Øvrige (OV) / Various

  

dsc02471 dsc02472 OV07: Finland. Åbo Slott. 1938-51. Pris: Kr.600.00. Uåbnet spil med trykkeriets seglmærker. Formentlig: 52 kort + joker + blankt kort. Trykt af Åbo Stentryckeri. Pæn æske. Grøn bagside. Unopened deck  with the printer’s seal. Probably: 52 cards + joker + blank. Printed by Åbo Stentryckeri. Nice box. Green reverse.

  OV08: Finland. Åbo Slott. Pris: Kr.20.00. KUN 48 kort. Mangler Ruder 9, Spar 2, Hjerter es og 9. Meget slidt. Ingen æske. ONLY 48 cards, misses 9 of Diamonds, 2 of Spades, Ace and 9 of Hearts. Much worn. No box.

dsc02469 OV09: Finland. Åbo Slott. 1952-71. Pris: Kr.200.00. Trykt af Åbo Stentryckeri. 52 kort + joker + et blankt. Let brugt i pæn æske. “Spelkortstämpel” på ruder es. Grøn bagside. Printed by Åbo Stentryckeri. 52 cards + joker + 1 blank. Slightly used in nice box. Finnish tax stamp on the Ace of Diamonds. Green reverse. 

  RESERVERET OV10: Grækenland. E. M. P. Græske Helte. Ca.1960. Pris: Kr.50.00. Ubrugte kort, 52 komplet, ingen æske.OBS hjørnemarkeringerne B for Basileus (Konge), K for damer og TH for knægte. Unused deck, 52 cards,complete, no box. Observe the pips: B for Basileus (King) and K for Queens and TH for Jacks.

  RESERVERET OV11: Suriname. Vaco Press. Design: Henna Brunings m.fl. Ca.1987. Pris: Kr.150.00. Ubrugt spil i pæn æske. Med tekstblad. 2 jokere. Unused deck in nice box. Leaflet. 2 jokers.

ØV12 OV12: San Marino. Borg. Pris: Kr.10.00. Et kortspil trykt i Trieste, Italien. 52 brugte kort, ingen æske. A deck printed in Trieste, Italy. 52 used cards, no box.

ØV13 OV13: Monaco. Grimaud. Pris: Kr.15.00. Spillet er produceret af det franske firma Grimaud, og viser Fyrst Rainier (og Grace Kelly’s) palads. 52 + 2 ubrugte kort i plastæske. Deck produced by the French firm Grimaud, showing the palace of Prince Rainier (and Grace Kelly). 52 + 2 unused cards, in box.

ØV14 OV14: Ukendt, Pris: Kr.10.00. Jeg kender ikke motivet, som kan være fra Spanien, Portugal, en ferieø?? En bil i baggrunden daterer kortene til 60erne 70erne? Brugte kort, 2 jokere, ingen æske.  I do not recognize the motif, which may be from Spain, or a tourist island? A car could indicate the 60s or 70s? Used cards, 2 jokers, no box.

DSC07916 OV15: Rusland. Pris: Kr.30.00. Byvåben fra hele Rusland på alle kort. Ubrugte i æske. Town insignia from the whole of Russia. unused in box.

  OV16: Street Boys. Pris: Kr.40.00. Ukendt producent. Fodboldspillere på alle kort i serier på 4 x 13. To specielle jokere. Ubrugte kort i æske. Football players on all cards, in four series of 13 each. Two special jokers.Unused deck in box.

ØV17 OV17: Aboriginals. Hudson, Melbourne, Australien. Pris: Kr.30.00. Det er sjældent at se ‘almindelige’ australske kort i Danmark. Disse er endda ikke helt ny. Med aboriginal-motiver på ryggen. Slidte kort, to jokere, ingen æske.

ØV18 OV18: Rusland. Jubilæumskort, 1967. Pris:  Kr.50.00. Ubrugt, med rødt centralfelt, 50 + 2 jokere + blankt kort. Slidt æske. OBS: Hjerter konge og es mangler. Unused, with red center, 50 + 2 jokers + blank card. Worn box. OBS: King and Ace of Hearts are missing.

DSC06108 OV19: Biler. Pris: Kr.15.00. Dobbelt kortspil i plastæske. Produceret i Hong Kong. Ubrugt. Double deck in plast box. Produced in Hong Kong. Unused.      

 SOLGT/SOLD OV21: Letland/Latvia. Latvijas Dzelzcels. Mythological Cards. By Jänis Metra. 1992. Pris: Kr.400.00. Smukke, smukke kort udgivet af Lettisk Jernbane. Kun trykt i 50 eksemplarer. 52 + 3 ubrugte kort + tekstblad, i æske. Beautiful, beautiful deck published by the Latvian Railway. Only printed in 50 copies. 52 + 3 cards + leaflet. Unused in box.

  OV22: Schweiz. Müller & Cie. Ca.1960? Pris: Kr.40.00. Minikort, ubrugte i æske. 52kort, komplet. Minicards, unused in box. 52 cards, complete.

