskort, 1967. Pris: Kr.200.00. Næsten mint. Komplet med 52 kort + 2 jokere + blankt kort + tekstkort. Slidt æske. Grønt centralfelt. Almost mint. Complete with 52 cards + 2 jokers + blank card + text card. Worn box. Green center . OV18a: Pris: Kr.50.00 Samme spil, ubrugt, med rødt centralfelt, 50 + 2 jokere + blankt kort. Slidt æske. OBS: Hjerter konge og es mangler. Same deck, unused, with red center, 50 + 2 jokers + blank card. Worn box. OBS: King and Ace of Hearts are missing.

DSC06108 OV19: Biler. Pris: Kr.15.00. Dobbelt kortspil i plastæske. Produceret i Hong Kong. Ubrugt. Double deck in plast box. Produced in Hong Kong. Unused.

DSC01050 OV20: Rhodos. Pris: Kr.25.00. Dette kortspil er umiddelbart ret uinteressant, for det er helt almindeligt. MEN det er trykt i Grækenland, og de er jo ikke almindelige her, – dernæst er det en slags piratudgave, for der er anvendt de populære Piatnik-billeder! I plastlomme. On the face of it, this deck is not interesting, BUT it is printed in Greece, and they are not common here. Secondly it is a kind of pirate edition, as they have used the traditional Piatnik pattern! In plast.

 OV21:Switzerland. J. M. C.  – Lenormand. No.151. Pris: Kr.80.00. Komplet, med 36 kort, brugte, med teksthæfte, i æske uden låg. Complete, with 36 cards, used, with leaflet, in box without lid. 

 RESERVERET OV22: Polen (?). 1983. Pris: Kr.70.00.  52 + 2 ubrugte kort, i plastæske. Med regenter på alle billedkort. 52 + 2 unused cards, in plast box. With sovereigns on all court cards.

 OV23a: Schweiz. Opti Piquet. No.11150. AGMüller. Ca.1975. Pris: Kr.20.00. Ubrugte kort i æske. 36 kort, komplet. Unused deck in box. 36 cards. Complete. OV23b: Piquet de Luxe. No11114.  Pris: Kr.20.00. Samme spil som vist, men med blå bagside. Same deck as shown, but with blue back. 

 OV25: Tjekkiet. 2016. Tre spil. 1. Pris: Kr.20.00. Firkort, ubrugt. Quartett, unused. 2. Pris: Kr.20.00. Piatnik no.1887. 32 kort. Ubrugt, i æske. 32 cards, unused, in box. 3. CSHK. Pris: Kr.60.00. Kun 500 eksemplarer. Ubrugt, i æske. Only 500 decks printed. Unused in box.

 OV26: Ungarn. Édesviz Kiadó. 1998. Pris: Kr.40.00. Spåkort. 24 kort, komplet, i æske. Ubrugte.  Oracle deck. 24 cards, complete, in box. Unused.

 RESERVERET OV27: Schaffhausen. AGMüller. 150 Jahre.  1978. Pris: Kr.100.00. Ubrugte kort og tekstkort i special æske. Unused deck and text-cards in special box. 

  RESERVERET OV28: Tjekkiet. Hrady a Zamky. Kvartet. Ca.1980. Pris: Kr.40.00. Historiske bygninger. 32 + 1 kort, komplet, i æske, ubrugte. Historical buildings. 32 + 1 cards complete, in box, unused.

  RESERVERET OV29: Tjekkiet, Obchodni Tiskarny. Tell-Karte. 1976. Pris: Kr.40.00. 32 kort, ubrugte, i let slidt æske. 32 cards, unused, in slightly worn box.

ØV30a OV30: Canada. Pris: Kr.15.00. 52 kort med fotos på alle kort. Dækkende hele Canada. Ingen æske. Brugte. 52 cards with photos on all. Covering the whole of Canada. No box. Used.

  RESERVERET OV31: Ungarn. Historisk. Pris: Kr.20.00. 32 kort, komplet, ingen æske, ubrugte. 32 cards, complete, no box, unused.  

  OV33: Rusland. 1992. Pris: Kr.80.00. Ubrugte kort i æske, 52 + 2 kort, komplet. Unused deck in box, 52 + 2 cards, complete.

ØV34  ØV34a OV34: Caspari, N.Y./Zürich. Pris: Kr.50.00.Dobbeltspil i original æske. Ubrugte kort. Trykt af Carta Mundi. Med bagside forestillende verdenskortet Novus Atlas 1647-62.

  RESERVERET OV35: Mexico. Baraja Cuauhtemoc. Ca.1950. Pris: Kr.120.00. Uburgte kort, i plast æske, 52 + 2 kort. Teksthæfte. Unused deck in plast box, 52 + 2 cards. Original leaflet.