 OV23a: Schweiz. Opti Piquet. No.11150. AGMüller. Ca.1975. Pris: Kr.20.00. Ubrugte kort i æske. 36 kort, komplet. Unused deck in box. 36 cards. Complete. OV23b: Piquet de Luxe. No11114.  Pris: Kr.20.00. Samme spil som vist, men med blå bagside. Same deck as shown, but with blue back.    

  OV24: Bulgarien. UnicArt. From Bulgaria 55 Views. Pris: Kr.40.00. Ubrugte kort i æske. Tre jokere. Fotos på alle kort. Unused deck in box. Three jokers. Photos on all cards.

 OV25: Tjekkiet. 2016. Tre spil. 1. Pris: Kr.20.00. Firkort, ubrugt. Quartett, unused. 2. SOLGT.  3. CSHK. Pris: Kr.60.00. Kun 500 eksemplarer. Ubrugt, i æske. Only 500 decks printed. Unused in box.

 OV26: Ungarn. Édesviz Kiadó. 1998. Pris: Kr.40.00. Spåkort. 24 kort, komplet, i æske. Ubrugte.  Oracle deck. 24 cards, complete, in box. Unused.

   OV27: Ungarn. Civertan Studio. Pris: Kr.50.00. Ubrugte kort, 32 kort. Ingen æske. Unused deck. 32 cards. No box.

  OV28: Ungarn. Charta Bellica. 2009. Pris: Kr.50.00. Ubrugte kort i let slidt æske. 56 kort + instruktionsbog. Unused deck in slightly worn box. 56 cards + book of instruction.

ØV30a OV30: Canada. Pris: Kr.15.00. 52 kort med fotos på alle kort. Dækkende hele Canada. Ingen æske. Brugte. 52 cards with photos on all. Covering the whole of Canada. No box. Used.    

ØV34  ØV34a OV34: Caspari, N.Y./Zürich. Pris: Kr.50.00.Dobbeltspil i original æske. Ubrugte kort. Trykt af Carta Mundi. Med bagside forestillende verdenskortet Novus Atlas 1647-62.  

DSC01065 OV36: Canada. Pris: Kr.15.00. Et ubrugt kortspil i plastæske med metal- og glasagtig låg. Ubrugt. Med en “stolt” Canadian Mounted Police. 

    OV37a: Single kort. Pris: Kr.110.00. 22 brugte, enkelte kort med kvinder som reklame. De fleste fra 1930-40. Bl.a. en tidlig reklame for Coca Cola. 22, used,  single cards with women on advertising. Most of the from the 1930-40s. Among them an early advertisement for Coca Cola.

  OV37b: Single kort. Pris: Kr.60.00. 24 enkelt kort (tre dubletter) med især Art Deco-stil = 1930-40erne. Brugte kort. 24 singles (three duplicates) with especially Art Deco-style = 1930-40s.

ØV38 OV38: Grækenland. Pris: Kr.20.00.  Uspillede kort i uåbnet plastic. Fotos på alle kort. 

ØV40 OV40: Grækenland. Pris: Kr.15.00. Uspillede kort i æske. 54 kort med billeder på alle. Mint cards in box. 54 cards with photos on all of them.

ØV41 OV41. Rusland. Fisk. Pris: Kr.20.00. Et uspillet spil med fisk på alle kort. I æske.  Unused deck with fishes on all cards. In box.  

ØV43OV43: M.C. MASpak. Pris: Kr.15.00. Mig ukendt producent. Måske Polen?  Usikker kolorering af billedkortene, smukt bagsidemønster. 52 kort, ubrugte, ingen æske. Unknown producer to me. Perhaps Poland? Poor colouring but pretty back. 52 cards, unused, no box.

 

 OV44: Medimpex, Budapest, Ungarn. 1959. Pris: Kr.1500.00. Dette er et ekstremt sjældent spil, på trods af, at det “kun” er knap 60 år gammelt. Men det kom i et begrænset oplag, og det er smukke smukke billeder, i art deco-stil, og tilmed knytter det så an til medicinske planter. Dette sæt er ubrugt. Ganske pæn æske. Med et blankt kort, men ingen joker. This is an extremely rare deck, in spite of it “only” being less than 60 yars old. But it was printed in a limited edition, and it is with very very beautiful pictures in art deco-style, and furthermore tied up with medicinal plants. This deck is unused. With a fairly nice box, one blank card, and no joker.

ØV45 OV45: Curacao. Pris: Kr.10.00. Dobbeltsæt i plastboks. Ubrugte. Trykt i Hong Kong. Double deck in plast box. Unused. Printed in Hong Kong.

  OV46: Canada. Montreal. Stag. Ca.1930-40. Pris: Kr.20.00/stk. Det er lidt usædvanligt at finde kort fra Canada. Her to spil, begge meget slidte og i slidte æske, hver med en joker. It is a bit rare in Europe to see playing cards from Canada. Here are two decks, both much worn and in worn boxes, each with a joker. DKr.20 each.  