DSC01065 OV36: Canada. Pris: Kr.15.00. Et ubrugt kortspil i plastæske med metal- og glasagtig låg. Ubrugt. Med en “stolt” Canadian Mounted Police. 

    OV37a: Single kort. Pris: Kr.110.00. 22 brugte, enkelte kort med kvinder som reklame. De fleste fra 1930-40. Bl.a. en tidlig reklame for Coca Cola. 22, used,  single cards with women on advertising. Most of the from the 1930-40s. Among them an early advertisement for Coca Cola.

  OV37b: Single kort. Pris: Kr.60.00. 24 enkelt kort (tre dubletter) med især Art Deco-stil = 1930-40erne. Brugte kort. 24 singles (three duplicates) with especially Art Deco-style = 1930-40s.

ØV38 OV38: Grækenland. Pris: Kr.20.00.  Uspillede kort i uåbnet plastic. Fotos på alle kort. 

ØV40 OV40: Grækenland. Pris: Kr.15.00. Uspillede kort i æske. 54 kort med billeder på alle. Mint cards in box. 54 cards with photos on all of them.

ØV41 OV41. Rusland. Fisk. Pris: Kr.20.00. Et uspillet spil med fisk på alle kort. I æske.  Unused deck with fishes on all cards. In box.

  RESERVERET OV42: Ungarn. Civertan. Kleidung im Mittelalter I. Pris: Kr.120.00. Dobbelt spil i æske. Ubrugte. 52 + 3 kort. Double deck in box. Unused. 52 + 3 cards.

ØV43OV43: M.C. MASpak. Pris: Kr.15.00. Mig ukendt producent. Måske Polen?  Usikker kolorering af billedkortene, smukt bagsidemønster. 52 kort, ubrugte, ingen æske. Unknown producer to me. Perhaps Poland? Poor colouring but pretty back. 52 cards, unused, no box.

 

ØV44 OV44: Medimpex, Budapest, Ungarn. 1959. Pris: Kr.1500.00. Dette er et ekstremt sjældent spil, på trods af, at det “kun” er knap 60 år gammelt. Men det kom i et begrænset oplag, og det er smukke smukke billeder, i art deco-stil, og tilmed knytter det så an til medicinske planter. Dette sæt er ubrugt. Ganske pæn æske. Med et blankt kort, men ingen joker. This is an extremely rare deck, in spite of it “only” being less than 60 yars old. But it was printed in a limited edition, and it is with very very beautiful pictures in art deco-style, and furthermore tied up with medicinal plants. This deck is unused. With a fairly nice box, one blank card, and no joker.

ØV45 OV45: Curacao. Pris: Kr.10.00. Dobbeltsæt i plastboks. Ubrugte. Trykt i Hong Kong. Double deck in plast box. Unused. Printed in Hong Kong.

  OV46: Canada. Montreal. Stag. Ca.1930-40. Pris: Kr.20.00/stk. Det er lidt usædvanligt at finde kort fra Canada. Her to spil, begge meget slidte og i slidte æske, hver med en joker. It is a bit rare in Europe to see playing cards from Canada. Here are two decks, both much worn and in worn boxes, each with a joker. DKr.20 each.

  OV47: Canadian Souvenir. Ca.1915. Pris: Kr.30.00. Meget slidte og beskidte, med en joker og et blankt kort, ingen æske. Very much worn and dirty, with a joker and a blank, no box.

  OV48: S. A. Müller & Cie. No.140. Ca.1960-70. Pris: Kr.100.00. Kabalekort. Ubrugte i æske, 2 jokere og to blanke. Patience deck. Unused, in box, 2 jokers and 2 blanks.

  OV49: Schweiz. J. Müller & Cie. No.92. CA. 1920. Pris: Kr.250.00. Kabalekort. Noget brugte, i æske uden låg, 1 joker. Patience deck, somewhat used, in box without a lid, 1 joker.

ØV48OV51: Ukendt. Pris: Kr.10.00. Jeg kender desværre ikke oprindelsen til kortene. 52 brugte kort, ingen æske. I don’t know the origin of this deck. 52 used cards, no box.

ØV52 OV52: Good Luck from Rhodes. Pris: Kr.15.00. Ubrugte kort. Trykt i Grækenland. I æske. Unused deck. Printed in Greece. In box.

DSC01211 OV53: OTK. Prag, Tjekkoslovakiet. Pris: Kr.80.00. Ældre tjekkisk spil, med papagtige kort. Slidt æske, ubrugte kort.