  OV48: S. A. Müller & Cie. No.140. Ca.1960-70. Pris: Kr.100.00. Kabalekort. Ubrugte i æske, 2 jokere og to blanke. Patience deck. Unused, in box, 2 jokers and 2 blanks.

    OV49: Schweiz. Müller & Co. Patience. Ca.1925. Pris: Kr.250.00. Dobbelt sæt, kabale, i original æske, brugte men uden bræk og bøj. Stadig med guldhjørner. 2 x 52 kort. Double deck, patience, in original box, used, but wih no breaks or bends. Still with golden corners. 2 x 52 cards.

ØV48OV51: Ukendt. Pris: Kr.10.00. Jeg kender desværre ikke oprindelsen til kortene. 52 brugte kort, ingen æske. I don’t know the origin of this deck. 52 used cards, no box.

ØV52 OV52: Good Luck from Rhodes. Pris: Kr.15.00. Ubrugte kort. Trykt i Grækenland. I æske. Unused deck. Printed in Greece. In box.

DSC01211 OV53: OTK. Prag, Tjekkoslovakiet. Pris: Kr.80.00. Ældre tjekkisk spil, med papagtige kort. Slidt æske, ubrugte kort.

DSC01210 OV54: OTK. Prag, Tjekkoslovakiet. Pris: Kr.50.00. Klassisk tjekkisk spil. Glatte fine kort. Defekt grøn æske, ubrugte kort. Ryggen er med blå skråstriber.

scan0004OV56: Tjekkiet. Piatnik. 1998. Pris: Kr.30.00. Ubrugte kort trykt af Piatnik, ingen æske, ingen joker. Alle billedkort med personer fra Tjekkiets historie

DSC01242 OV57: Rusland. 1994. Pris: Kr.80.00. Russiske kort, ubrugte i æske. Ifl. skrift på flappen er de købt i Letland 1994. To jokere og to kalendere for 1995. Russian deck, unused in box. According to a note on the flap, the deck was bought in Lithuania in 1994. Two jokers two calendars fro the year 1995.

DSC01241 OV58: Russisk kabale. Pris: Kr.70.00. Et dobbeltspil i en enkel papæske. Små kort til kabale. Det ene spil i uåbnet plast. Begge spil ubrugte. Ifl. skrift på flappen er de købt i Letland 1994. Russian patience cards, double deck in a simpel cardboard box. One deck in unopened plast. Bot deck unused. According to a note on the flap, the decks are bought in Lithuania in 1994. 

 OV61: Russia. 1992. Price: Kr.80.00. Sligthly used deck. Two jokers. Two calendars for 1992. In box. Let brugt spil. To jokere. To kalendere for 1992. I æske.  

dsc01824 OV68: Joker, Buenos Aires, Brasilien. No.35. Pris: Kr.30.00. Spillet her er produceret i Vitoria, Spanien, men stemplet og trykt TIL Brasilien. 40 kort komplet. Stort set ubrugte, – i slidt æske. Deck produced i Vitoria, Spain, but stamped and printed FOR Brazil. 40 cards complete. Almost unused, – in worn box.

dsc01826 OV71: Pikety 1, Prag, Tjekkiet. Pris: Kr.40.00. Beregnet til spillet piquet. Med de såkaldte ‘Østrigske’ billeder. 32 kort, komplet, ubrugt i æske.

dsc01825 OV72: Obchodni Tiskarny, Praha, 1989. Pris: Kr.200.00. Kort udgivet i 150året for jernbanernes historie i landet. 32 kort komplet, ubrugte, ingen æske. Published at the occasion of 150 years of railways in the country. 32 cards, complete, unused, nobox. (2).

dsc01827 OV73: Dohany-es Ajandekbolt, Ungarn. Vallalat. Nr.27910. Pris: Kr.15.00. Ungarsk spil. Ubrugt. Ingen æske. 32 kort komplet. Jeg har to spil.

dsc01828 OV74: Ungarn. Nr.27904. Pris: Kr.15.00. Ungarsk spil. Ingen æske. 32 kort komplet + et blankt kort.

scan0001 OV76: Schweiz. Jass-kort. Pris: Kr.30.00. Halvældre spil, komplet med 36 kort, ingen æske. Older deck, complete with 36 cards, no box.

dsc02459 OV78 Jass de Luxe. No.11106. AGM. Pris: Kr.20.00. Ubrugt spil, i æske med et rift i flappen. Unused deck, in box with a rift in the lid.

dsc02458 OV79: Jass. Deutsches Bild. Schweiz? Pris: Kr.15.00. Ubrugte kort i æske. Unused deck in box.

dsc02464 OV80: Jass. Schweiz? Pris: Kr.5.00/stk. To ubrugte spil, ingen æske. Two unused decks, no box.

Til toppen af siden.

Advertisements