DSC01210 OV54: OTK. Prag, Tjekkoslovakiet. Pris: Kr.50.00. Klassisk tjekkisk spil. Glatte fine kort. Defekt grøn æske, ubrugte kort. Ryggen er med blå skråstriber.

scan0004OV56: Tjekkiet. Piatnik. 1998. Pris: Kr.30.00. Ubrugte kort trykt af Piatnik, ingen æske, ingen joker. Alle billedkort med personer fra Tjekkiets historie

DSC01242 OV57: Rusland. 1994. Pris: Kr.80.00. Russiske kort, ubrugte i æske. Ifl. skrift på flappen er de købt i Letland 1994. To jokere og to kalendere for 1995. Russian deck, unused in box. According to a note on the flap, the deck was bought in Lithuania in 1994. Two jokers two calendars fro the year 1995.

DSC01241 OV58: Russisk kabale. Pris: Kr.70.00. Et dobbeltspil i en enkel papæske. Små kort til kabale. Det ene spil i uåbnet plast. Begge spil ubrugte. Ifl. skrift på flappen er de købt i Letland 1994. Russian patience cards, double deck in a simpel cardboard box. One deck in unopened plast. Bot deck unused. According to a note on the flap, the decks are bought in Lithuania in 1994.

 OV59: Russia. 1992. Price: Kr.80.00. Sligthly used deck. Two jokers. Two calendars for 1992. In box. Let brugt spil.To jokere. To kalendere for 1992. I æske.

 OV61: Russia. 1992. Price: Kr.80.00. Sligthly used deck. Two jokers. Two calendars for 1992. In box. Let brugt spil. To jokere. To kalendere for 1992. I æske.

 OV62: Ukraine. Donetsk. 1996. Price: Kr.150.00. Unused deck in box. 36 + 2 cards, complete. Ubrugt spil i æske. 36 + 2 kort, komplet.

dsc01782 OV65: Gazelle. Pris: Kr.30.00. Oprindelsesland mig ubekendt. Måske USA?! Speciel joker, med engelsk tekst og eneret. Og en pudsig krimskramset spar es. Gulnede og brugte, i plastæske. Country of origin is unknown to me. Perhaps USA? Special joker, with English text and patented, and a peculiar crisscrossed Ace of Spades. Yellowed and worn.

dsc01824 OV68: Joker, Buenos Aires, Brasilien. No.35. Pris: Kr.30.00. Spillet her er produceret i Vitoria, Spanien, men stemplet og trykt TIL Brasilien. 40 kort komplet. Stort set ubrugte, – i slidt æske. Deck produced i Vitoria, Spain, but stamped and printed FOR Brazil. 40 cards complete. Almost unused, – in worn box.

dsc01826 OV71: Pikety 1, Prag, Tjekkiet. Pris: Kr.40.00. Beregnet til spillet piquet. Med de såkaldte ‘Østrigske’ billeder. 32 kort, komplet, ubrugt i æske.

dsc01825 OV72: Obchodni Tiskarny, Praha, 1989. Pris: Kr.200.00. Kort udgivet i 150året for jernbanernes historie i landet. 32 kort komplet, ubrugte, ingen æske. Published at the occasion of 150 years of railways in the country. 32 cards, complete, unused, nobox. (2).

dsc01827 OV73: Dohany-es Ajandekbolt, Ungarn. Vallalat. Nr.27910. Pris: Kr.15.00. Ungarsk spil. Ubrugt. Ingen æske. 32 kort komplet. Jeg har to spil.

dsc01828 OV74: Ungarn. Nr.27904. Pris: Kr.15.00. Ungarsk spil. Ingen æske. 32 kort komplet + et blankt kort.

graek2 OV75: Grækenland. Toubi’s. Greek Mythology. 1995. Pris: Kr.40.00.  Græske guder på konge, dame, knægte + spar es. Tre jokere. Ubrugte kort i æske. Greek gods on kings, queens, jacks and Ace of Spades. Three jokers. Unused deck in box.

scan0001 OV76: Schweiz. Jass-kort. Pris: Kr.30.00. Halvældre spil, komplet med 36 kort, ingen æske. Older deck, complete with 36 cards, no box.

dsc02459 OV78 Jass de Luxe. No.11106. AGM. Pris: Kr.20.00. Ubrugt spil, i æske med et rift i flappen. Unused deck, in box with a rift in the lid.

dsc02458 OV79: Jass. Deutsches Bild. Schweiz? Pris: Kr.15.00. Ubrugte kort i æske. Unused deck in box.

dsc02464 OV80: Jass. Schweiz? Pris: Kr.5.00/stk. To ubrugte spil, ingen æske. Two unused decks, no box.

 

 

Til toppen af siden.

Advertisements